Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Pontszámítás módja

PONTSZÁMÍTÁS ALAPKÉPZÉSBEN

Alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések esetén – a lentebb felsorolt 1.-3. pontokban leírtak kivételével - két pontszámítási mód alkalmazható:

 • a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy
 • b) az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

 Amennyiben a jelentkező által benyújtott dokumentumokkal igazolt középiskolai osztályzataiból és érettségi eredményeiből az a) és a b) pontban meghatározott pontszám is kiszámítható, a jelentkező összpontszámát automatikusan, külön kérés nélkül a számára kedvezőbb módon kell meghatározni!

Nem az a) és b) pont alapján történik a pontszámítás a következő esetekben:

1.     Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontszámát a felsőfokú oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani, 280 és 400 pont között arányosan kell megállapítani, csak abban az esetben, ha az intézmény ezt a Felvi.hu oldalon található tájékoztatóban közzéteszi.

2.     A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjaira – beleértve a gyakorlati vizsgakövetelményt előíró osztatlan tanári szakra – jelentkezők részére gyakorlati vizsga szervezhető. A gyakorlati vizsgán maximálisan 200 pont szerezhető. A művészet képzési területhez tartozó szakok – beleértve a gyakorlati vizsgakövetelményt előíró osztatlan tanári szakok – esetén a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki (többletpontok hozzáadása nélkül).

3.     A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és elérik a felsőoktatási szakképzés, alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében a jogszabályi minimumpontot – 500 pont.


Alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre csak az a – legalább középiskolai végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, aki eléri az ún. jogszabályi minimumpontszámot, továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében várhatóan 2018. július 25-én megállapítandó felvételi ponthatárt.

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha a jogcímet legkésőbb a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás hiánypótlási határidejéig, 2018. július 11-ig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja.

Figyelem! A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű középfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők pontszámítását A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. fejezet tartalmazza a 2018. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató.

Tanulmányi pontok

A tanulmányi pontszám az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre történő pontszámítás rész-pontszáma, mértéke legfeljebb 200 pont lehet. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) évfolyamos középiskolai osztályzataiból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni.

A megfeleltetési szabályok szerint időkorlát nélkül számítható tanulmányi pontszám a középiskolai és érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre jelentkezőknél.

Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:

 • magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga),
 • történelem,
 • matematika,
 • legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom),
 • egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy. Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természettudomány.


Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei! A 6 vagy 8 osztályos középiskolában, de még az alapfokú oktatás-nevelés szakaszában (azaz 5-8. évfolyamon) megszerzett eredmények nem számíthatók be.

Figyelem! A pontszámítás során évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni a magyar nyelv és irodalom vagy nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyak esetében.

Figyelem! A középiskolai eredmények figyelembe vételéhez az szükséges, hogy a jelentkezéshez feltöltse a középiskola utolsó két évfolyamáról, illetve ha valamely kötelező tantárgyat (tantárgyakat) vagy választott idegen nyelvet, vagy a választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) korábban tanulta, azokról az évfolyamokról is a bizonyítványa megfelelő oldalait.

Ezen tantárgyak hiánya esetén – kivéve, ha a jelentkezőt fogyatékosság miatt mentesítették – tanulmányi pont nem számítható.

Amennyiben a középfokú tanulmányai során nem tanult természettudományos tantárgyakat, akkor a jelentkezőnek külön kérvényeznie kell, hogy helyettük más természettudományos tantárgynak minősülő tantárgyat, tantárgyakat vegyenek figyelembe. Ehhez ki kell töltenie egy kérvényt, és mellékelnie kell a középiskolai bizonyítványa másolatát az összes évfolyamról. A természettudományos eredmények hiányát a jelentkező a középfokú tanulmányokról – azaz a 9-12., nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyamokról – szóló bizonyítványoldalak másolatával igazolhatja.

Amennyiben a jelentkező az adott tárgyat az utolsó két évben fakultáció keretében tanulta, úgy pontszámításnál azt is figyelembe lehet venni.

Amennyiben a jelentkező bármelyik évfolyamot eredménytelenül zárta, a bizonyítvány csak akkor fogadható el, ha abban a javítóvizsga tényét és eredményét az iskola feltüntette.

Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont)

A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve idegen nyelv érettségi vizsgatárgy hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy legjobbszázalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni.

Figyelem! A tanulmányi pontok a jelentkező középfokú tanulmányainak teljesítményét tükrözik, tehát az érettségi bizonyítvány megszerzését követően szerzett érettségi tanúsítványokban foglalt eredmények nem vehetők figyelembe a tanulmányi pontok érettségi átlagának számításakor. Amennyiben a jelentkező még a középfokú tanulmányai alatt előrehozott érettségit tett és ugyanabból a tárgyból a rendes érettségi időszakban újabb (szintemelő) érettségit is tesz és így az egyik eredményről tanúsítványt kap, úgy a két eredmény közül a jobb százalékos eredmény beszámítható a tanulmányi pontokba attól függetlenül, hogy az érettségi bizonyítványban vagy az azzal egyidejűleg kiállított tanúsítványban szerepel (célszerű a jobb százalékos eredményt beleíratni az érettségi bizonyítványba és a gyengébb százalékos eredményről tanúsítványt kérni). Amennyiben a jelentkezőnek az érettségi bizonyítványában a meghatározott vizsgatárgyakból ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni. Ez alapján összesen legfeljebb 100 pont számítható.

