Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 23
24 25 26 27 28 29 30

Az intézet vezetése és titkárság

Dr. Péti Márton

intézetigazgató egyetemi docens

Szoba: C 532
Telefon: 482-7707, 482-7734
Fax: 482-5097
E-mail: marton.peti@uni-corvinus.hu vagy peti(kukac)nski.gov(pont)hu

Terület- és településfejlesztő és környezetkutató geográfus (JATE), másoddiplomás térinformatikus (BME). Utóbbi 10 évben a Váti Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai NKft. vezető tervezőjeként, irodavezetőjeként, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal főosztályvezetőjeként dolgozik, majd a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnél. 2000-től vesz részt hazai és nemzetközi területi és stratégiai tervezési és fejlesztési projektekben, főtervezője a jelenlegi uniós fejlesztési időszak hazai tervezési alapdokumentumainak (Partnerségi Megállapodás, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció). 1999 óta oktat egyetemen.

 • térségi fenntarthatóság és stratégiai környezeti vizsgálatok
 • területi és stratégiai tervezési elmélet és módszertan
 • fejlesztéspolitikai és területfejlesztési tervezés és értékelés
 • nemzetstratégiai tervezés és értékelés

Dr. Salamin Géza 

mesteroktató, intézetigazgató-helyettes

Szoba: C 411
Telefon: 482-7706, 482-7734
Fax: 482-5097
E-mail: geza.salamin(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Terület- és településfejlesztő geográfusként végzett az ELTÉ-n, amit a Szegedi Tudományegyetemen közgazdasági diplomával egészített ki. 2002 óta részt vett a strukturális alapokhoz kapcsolódó hazai tervezésben, programozásban, számos nemzetközi program (ESPON, EUKN, URBACT) hazai koordinációs feladatait, ill. képviseletét látta el. Dolgozott a BME-n, kilenc évig a Vátiban, tervező-elemzőként majd a területfejlesztési koncepcióért (OTK) később az urbanisztikáért és nemzetközi kapcsolatokért, majd a Magyar EU elnökség területfejlesztési és várospolitikai feladataiért felelős irodavezetőként. 2011-13 között a Nemzetgazdasági Minisztériumban főosztályvezetőként felelt a 2014-2020-as programidőszakra való terület- és városfejlesztési stratégiák és programok előkészítéséért (OFTK, TOP, VEKOP), majd pályáját a Magyar Nemzeti Bankban folytatta.  2012 és 2015 között a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke volt, melynek nevében jelenleg is a European Council of Spatial Planners magyar tagja. 2001 óta vesz részt egyetemi oktatásban.

 • Tervezés és menedzsment (stratégiai-, közösségi-, szakpolitikai)
 • Urbanisztika
 • Gazdaságfejlesztés
 • Nemzetközi integrált stratégiák

Marjainé Dr. habil. Szerényi Zsuzsanna

habilitált egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes

Szoba: C 414
Telefon: 482-7709
Fax: 482-5055
E-mail: zsuzsanna.szerenyi(kukac)uni-corvinus(pont)hu

1986 óta dolgozik az Egyetemen, 2002-2015 között a Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék vezetője. Közgazdász-tanárként (kémia-áruismeret szakon) végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1994 óta foglalkozik környezetgazdaságtannal, annak egyes területeivel.

 • A környezeti változások pénzbeli értékelése (kvantitatív módszerek)
 • Az ökoszisztéma-szolgáltatások és közgazdasági értékelésük (kvalitatív módszerek)
 • A környezeti nevelés szerepe a fenntartható fejlődés megvalósításában

Lantosné Pósvai Andrea

koordinátor

Szoba: C 533
Telefon: 482-7734
Fax: 482-5055
E-mail: andrea.posvai(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Intézeti koordinátor, 1999 őszén állt munkába az Egyetem (akkor Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) Gazdálkodástudományi Karán, 1999—2009 között a Részidős Egyetemi Képzés, majd (2009-12-ig) a mester szakos képzés koordinátoraként. 2012 szeptembere óta dolgozik a Környezettudományi Intézet Környezet-gazdaságtani és Technológiai Tanszékén (a Fenntartható Fejlődés Központ jogelődje). A felsőoktatás képzés-struktúrájában már az ELTE-n többéves tapasztalatra tett szert mind egyetemi tanulmányai, mind a Bölcsészettudományi Karon vállalt munkaviszonya idején (1978-85., 1992-99.)

