Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

PÓTFELVÉTELI 2018/2019Lemaradtál, de nem akarsz kimaradni? A pótfelvételi eljárás keretében az alábbi szakjainkra várjuk még jelentkezésed:

 

Képzések magyar nyelven

*for English language courses please scroll down

KÖZGÁZ Campus

 

Alapszakok

Alkalmazott közgazdaságtan 

Olyan, a közgazdaságtan elmélete iránt érdeklődő középiskolást várunk a képzésre, akit a gazdasági összefüggések érdekelnek, de a módszertani problémák iránt is érzékenységet mutat, és nem közömbös a többi társadalomtudomány iránt sem. Mindig szükség van olyan tanácsadókra, vezetőkre a vállalati szférában, akik képesek a stratégiai elemzésre, a hosszú távú gondolkozásra, nem érik felkészületlenül a mások által előre nem látott események.

További információk a Közgazdaságtudományi Kar tanulmányi tájékoztatójának 47.oldalán vagy IDE kattintva találhatóak.

 

Osztatlan képzés

Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 

A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szak célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és módszertani ismereteik birtokában önálló, kiemelkedő színvonalú munkavégzésre képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein, beleértve az uniós, a központi állami irányítási, a regionális, önkormányzati és vállalati szintet, valamint a teljes pénzügyi szférát. Ugyancsak képesek önálló, kreatív gondolkodásra, alkalmazott közgazdasági és pénzügyi elemzés és kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában egyaránt és egyben kellően felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

További információk a Közgazdaságtudományi Kar tanulmányi tájékoztatójának 59.oldalán vagy IDE kattintva találhatóak.

 
 

Mesterszakok

Gazdaságinformatikus

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni. Alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésre és a kész alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik Ph.D-képzés keretében való folyatására.

További információk a Gazdálkodástudományi Kar tanulmányi tájékoztatójának 198.oldalán vagy IDE kattintva találhatóak.

Közgazdálkodás és közpolitika 

A közgazdálkodás és közpolitika mesterszak azokat várja, akik a gazdaságtudományi képzésben (egyetemen, főiskolán) megszerzett ismereteiket szeretnék elmélyíteni, a kormányzatra, illetve a tágabb értelemben vett non-profit szektorra vonatkozó tudással bővíteni. Aki a szakot elvégzi, vezető vagy önálló elemző munkakörben sokoldalú tudással felvértezett szakemberként kormányzati és más állami intézményeknél, non-profit szervezeteknél; nemzetközi szervezeteknél (pl. Európai Unió, ENSZ, OECD) szakpolitikai döntés-előkészítő munkakörben helyezkedhet el.

További információk a Közgazdaságtudományi Kar tanulmányi tájékoztatójának 91.oldalán vagy IDE kattintva találhatóak.

Közgazdasági elemző 

A közgazdasági elemző mesterszak azokat várja, akik a gazdaságtudományi alapképzésben megszerzett ismereteiket szeretnék elmélyíteni, a közgazdaságtannal kapcsolatos tudással bővíteni. Az elemző közgazdászok tevékenysége Magyarországon is a kormányzati, önkormányzati és üzleti szektor fontos alkotóeleme. Az elmúlt évtizedben különösen dinamikusan emelkedett a kormányzati és az önkormányzati szektorban foglalkoztatott egyetemi végzettségű közgazdászok száma és aránya. Az ország Európai Unióba való belépése ugyancsak megnövelte az uniós programok tervezésével és menedzselésével foglalkozó intézmények, s ezáltal a közgazdaságtani ismereteket kívánó munkakörök számát.

További információk a Közgazdaságtudományi Kar tanulmányi tájékoztatójának 107.oldalán vagy IDE kattintva találhatóak.

Pénzügy

A Pénzügy mesterszakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék alapszakon megszerzett közgazdasági és pénzügyi tudásukat mélyíteni. A szak elvégzése előnyt jelent azok számára, akik pénzügyi területen (vállalati pénzügyesként, bankban, biztosítóban, költségvetési intézményben) helyezkedtek el vagy szeretnének a későbbiekben elhelyezkedni. Az esti tagozat lehetővé teszi a munkavégzés mellett a diploma megszerzését.

További információk a Közgazdaságtudományi Kar tanulmányi tájékoztatójának 117. oldalán vagy IDE kattintva találhatóak.

