December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Agrobusiness-menedzsment szakirányú továbbképzési szak - Székesfehérvár

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

Jelentkezési lap

A képzésért felelős kar

Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

Agrobusiness-menedzsment szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja

A képzés célja olyan magas szintű kompetenciákkal és gyakorlati tudással rendelkező elit felső- és középvezetők kibocsátása, akik ismerik és értik a vállalatvezetési folyamatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó közgazdasági, pénzügyi, támogatási, szakpolitikai és humánpolitikai aktuális feladatmegoldó módszereket és tudáselemeket. A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve tudásukat az agrobusiness környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretek tárgyalásával. A képzés szakmai tartalmában és oktatási hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást külföldi tapasztalatszerzéssel ötvözve, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti, nemzetközi és hazai alapokra építsen.

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

agrobusiness-menedzser

A felvétel feltétele

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A képzés indításának feltétele

14 fő alatt a képzés nem indul

Képzési jellemzők

Időtartama: 4 félév (A 2. és 4. félévet követően 4 hetes külföldi gyakorlattal)

Tagozat: Levelező

Gyakorisága: Az oktatás blokkosított rendszerben kéthetente pénteki és szombati napokon. Minden második szemeszter végén 4 hetes külföldi gyakorlat, melyből az első egyéni, a második pedig közös európai szakmai körút.

Helyszíne

Székesfehérvár

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

Érdeklődni lehet

Kapcsolattartó: Csabáné Csernus Szilvia
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5316
E-mail: szilvia.csernus(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Honlap: http://www.uni-corvinus.hu/gkar/szakiranyukepzesek

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a képzésen 580.000 Ft/félév.*

* A képzés díját a munkáltató átvállalhatja, illetve csökkenthető a külföldi gyakorlat saját (vállalati) szervezésével!

Egyéb információk

Kinek ajánljuk a képzést?
A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik széleskörű és modern ismereteket kívánnak elsajátítani a mezőgazdasághoz, élelmiszeriparhoz és vidékfejlesztéshez kapcsolódó ágazati területeken. Céljaik között szerepel, hogy vállalati környezetben vezetővé váljanak, magasabb pozícióba kerüljenek vagy saját gazdaságot vezessenek. Emellett külföldi vezető vállalatoknál is gyakorlatot kívánnak szerezni.

 

A képzés rövid tartalma

A képzés célja olyan magas szintű kompetenciákkal és gyakorlati tudással rendelkező elit felső- és középvezetők kibocsátása, akik ismerik és értik a vállalatvezetési folyamatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó közgazdasági, pénzügyi, támogatási, szakpolitikai és humánpolitikai aktuális feladatmegoldó módszereket és tudáselemeket. A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve tudásukat az agrobusiness környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretek tárgyalásával. A képzés szakmai tartalmában és oktatási hátterében ötvözi az elméleti és a nemzetközi gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti, nemzetközi és hazai alapokra építsen.

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak

 • Mezőgazdasági szakismeretek,
 • Agrárgazdaságtan,
 • Élelmiszeripari szakismeretek,
 • Élelmezésbiztonság,
 • Üzleti stratégia,
 • Döntéselmélet,
 • Üzleti-gazdasági elemzések,
 • Gazdasági szerződések joga,
 • Agrárgazdasági esettanulmányok,
 • Pénzügyi ismeretek,
 • Számviteli ismeretek,
 • Emberierőforrás-menedzsment,
 • Élelmiszerlánc menedzsment,
 • EU pályázati ismeretek,
 • Élelmiszer marketing,
 • Környezeti menedzsment,
 • Projektmenedzsment,
 • Tárgyalástechnika,
 • Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás,
 • Üzleti etika,
 • Külföldi tanulmányút

Az agrobusiness-menedzsment szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: Felső- és középvezetői pozíciók betöltésére, mivel magas szintű kompetenciákkal és gyakorlati tudással rendelkeznek. Ismerik és értik az agrobusiness területén működő vállalatvezetési folyamatokat, valamint az ehhez kapcsolódó közgazdasági, pénzügyi, támogatási, szakpolitikai és humánpolitikai aktuális feladatmegoldó módszereket és tudáselemeket.

 

Számonkérés és záróvizsga

Az adott tantárgyakból szóbeli és/vagy írásbeli vizsga letétele. A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése, illetőleg két bíráló által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga a szakdolgozat bizottság előtti megvédését jelenti.

Diploma megszerzésének feltétele

Sikeres záróvizsga

A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást

Szakfelelős:
Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, egyetemi docens,
david.mezoszentgyorgyi(kukac)uni-corvinus(pont)hu
1/482-5293

Honlap: http://www.uni-corvinus.hu/gkar/szakiranyukepzesek

Utolsó frissítés: 2020.01.06.