 • képzés-szervezés
 • oktatási és hallgatói (tanulmányi) ügyek
 • Neptun-adminisztráció, irodai nyilvántartás
 • hivatali levelezés, szövegszerkesztés
 • tájékoztatás, tanácsadás
 • kiadványszerkesztés, korrektúra

Tetejére

Oktatóink és kutatóink

Csizmadia Norbert

mesteroktató

Szoba: C 411
Telefon: 482-7706, 482-7734
Fax: 482-5097
E-mail: norbert.csizmadia(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 • gazdaságstratégiai tervezés
 • globális gazdaságstratégiák
 • geostratégia, geopolitika
 • a világ átalakuló gazdasági földrajza

Dr. Forman Balázs

egyetemi docens

Szoba: C 520
Telefon: 482-7740
Fax: 482-5097
E-mail: balazs.forman(kukac)uni-corvinus(pont)hu

1995-től kezdődően dolgozik a Corvinus egyetemen. Többszöri profilváltás után jelenleg a regionális tudományhoz kötődő tantárgyakat – regionális gazdaságtan, politika, programozás – tanít elsősorban. Jelenlegi kutatásai elsősorban az Európai Unió és országainak a 2014 utáni új regionális politikájára, a helyi bázisú gazdaságfejlesztésre és a regionális gazdasági növekedési és fejlődési elméletekre koncentrálnak.

 • Pénzügyi földrajz: pénzügyi központok és a tőkeáramlások térbelisége az ezredforduló után, a válság térbeli terjedésének mechanizmusai.
 • Németország, USA, Nagy-Britannia, Spanyolország Románia, Lengyelország, Kína gazdasági és területi fejlődése, regionális politikái.
 • Az Európai Unió regionális politikája 2014 után
 • Regionális gazdaságtan: endogén és kompetitív fejlődés elméletek.

Gossler Judit

tudományos segédmunkatárs

Szoba: C 413
Telefon: 482-5120
Fax: 482-5055
E-mail: judit.gossler(kukac)uni-corvinus(pont)hu

PhD-hallgató. Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző, diplomáját 2014-ben vette át a Budapesti Corvinus Egyetemen, majd ugyanazon év őszén megkezdte tanulmányait az egyetem Gazdálkodástudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjas hallgatójaként Környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment specializáción. Emellett a Pallas Athene Domus Scientiae Alapítvány hallgatója. Hosszabb külföldi tanulmányi és szakmai tartózkodásai: Károly Egyetem (Prága), Koblenzi Főiskola (Remagen), Európai Parlament (Brüsszel, Strasbourg). A Koblenzi Főiskola rendszeres vendégelőadója.

 • Környezetgazdaságtan és méretgazdaságosság
 • Tagállamok érdekérvényesítési képessége az Európai Unióban
 • Környezetpolitika, agrárpolitika, halászat, nemzetközi kereskedelem
 • Részvételi oktatási technikák alkalmazása

Dr. Hideg Éva

egyetemi tanár

Szoba: C 519
Telefon: 482-7731
Fax: 482-5378
E-mail: eva.hideg(kukac)uni-corvinus(pont)hu

1990 – 2010 a BCE Jövőkutatás Tanszékén és azok jogelődeinél, 1990-ig az MTA tudományos kutatói státuszán dolgozott és jövőkutatással foglalkozott az Egyetem Jövőkutatás Tanszékére kihelyezve. 2001 és 2004 között Széchenyi István ösztöndíjas, 2012-től az MTA doktora és 2013-ban habilitált a BCE-n.

 • Integrált jövőkutatás; a jövőkutatás elméleti-módszertani továbbfejlesztése
 • A társadalmi-gazdasági előrejelzések különböző közelítésmódok és paradigmák szerinti módszertana és azok gyakorlati alkalmazása
 • A jövőformáló aktorok és stakeholder-ek jövőorientáltságának feltárása és továbbfejlesztése participatív foresight-tal
 • Interaktív előrejelzések és foresight-ok módszertana, készítésének szervezése és menedzselése

Dr. Jeney László

egyetemi docens

Szoba: C 517
Telefon: 482-7735
Fax: 482-5097
E-mail: jeney(kukac)elte(pont)hu

Az ELTE földrajz szakos okleveles tanár és okleveles geográfus szakán (terület- és településfejlesztés szakirányon) végzett. 1999-től az ELTE Regionális Földrajzi Tanszékén dolgozott. Doktori tudományos fokozatát az ELTE-n társadalomföldrajz szakterületen szerezte urbanizációs témában. 2009-ben egyetemi adjunktusként került a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz Tanszékére. Az MTA X. Osztályán a Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság köztestületi tagja.

 • Fejlesztési támogatások eredményesség vizsgálata kistérségekben, határmenti együttműködések
 • Európai nagyvárosok fejlődésének sikertényezői a tudástársadalom korában
 • Periferikus világgazdasági kultúrrégiók regionális földrajza
 • Regionális elemzési módszerek (területi egyenlőtlenségi vizsgálatok)

Dr. Kerekes Sándor

egyetemi tanár

Szoba: C 413
Telefon: 482-7724
Fax: 482-5055
E-mail: sandor.kerekes(kukac)uni-corvinus(pont)hu

1971-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen kémia-áruismeret tanári szakon. 1989-ben létrehozta a Környezetgazdaságtani és technológiai tanszéket, Környezettudományi Intézetnek 2013-ig volt igazgatója. 1996-ban egyik alapítója és 2009-ig vezetője a CEMS Environmental Challange Interfaculty Group-nak. 2003-ban az MTA doktora lett. 2012-ben a Varsói Közgazdasági Egyetem díszdoktorává választotta. 2013-tól a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és szervezéstudományok doktori iskolájának vezetője.

