Március - 2015
H K S C P S V
  01
02 04
05
06 07 08
09 10
11
12
13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
csütörtök, 2015. március 05.
09:00 - Innovatív Élelmiszerlánc Konferencia 2015
Az Élelmiszertudományi Kar ezúton is compare prices cialis tisztelettel meghívja az érdeklődőket Innovatív Élelmiszerlánc című konferenciájára 2015. március 5-én. A rendezvény célcsoportját elsősorban ...
szerda, 2015. március 11.
11:00 - Meghívó Balga Irina nyilvános PhD-védésére 20150311 11:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Balga Irina " Technológiai műveletek hatásai az Egri Bikavér élettanilag aktív vegyületeinek összetét...
17:00 - Meghívó magbörzére
Az Angyal Dezső Kertészeti Diákszervezet idén is szeretettel vár mindenkit a hagyományosan megrendezésre kerülő magbörzéjén.
csütörtök, 2015. március 12.
10:00 - Meghívó Egressy-Molnár Orsolya nyilvános PhD-védésére 20150312 10:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Egressy-Molnár Orsolya "Development of viagra usa LC-MS methods for the buy orlistat online analyses of buy cialis online selenium species of buy viagra germany canadian meds natural ...

2014/2015. tanév TAVASZI félévének időbeosztása

 

2014/2015. tanév időbeosztása - letölthető változat

 

 

Időszak/határidő

Esemény

2015. január 30 - február 8.

Regisztráció, bejelentkezés, tárgyfelvétel (korrekció)

2015. január 30. (péntek)

I. éves keresztféléves mesterképzéses "hallgatók" beiratkoztatása

2015. február 2 - május 8.

Szorgalmi időszak

2015. február 2.

ELSŐ TANÍTÁSI NAP NAPPALI TAGOZATON

2015. február 9 - 13.

ZÁRÓVIZSGA időszak (Gazdaságinformatikus BSc)

2015. február 9 - 20.

ZÁRÓVIZSGA időszak (mesterképzések, szakirányú továbbképzések (minden tagozat)

2015. március 13.

DIPLOMAÁTADÓ ünnepség (dec., febr. végzettek részére)

2015. április 24 - 30.

Vizsgajelentkezés kezdete HALVEL kitöltők számára

2015. április 30.

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés a JÚNIUS-JÚLIUSI záróvizsga-időszakra (minden képzés)

2015. április 30 - június 11.

Vizsgajelentkezés kezdete (tavaszi vizsgaidőszak)

2015. május 26 - június 1.

Őszi félévi tárgyfelvétel minden képzés és tagozat részére (2015/2016-os tanév)

2015. május 11 - június 12.

VIZSGAIDŐSZAK

2015. június 22 - június 26.

ZÁRÓVIZSGA időszak (ALAPKÉPZÉS)

2015. június 22 - július 3.

ZÁRÓVIZSGA időszak (MESTER- és szakirányú továbbképzések)

2015. évi keresztféléves felvételi eljárás pontszámai (2015.01.22)

 

 

 

Szak

(Forma Munkarend Finanszírozás)

Ponthatár

logisztikai menedzsment

MNA

72

logisztikai menedzsment

MNK

69

marketing

MNA

67

marketing

MNK

59

pénzügy

MNA

67

pénzügy

MNK

51

regionális és környezeti gazdaságtan

MNA

n.i.

regionális és környezeti gazdaságtan

MNK

n.i.

számvitel

MNA

67

számvitel

MNK

74

turizmus - menedzsment

MNA

n.i.

turizmus - menedzsment

MNK

n.i.

vállalkozásfejlesztés

MNA

67

vállalkozásfejlesztés

MNK

59

vezetés és szervezés

MNA

67

vezetés és szervezés

MNK

52

Master of cost of cialis Business Administration (MBA) (angol nyelven)

MLK

78

 

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a felvételi döntést követően, 2015. január 26-án (hétfőn) e-mailben értesítjük a felvett hallgatókat a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.

Figyelem! Postán, levélben nem küldünk értesítést!

