Április - 2020
H K S C P S V
  02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

logisztika és ellátásilánc szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

 

Jelentkezési határidő: 2020. január 15. a 2020. februárjában indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Jelentkezési lap


Logisztika és ellátási lánc menedzsment programunkat kétféle formában hirdetjük meg:

1. Logisztika és ellátási lánc szakközgazdász  és  
2. Logisztika és ellátási lánc menedzsment címen.

Így programunkra a közgazdász végzettséggel és  a  nem közgazdász  előképzettséggel rendelkezőket is várjuk.  A Bolognai rendszerű oktatási struktúrában a bemeneti diplomától függően különbözik majd  a szerzett szakképzettség oklevélben történő megnevezése is.

Közgazdász bemeneti feltétel esetén

Szakközgazdász logisztika és ellátási lánc  szakon

A Budapesti Corvinus Egyetem a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társasággal együttműködve ismét indítja.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

logisztika és ellátásilánc szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja

Olyan széleskörű szakmai háttérrel rendelkező, felső szintű vezetői, illetve tanácsadói feladatok ellátására alkalmas logisztikai szakemberek képzése, akik a gyakorlati szakmai feladatok rutinszerű megoldásán túl képesek feladataik szélesebb összefüggésekbe helyezésére.

A képzések bemeneti feltételei

Logisztikai és ellátási lánc szakközgazdász szakirányú továbbképzés esetén esetén: A gazdaságtudományok képzési területen szerzett közgazdász oklevél.

A képzés indításának feltétele: minimum 20 fő

A képzés időtartama:  4 félév

A képzés formája: esti, (kéthetente péntek és szombat)

Helyszíne: Budapest

Oklevél megnevezése: szakközgazdász logisztika és ellátásilánc szakon logisztika és ellátásilánc menedzser

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

 

Érdeklődni lehet

Kapcsolattartó/szakfelelős: Csepely Krisztina
Cím: 1061 Budapest, Király u. 12.
Tel/fax: (1) 267-8740
E-mail: krisztina.csepely@logisztika.hu

Honlap: masoddiploma.logisztika.hu/logisztika-es-ellatasi-lanc-menedzsment/jelentkezes/

 

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

Költségtérítési díj

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 390.000 Ft/félév*
A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

*A nem közgazdász végzettségű hallgatók által fizetendő további költségtérítés, ami a „Közgazdaságtani alapfogalmak és összefüggések” című óra költségét tartalmazza. A közgazdaságtan óra elvégzése és a szigorlat letétele alól a közgazdaságtan alapvégzettséggel rendelkezők felmentést kapnak.

Egyéb információk


Kinek ajánljuk a képzést?

Azoknak,az elsősorban gyártó, termelő, kereskedő vállalatoknál dolgozó logisztikai és ellátási szakembereknek, akiknek a szakmai fejlődéséhez már nem elegendő a vállalaton belüli tudás, magasabb szinten szeretnék szintetizálni ismereteiket. Akik nem a napi logisztika megszervezésével, hanem ellátási lánc menedzsmenttel akarják tölteni munkaidejüket,  akik meg akarják ismerni a jó gyakorlatokat, rálátást szeretnének szerezni a nemzetközi trendekre. és akik a vállalati környezetben megszerzett gyakorlati tapasztalatot szeretnék tágabb kontextusba helyezni.

A képzés rövid tartalma:

A hallgató a képzés során elsajátítja a készletgazdálkodással, raktárgazdálkodással, beszerzéssel és disztribúcióval, szállítmányozással és logisztikai szolgáltatásokkal, a minőségbiztosítással, a logisztikai információs rendszerekkel és a logisztikai teljesítmény menedzsmentjével kapcsolatos ismereteket.Szélesebb szakmai kontextusban jártassá válik a vevő- és minőségorientáció, a lean menedzsment, a modern informatikai eszközök és megoldások, az aktuális vám és szállítmánybiztosítási ismeretek, a közlekedéspolitika és logisztikai infrastruktúrával kapcsolatos ismeretek világában.

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

1. Közgazdaságtani alapfogalmak és összefüggések

2. Statisztikai adatelemzés

3. Döntéselemzés és –támogatás

4. Vállalati stratégia és üzletpolitika

5. Szervezés

6. Szakmai jogi ismeretek

7. Vezetői kompetenciák

8. Marketing és értékesítés

9. Vállalati pénzügyi politika

10. Vezetői számvitel

11. Ellátási lánc menedzsment

12. Termelési és szolgáltatási folyamatok menedzsmentje

13. Beszerzés

14. Raktározás

15. Készletgazdálkodás

16. Disztribúció

17. Minőségmenedzsment

18. Szállítmányozás és nemzetközi logisztika

19. Logisztikai információs rendszerek

20. Logisztikai teljesítménymérés

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

A logisztikai menedzsment szakirányú képzés keretében a hallgatók a logisztikai szakterület menedzsmentkérdéseivel és a stratégiaalkotás folyamataival ismerkednek meg. Az elsajátított szemléletmód hozzásegítheti őket a szakirányú vezetői pozíció betöltéséhez. Elhelyezkedési esélyeik javulnak mélyebb szakirányú ismereteik és a szakmai közösség megismerése által (MLBKT-tagság és konferencia, hallgatói közösség).

Számonkérés és záróvizsga

A tantárgyak lezárása a GTK Kari Tanács által elfogadott tantervben rögzítettek szerint történik, melyet a mindenkor érvényben lévő Tanulmányi- és vizsgaszabályzat határoz meg.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat benyújtása és két opponens által történő elfogadása. A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele

Sikeres záróvizsga.

 

 

Utolsó frissítés: 2019.10.02.