 
 

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

A képzés célja közgazdász szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi gazdaságpolitikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, valamint nemzetközi üzleti ismereteik birtokában képesek nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára. Elsajátított kompetenciáik segítségével a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein, önálló munka végzésére, valamint döntéselőkészítő és elemző munkára alkalmasak, továbbá szállítmányozási feladatok irányítására és ellenőrzésére is képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

További információk a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar tanulmányi tájékoztatójának 66. oldalán, vagy IDE kattintva találhatóak.

Politikatudomány

A szak célja olyan politológusok képzése, akik elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire vonatkozóan, és tájékozottak a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméletek, valamint gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges tudásanyag tekintetében. Felkészültségük alapján képesek elemzőként vagy tanácsadóként dolgozni, kutatási programokba bekapcsolódni, tanulmányaikat doktori képzésben folytatni.

További információk a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar tanulmányi tájékoztatójának 89. oldalán, vagy IDE kattintva találhatóak.

Szociológia

A szak célja olyan politológusok képzése, akik elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a társadalom politikai rendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire vonatkozóan, és tájékozottak a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméletek, valamint gyakorlati alkalmazásukhoz szükséges tudásanyag tekintetében. Felkészültségük alapján képesek elemzőként vagy tanácsadóként dolgozni, kutatási programokba bekapcsolódni, tanulmányaikat doktori képzésben folytatni.

További információk a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar tanulmányi tájékoztatójának 104. oldalán, valamint
IDE kattintva találhatóak.


Vezetés és szervezés

A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles és a választható szakirányuknak megfelelő szűkebb területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására is.

További információk a Gazdálkodástudományi Kar tanulmányi tájékoztatójának 284.oldalán vagy IDE kattintva találhatóak.


Székesfehérvári Campus

 

Alapszakok

Gazdálkodási és menedzsment

A szak célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik magas szintű közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek, intézmények stratégiájának kialakítására, folyamatainak és struktúráinak szervezésére, elemzésére és tervezésére és kontroll rendszerek alkalmazására, valamint a munkavállalók tevékenységének irányítására, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés mesterszintű folytatásához.

További információk a Gazdálkodástudományi Kar tanulmányi tájékoztatójának 95.oldalán vagy IDE kattintva találhatóak.

 

Pénzügy és számvitel

A biztos és elmélyült elméleti háttér mellett konkrét, kézzelfogható, gyakorlatias szakmai ismeretek és hasznos tudás szerezhető a szakon. A diploma megszerzése után kedvező elhelyezkedési lehetőségeket várják a hallgatókat a munkaerőpiacon, versenyképes jövedelemmel, karrierlehetőségekkel.

További információk a Gazdálkodástudományi Kar tanulmányi tájékoztatójának 151.oldalán vagy IDE kattintva találhatóak.


Turizmus – vendéglátás

A szak célja: olyan közgazdászok képzése, akik projekt- és középvezetőként a turisztikai piacokon kiváló stratégák és menedzserek, a legújabb módszerekkel elemzik és értik a piacot, ismerik a turisztikai vállalkozások és térségek folyamatait, fenntartható szemléletben, kiválóan kezelik a digitális marketing technikákat, speciális tudást szereznek rendezvényszervezés terén, akár duális formában is!

További információk a Gazdálkodástudományi Kar tanulmányi tájékoztatójának 174.oldalán vagy IDE kattintva találhatóak.

 

Mesterszakok

 

Sportközgazdász

A képzés a gazdaságtudományi képzések körébe tartozik, így a hallgatók okleveles sportközgazdász végzettséget kapnak a szak elvégzésekor.

A Sportközgazdász mesterképzés duális képzés esetében nagy hangsúlyt fektettünk az elméleti tudás gyakorlati alkalmazására, amely a duális formában teljes mértékben megvalósítható. Heti három nap az egyetemi órák látogatása, heti két nap a vállalati partnernél duális képzésben tanult tárgy elsajátítása, mindez félévenként 13 héten keresztül.

További információk a Gazdálkodástudományi Kar tanulmányi tájékoztatójának 253.oldalán vagy IDE kattintva találhatóak.


Regionális és környezeti gazdaságtan

Kifejezetten izgalmas és aktuális szemléletben lehet közgazdasági tanulmányokat folytatni, megismerve a szakma alternatív megközelítéseit valamint a földrajz és a környezettan felé mutató határterületeit.