 

A beiratkozás

2015. január 30-án, pénteken 8 órától

lesz a Főépület (Budapest, IX., Fővám tér 8.) II. előadójában.

 

A részletes tudnivalókat a BCE Gazdálkodástudományi Kar honlapján a Hallgatóknak/Beiratkozás_gólyáknak menüpontban 2015. január 26-tól tesszük közzé.

 

KÉRJÜK, FIGYELJÉK A HONLAPOT, MERT NEM KÜLDÜNK POSTAI ÉRTESÍTÉST!

 

Tanévkezdési tájékoztató felsőbb éveseknek

 

2014/2015-ös tanév

II. (tavaszi) félévének időbeosztása

 

Bejelentkezés, REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel (módosítása):

2015. január 30 – február 8.

 

Bejelentkezés a NEPTUN-rendszerben: 2015. január 30-án 13 órától!

 

Szorgalmi időszak: 2015. február 2 – május 8.

Az első tanítási nap

nappali tagozaton: 2015. február 2.,

levelező tagozaton 2015. február 6.

 

A hallgatónak a bejelentkezési időszakban a Neptun rendszeren keresztül be kell jelentenie, hogy az adott félévben folytatja-e tanulmányait (aktív státusz) vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti (passzív státusz).

Amennyiben a hallgató aktív státuszt nyilatkozik és a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül – legkésőbb 2015. március 14-ig – nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

A hallgató az oktatási dékánhelyettestől – térítési díj fizetése mellett – kérelmezheti utólagos bejelentkezés engedélyezését vagy nyilatkozatának visszavonását, legkésőbb 2015. március 14-ig.

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el. Ebben az esetben adminisztrációs kötelezettség elmulasztása miatt meghatározott díjtétel kerül kiírásra.

Hallgatóijogviszony-igazolást csak a bejelentkezés után lehet kérni a Tanulmányi Osztályon, ügyfélfogadási időben.

 

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8. napon belül a hallgatói információs rendszeren keresztül bejelenteni, és egyúttal a Tanulmányi Osztályon az adatváltozást igazoló dokumentumot bemutatni. A hallgatóról nyilvántartott, általa módosítható adatok helyességéért és teljességéért minden esetben a hallgató felel!

 

 

fontosabb Tanulmányi határidők:

-               A TVSZ 19.§-a alapján a regisztrációs időszak lezárulta után a hallgató – indokolt esetben – írásban kérheti valamely tárgy törlését, ill. felvételét a szorgalmi időszak második hetének végéig, vagyis 2015. február 14-ig. A határidő jogvesztő!

-               A kedvezményes tanulmányi rend leadási határideje: 2015. február 21.

-               Tantárgyi felmentés, kreditelismerés iránti kérelmek leadási határideje: 2015. február 14.

A kérelmeket a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül kell benyújtani, a TVSZ-ben előírt mellékletekkel együtt.

 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG FIZETÉSÉNEK RENDJE

 

A 2014/2015. tanév tavaszifélévére történő bejelentkezés feltétele a költségtérítési díj, ill. ha korábbi tartozása van, akkor a tartozásainak rendezése.

 

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2015. január 27.

 

FIGYELEM! Ameddig a Hallgató a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Neptun rendszerben sem a beiratkozást, sem egyéb adminisztratív teendőket nem tudja elvégezni és az ebből fakadó mulasztási díjakat is real viagra online köteles megfizetni.

 

Részletfizetés, Diákhitel feltételeiről

  • a 2012/2013. tanévtől hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók a BCE honlapján a Gólyáknak menüpontban tudnak tájékozódni.
  • A 2012. februárban, ill. azt megelőzően felvett hallgatók költségtérítési díj befizetésének rendjéről a 1/2015. számú Dékáni utasítás rendelkezik, amit a Kar honlapján a Hallgatóknak / Tanév rendje menüpontban tudnak elérni.

