Április - 2015
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 22 23
24
25 26
27 28 29 30  
péntek, 2015. április 17.
10:00 - Meghívó Kolozsváriné Nagy Judit nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Kolozsváriné Nagy Judit "Hazai eredetű Erwinia amylovora bakteriofágok jellemzése és felhasználásának lehetősége a biológiai védeke...
péntek, 2015. április 24.
10:00 - Meghívó Bandi Attila házi védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Bandi Attila "Magyar diófajták és erdélyi diószelekciók termésmorfológiai sajátosságainak és xantomonaszos betegséggel szembeni ell...

2014/2015. tanév TAVASZI félévének időbeosztása

 

2014/2015. tanév időbeosztása - letölthető változat

 

 

Időszak/határidő

Esemény

2015. január 30 - február 8.

Regisztráció, bejelentkezés, tárgyfelvétel (korrekció)

2015. január 30. (péntek)

I. éves keresztféléves mesterképzéses "hallgatók" beiratkoztatása

2015. február 2 - május 8.

Szorgalmi időszak

2015. február 2.

ELSŐ TANÍTÁSI NAP NAPPALI TAGOZATON

2015. február 9 - 13.

ZÁRÓVIZSGA időszak (Gazdaságinformatikus BSc)

2015. február 9 - 20.

ZÁRÓVIZSGA időszak (mesterképzések, szakirányú továbbképzések (minden tagozat)

2015. március 13.

DIPLOMAÁTADÓ ünnepség (dec., febr. végzettek részére)

2015. április 24 - 30.

Vizsgajelentkezés kezdete HALVEL kitöltők számára

2015. április 30.

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés a JÚNIUS-JÚLIUSI záróvizsga-időszakra (minden képzés)

2015. április 30 - június 11.

Vizsgajelentkezés kezdete (tavaszi vizsgaidőszak)

2015. május 26 - június 1.

Őszi félévi tárgyfelvétel minden képzés és tagozat részére (2015/2016-os tanév)

2015. május 11 - június 12.

VIZSGAIDŐSZAK

2015. június 22 - június 26.

ZÁRÓVIZSGA időszak (ALAPKÉPZÉS)

2015. június 22 - július 3.

ZÁRÓVIZSGA időszak (MESTER- és szakirányú továbbképzések)

2014/2015. tavaszi félévének záróvizsgával kapcsolatos tájékoztató

Kedves alap- és mesterképzésen végző hallgatók!

A 2014/2015. tavaszi félévének záróvizsgával és a szakdolgozat leadásával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi letölthető dokumentumban találják.

1. Záróvizsga tájékoztató: 2014/2015. tavaszi félévének alap- és mesterképzésen végző hallgatók számára

2. Mellékletek doc

3. Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásáról

Szakdolgozat (késedelmes) leadásának napja

Fizetendő díj

2015. május 4. hétfő

4.200 Ft

2015. május 5. kedd

8.400 Ft

2015. május 6. szerda

12.600 Ft

2015. május 7. csütörtök

16.800 Ft

2015. május 8. péntek

21.000 Ft

Sikeres készülést kíván a Tanulmányi Iroda

 

 

 

 

Tanévkezdési tájékoztató felsőbb éveseknek

 

2014/2015-ös tanév

II. (tavaszi) félévének időbeosztása

 

Bejelentkezés, REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel (módosítása):

2015. január 30 – február 8.

 

Bejelentkezés a NEPTUN-rendszerben: 2015. január 30-án 13 órától!

 

Szorgalmi időszak: 2015. február 2 – május 8.

Az első tanítási nap

nappali tagozaton: 2015. február 2.,

levelező tagozaton 2015. február 6.

 

A hallgatónak a bejelentkezési időszakban a Neptun rendszeren keresztül be kell jelentenie, hogy az adott félévben folytatja-e tanulmányait (aktív státusz) vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti (passzív státusz).

Amennyiben a hallgató aktív státuszt nyilatkozik és a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül – legkésőbb 2015. március 14-ig – nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

A hallgató az oktatási dékánhelyettestől – térítési díj fizetése mellett – kérelmezheti utólagos bejelentkezés engedélyezését vagy nyilatkozatának visszavonását, legkésőbb 2015. március 14-ig.

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el. Ebben az esetben adminisztrációs kötelezettség elmulasztása miatt meghatározott díjtétel kerül kiírásra.

Hallgatóijogviszony-igazolást csak a bejelentkezés után lehet kérni a Tanulmányi Osztályon, ügyfélfogadási időben.

 

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8. napon belül a hallgatói információs rendszeren keresztül bejelenteni, és egyúttal a Tanulmányi Osztályon az adatváltozást igazoló dokumentumot bemutatni. A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel!

 

 

fontosabb Tanulmányi határidők:

-               A TVSZ 19.§-a alapján a regisztrációs időszak lezárulta után a hallgató – indokolt esetben – írásban kérheti valamely tárgy törlését, ill. felvételét a szorgalmi időszak második hetének végéig, vagyis 2015. február 14-ig. A határidő jogvesztő!

-               A kedvezményes tanulmányi rend leadási határideje: 2015. február 21.

