Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

EFOP-3.6.1

Projekt címe

Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán

A Közép-Dunántúl város és térségfejlesztési hálózatainak felmérését és fejlődését szolgáló kutatások alprojekt

Alprojektfelelős: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet és Péti Márton alprojektvezető

Projekt azonosítója

EFOP-3.6.1-16-2016-00013

Központi honlap

Projektfinanszírozó

Emberi Erőforrások Operatív Program

Projekt időtartama

2017.02.01 – 2020.03.31.

Alprojekt leírása

E kutatások célja a közszféra innovatív menedzsmenti és fejlesztési funkcióinak feltárása, a városi és térségi társadalmi-gazdasági struktúrák megújításában játszott szerepköreik azonosítása.

E kutatások küldetése a közszféra megújulásának támogatása, különösen a tudásháromszög (oktatás, kutatás és innováció) és az intelligens szakosodás megközelítések alkalmazásával. A kutatás földrajzi tárgyköréből adódóan szolgálni kívánja Székesfehérvárt és régióját, feltárva a közszféra helyi és térségi szereplőinek egymással, a helyi gazdasági és civil szereplőkkel, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemmel kiépíthető kooperációs lehetőségeit. E város és térsége ugyanakkor mintaterület is, amely általános érvényű következtetések levonását is lehetővé teszi a regionális és fejlesztéspolitikai menedzsment és gazdaságtan, a kooperációs közszolgáltatások, a közszolgáltatási menedzsment és a helyi gazdaságpolitikai döntéshozatal tudományterületein.

A kutatások keretében meghatározásra kerülnek a nemzetközi szinten haladó gyakorlatok, szakirodalmak és az esettanulmányok alapján. E haladó megoldások Székesfehérváron és térségében való alkalmazásának lehetőségei szintén a vizsgálat tárgyát képezik. Feltételezhető ugyanakkor, hogy a Magyarországon belül kimagasló gazdasági növekedést és sajátos gazdasági szerkezetet mutató Székesfehérváron és térségében is azonosíthatók nemzetközi szinten is előremutató, tudományos feldolgozásra és bemutatásra érdemes megoldások e témakörökben.

Ezek az interdiszciplináris kutatások tehát feltérképezik a térség és különösen Székesfehérvár közszférájának hálózatait, egyrészt a közszférán belüli összefüggéseket, másrészt a közszféra, a civil szféra és az üzleti szféra közötti kapcsolatokat. Mindez két dimenzióban összesen négy fő kutatási irányt jelent, a következők szerint.

A közszférán belüli dimenzióban különösen érdekesek a (1) közszféra szabályozásával kapcsolatos megoldások. Szintén a kutatások fókuszában vannak a (2) közszféra fejlesztéspolitikai innovációi is, különös tekintettel a többszintű kormányzás (multilevel-governance) jegyében fogant együttműködésekre, továbbá a fenntartható és klímatudatos város- és térségmenedzsmenti törekvésekre, a smart city koncepció alkalmazására.

A közszféra külső kapcsolatainak dimenziójában a kutatások fő iránya a – döntően a civil szférával való együttműködésben megvalósítható – (3) kooperációs közszolgáltatások lehetőségeinek feltárása. Továbbá vizsgálat tárgyát képezik a (4) külső gazdaságfejlesztési erőforrások bevonására irányuló tevékenységek (befektetés-ösztönzés) technikái is.

 

 

Tetejére

Utolsó frissítés: 2018.11.30.