 

A 2014/2015. tanévtől kezdődően a Karon a Diákhitel ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket kizárólag

Berecz Tünde szakmaigyakorlati előadónál intézhetik ügyfélfogadási időben:

I. emelet 158. szoba

Ügyfélfogadás:

  • hétfő, szerda 13.00-16.00,
  • kedd, csütörtök 9.00-12.00
  • pénteken nincs ügyfélfogadás

 

 

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FÉLÉVEK SZÁMÍTÁSA

Amennyiben a Hallgató elhasználta az államilag támogatott féléveit (12 félév), erről nyilatkoznia kell – és a más felsőoktatási intézményben elhasznált félévekről szóló igazolás bemutatásával – a Tanulmányi Osztályon 2015. január 27-ig.

Amennyiben a Hallgató a nyilatkozati kötelezettségének nem tesz eleget és a Tanulmányi Osztály a félév ellenőrzésekkor tárja fel a pénzügyi státus módosításának szükségességét, akkor a költségtérítési díj a tény megállapítását követően haladéktalanul kiírásra kerül.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény által egy személy részére biztosított 12 államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévek felhasználásának, számolásának módjáról tájékozódhatnak a Kar honlapján a Hallgatóknak/Kérvények menüpontban elérhető „A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben” hallgatói útmutató c. kiadványból.

 

A Felsőoktatási Információs Rendszerben központi nyilvántartásában tárolt hallgatói adatok (a felsőoktatási tanulmányok során elhasznált és hátralévő félévek száma) hozzáférhetők és ellenőrizhetők – megfelelő azonosítás után – a Magyarország.hu Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével (https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html).

 

 VIZSGAIDŐSZAKKAL KAPCSOLATOS ELŐZETES TUDNIVALÓK:

·         Vizsgaidőszak: 2015. május 11 – 2015. június 12.

·         Vizsgajelentkezés kezdete: 2015. április 30, vége: 2015. június 11.

·         Záróvizsgák időpontja

a.       Alapképzésben 2015. június 22 június 26.

b.      Mester- és szakirányú továbbképzéseken, 2015. június 22 július 3.

·         Záróvizsgára jelentkezés és a szakdolgozat leadásának határideje:

a.       Alapképzésben 2015. április 30.

b.      Mester: 2015. április 30.

·         2015/2016. tanév őszi félévének előzetes tantárgyfelvételi időszaka:

alap és  mesterképzésen  2015. május 26 – június 1.

 

További információk: A gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu, Hallgatóknak c. menüpontban.

 

Budapest, 2015. január 20.

 

Dékáni Hivatal Tanulmányi Iroda

 

 

 

Dékáni utasítás

 

Az 1/2015. számú Dékáni Utasítás a 2012. februárban és azt megelőzően felvett hallgatók költségtérítési díj befizetésének rendjét tartalmazza a 2014/2015. tanév tavaszi félévére vonatkozóan. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák át és a határidőket tartsák be!

 

A 2/2015. számú Dékáni utasítás a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók költségtérítési díj befizetésének rendjét tartalmazza a 2014/2015. tanév tavaszi félévére vonatkozóan. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák át és a határidőket tartsák be!

Tanév időbeosztás

Tisztelt Hallgatók!

 

A 2014/2015. tanév őszi VIZSGAIDŐSZAK:

2014. december 15-től 2015. január 30-ig tart.

 

Vizsgajelentkezés a NEPTUN-rendszerben:

2014. december 1 – 2015. január 29-én délig.

 

A hallgató a választott vizsgaidőpontról legkésőbb 24 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet megváltoztatni. Kivételt képez ez alól a hétfői vizsganap, amikor is viagra sales legkésőbb 72 órával (péntek!) a vizsga megkezdését megelőzően lehet megváltoztatni a vizsgaidőpontot.

A vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki ügyintézőket keressék meg ügyfélfogadási időben!