-               Tantárgyi felmentés, kreditelismerés iránti kérelmek leadási határideje: 2015. február 14.

A kérelmeket a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül kell benyújtani, a TVSZ-ben előírt mellékletekkel együtt.

 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG FIZETÉSÉNEK RENDJE

 

A 2014/2015. tanév tavaszifélévére történő bejelentkezés feltétele a költségtérítési díj, ill. ha korábbi tartozása van, akkor a tartozásainak rendezése.

 

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2015. január 27.

 

FIGYELEM! Ameddig a Hallgató a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Neptun rendszerben sem a beiratkozást, sem egyéb adminisztratív teendőket nem tudja elvégezni és az ebből fakadó mulasztási díjakat is buy orlistat online köteles megfizetni.

 

Részletfizetés, Diákhitel feltételeiről

  • a 2012/2013. tanévtől hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók a BCE honlapján a Gólyáknak menüpontban tudnak tájékozódni.
  • A 2012. februárban, ill. azt megelőzően felvett hallgatók költségtérítési díj befizetésének rendjéről a 1/2015. számú Dékáni utasítás rendelkezik, amit a Kar honlapján a Hallgatóknak / Tanév rendje menüpontban tudnak elérni.

 

A 2014/2015. tanévtől kezdődően a Karon a Diákhitel ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket kizárólag

Berecz Tünde szakmaigyakorlati előadónál intézhetik ügyfélfogadási időben:

I. emelet 158. szoba

Ügyfélfogadás:

  • hétfő, szerda 13.00-16.00,
  • kedd, csütörtök 9.00-12.00
  • pénteken nincs ügyfélfogadás

 

 

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FÉLÉVEK SZÁMÍTÁSA

Amennyiben a Hallgató elhasználta az államilag támogatott féléveit (12 félév), erről nyilatkoznia kell – és a más felsőoktatási intézményben elhasznált félévekről szóló igazolás bemutatásával – a Tanulmányi Osztályon 2015. január 27-ig.

Amennyiben a Hallgató a nyilatkozati kötelezettségének nem tesz eleget és a Tanulmányi Osztály a félév ellenőrzésekkor tárja fel a pénzügyi státus módosításának szükségességét, akkor a költségtérítési díj a tény megállapítását követően haladéktalanul kiírásra kerül.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény által egy személy részére biztosított 12 államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévek felhasználásának, számolásának módjáról tájékozódhatnak a Kar honlapján a Hallgatóknak/Kérvények menüpontban elérhető „A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben” hallgatói útmutató c. kiadványból.

 

A Felsőoktatási Információs Rendszerben központi nyilvántartásában tárolt hallgatói adatok (a felsőoktatási tanulmányok során elhasznált és hátralévő félévek száma) hozzáférhetők és ellenőrizhetők – megfelelő azonosítás után – a Magyarország.hu Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével (https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html).

 

 VIZSGAIDŐSZAKKAL KAPCSOLATOS ELŐZETES TUDNIVALÓK:

·         Vizsgaidőszak: 2015. május 11 – 2015. június 12.

·         Vizsgajelentkezés kezdete: 2015. április 30, vége: 2015. június 11.

·         Záróvizsgák időpontja

a.       Alapképzésben 2015. június 22 június 26.

b.      Mester- és szakirányú továbbképzéseken, 2015. június 22 július 3.

·         Záróvizsgára jelentkezés és a szakdolgozat leadásának határideje:

a.       Alapképzésben 2015. április 30.

b.      Mester: 2015. április 30.

·         2015/2016. tanév őszi félévének előzetes tantárgyfelvételi időszaka:

alap és  mesterképzésen  2015. május 26 – június 1.

 

További információk: A gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu, Hallgatóknak c. menüpontban.

 

Budapest, 2015. január 20.

 

Dékáni Hivatal Tanulmányi Iroda

 

 

 

Dékáni utasítás

 

Az 1/2015. számú Dékáni Utasítás a 2012. februárban és azt megelőzően felvett hallgatók költségtérítési díj befizetésének rendjét tartalmazza a 2014/2015. tanév tavaszi félévére vonatkozóan. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák át és a határidőket tartsák be!

 

A 2/2015. számú Dékáni utasítás a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók költségtérítési díj befizetésének rendjét tartalmazza a 2014/2015. tanév tavaszi félévére vonatkozóan. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák át és a határidőket tartsák be!

Demonstrátori pályázat 2014/2015. tanév tavaszi félévére

Kedves Hallgatók!

A 2014/2015. tanév tavaszi félévére kiírt demonstrátori pályázatot az alábbi letölthető dokumentumban olvashatják.

Demonstrator1 Demonstrator2

A pályázat mellékletei

A pályázatot nyomtatott formában 2014. december 19-én 10 óráig adhatják le a Dékáni Hivatal 197. irodájában.

Ezzel párhuzamosan azonban az érintett tanszék részére elektronikusan is viagra usa meg kell küldeni a pályázati anyagot!

A hiányosan vagy határidő után leadott pályázatok elutasításra kerülnek!

Tanulmányi Iroda

Utolsó frissítés: 2015.03.27.