November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Nappali mesterképzésben meghirdetett szakok

 

Nappali képzések

 

Képz. szint

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

M

A

ellátásilánc-menedzsment(2)

támogatott

4

20 < 40

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

K

ellátásilánc-menedzsment(2)

395 000 Ft

4

5 < 30

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

A

marketing(3)

támogatott

4

30 < 90

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

K

marketing(3)

395 000 Ft

4

5 < 30

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

A

pénzügy(4)

támogatott

4

30 < 60

motivációs beszélgetés (Sz) és pénzügy (Í)

M

K

pénzügy(4)

395 000 Ft

4

5 < 30

motivációs beszélgetés (Sz) és pénzügy (Í)

M

A

számvitel(2)

támogatott

4

30 < 60

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

K

számvitel(2)

395 000 Ft

4

5 < 30

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

A

vállalkozásfejlesztés(1)

támogatott

4

30 < 90

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

K

vállalkozásfejlesztés(1)

395 000 Ft

4

5 < 30

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

A

vezetés és szervezés(5)

támogatott

4

30 < 110

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

K

vezetés és szervezés(5)

395 000 Ft

4

5 < 30

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

 

Részidős képzések


Képz. szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő (félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

M

L

K

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (3)(6)

400 000 Ft

4

20 < 30

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

 

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a Felvi Duális képzések oldalain található.

 

(3) A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.

 

(4) Választható specializációk: befektetés-elemző, pénzügypolitika és közpénzügyek, vállalati pénzügy.

(5) Választható specializációk: controlling és teljesítménymenedzsment, emberierőforrás- és szervezetfejlesztés, szervezetalakítás és folyamatszervezés.

 

(6) A képzés 3-4 alkalommal/félév tömbösített formában csütörtök, péntek és hétvégi napokon kerül megtartásra.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A felvételi vizsga különeljárási díja 4 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül. Számlát vezető pénzintézet: Magyar Államkincstár, számlaszám: 10032000-00282857-00000000; Közlemény: 227000/200 felvételi vizsga 2019K Minta Elemér. A 4 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező a Karon belül hány mesterképzési szakra jelentkezik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen a Kar honlapján, a www.uni-corvinus.hu/gkar Felvételi és képzés menüpont alatt olvashatnak.

Az előzetes kreditelismerési eljárásról a Kar honlapján található bővebb információ. A honlapról letölthető kreditelismerési kérelmet 2018. november 21-ig kérik beküldeni a Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Irodájába, Fővám tér 8. 142-es iroda.

Az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést, úgy még az oklevél minősítéséről szóló igazolás feltöltése is szükséges.

 


Ellátásilánc-menedzsment (Nappali)

A szakmai és motivációs beszélgetés során szerezhető pontszámok az alábbi részpontokból tevődnek össze:
- szakmai beszélgetés során Tevékenységmenedzsmentből húzott tétel alapján (maximum 15 pont), és motivációs beszélgetés alapján (maximum 15 pont) szerezhető.
A tételsor a Gazdálkodástudományi Kar honlapján elérhető.

 

 

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (Levelező)

 

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) mesterképzési szak levelező munkarendű képzés a Budapesti Corvinus Egyetem a Fudan Egyetemmel kettős diploma programja.​Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) mesterképzési szak levelező munkarendre történő jelentkezés feltétele minimum két év munkatapasztalat.

Az erről szóló igazolást a többi dokumentummal együtt a felvételi jelentkezéshez mellékelni kell. A Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) mesterképzés levelező munkarendben szakon résztvevők 500 000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulást fizetnek.

A Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) mesterképzés levelező munkarendben szakon résztvevők a képzés során tekintettel a kettős diploma programra

3 000 000 Ft/félév képzési utazási hozzájárulást fizetnek, a képzés hallgatói pályázhatnak az MNB pénzügyi támogatására.További információkat a Corvinus-MNB International Executive Project Center ad.


Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2019. január 10-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.


Intézményi szabályok

 

Pontszámítás a gazdaságtudományok képzési terület alábbi mesterképzési szakjai esetében:

Ellátásilánc-menedzsment (nappali képzés) marketing  (nappali képzés),  számvitel (nappali képzés), vállalkozásfejlesztés (nappali képzés), vezetés és szervezés (nappali képzés):

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan,

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

 

A gazdaságtudományok képzési terület pénzügy (nappali képzés) mesterképzési szak esetében a pontszámítás az alábbiak szerint történik:

írásbeli vizsga (max. 30 pont): pénzügy (Vállalati pénzügy és Pénzügytan),

szóbeli vizsga  (max. 20 pont): motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).


 Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (levelező) mesterképzési szak esetében a pontszámítás az alábbiak szerint történik:


szóbeli vizsga (max. 50 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,
oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),
többletpontok (max. 10 pont)
 
Mesterképzési szakra csak az a jelentkező vehető fel, akinek felvételi összpontszáma minimum 50 pont.

 

Pontszámítás:

Marketing (nappali képzés), számvitel (nappali képzés), vállalkozásfejlesztés (nappali képzés), vezetés és szervezés (nappali képzés), ellátásilánc-menedzsment (nappali képzés):

Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont
és
 - vállalatgazdaságtan: 20 pont


 

Pénzügy (nappali képzés):

Felvételi pontok:
 - motivációs beszélgetés: 20 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont
és
 - pénzügy: 30 pont

Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (levelező képzés):

Felvételi pontok:
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 50 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

 Csatolandó dokumentumok

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven)

M

L

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: betöltött munkakör igazolása, motivációs levél és/vagy önéletrajz

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.06.