Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Kutatási küldetésünk

A Intézetünk három fő kutatási iránya:

 

Gazdaságföldrajz és geopolitika

 • A gazdasági, a társadalmi és a környezeti struktúrák működésének együttes és integrált feltárása (földrajzi szintetizálás); fejlesztésük és fenntarthatóságuk szolgálata
 • Geopolitikai folyamatok magyarországi hatásainak feltárása
 • Nemzetstratégia: Magyarország és Közép-Európa geostratégiái, Kárpát-medencei magyarság

Tervezés-fejlesztés és urbanisztika

 • Fejlesztéspolitika, köztervezés
 • Területi tervezés, tervezés-fejlesztéselméletek nemzetközi dimenzióban
 • Vidékfejlesztés
 • Jövőkutatás
 • Urbanisztika
 • Értékelés és hatásvizsgálatok

Fenntarthatóság és környezetgazdaságtan

 • Környezetgazdaságtan
 • Helyi érdekű gazdaságfejlesztés
 • Egyéb, városi fenntarthatóság menedzsment
 • Területi és fenntarthatósági szempontok alkalmazása

Küldetések a tudomány művelésében:

 • Interdiszciplinális megközelítések alkalmazása, amely a földrajzi szintézis mentén kiterjed a társadalomtudományok széles körére és érinti a környezettudományokat is.
 • A politikaformálást és a köztervezést megalapozó, azzal kapcsolatban álló kutatások végzése,
 • Megjelenés nemzetközi tudományos fórumokon,
 • Szerepvállalás hazai tudományos fórumok szervezésében,
 • Köztervezési felsőoktatási képzések metodológiai és munkaerőpiaci indíttatású kutatása.

Tetejére

STRAGOS

Projekt címe

A STRAtegies and planning at various GeOgraphic Scales (STRAGOS)

Projektfinanszírozó

Magyar Nemzeti Bank

Projekt időtartama

2017. márciustól júliusig (1. fázis)

Projektfelelős

Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet és
Salamin Géza

Projekt leírása

A tér szerepe a gazdaság szerveződésében, a föld erőforrásainak felhasználásában és a társadalom működésében is átalakul. A különböző területegységek (ország, adminisztratív régió, csomóponti régió, makrorégió, kontinentális integrációs és kooperációs övezetek, határrégiók, városok, stb.) szerepe és súlya a globalizálódó, ugyanakkor egyfajta új regionalizmus tüneteit is felmutató, multipolarizálódó világban számottevően átalakul. A hagyományos nemzeti politikák és szabályozás által determinált terekkel szemben a csomóponti és hálózati terek felértékelődnek, a globálissá alakuló gazdaságban főként a mobillá váló termelési tényezők és a tudás alapú innováció versenyezteti a régiókat, miközben a társadalmi és környezeti fenntarthatóság is új értelemben minősíti fel vagy le a különböző földrajzi tereket. Erre az átrendeződésre szükségszerűen a közszféra, annak helyi, regionális nemzeti és szupranacionális szereplői is reagálnak. A térrel kapcsolatos politikai irányítás és befolyásolás, a tér tudatos tervezése és menedzselése új formákat ölt világszerte.

A „STRAtegies and planning at various GeOgraphic Scales” (röviden STRAGOS) egy olyan középtávú kutatássorozat, amely az új területiség és változó tervezési paradigmák, a térre vonatkozó stratégiák és tervezés összefüggéseit vizsgálja eltérő területi léptékekben.

STRAGOS első fázisában a téralakítás intézményesült formáinak a területi tervezésnek az európai dinamikáit vizsgálja, különös hangsúlyt szentelve annak, hogy az európai integráció milyen hatással van az egyébként tagállami kompetenciát jelentő területi tervezés és menedzsment rendszereire.

A területi/térbeli tervezés megközelítésünkben – az Európa Tanács Területi tervezési kartájával összhangban - a társadalom gazdasági, szociális, kulturális és ökológiai politikáinak földrajzi kifejeződését adja meg. Egyszerre tudományterület, igazgatási technika és szakpolitika, amely egy interdiszciplináris és átfogó megközelítésként került kialakításra.

A részprojekt célja a területi tervezés európai szintű dinamikáinak értékelése, különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió mint egyedülálló politikai és gazdasági képződmény milyen szakpolitikai és menedzsment eszközökkel formálja a földrajzi téralakítás tagállami rendszereit, ezzel együtt az Unió egésze terének alakítását.

Módszerek:

 • Szakirodalom elemzés (Európai tervezés, tagállami tervezési rendszerek átalakulása)
 • Dokumentum elemzés (Európai szintű területi stratégiák, tervezési dokumentumok és karták)
 • Kérdőíves felmérés tagállami szakmai szervezetek (esetleg európai szakpolitikai szakemberek) körében az érvényesülő dinamikákról

A kutatás szorosan kapcsolódik a GFI oktatási stratégiájának megvalósításához. Ennek érdekében mesterszakos hallgatókat von be a projekt megvalósításába.

Tetejére

Utolsó frissítés: 2018.11.30.