Február - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  

A Szenátus 2017/2018. tanév I. félévére tervezett ülései:

2017. október 17. (kedd) 13.30 óra
2017. november 28. (kedd) 13.30 óra
2017. december 19. (kedd) 13.30 óra

A Szenátus 2017/2018. tanév II. félévére tervezett ülései:

2018. február 27. (kedd) 13.30 óra
2018. március 27. (kedd) 13.30 óra
2018. május 8. (kedd) 13.30 óra
2018. június 19. (kedd) 13.30 óra

A Szenátus 2018/2019. tanév I. félévére tervezett ülései:

2018. október 16. (kedd) 13.30 óra
2018. december 11. (kedd) 13.30 óra

2017. december 19.
Meghívó                                 Hírlevél
Határozatok

1.) Corvinus Doktori Iskolák létrehozása

2.) Corvinus Institute for Advanced Studies kutatóközpont létrehozása

3.) 2018. évi elemi költségvetés, a 2018. évi költségvetési koncepció és 2018. évi vagyongazdálkodási terv elfogadása

    - Felújítási és Beruházási Koncepció (vagyongazdálkodási terv melléklete)

4.) Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer szabályzatának módosítása

5.) Foglalkoztatási Szabályzat módosítása

6.) Hallgatói követelményrendszer módosítása
    a) Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása
    b) Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

7.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

    - 1-4. számú mellékletek

8.) Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat elfogadása

    - 1/a. számú melléklet
    - 1/b. számú melléklet
    - 2. számú melléklet
    - 3. számú melléklet

9.) Szervezeti és Működési Szabályzat (főszövegének) módosítása

10.) Információátadási Szabályzat elfogadása

11.) Együttműködési megállapodások
    a) Kettős oklevélre vonatkozó együttműködési megállapodás (Palermo-BCE)

    - végleges verzió

    b) Kettős oklevélre vonatkozó együttműködési megállapodás (Fudan-BCE)

    - végleges (kéthasábos) verzió

12.) Gazdálkodástudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosítása - Corvinus SAP Next-Gen Lab Kutatóközpont (projektszervezet) létrehozása

13.) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

    - Tudományos Tanács állásfoglalása

    a) a Gazdálkodástudomány Karról
       aa) Berlinger Edina teljes állású egyetemi tanári pályázata (Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék)
       ab) Cosován Attila Róbert teljes állású egyetemi tanári pályázata (Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék)
       ac) Horváth Dóra teljes állású egyetemi tanári pályázata (Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék)
       ad) Jámbor Attila teljes állású egyetemi tanári pályázata (Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék)
       ae) Primecz Henriett teljes állású egyetemi tanári pályázata (Szervezeti Magatartás Tanszék)
       af) Szabó Lajos György teljes állású egyetemi tanári pályázata (Stratégia és Projektvezetés Tanszék)

    b) a Közgazdaságtudományi Karról
       ba) Brodszky Valentin teljes állású egyetemi tanári pályázata (Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék)
       bb) Kánnai Zoltán teljes állású egyetemi tanári pályázata (Matematika Tanszék)

    c) a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karról
       ca) Bartus Tamás teljes állású egyetemi tanári pályázata (Szociológia és Társadalompolitika Intézet)
       cb) Kengyel Ákos teljes állású egyetemi tanári pályázata (Nemzetközi Tanulmányok Intézet)
       cc) Marjainé Szerényi Zsuszanna teljes állású egyetemi tanári pályázata (Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet)

14.) Docensi pályázatok véleményezése

    - Tudományos Tanács állásfoglalása

    a) a Gazdálkodástudomány Karról
       aa) Csubák Tibor Krisztián teljes állású egyetemi docensi pályázata (Vállalkozások Pénzügyei Tanszék)
       ab) Deutsch Nikolett teljes állású egyetemi docensi pályázata (Stratégia és Projektvezetés Tanszék)
       ac) Dömötör Barbara Mária teljes állású egyetemi docensi pályázata (Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék)
       ad) Kristóf Tamás félállású egyetemi docensi pályázata (Vállalkozások Pénzügyei Tanszék)
       ae) Losonci Dávid István teljes állású egyetemi docensi pályázata (Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)
       af) Matyusz Zsolt teljes állású egyetemi docensi pályázata (Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék)
       ag) Mezőszentgyörgyi Dávid teljes állású egyetemi docensi pályázata (Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék)
       ah) Petheő Attila István teljes állású egyetemi docensi pályázata (Kisvállalkozás-fejlesztési Központ)
       ai) Trinh Anh Tuan teljes állású egyetemi docensi pályázata (Számítástudományi Tanszék)

    b) a Közgazdaságtudományi Karról
       ba) Pintér Miklós félállású egyetemi docensi pályázata (Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék)
       bb) Lehmann Kristóf teljes állású egyetemi docensi pályázata (MNB Tanszék)

    c) Hoffmann Tamás félállású egyetemi docensi pályázata (Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet)

15.) Szak létesítése, indítása
    a) Turisztikai fejlesztési szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása Budapest és Székesfehérvár képzési helyeken, magyar nyelven, levelező munkarendben, 2018/2019. tanév őszi félévétől
    b) Kulturális turisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása Budapest és Székesfehérvár képzési helyeken, magyar nyelven, levelező munkarendben, 2018/2019. tanév őszi félévétől
    c) Felsőoktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs intézmények vezetése szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása

