Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24
25 26 27 28  

Nappali mesterképzésben meghirdetett szakok


Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Szint

Munkarend

Fin. Forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. Idő (félév)

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

M

N

A

ellátásilánc-menedzsment(2)

támogatott

4

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

N

K

ellátásilánc-menedzsment(2)

395 000 Ft

4

M

N

A

gazdaságinformatikus (magyar nyelven)(1)

támogatott

4

írásbeli vizsga (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

gazdaságinformatikus (magyar nyelven)(1)

395 000 Ft

4

M

N

K

gazdaságinformatikus (angol nyelven)(1)(8)

400 000 Ft

4

M

N

A

marketing (magyar nyelven)(3)

támogatott

4

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

N

K

marketing (magyar nyelven)(3)

395 000 Ft

4

M

N

K

marketing (angol nyelven)(3)(7)(8)

400 000 Ft

4

M

N

K

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven)(3)(7)(8)

400 000 Ft

4

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

A

pénzügy(4)

támogatott

4

pénzügy (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

pénzügy(4)

395 000 Ft

4

M

N

A

sportközgazdász (Székesfehérvár)(1)(2)

támogatott

4

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

N

K

sportközgazdász (Székesfehérvár)(1)(2)

315 000 Ft

4

M

N

A

számvitel(2)

támogatott

4

M

N

K

számvitel(2)

395 000 Ft

4

M

N

A

turizmus-menedzsment

támogatott

4

M

N

K

turizmus-menedzsment

395 000 Ft

4

M

N

A

vállalkozásfejlesztés

támogatott

4

M

N

K

vállalkozásfejlesztés

395 000 Ft

4

M

N

A

vezetés és szervezés(5)

támogatott

4

M

N

K

vezetés és szervezés(5)

395 000 Ft

4

M

N

A

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)

támogatott

4

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)

395 000 Ft

4


Részidős képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

M

E

K

gazdaságinformatikus(1)(6)

425 000 Ft

4

írásbeli vizsga (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

E

K

marketing(3)(6)

400 000 Ft

4

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) és vállalatgazdaságtan (Í)

M

E

K

számvitel(6)

400 000 Ft

4

M

E

K

turizmus-menedzsment(6)

395 000 Ft

4

M

E

K

vezetés és szervezés(6)

400 000 Ft

4


1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a http://www.dualisdiploma.hu honlapon található.

(3) A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.

(4) Választható specializációk: befektetés-elemző, pénzügypolitika és közpénzügyek, vállalati pénzügy.

(5) Választható specializációk: controlling és teljesítménymenedzsment, emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés, szervezetalakítás és folyamatszervezés.

(6) Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetente három nap, késő délutántól estig.

(7) Az írásbeli és szóbeli vizsga angol nyelven zajlik.

(8) Az angol nyelvű mesterképzési szakokon részt vevők az önköltség mellett idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. A részletek "A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei" alatt találhatók.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A felvételi vizsga különeljárási díja 4 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül. Számlát vezető pénzintézet: Magyar Államkincstár, számlaszám: 10032000-00282857-00000000; Közlemény: 227000/200 felvételi vizsga2018A Minta Elemér  A 4 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező a Karon belül hány mesterképzési szakra jelentkezik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen a Kar honlapján, a www.uni-corvinus.hu/gkar Felvételizőknek menüpont alatt olvashatnak.

Az előzetes kreditelismerési eljárásról a Kar honlapján található bővebb információ. A honlapról letölthető kreditelismerési kérelmet 2018. május 15-ig kérik beküldeni a Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Irodájába.

Az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést, úgy még az oklevél minősítéséről szóló igazolás feltöltése is szükséges.

 

A felvételi vizsgák minden BCE GTK által meghirdetett mesterképzési szak esetén a képzés helyétől és a munkarendtől függetlenül Budapesti helyszínen lesz. Bővebb információk a honlapon.gazdaságinformatikus (angol nyelven) (Nappali)

A gazdaságinformatikus (angol nyelven), mesterképzési szakon résztvevők (a finanszírozási formától függetlenül) 390 000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulást fizetnek.

A gazdaságinformatikus (angol nyelven) mesterképzési szakon a harmadik országbeli állampolgárok részére az önköltség mértéke eltér. Részletes felvilágosítást a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar International Study Programs Office ad a (+36-1) 482-5008-as telefonszámon.

marketing (angol nyelven) (Nappali)

A marketing (angol nyelven) mesterképzési szaknál az eredményes tanuláshoz nyelvtudás - angol nyelvből általános vagy szakmai, B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga megléte - szükséges, amit az eljárásban igazolni kell.

A marketing (angol nyelven), mesterképzési szakon résztvevők (a finanszírozási formától függetlenül) 390 000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulást fizetnek.

A marketing (angol nyelven) mesterképzési szakon a harmadik országbeli állampolgárok részére az önköltség mértéke eltér. Részletes felvilágosítást a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar International Study Programs Office ad a (+36-1) 482-5008-as telefonszámon.

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (Nappali)

A Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) mesterképzési szak nappali munkarendre történő jelentkezés feltétele minimum két év munkatapasztalat. Az erről szóló igazolást a többi dokumentummal együtt a felvételi jelentkezéshez mellékelni kell.

A Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) mesterképzési szak nappali munkarendben résztvevők 490 000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulást fizetnek.


A Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) mesterképzési szakon a harmadik országbeli állampolgárok részére az önköltség és idegen nyelvi hozzájárulás mértéke eltér, további információkat a Corvinus MBA Center ad a Tel:(+36-1) 482-5583-as telefonszámon. 


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2018. július 11-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.


Intézményi szabályok

A többletpontok odaítélése jogcímenként:

Maximum 10 többletpont adható
 - Előnyben részesítési maximális pont: 2 pont 
        - fogyatékosság: 2 pont
        - gyermekgondozás: 2 pont
        - halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont
        - hátrányos helyzet: 2 pont
- OTDK 1-3 hely 5 pont
- sporteredmény országos bajnokság 1-3 hely: 3 pont
- sporteredmény Világ és Európa-bajnokság: 1-3 hely 5 pont  
Mesterképzési szakra csak az a jelentkező vehető fel, akinek felvételi összpontszáma minimum 50 pont.


ellátásilánc-menedzsment (Nappali)

Pontszámítás az ellátásilánc-menedzsment (nappali képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan (max. 20 pont),

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

gazdaságinformatikus (Esti)

Pontszámítás a gazdaságinformatikus (esti képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga max. 20 pont

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

gazdaságinformatikus (angol nyelven) (Nappali)

Pontszámítás a gazdaságinformatikus (angol nyelven, nappali képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga max. 20 pont

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

gazdaságinformatikus (magyar nyelven) (Nappali)

Pontszámítás a gazdaságinformatikus (nappali képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga max. 20 pont

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

marketing (Esti)

Pontszámítás marketing  (esti képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan (max. 20 pont),

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

marketing (angol nyelven) (Nappali)

Pontszámítás marketing (angol nyelven, nappali képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan (max. 20 pont),

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

marketing (magyar nyelven) (Nappali)

Pontszámítás marketing  (nappali képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan (max. 20 pont),

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (Nappali)

Pontszámítás Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (nappali képzés) mesterképzési szak esetében:

szóbeli vizsga (max. 50 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

pénzügy (Nappali)

A gazdaságtudományok képzési terület pénzügy (nappali képzés) mesterképzési szak esetében a pontszámítás az alábbiak szerint történik:

írásbeli vizsga (max. 30 pont): pénzügy (Vállalati pénzügy és Pénzügytan),

szóbeli vizsga  (max. 20 pont): motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

sportközgazdász (Székesfehérvár) (Nappali)

Pontszámítás a Sportközgazdász (Nappali) (Székesfehérvár) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan (max. 20 pont),

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

számvitel (Nappali)

Pontszámítás számvitel (nappali képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan (max. 20 pont),

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

számvitel (Esti)

Pontszámítás számvitel (esti képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan (max. 20 pont),

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

turizmus-menedzsment (Nappali)

Pontszámítás turizmus-menedzsment (nappali képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan (max. 20 pont),

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

turizmus-menedzsment (Esti)

Pontszámítás turizmus-menedzsment (esti képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan (max. 20 pont),

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

vállalkozásfejlesztés (Nappali)

Pontszámítás vállalkozásfejlesztés (nappali képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan (max. 20 pont),

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

vezetés és szervezés (Nappali)

Pontszámítás vezetés és szervezés (nappali képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan (max. 20 pont),

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

vezetés és szervezés (Esti)

Pontszámítás vezetés és szervezés (esti képzés) mesterképzési szak esetében:

írásbeli vizsga (max. 20 pont): vállalatgazdaságtan (max. 20 pont),

szóbeli vizsga (max. 30 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).

vidékfejlesztési agrármérnöki (Nappali)

Pontszámítás a vidékfejlesztési agrármérnöki (nappali képzés) mesterképzési szak esetében:

szóbeli vizsga (max. 50 pont): szakmai és motivációs beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 40 pont): elégséges (16 pont), közepes (24 pont), jó (32 pont), jeles/kiváló (40 pont),

többletpontok (max. 10 pont).


Pontszámítás:


vezetés és szervezés (esti és nappali képzések), számvitel (nappali és esti képzések), vállalkozásfejlesztés (nappali képzések), marketing (angol nyelven) (nappali képzések), marketing (magyar nyelven) (nappali képzések), ellátásilánc-menedzsment (nappali képzések), turizmus-menedzsment (esti és nappali képzések), marketing (esti képzések), sportközgazdász (Székesfehérvár) (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont
és
 - vállalatgazdaságtan: 20 pont

gazdaságinformatikus (magyar nyelven) (nappali képzések), gazdaságinformatikus (esti képzések), gazdaságinformatikus (angol nyelven) (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - írásbeli vizsga: 20 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont

pénzügy (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont
és
 - pénzügy: 30 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 20 pont

vidékfejlesztési agrármérnöki (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 50 pont

Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 2 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - felsőfokú oklevél alapján: 40 pont
és
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 50 pont

Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 2 pont
    - fogyatékosság: 2 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - Országos TDK 1-3. hely: 5 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2018. július 11-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.

 

Szak

Dokumentumok

minden    szak        

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

 

Szak

Képz. szint

Munkarend

Dokumentumok

Master of Business Administration (MBA

M

N

Felvétel feltétele: betöltött munkakör igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum

marketing (angol nyelven)

M

N

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.