Február - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  

Pályázati felhívás -MNB Doktori Kiválósági Ösztöndíj az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtani Doktori Iskola doktori hallgatóinak támogatására

Pályázati felhívás 2017/2018. tanév 2. félév 

MNB Doktori Kiválósági Ösztöndíjra az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtani Doktori Iskola doktori hallgatóinak támogatására

A Budapesti Corvinus Egyetem – az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében, a BCE SZMR III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 16/C.§-ban meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet a 2017/2018. tanév 2. (tavaszi) félévére az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtani Doktori Iskola képzésében állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában részt vevő hallgatók (továbbiakban doktorandusz hallgató) támogatására az alábbiak szerint.

1.       A pályázat célja: az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtani Doktori Iskola nappali munkarendű képzésében részt vevő, legalább második félévre bejelentkező doktori hallgatók egy szemeszterre – tanulmányi eredményük alapján – kiválósági ösztöndíjban részesüljenek. Az ösztöndíjat egy tanulmányi félévben (5 hónap) összesen legfeljebb 2 doktori hallgató kaphatja meg.

2.       Az ösztöndíj összege maximum 30.000 forint havonta.

3.       A támogatás feltételei:

a)       Az ösztöndíjban azok a doktorandusz hallgatók részesülhetnek, akiknek legalább egy lezárt félévük van, és kiemelkedő tanulmányi, kutatási tevékenységgel rendelkeznek.
b)       A hallgató a pályázat benyújtásának félévében, azaz a 2017/2018. tanév 2. félévében aktív hallgatói jogviszonyban álljon az Egyetemmel.
c)       Nem nyújthat be pályázatot az a hallgató, akinek az egyéni tanulmányi ideje a képzési idő másfélszeresét meghaladta.

4.       A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben és az azt megelőző félévben milyen pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíjban, támogatásban (pl. konferencia-részvétel, fordítás, stb.) részesült.

5.       A doktorandusz hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább nem folyósítható, ha

a)       a doktorandusz hallgatói jogviszonya megszűnik;
b)       az adott félévben az aktív státuszát passzíváltatja;
c)       az MNB nem folyósítja az ösztöndíj fedezetét biztosító támogatást.

6.       A pályázatot a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „MNB ÁKKDI Kiválósági Ösztöndíj Pályázat 2017/18/2” kérvényen keresztül kell benyújtani. A pályázathoz fel kell tölteni a kutatási tevékenységük igazolására szolgáló dokumentumokat és az MTMT-ben rögzített publikációs listát, amennyiben van.

7.       A pályázati időszak kezdete: 2018. február 6. 8.00 óra

8.       A pályázat benyújtásának határideje, (beérkezési határidő): 2018. február 13. 14.00 óra

A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen és hiányosan benyújtott pályázatot az Irányító Bizottság nem veszi figyelembe.

9.       A pályázat elbírálása

a)       A pályázatokat az MNB és az Egyetem által delegált tagokból álló Irányító Bizottság (a továbbiakban: Irányító Bizottság) bírálja el.
b)       Az Irányító Bizottság – a tanulmányi eredmények függvényében – differenciált ösztöndíj-számítási metódust is alkalmazhat.
c)       A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a publikációs tevékenységet bemutató, MTMT-ben elérhető publikációs lista.
d)       Az Irányító Bizottság a benyújtási határidőt követő 10 napon belül meghozza döntését.

10.    A pályázatról további felvilágosítás Pósvai Adrienn Éda irodavezetőtől az oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu) e-mai címen kérhető.

Budapest, 2018. február 6.

 

                                                                          Oktatási Rektorhelyettesi Iroda

Utolsó frissítés: 2018.02.06.