Lehetőséget biztosítunk, hogy közgazdasági BA/BSc végzettséggel nem rendelkezők is mesterszintű közgazdász szakképzettséget szerezzenek. A szak változatos munkakörök ellátására készít fel: a várostervezés és fejlesztés, a terület- és vidékfejlesztés, a települési menedzsment témájától egészen a környezeti menedzsmentig, tervezésig és auditig, fenntarthatósági és klímapolitikákig. Az átadott tudás különösen keresett a közszférában, de a céges világban is kitűnően alkalmazható.

A Budapesti Corvinus Egyetem GEO Intézete által gondozott szak magasan a legnépszerűbb az országban, köszönhetően annak, hogy hallgatóközpontú és gyakorlatorientált képzést nyújtunk, Intézetünket tudatosan az ország elsőszámú tervező-kutató műhelyévé fejlesztjük.

További információk a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar tanulmányi tájékoztatójának 96. oldalán, vagy IDE kattintva találhatóak.

 

Courses in English language

KÖZGÁZ Campus

 

Bachelor Programme

BSc in Applied Economics (in English language)

The objective of the program is the training of economist experts who possess a stable grasp of economy and a suitable background in methodology, who can answer relevant economic questions using the attained knowledge and skills, who can solve the identified problem, and perform a basic analysis of the effects of economic events and economic policy interventions. Based on their knowledge and skills, they may participate in basic analytic and decision-preparing tasks. They are prepared to continue their training at the master’s level.

For more information please click HERE or visit the Faculty Study Guide on page 8.

 

Master Programmes

Master of Business Administration (in English language)

The MSc in Marketing program prepares students for real-world marketing challenges. Graduates from the program will understand how marketing creates value for a company or organization, will be able to draft effective marketing plans, and will master the functional processes of marketing. Participants receive comprehensive knowledge throughout the program. Please see the program curriculum for the course plan. The program is offered on a full-time, two-year basis. 

For more information please click HERE or visit the Faculty Study Guide on page 233. 


MSc in Business Information Technology (in English language)

The MSc in Business Information Technology program prepares students for the challenges of the era of digital business transformation. The objective of the program is to provide such complementary skills - relying on the previously acquired IT and management knowledge - that enable students to manage efficiently information resources in organizations. Based on solid theoretical knowledge both in IT and in business, the program covers all areas in which an IT managage can encounter information systems. The program integrates management, controlling and accounting with IT-related competencies: managing information as a strategic resource, information strategy planning, system design and development, IT project management, application integration, business intelligence, process management, IT security and IT service management and IT audit. Key enterprise applications, major e-business and e-government technologies, internationally accepted methodologies and standards, like ITIL, COBIT, etc. are also addressed. Please see the program curriculum for the course plan. The program is offered on a full-time, two-year basis.

For more information please click HERE or visit the Faculty Study Guide on page 208. 

Msc in Economic Analysis (in English language)

The objective of the program is the training of economic analyst experts who, in based on their education in economic science and knowledge that is competitive in the European and the world markets, in possession of their theoretical and methodological skills, are capable of performing independent, creative thinking with an economist’s view and performing applied economic science analyses and research in the academic, state, and private spheres. They are prepared to continue their training at the PhD level.

For more information please click HERE 
or visit the Faculty Study Guide on page 22.

MSc in Marketing (in English language)

The MSc in Marketing program prepares students for real-world marketing challenges. Graduates from the program will understand how marketing creates value for a company or organization, will be able to draft effective marketing plans, and will master the functional processes of marketing. Participants receive comprehensive knowledge throughout the program. Please see the program curriculum for the course plan. The program is offered on a full-time, two-year basis. 

For more information please click HERE or visit the Faculty Study Guide on page 229.  

Msc in Public Policy and Management (in English language)

The objective of the program is the training of economists who, with their attained economic science, social science, management, legal, methodological, and specialised theoretical and practical knowledge, are capable of professionally performing analytic, planning, coordination, and management tasks in the state-run and non state-run institutions of the public sector, in non-profit organisations, in central and local governments, in Hungarian and international (European Union) organisations that initiate, form, and realise sectorwide public policies and in meaningful participation in any phase of public projects. They are prepared to continue their training at the PhD level.

For more information please click HERE 
or visit the Faculty Study Guide on page 15.

 

 

Utolsó frissítés: 2018.08.28.