A 2005-ben érettségizettek esetén, amennyiben a jelentkező matematika érettségi eredményét záradékkal látták el, mert azt az utolsó évfolyam év végi érdemjegye alapján kapta, úgy a felsőoktatási felvételi eljárás során a matematika érettségi vizsgatárgy eredménye nem vehető figyelembe érettségi átlageredmény kiszámításánál, mivel a matematika érettségi vizsgatárgynak nincs százalékos eredménye.

„Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek felelnek meg:

 

 • jeles (5) 100%,
 • jó (4) 79%,
 • közepes (3) 59%,
 • elégséges (2) 39%. 

Érettségi pontok

Főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számítható pontok az érettségi pontok.

Meghirdetett képzés

Érettségi vizsgakövetelmények

emberi erőforrások(1)

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. szakmai előkészítő tárgy(14)

emberi erőforrások(1)

gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Budapest)(1)(2)(8)

gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Budapest)(1)(2)(8)

gazdálkodási és menedzsment (Székesfehérvár)(1)(3)

gazdálkodási és menedzsment (Székesfehérvár)(1)(3)

gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Budapest)(1)(7)

gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Budapest)(1)(7)

gazdaságinformatikus (Budapest)(1)

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(11) v. szakmai előkészítő tárgy(13)

gazdaságinformatikus (Budapest)(1)

kereskedelem és marketing(1)

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. szakmai előkészítő tárgy(14)

kereskedelem és marketing(1)

nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven)(1)

nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven)(1)

nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)(1)(7)

nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven)(1)(7)

pénzügy és számvitel (Budapest)(1)(4)(8)

pénzügy és számvitel (Budapest)(1)(4)(8)

pénzügy és számvitel (Székesfehérvár)(1)(5)

pénzügy és számvitel (Székesfehérvár)(1)(5)

turizmus-vendéglátás(1)

turizmus-vendéglátás(1)

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(9) v. egy idegen nyelv(16) v. szakmai előkészítő tárgy(12)

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)

 

Részidős képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Jelmagyarázat

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

 

Meghirdetett képzés

Érettségi vizsgakövetelmények

emberi erőforrások(1)(6)

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. szakmai előkészítő tárgy(14)

gazdálkodási és menedzsment (Budapest)(1)(6)

gazdaságinformatikus (Budapest)(1)(6)

matematika és
fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(11) v. szakmai előkészítő tárgy(13)

gazdaságinformatikus (Székesfehérvár)(1)(6)

kereskedelem és marketing(1)(6)

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(10) v. egy idegen nyelv(15) v. szakmai előkészítő tárgy(14)

pénzügy és számvitel (Budapest)(1)(6)(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.

(2) Választható specializációk: DSG, gazdaságelméleti, humánerőforrások fejlesztése, kisvállalkozás, környezetmenedzsment, üzleti kommunikáció.

(3) Választható specializáció: kisvállalkozás.

(4) Választható specializációk: pénzügy, számvitel.

(5) Választható specializáció: számvitel.

(6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kétheti rendszerességgel péntek délután és szombaton egész nap.

(7) Az angol nyelvű alapképzési szakokon résztvevők idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. A részletek "A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei" alatt találhatók.

(8) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.dualisdiploma.hu honlapon található.

(9) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(10) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

(11) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek.

(12) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

(13) Szakmai előkészítő tárgy: informatikai alapismeretek.

(14) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(15) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

(16) Választható nyelvek: angol, német.

 

Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100 pont).

„Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg:

 • jeles (5): 100%,
 • jó (4): 79%,
 • közepes (3): 59%,
 • elégséges (2): 39%.


Nem számítható érettségi pont az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, kizárólag szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatási formák végén kiadott, szakképesítést tanúsító (szakközépiskolai) képesítő, érettségi-képesítő stb. bizonyítványokból.

Többletpontok

A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A felvételi kormányrendelet alapján adható többletpontokat két csoportra lehet osztani:

 • jogszabály alapján kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, nyelvtudásért, esélyegyenlőségért)
 • képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján, szakképesítés alapján, sporteredmény alapján).


Figyelem! Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben foglaltaknak megfelelően, külön felszólítás nélkül a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg, vagy amennyiben az igazoló dokumentum azt követően áll rendelkezésére, legkésőbb 2018. július 11-ig igazolja.

A felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

többletpontokat áttekintő táblázat itt érhető el a felvi.hu honlapján.

A felvételi pontok számításával kapcsolatos bővebb információt a www.felvi.hu weboldalon találhat.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.