Január - 2015
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29
30
31  
péntek, 2015. január 30.
09:00 - Meghívó Vincenzo Fogliano nyilvános PhD-védésére 20150130 09:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Vincenzo Fogliano "Maillard reaction products: occurence, mitigation strategies and their physiologic...

Dékáni utasítás

 

Az 1/2015. számú Dékáni Utasítás a 2012. februárban és azt megelőzően felvett hallgatók költségtérítési díj befizetésének rendjét tartalmazza a 2014/2015. tanév tavaszi félévére vonatkozóan. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák át és a határidőket tartsák be!

 

A 2/2015. számú Dékáni utasítás a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók költségtérítési díj befizetésének rendjét tartalmazza a 2014/2015. tanév tavaszi félévére vonatkozóan. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák át és a határidőket tartsák be!

Tanév időbeosztás

Tisztelt Hallgatók!

 

A 2014/2015. tanév őszi VIZSGAIDŐSZAK:

2014. december 15-től 2015. január 30-ig tart.

 

Vizsgajelentkezés a NEPTUN-rendszerben:

2014. december 1 – 2015. január 29-én délig.

 

A hallgató a választott vizsgaidőpontról legkésőbb 24 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet megváltoztatni. Kivételt képez ez alól a hétfői vizsganap, amikor is legkésőbb 72 órával (péntek!) a vizsga megkezdését megelőzően lehet megváltoztatni a vizsgaidőpontot.

A vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki ügyintézőket keressék meg ügyfélfogadási időben!

 

1.     A vizsgÁra jelentkezni kizárólag a NEPTUN-rendszerben lehet a fent megjelölt időszakban.

2.     A vizsga során a személyazonossági igazolvány, útlevél vagy más egyéb, a személyazonosság megállapítására alkalmas arcképes igazolvány alapján – például érvényes diákigazolvány, jogosítvány – a vizsgát lebonyolító/felügyelő oktató köteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát. A vizsgán nem vehet részt az a hallgató, aki nem tudja igazolni személyazonosságát. Továbbá a szóbeli vizsgára a hallgatónak magával kell vinnie az ún. kurzusteljesítési lapját.

3.     Szóbeli vizsgán az érdemjegyet (minősítést) – aláírással és dátummal ellátva – a vizsgáztató a vizsgalapon, valamint a kurzusteljesítési lapon rögzíti.

Kurzusteljesítési lapot minden hallgató a Neptunból tud nyomtatni:

Tárgyak/Felvett kurzusok menüpontban az aktuális félév kiválasztása (2014/15/1) után a „Felvett kurzusok nyomtatása”.

4.     A vizsga eredményét a vizsgáztató oktató legkésőbb a vizsgáztatás befejezését követő 3. munkanapig rögzíti a NEPTUN-rendszerben.

5.     A vizsgaeredmények Neptunban történő rögzítésének helyességét a vizsgaidőszak alatt is folyamatosan figyeljék, és eltérés esetén jelezzék az illetékes tanszéknek/oktatónak.

6.     A Tanulmányi OSZTÁLYNAK nincs jegybeírási jogosultsága. A hiányzó vagy hibás bejegyzések pótlásának, javításának egyetlen és kizárólagos lehetősége és fóruma az oktató és a hallgató közötti kommunikáció.

 

Vizsgaidőszak zárása

1.     A hallgató a vizsgaidőszak lezárása után 14 napon belül – legkésőbb 2015. február 13. (péntek) – a Neptunból letölthető kifogás bejelentőlapon kifogással élhet a NEPTUN-rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért (vizsgáért) felelős intézetvezetőnél vagy tanszékvezetőnél.

 

2.     A kifogásolt értékelést a vizsgalap, a vizsgáztató által hitelesített kurzusteljesítési lap (ha van), ill. az írásbeli vizsga esetén a dolgozatra írt jegy alapján az intézetvezető nyolc (8) munkanapon belül, de legkésőbb 2015. február 25-ig (szerda) köteles elbírálni, és a kifogás jogossága esetén, jegymódosítási jogosultsága felhasználásával a szükséges módosítást a NEPTUN-rendszerben rögzíteni, valamint egyidejűleg a hallgatót Neptun-on keresztül értesíteni.

 

3.     A vizsgaeredmények kifogásolására rendelkezésre álló VÉGSŐ HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ, amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, később nem élhet kifogással az értékeléssel, ill. a bejegyzés, értékelés hiányával szemben.

