Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Pályázati felhívás MNB Ösztöndíjra az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola önköltséges képzésben részt vevő, a 2017/2018. tanév 1. félévében felvételt nyert doktori hallgatóinak támogatására

A Budapesti Corvinus Egyetem – az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében, a BCE SZMR III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 16/B.§-ban meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola (továbbiakban DI) önköltséges képzésében részt vevő doktori hallgatók támogatására az alábbiak szerint.

1.       A pályázat célja, hogy az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködésének eredményeként ösztöndíj formájában támogassa a DI önköltséges képzésben részt vevő doktori hallgatóit tanulmányaik folytatásában. Az ösztöndíjban a DI önköltséges doktori hallgatói közül egy időben legfeljebb 2 fő részesülhet az MNB és az Egyetem által delegált tagokból álló Irányító Bizottság (továbbiakban: Irányító Bizottság) döntése alapján.

2.       A támogatás feltételei:

a)       Az ösztöndíjban kizárólag a tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben megkezdő önköltséges doktori hallgatók részesülhetnek a felvételi pontszámuk és kutatási programjuk alapján.

b)       A megítélt támogatás legfeljebb a doktori képzés teljes képzési idejére szól.

c)       A pályázó számára megítélt ösztöndíj összege legfeljebb az általa fizetendő önköltség 100%-a.

d)       A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a doktori hallgató aktív jogviszonyban álljon az Egyetemmel.

e)       A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a hallgatónak már van publikációja, és tartott előadást hazai vagy nemzetközi tudományos konferencián.

f)        A támogatás folyósításának feltétele a támogatást elnyert hallgató és az Egyetem közötti támogatási szerződés megkötése.

3.       A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben és az azt megelőző félévben milyen pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíjban, támogatásban (pl. konferencia-részvétel, fordítás, stb.) részesült.

4.       Az ösztöndíj kizárólag aktív félévben folyósítható.

5.       Az önköltséges doktori hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább nem folyósítható, ha

a)       az utolsó két olyan aktív félévében, amelyben nem külföldi részképzésben vett részt, nem teljesít legalább együttesen 45 kreditet,

b)       állami ösztöndíjas képzésre sorolják át;

c)       hallgatói jogviszonya megszűnik;

d)       az önköltséges doktori hallgató beiratkozását követően a képzési idő másfélszerese eltelt;

e)       az MNB nem folyósítja az ösztöndíj fedezetét biztosító saját bevételt.

6.       A pályázatot a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „MNB PhD Ösztöndíj Pályázat 2017/18/1” kérvényen keresztül kell benyújtani. A pályázathoz fel kell tölteni a 2.) e) pontban meghatározottak igazolására szolgáló dokumentumokat, illetve az önköltséges doktori hallgató kutatási tervét. A pályázati időszak 2017. szeptember 11. 8.00 órától kezdődik.

7.       A pályázati kérelem benyújtásának határideje: 2017. szeptember 20. 8.00 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő.

8.       A pályázat elbírálása

a)         A pályázatokat az Irányító Bizottság bírálja el.

b)         Az Irányító Bizottság a benyújtási határidőt követő 10 napon belül meghozza döntését.

9.       A pályázatról további felvilágosítás Pósvai Adrienn Éda irodavezetőtől az oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2017. szeptember 8.                                    

                                                                                                          Oktatási Rektorhelyettesi Iroda

Utolsó frissítés: 2017.09.11.