Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29 30

Jelentkezés módja

JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA:

A felvételizők kizárólag a FELVI.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket

2018. augusztus 06.-ig.

            Hitelesítő adatlapok megküldésének végső határideje: 2018. augusztus 06.

 

PONTSZÁMÍTÁS ALAPKÉPZÉSBEN

 

Alapképzések esetén két pontszámítási mód alkalmazható:

a)      a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy

b)      az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

 

Amennyiben a jelentkező által benyújtott dokumentumokkal igazolt középiskolai és érettségi eredményeiből az a) és a b) pontban meghatározott pontszám is kiszámítható, a jelentkező összpontszámát automatikusan, külön kérés nélkül a számára kedvezőbb módon kell meghatározni!

 

Tanulmányi pontok

A tanulmányi pontszám mértéke legfeljebb 200 pont lehet.

 

A tanulmányi pontokat

1.      a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből és

2.      a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni.

 

A megfeleltetési szabályok szerint időkorlát nélkül számítható tanulmányi pontszám a középiskolai és érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre jelentkezőknél.

 

 

Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)

 

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:

 • magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga),
 • történelem,
 • matematika,
 • legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom),
 • egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy. Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természettudomány.


Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

 

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei! A 6 vagy 8 osztályos középiskolában, de még az alapfokú oktatás-nevelés szakaszában (azaz 5-8. évfolyamon) megszerzett eredmények nem számíthatók be.

 

Figyelem!

A középiskolai eredmények megállapításához és rögzítéséhez az szükséges, hogy a jelentkezéshez beküldje a középiskola utolsó két évfolyamáról, illetve ha valamely kötelező tantárgyat (tantárgyakat) vagy választott idegen nyelvet vagy a választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) korábban tanulta, azokról az évfolyamokról is a bizonyítványa másolatát.

Ezen tantárgyak hiánya esetén – kivéve, ha a jelentkezőt fogyatékosság miatt mentesítették – tanulmányi pont nem számítható.

 

 

Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont)

 

A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve idegen nyelv érettségi vizsgatárgy hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy legjobb százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni.

 

Figyelem! A tanulmányi pontok a jelentkező középfokú tanulmányainak teljesítményét tükrözik, tehát az érettségi bizonyítvány megszerzését követően szerzett érettségi tanúsítványokban foglalt eredmények nem vehetők figyelembe a tanulmányi pontok érettségi átlagának számításakor.

 

Amennyiben a jelentkezőnek az érettségi bizonyítványában a meghatározott vizsgatárgyakból ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni. Ez alapján összesen legfeljebb 100 pont számítható.

 

A 2005-ben érettségizettek esetén, amennyiben a jelentkező matematika érettségi eredményét záradékkal látták el, mert azt az utolsó évfolyam év végi érdemjegye alapján kapta, úgy a felsőoktatási felvételi eljárás során a matematika érettségi vizsgatárgy eredménye nem vehető figyelembe érettségi átlageredmény kiszámításánál, mivel a matematika érettségi vizsgatárgynak nincs százalékos eredménye.

 

„Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek felelnek meg:

 • jeles (5) 100%,
 • jó (4) 79%,
 • közepes (3) 59%,
 • elégséges (2) 39%.

 

Érettségi pontok

 

Főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számítható pontok az érettségi pontok

 

Többletpontok

A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.

A felvételi kormányrendelet alapján adható többletpontokat két csoportra lehet osztani:

 • jogszabály alapján kötelezően adandó többletpontok,
 • képzési területenként adható többletpontok. 

A felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

 

 1. Jogszabály alapján kötelezően adandó többletpontok,
  • emelt szintű érettségi vizsgaeredményért
  • nyelvtudásért
  • esélyegyenlőség okán
  • felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért a besorolási alapszakra vagy osztatlan mesterszakra történő jelentkezés esetén

 

 1. Képzési területenként adható többletpontok.
  • az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV), Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV), Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK), Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen és Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért eredmények alapján,
  • szakképesítés alapján,
  • sporteredmény alapján.

 

A felvételi pontok számításával kapcsolatos bővebb információt a www.felvi.hu weboldalon találhat.