 

 

Gazdasági ügyek:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a költségtérítéssel vagy térítési, szolgáltatási díjjal tartozó hallgatók nem tudnak vizsgára jelentkezni addig, míg a tartozásukat ki nem egyenlítik az Egyetem felé.

 

 

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK, HATÁRIDŐK:

1.     Szakirányválasztás 2014. december 8 – 2015. január 9. között a Neptunban történik. Érintett szakok:

a.     Gazdálkodási és menedzsment (BSc) II. évfolyam

b.    Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) II. évfolyam

c.     Vezetés és szervezés (MSc) I. évfolyam

d.    Pénzügy (MSc) I. évfolyam

2.     Szakváltási, szakirányváltási kérelmet a honlapról letölthető formanyomtatványon 2015. január 1 – 15. között lehet leadni a Tanulmányi Irodában. A szakváltás feltételeit a TVSZ 32. §-a tartalmazza, kérjük figyelmesen olvassák át.

 

3.     Tárgyfelvétel alapszakon: 2014. december 8 – 14. között

4.     Tárgyfelvétel mesterszakon: 2015. január 7 – 13. között

5.    FIGYELEM! A 2014/2015. tanév tavaszi félévre a bejelentkezési (regisztrációs) időszak: 2015. január 30 – február 8. között. Ebben az időszakban van lehetőség a felvett tárgyak, kurzusok módosítására is. Nappali tagozaton az első tanítási nap 2015. február 2. (hétfő).

A vizsgaidőszakra jó készülést és eredményes vizsgákat kívánunk!

 

Budapest, 2014. december 9.                      

 

Dékáni Hivatal Tanulmányi Iroda

 

 

Demonstrátori pályázat 2014/2015. tanév tavaszi félévére

Kedves Hallgatók!

A 2014/2015. tanév tavaszi félévére kiírt demonstrátori pályázatot az alábbi letölthető dokumentumban olvashatják.

Demonstrator1 Demonstrator2

A pályázat mellékletei

A pályázatot nyomtatott formában 2014. december 19-én 10 óráig adhatják le a Dékáni Hivatal 197. irodájában.

Ezzel párhuzamosan azonban az érintett tanszék részére elektronikusan is meg kell küldeni a pályázati anyagot!

A hiányosan vagy határidő után leadott pályázatok elutasításra kerülnek!

Tanulmányi Iroda

Tanév időbeosztás

 

Szakirányválasztási információk

 

Szakirányválasztás – 2014/2015. őszi félév

2015. december 8 –január 9. 12.00.

 

Bővebb információk a Hallgatóknak/További menüpontok/Szakirányválasztás menüpont alatt található!

2015. évi februári záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók

Kedves végzős mester- és gazdasági informatikus  BsC szakos Hallgatók!

A 2015. évi februári mester- és gazdasági informatikus BsC szakos hallgatók a záróvizsgával és a szakdolgozat leadásával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi letölthető dokumentumban találják.

1. Záróvizsga tájékoztató: 2015. februári mesterszakos és gazdasági informatikus BsC hallgatóknak

2. Mellékletek doc

3. Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásáról

 Szakdolgozat (késedelmes) leadásának napja

Fizetendő díj

2014. december 1. (hétfő)

4.100 Ft

2014. december 2. (kedd)

8.200 Ft

2014. december 3. (szerda)

12.300 Ft

2014. december 4. (csütörtök)

16.400 Ft

2014. december 5. (péntek)

20.500 Ft

Sikeres készülést kíván a Tanulmányi Iroda

2014. évi decemberi záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók

Kedves végzős alapszakos Hallgatók!

A 2014. évi decemberi záróvizsgával és a szakdolgozat leadásával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi letölthető dokumentumban találják.

1. Záróvizsga tájékoztató 2014. decemberi - alapképzés nappali és levelző tagozat (kivéve Gazdaságinformatikus Bsc)

2. Mellékletek pdf, doc

3. Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásáról

 Szakdolgozat (késedelmes) leadásának napja

Fizetendő díj

2014. október 28. kedd

4.100 Ft

2014. október 29. szerda

8.200 Ft

2014. október 30. csütörtök

12.300 Ft

2014. október 31. péntek

16.400 Ft

2014. november 1-2. szombat, vasárnap

----

2014. november 3. hétfő

20.500 Ft

Sikeres készülést kíván a Tanulmányi Iroda

 

 

2014/2015. tanév őszi félév kezdésével kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Hallgatók!

