Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29 30

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

 Alapképzési szakok

&nb

Képz. szint

Munkarend

Fin.forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Érettségi vizsgakövetelmények

A

N

K

gazdálkodási és menedzsment
(Székesfehérvár)(1)(2)(3)

315 000 Ft

7

kettőt kell választani:
gazdasági ismeretek v.
matematika v. történelem v.
ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy(5) v. egy idegen
nyelv(7) v. szakmai előkészítő
tárgy(6)

A

N

K

pénzügy és számvitel
(Székesfehérvár)(1)(2)(4)

315 000 Ft

7

kettőt kell választani:
gazdasági ismeretek v.
matematika v. történelem v.
ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy(5) v. egy idegen
nyelv(7) v. szakmai előkészítő
tárgy(6)

A

N

K

turizmus-vendéglátás
(Székesfehérvár)(1)(2)

315 000 Ft

7

kettőt kell választani:
gazdasági ismeretek v.
matematika v. történelem v.
ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy(5) v. egy idegen
nyelv(7) v. szakmai előkészítő
tárgy(6)


(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a http://www.dualisdiploma.hu honlapon található.

(3) Választható specializációk: DSG, gazdaságelméleti, humánerőforrások fejlesztése, kisvállalkozás, környezetmenedzsment, üzleti kommunikáció.

(4) Választható specializáció: kisvállalkozás.

(5) Választható specializációk: pénzügy, számvitel.

(6) Választható specializáció: számvitel.

(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kétheti rendszerességgel péntek délután és szombaton egész nap.

(8) Az angol nyelvű alapképzési szakokon részt vevők idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. A részletek "A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei" alatt találhatók.

(9) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(10) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

(11) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek.

(12) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

(13) Szakmai előkészítő tárgy: informatikai alapismeretek.

(14) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(15) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, szlovák.

(16) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

 


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei


gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Budapest) (Nappali)

gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) alapképzési szaknál az eredményes tanuláshoz nyelvtudás szükséges: angol nyelvből általános vagy szakmai, B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga szintű nyelvtudás.

Az alapképzési szakon részt vevők további 340 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek.

Az alapképzési szakon harmadik országbeli állampolgárok részére a költségtérítés mértéke eltér. Részletes felvilágosítást a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar International Study Programs Office ad a (+36-1) 482-5443 vagy a (+36-1) 482-5446 telefonszámon.

nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) (Nappali)

nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) alapképzési szaknál az eredményes tanuláshoz nyelvtudás szükséges: angol nyelvből általános vagy szakmai, B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga szintű nyelvtudás.

Az alapképzési szakon részt vevők további 340 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek.

Az alapképzési szakon harmadik országbeli állampolgárok részére a költségtérítés mértéke eltér. Részletes felvilágosítást a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar International Study Programs Office ad a (+36-1) 482-5443 vagy a (+36-1) 482-5446 telefonszámon.


Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről a Tudnivalók a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű oktatási intézményekben végzetteknek c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2018. augusztus 6-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.

 

Szak

Képz.szint

Munkarend

Dokumentumok

minden alapképzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségitanúsítvány, középiskolai bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása,tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

      

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com