Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29  

Designkommunikációs termék- és vállalkozásfejlesztési szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak-

Jelentkezési határidő: 2019. július 15. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

 

Jelentkezési lap

A képzésért felelős kar

Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Designkommunikációs termék- és vállalkozásfejlesztési szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja

A XXI. századi vállalati ökoszisztéma egyik meghatározó szervezeti formája, működési modellje, értékrendszere a STARTUP vállalkozói formátum. A designkommunikációs termék- és vállalkozásfejlesztési szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak a startup vállalkozói formátum alapvető alakítási, működtetési, fejlesztési ismeretek átadásával kreatív és innovatív vezetőket képez. Az elsajátított tudás így alkalmazható mind a startup, mind pedig a nagyvállalati közegben.

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Designkommunikációs rendszertervező szakközgazdász

A felvétel feltétele

legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél gazdaságtudományok képzési területen.

A képzés indításának feltétele:

14 fő alatt a képzés nem indul

Képzési jellemzők

Időtartama: 4 félév

Munkarend: levelező

Gyakorisága: órarend szerint,

Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok:

végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

Önköltség a budapesti képzésen: 320.000 Ft/félév.

Érdeklődni lehet

Kapcsolattartó/szakfelelős: Csabáné Csernus Szilvia

Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.

Tel/fax: (1) 482-5316

E-mail: szilvia.csernus(kukac)uni-corvinus(pont)hu   

Honlap: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=67602

Kinek ajánljuk a képzést?

A Designkommunikációs termék- és vállalkozásfejlesztési szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak, egyben vezetőképzés, ami egy szak-független nyitott program, mely a különböző hátterű résztvevők együtt- és egymástól való tanulására épít. A programban résztvevők konkrét vállalati termékfejlesztéssel kapcsolatos differenciált és integrált, azaz komplex tervezési és vezetési feladatokat oldanak meg. A program során a különböző területekről érkezők átélik és elsajátítják, hogy a tervezői/alkotói képesség vezetői lehetőséggel s egyben vezetői felelősséggel jár.

A képzés során a menedzsment elmélet oldaláról megalapozott vezetői gondolkodásmódot kapcsoljuk össze vállalkozói/alkotói/kreatív szemlélettel. A résztvevők az elméleti alapok elsajátítása mellett, egy négy szemeszteren átívelő (saját) vállalkozói projekten dolgoznak: amik lehetnek új működési modellek, új rendszerek, új módszerek, jelenlegi gyakorlatot (konvenciót) újragondoló megközelítések, saját termékek és szolgáltatások, eljárások fejlesztésének megvalósítása.

A képzés tartalma röviden

A képzésben résztvevők jártasságot és készséget szerezhetnek a teljes termékút szimultán, mély együttműködésben és párhuzamos fejlesztésben történő designkommunikáció szemléletű menedzselésében. Az ismereteknek a tervezőművészet által kezdeményezett sokféle párosításával, rendszerezésével kívánjuk tágítani a kreatív értékteremtés vezetési lehetőségeit a digitális kor gazdaságában, társadalmában.

Külön kiemeljük a következő gyakorlati témaköröket:

·         differenciált és integrált identitás, komplex csapat identitás

·         kreatív ötlet inkubáció/akceleráció: termék/szolgáltatás/eljárás vízióinak megfogalmazása, egyeztetés és együttműködés a kreatív termékfejlesztés-és gyártó/kivitelező területek szakértőivel

·         startup akceleráció, a finanszírozók bevonása,

·         spinoff projektek integrálása szponzor cég profiljába,

·         kritikus döntések,

·         kreatív termékfejlesztés,

·         modellezés, mockup-olás,

·         közösségi finanszírozás,

·         műnyilvántartásba vétel, mintaoltalom, szabadalmaztatás,

·         együttműködési és összeférhetetlenségi szituációk elemzése, feldolgozása, megoldása

A képzés tárgyai és felépítése

 

Tantárgy megnevezése

 

I. félév

Vezetési ismeretek 1.1. modul

Gazdaság- és társadalompszichológia, filozófia

Média-, marketing- és designkommunikáció

Tervezői gyakorlati 1.2. modul

Kreatív tervezés és vezetési modellek

Designkommunikáció: tárgy-, termék-, szolgáltatás-, szoftverfejlesztés 1

 

II. félév

Vezetési ismeretek 2.1. modul

Vállalatirányítás és döntéselmélet

A kreativitás filozófiája

Tervezői gyakorlati 2.2. modul

Identitástervezés és identitásmenedzsment

Designkommunikáció: tárgy-, termék-, szolgáltatás-, szoftverfejlesztés 2.

 

III. félév

Vezetési ismeretek 3.1. modul

Vezető-tervező, tervező-vezető attitűd episztemológiája

Kreatív módszerek szociológiája és filozófiai praxisa

Tervezői gyakorlati 3.2. modul

Tartalom és felülettervezés (IoT, UX, GUI)

Kreatív stratégiák pszichológiája és humánergonómiája

 

IV. félév

Tervezői gyakorlati 4.1. modul

Termék- és vállalkozásfejlesztés - saját startup felépítése

Szakdolgozat, projekt-beszámoló

Tervezői gyakorlati 4.2. modul

Designkommunikáció: tárgy-, termék-, szolgáltatás-, szoftverfejlesztés 3

Termék- és vállalkozásfejlesztés - saját startup felépítése


Számonkérés és záróvizsga

 

A tantárgyak lezárása a GTK Kari Tanács által elfogadott tantervben rögzítettek szerint történik, melyet a mindenkor érvényben lévő Tanulmányi- és vizsgaszabályzat határoz meg.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat benyújtása és két opponens által történő elfogadása. A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele

Sikeres záróvizsga.

A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást

Szakfelelősök:

Dr. Cosovan Attila, attila.cosovan(kukac)uni-corvinus(pont)hu;

Dr. Horváth Dóra, dora.horvath(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Honlap: marketing.uni-corvinus.hu

Utolsó frissítés: 2019.06.21.