 

1.     A vizsgÁra jelentkezni kizárólag a NEPTUN-rendszerben lehet a fent megjelölt időszakban.

2.     A vizsga során a személyazonossági igazolvány, útlevél vagy más egyéb, a személyazonosság megállapítására alkalmas arcképes igazolvány alapján – például érvényes diákigazolvány, jogosítvány – a vizsgát lebonyolító/felügyelő oktató köteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát. A vizsgán nem vehet részt az a hallgató, aki nem tudja igazolni személyazonosságát. Továbbá a szóbeli vizsgára a hallgatónak magával kell vinnie az ún. kurzusteljesítési lapját.

3.     Szóbeli vizsgán az érdemjegyet (minősítést) – aláírással és dátummal ellátva – a vizsgáztató a vizsgalapon, valamint a kurzusteljesítési lapon rögzíti.

Kurzusteljesítési lapot minden hallgató a Neptunból tud nyomtatni:

Tárgyak/Felvett kurzusok menüpontban az aktuális félév kiválasztása (2014/15/1) után a „Felvett kurzusok nyomtatása”.

4.     A vizsga eredményét a vizsgáztató oktató legkésőbb a vizsgáztatás befejezését követő 3. munkanapig rögzíti a NEPTUN-rendszerben.

5.     A vizsgaeredmények Neptunban történő rögzítésének helyességét a vizsgaidőszak alatt is buy cialis without a prescription folyamatosan figyeljék, és eltérés esetén jelezzék az illetékes tanszéknek/oktatónak.

6.     A Tanulmányi OSZTÁLYNAK nincs jegybeírási jogosultsága. A hiányzó vagy hibás bejegyzések pótlásának, javításának egyetlen és kizárólagos lehetősége és fóruma az oktató és a hallgató közötti kommunikáció.

 

Vizsgaidőszak zárása

1.     A hallgató a vizsgaidőszak lezárása után 14 napon belül – legkésőbb 2015. február 13. (péntek) – a Neptunból letölthető kifogás bejelentőlapon kifogással élhet a NEPTUN-rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért (vizsgáért) felelős intézetvezetőnél vagy tanszékvezetőnél.

 

2.     A kifogásolt értékelést a vizsgalap, a vizsgáztató által hitelesített kurzusteljesítési lap (ha van), ill. az írásbeli vizsga esetén a dolgozatra írt jegy alapján az intézetvezető nyolc (8) munkanapon belül, de legkésőbb 2015. február 25-ig (szerda) köteles elbírálni, és a kifogás jogossága esetén, jegymódosítási jogosultsága felhasználásával a szükséges módosítást a NEPTUN-rendszerben rögzíteni, valamint egyidejűleg a hallgatót Neptun-on keresztül értesíteni.

 

3.     A vizsgaeredmények kifogásolására rendelkezésre álló VÉGSŐ HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ, amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, később nem élhet kifogással az értékeléssel, ill. a bejegyzés, értékelés hiányával szemben.

 

 

Gazdasági ügyek:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a költségtérítéssel vagy térítési, szolgáltatási díjjal tartozó hallgatók nem tudnak vizsgára jelentkezni addig, míg a tartozásukat ki nem egyenlítik az Egyetem felé.

 

 

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK, HATÁRIDŐK:

1.     Szakirányválasztás 2014. december 8 – 2015. január 9. között a Neptunban történik. Érintett szakok:

a.     Gazdálkodási és menedzsment (BSc) II. évfolyam

b.    Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) II. évfolyam

c.     Vezetés és szervezés (MSc) I. évfolyam

d.    Pénzügy (MSc) I. évfolyam

2.     Szakváltási, szakirányváltási kérelmet a honlapról letölthető formanyomtatványon 2015. január 1 – 15. között lehet leadni a Tanulmányi Irodában. A szakváltás feltételeit a TVSZ 32. §-a tartalmazza, kérjük figyelmesen olvassák át.

 

3.     Tárgyfelvétel alapszakon: 2014. december 8 – 14. között

4.     Tárgyfelvétel mesterszakon: 2015. január 7 – 13. között

5.    FIGYELEM! A 2014/2015. tanév tavaszi félévre a bejelentkezési (regisztrációs) időszak: 2015. január 30 – február 8. között. Ebben az időszakban van lehetőség a felvett tárgyak, kurzusok módosítására is. Nappali tagozaton az első tanítási nap 2015. február 2. (hétfő).