A 2014/2015. tanév őszi félévének kezdésével és a félév tanulmányi határidőivel kapcsolatos tudnivalókat az alábbi tájékoztatóban olvashatják:

1. 2014/2015. tanév őszi félév félévkezdési tájékoztató felsőbb éveseknek (alap- és mesterképzésben és szakirányú továbbképzésen részt vevő hallgatóink részére, minden tagozaton)

2. 2/2014. számú dékáni utasítás a 2012. februárban és azt megelőzően felvett hallgatók költségtérítési díjának befizetési rendjéről

3. Hallgatói útmutató a támogatott félévek számításának alapjairól


Budapest, 2014. augusztus 5.

Tanulmányi Iroda

 

 

2014/2015. tanév időbeosztása, Gazdálkodástudományi Kar

2014/2015. tanév időbeosztása - letölthető változat

 

2014/2015. tanév TAVASZI félévének időbeosztása

Időszak/határidő

Esemény

2015. január 30 - február 8.

Regisztráció, bejelentkezés, tárgyfelvétel (korrekció)

2015. január 30. (péntek)

I. éves keresztféléves mesterképzéses "hallgatók" beiratkoztatása

2015. február 2 - május 8.

Szorgalmi időszak

2015. február 2.

ELSŐ TANÍTÁSI NAP NAPPALI TAGOZATON

2015. február 9 - 13.

ZÁRÓVIZSGA időszak (Gazdaságinformatikus BSc)

2015. február 9 - 20.

ZÁRÓVIZSGA időszak (mesterképzések, szakirányú továbbképzések (minden tagozat)

2015. március 13.

DIPLOMAÁTADÓ ünnepség (dec., febr. végzettek részére)

2015. április 24 - 30.

Vizsgajelentkezés kezdete HALVEL kitöltők számára

2015. április 30.

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés a JÚNIUS-JÚLIUSI záróvizsga-időszakra (minden képzés)

2015. április 30 - június 11.

Vizsgajelentkezés kezdete (tavaszi vizsgaidőszak)

2015. május 26 - június 1.

Őszi félévi tárgyfelvétel minden képzés és tagozat részére (2015/2016-os tanév)

2015. május 11 - június 12.

VIZSGAIDŐSZAK

2015. június 22 - június 26.

ZÁRÓVIZSGA időszak (ALAPKÉPZÉS)

2015. június 22 - július 3.

ZÁRÓVIZSGA időszak (MESTER- és szakirányú továbbképzések)

 

 

 2014/2015. tanév ŐSZI félévének időbeosztása

Időszak/határidő

Esemény

2014. augusztus 29 - szeptember 14.

Regisztráció, bejelentkezés, tárgyfelvétel (korrekció) felsőbb éveseknek

2014. szeptember 1 - 2.

I. éves NAPPALI tagozatos, ALAPKÉPZÉSES "hallgatók" beiratkoztatása

2014. szeptember 3.

I. éves NAPPALI tagozatos, MESTERKÉPZÉSES "hallgatók" beiratkoztatása

2014. szeptember 5.

I. éves LEVELEZŐ/ESTI tagozatos alap- és mesterképzéses "hallgatók" beiratkoztatása

2014. szeptember 5.

Tanévnyitó Ünnepség

2014. szeptember 8 - december 12.

Szorgalmi időszak

2014. szeptember 8.

Első tanítási nap nappali tagozaton

2014. szeptember 18-19.

DIPLOMAÁTADÓ ünnepség a 2014. június-júliusban végzett hallgatók számára

2014. október 27.

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés a DECEMBERI záróvizsga-időszakra (Alapképzés nappali és levelező, kivéve Gazd.informatikus)

2014. november 28.

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés a FEBRUÁRI záróvizsgaidőszakra (Gazdaságinformatikus BSc, mesterképzések, szakirányú továbbképzések (minden tagozat)

2014. december 1-5.

Vizsgajelentkezés kezdete HALVEL kitöltők számára

2014. december 5 - 2015. január 29.

Vizsgajelentkezés kezdete (őszi vizsgaidőszak)

2014. december 8 - 12.

ZÁRÓVIZSGA időszak alapképzésben végzők részére (Gazd.informatikus BSc kivéve)

2014. december 8 - 14.

Tavaszi félévi tárgyfelvétel (ALAPKÉPZÉS)

2014. december 15 - 2015. január 30.

VIZSGAIDŐSZAK

2014. december 22 - 2015. január 2.

Téli szünet (az Egyetem épületei zárva lesznek, vizsgaidőpontokat erre az időszakra nem lehet hirdetni)

2015. január 7 - 13.

Tavaszi félév tárgyfelvétel (MESTERKÉPZÉS)

 

 

Utolsó frissítés: 2015.01.23.