 

JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA:

A felvételizők kizárólag a FELVI.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket

2018. augusztus 06.-ig.

            Hitelesítő adatlapok megküldésének végső határideje: 2018. augusztus 06.

 

PONTSZÁMÍTÁS ALAPKÉPZÉSBEN

 

Alapképzések esetén két pontszámítási mód alkalmazható:

a)      a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy

b)      az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

 

Amennyiben a jelentkező által benyújtott dokumentumokkal igazolt középiskolai és érettségi eredményeiből az a) és a b) pontban meghatározott pontszám is kiszámítható, a jelentkező összpontszámát automatikusan, külön kérés nélkül a számára kedvezőbb módon kell meghatározni!

 

Tanulmányi pontok

A tanulmányi pontszám mértéke legfeljebb 200 pont lehet.

 

A tanulmányi pontokat

1.      a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből és

2.      a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni.

 

A megfeleltetési szabályok szerint időkorlát nélkül számítható tanulmányi pontszám a középiskolai és érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre jelentkezőknél.

 

 

Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)

 

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:

 • magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga),
 • történelem,
 • matematika,
 • legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom),
 • egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy. Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természettudomány.


Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

 

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei! A 6 vagy 8 osztályos középiskolában, de még az alapfokú oktatás-nevelés szakaszában (azaz 5-8. évfolyamon) megszerzett eredmények nem számíthatók be.

 

Figyelem!

A középiskolai eredmények megállapításához és rögzítéséhez az szükséges, hogy a jelentkezéshez beküldje a középiskola utolsó két évfolyamáról, illetve ha valamely kötelező tantárgyat (tantárgyakat) vagy választott idegen nyelvet vagy a választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) korábban tanulta, azokról az évfolyamokról is a bizonyítványa másolatát.

Ezen tantárgyak hiánya esetén – kivéve, ha a jelentkezőt fogyatékosság miatt mentesítették – tanulmányi pont nem számítható.

 

 

Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont)

 

A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve idegen nyelv érettségi vizsgatárgy hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy legjobb százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni.

 

Figyelem! A tanulmányi pontok a jelentkező középfokú tanulmányainak teljesítményét tükrözik, tehát az érettségi bizonyítvány megszerzését követően szerzett érettségi tanúsítványokban foglalt eredmények nem vehetők figyelembe a tanulmányi pontok érettségi átlagának számításakor.

 

Amennyiben a jelentkezőnek az érettségi bizonyítványában a meghatározott vizsgatárgyakból ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni. Ez alapján összesen legfeljebb 100 pont számítható.

 

A 2005-ben érettségizettek esetén, amennyiben a jelentkező matematika érettségi eredményét záradékkal látták el, mert azt az utolsó évfolyam év végi érdemjegye alapján kapta, úgy a felsőoktatási felvételi eljárás során a matematika érettségi vizsgatárgy eredménye nem vehető figyelembe érettségi átlageredmény kiszámításánál, mivel a matematika érettségi vizsgatárgynak nincs százalékos eredménye.

 

„Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek felelnek meg:

 • jeles (5) 100%,
 • jó (4) 79%,
 • közepes (3) 59%,
 • elégséges (2) 39%.

 

Érettségi pontok

 

Főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számítható pontok az érettségi pontok

 

Többletpontok

A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.

A felvételi kormányrendelet alapján adható többletpontokat két csoportra lehet osztani:

 • jogszabály alapján kötelezően adandó többletpontok,
 • képzési területenként adható többletpontok. 

A felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

 

 1. Jogszabály alapján kötelezően adandó többletpontok,
  • emelt szintű érettségi vizsgaeredményért
  • nyelvtudásért
  • esélyegyenlőség okán
  • felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért a besorolási alapszakra vagy osztatlan mesterszakra történő jelentkezés esetén

 

 1. Képzési területenként adható többletpontok.
  • az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV), Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV), Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK), Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen és Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért eredmények alapján,
  • szakképesítés alapján,
  • sporteredmény alapján.

 

 

A felvételi pontok számításával kapcsolatos bővebb információt a www.felvi.hu weboldalon találhat.

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com