A vizsgaidőszakra jó készülést és eredményes vizsgákat kívánunk!

 

Budapest, 2014. december 9.                      

 

Dékáni Hivatal Tanulmányi Iroda

 

 

Demonstrátori pályázat 2014/2015. tanév tavaszi félévére

Kedves Hallgatók!

A 2014/2015. tanév tavaszi félévére kiírt demonstrátori pályázatot az alábbi letölthető dokumentumban olvashatják.

Demonstrator1 Demonstrator2

A pályázat mellékletei

A pályázatot nyomtatott formában 2014. december 19-én 10 óráig adhatják le a Dékáni Hivatal 197. irodájában.

Ezzel párhuzamosan azonban az érintett tanszék részére elektronikusan is bew2012.hu/levitra-online-pharmacy/ meg kell küldeni a pályázati anyagot!

A hiányosan vagy határidő után leadott pályázatok elutasításra kerülnek!

Tanulmányi Iroda

Tanév időbeosztás

 

Szakirányválasztási információk

 

Szakirányválasztás – 2014/2015. őszi félév

2015. december 8 –január 9. 12.00.

 

Bővebb információk a Hallgatóknak/További menüpontok/Szakirányválasztás menüpont alatt található!

2015. évi februári záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók

Kedves végzős mester- és gazdasági informatikus  BsC szakos Hallgatók!

A 2015. évi februári mester- és gazdasági informatikus BsC szakos hallgatók a záróvizsgával és a szakdolgozat leadásával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi letölthető dokumentumban találják.

1. Záróvizsga tájékoztató: 2015. februári mesterszakos és gazdasági informatikus BsC hallgatóknak

2. Mellékletek doc

3. Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásáról

 Szakdolgozat (késedelmes) leadásának napja

Fizetendő díj

2014. december 1. (hétfő)

4.100 Ft

2014. december 2. (kedd)

8.200 Ft

2014. december 3. (szerda)

12.300 Ft

2014. december 4. (csütörtök)

16.400 Ft

2014. december 5. (péntek)

20.500 Ft

Sikeres készülést kíván a Tanulmányi Iroda

2014. évi decemberi záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók

Kedves végzős alapszakos Hallgatók!

A 2014. évi decemberi záróvizsgával és a szakdolgozat leadásával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi letölthető dokumentumban találják.

1. Záróvizsga tájékoztató 2014. decemberi - alapképzés nappali és levelző tagozat (kivéve Gazdaságinformatikus Bsc)

2. Mellékletek pdf, doc

3. Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásáról

 Szakdolgozat (késedelmes) leadásának napja

Fizetendő díj

2014. október 28. kedd

4.100 Ft

2014. október 29. szerda

8.200 Ft

2014. október 30. csütörtök

12.300 Ft

2014. október 31. péntek

16.400 Ft

2014. november 1-2. szombat, vasárnap

----

2014. november 3. hétfő

20.500 Ft

Sikeres készülést kíván a Tanulmányi Iroda

 

 

2014/2015. tanév őszi félév kezdésével kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Hallgatók!

A 2014/2015. tanév őszi félévének kezdésével és a félév tanulmányi határidőivel kapcsolatos tudnivalókat az alábbi tájékoztatóban olvashatják:

1. 2014/2015. tanév őszi félév félévkezdési tájékoztató felsőbb éveseknek (alap- és mesterképzésben és szakirányú továbbképzésen részt vevő hallgatóink részére, minden tagozaton)

2. 2/2014. számú dékáni utasítás a 2012. februárban és azt megelőzően felvett hallgatók költségtérítési díjának befizetési rendjéről

3. Hallgatói útmutató a támogatott félévek számításának alapjairól


Budapest, 2014. augusztus 5.

Tanulmányi Iroda

 

 

Utolsó frissítés: 2015.01.26.