16.) Címzetes egyetemi tanári cím adományozása Hernádi Zsolt részére

17.) EDT tagválasztás

18.) Szakfelelős-váltási kérelem a Gazdálkodástudományi Karon (az Ellátásilánc-menedzsment mesterképzési szakon Dobos Imre helyett Városiné Demeter Krisztina)

19.) 2018/2019. tanév időbeosztása

20.) BCE HÖK Alapszabály módosítása

21.) Mérnöktanár képzés helyzete

2017. november 28.
Meghívó
Határozatok
                                             Hírlevél       

1.) Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat elfogadása
   - 1/a. számú melléklet
   - 1/b. számú melléklet
   - 2. számú melléklet
   - 3. számú melléklet

2.) TVSZ GTK melléklet módosítása

3.) HTJSZ módosítása
   a) HTJSZ főszövegének módosítása
   b) Önköltségi díjak meghatározása (HTJSZ 1. számú mellékletének módosítása)
   - HTJSZ 1/a. melléklet

4.) Felvételi Szabályzat módosítása

5.) Ügyrendek elfogadása, módosítása
   a) Gazdasági Igazgatóság ügyrendjének módosítása
   b) Közgáz Campus Ügyrendjének módosítása

6.) A Budapesti Corvinus Egyetemen megvalósuló, az Operatív Programok körébe tartozó projektek szabályzata
   - 1.a. melléklet (megbízólevél projektmenedzser)
   - 1.b. melléklet (megbízólevél szakmai vezető)
   - 1.c. melléklet (megbízólevél pénzügyi vezető)

7.) A Közgazdaságtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (Pénzelemző Kutatóközpont megszüntetése)

8.) Követeléskezelő (workout) menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása

9.) Double degree programra (DDP) vonatkozó együttműködési megállapodás a Fudan University és a Budapesti Corvinus Egyetem között

10.) Személyi ügyek
   a) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Palotai Dániel részére
   b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Venczel István részére
   c) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Ladó Judit részére
   d) Egyetemi magántanári cím adományozása Bakacsi Gyula részére
   e) Egyetemi magántanári cím adományozása Balaton Károly részére
   f) Egyetemi magántanári cím adományozása Surányi György részére
   g) Díszpolgári cím adományozása Angel Gurría részére
   h) Professor Emeritus cím adományozása Bara Zoltán részére

11.) GTK HÖK SZMR jóváhagyása

2017. október 17.
Meghívó
Határozatok
                                             Hírlevél       

1.) 2017. évi 1-6. havi intézményi pénzügyi beszámoló elfogadása

    - 1. számú melléklet
    - 2. számú melléklet

2.) A Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti egységei közötti oktatási szolgáltatások elszámolása szabályzatának módosítása

3.) Hallgatói Követelményrendszer módosítása
    a) HTJSZ módosítása
    b) Kollégiumi Felvételi Szabályzat módosítása

4.) Személyi ügyek
    a) Csicsmann László dékáni pályázatának véleményezése
    b) Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Matos Zoltán részére

5.) BCE HÖK témák
    a) BCE HÖK 1-6. havi beszámolójának elfogadása
       - melléklet
    b) Alapszabály módosítása
    c) KTK HÖK SZMR jóváhagyása
        - törvényességi ellenőrzés keretében módosított előterjesztés
    d) TTK HÖK SZMR jóváhagyása
        - törvényességi ellenőrzés keretében módosított előterjesztés
   
6.) Szak létesítése, indítása
    a) Agrobusiness menedzsment szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
   - tantárgyi felosztás
   - költségkalkuláció
    b) Turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása Székesfehérvár képzési helyen, magyar nyelven, nappali munkarendben
   - mintaterv
    c) Számvitel mesterképzési szak indítása Budapest képzési helyen, magyar nyelven, levelező munkarendben
    d) Nemzetközi adózás mesterképzési szak létesítésének kezdeményezéséhez szükséges dokumentumok módosítása
    e) Turizmus-vendéglátás alapképzési szak duális képzési formában történő indítása magyar nyelven, nappali munkarendben, Székesfehérvár képzési helyen, a 2018/2019. tanév őszi félévtől
   - mintaterv
   f) A közgazdasági adatelemzés alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei, valamint a létesítés indoklása
   g) Felsőoktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs intézmények vezetése szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
   - mintaterv
   h) Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szak indítása Budapest és Székesfehérvár képzési helyeken, angol nyelven, nappali és levelező munkarendben
   - költségkalkuláció és operatív tanterv


7.) MNB-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása

8.) A Közgazdaságtudományi Kar szervezeti felépítésének módosítása (kari szmr módosítása)

9.) Összegyetemi választható tantárgylista módosítása

    - egyetemi szabadon választható tantárgyak listája 2017/2018. tanévre

 

Napirend után:
Tájékoztató a 2016. évi önköltségi adatokról
- képzések önköltsége 2016 (táblázat)

Utolsó frissítés: 2017.12.21.