 • A fenntartható fejlődés elmélete
 • Környezeti kockázatok értékelése
 • A megosztó gazdaság üzleti modelljei

Dr. Kocsis János Balázs

egyetemi docens

Szoba: C 412
Telefon: 482-7737
Fax: 482-5097
E-mail: janos.kocsis(kukac)uni-corvinus(pont)hu vagy kocsisjb(kukac)gmail(pont)com

1996 óta foglakozik városi tudományokkal, benne elsősorban városszociológiával, várostörténettel, városfejlesztéssel, lakáspolitikával, városirányítással. Tanulmányait a BME-n, ELTE-n és a Leicesteri Egyetemen (UK) végezte. 2003 óta a BME-n oktat, illetve vendégprofesszor volt az Indiana Egyetemen (Bloomington, USA) 2014-15-ös tanévben.

 • Városszociológia
 • Szuburbanizáció
 • Városfejlesztés szociológiája
 • Dzsentrifikáció
 • Lakáspolitika

Dr. Kocsis Tamás

egyetemi docens

Szoba: C 413
Telefon: 482-7743
Fax: 482-5055
E-mail: tamas.kocsis(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Közgazdászként végzett 1995-ben a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjén, számvitel főszakirányon, környezeti menedzsment mellékszakirányon. A Kovász című szakmai folyóirat alapítója, főszerkesztője. Az International Society of Ecological Economics nemzetközi tudományos szervezet tagja.

 • Környezetgazdaságtan, externáliák
 • Ökológiai közgazdaságtan
 • A szubjektív jóllét és a fenntarthatóság kapcsolata
 • Kvantitatív adatelemzés (SPSS)

Dr. Korompai Attila

egyetemi docens

Szoba: C 520
Telefon: 482-5498
Fax: 482-5097
E-mail: attila.korompai@uni-corvinus.hu

1997-2009 között tanszékvezető. Korábban, a BCE jogelődjei keretében működő jövőkutatási szervezeti egységek biológia-földrajz szakos munkatársaként területi, települési és makrogazdasági, környezeti előrejelzésekkel, fejlesztési tervek, stratégiák jövőkutatási megalapozásával foglalkozott. Szakterülete: a természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza, területfejlesztés, regionális- és környezetgazdaságtan, nemzetközi európai fejlesztési stratégiák és programok. Jelenleg nyugdíjas.

 • Területi elemzés, előrejelzés és hatásvizsgálat elmélete, módszertana, gyakorlata
 • Terület- és településfejlesztési stratégiák
 • A térbeli gazdasági és társadalmi szerveződés változásainak vizsgálata
 • Regionális gazdaságtan és -politika

Márton András

Szoba: C 519
Telefon: 482-5405
Fax: 482-5378
E-mail: andras.marton6(kukac)gmail(pont)com

PhD-hallgató stratégiai/jövőkutatási témában. A Budapesti Corvinus Egyetemen gazdálkodási és menedzsment alapszakon (üzleti kommunikáció szakirányon) és vállalkozásfejlesztés mesterszakon végzett közgazdászként.

 • Stratégiai menedzsment
 • Társadalmi és gazdasági előrejelzések
 • Jövőkutatás

Dr. Nováky Erzsébet

professzor emerita

Szoba: C 531
Telefon: 482-7739
Fax: 482-5376
E-mail: erzsebet.novaky(kukac)uni-corvinus(pont)hu

1970 óta dolgozik a BCE-n, 1991 óta egyetemi tanár. 1992-2012 között a Jövőkutatás Tanszék vezetője. 1999-2006 között az MTA-BCE Komplex jövőkutatás Kutatócsoport vezetője. A BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács és az Egyetemi Doktori Tanács elnöke, a Tudományos Tanács tagja. Az MTA IX. Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának társelnöke, a Római Klub Magyar Szervezetének alelnöke és a Millennium Node in Hungary elnöke.

 • Jövőkutatási módszerek továbbfejlesztése és alkalmazása
 • Komplex jövőkutatási metodológiák
 • Magyarország társadalmi-gazdasági jövője
 • Környezeti modellezés, környezeti modellek
 • A jövőkutatói felelősség

Dr. Szabó Mátyás

egyetemi adjunktus

Szoba: C 412
Telefon: 482 7737
Fax: 
E-mail: szabotmatyas(kukac)gmail(pont)com

Intézetünk jogelőd szervezetében végzett, vidékfejlesztés stratégiai és térségi tervezésében dolgozott, jelenleg a földművelésügyi Minisztériumban főosztályvezető, doktori fokozatát vidékfejlesztési témakörben szerezte, fejlesztéspolitikai és vidékfejlesztési témakörökben támogatja intézetünk oktatását.

Dr. Széchy Anna

egyetemi adjunktus

Szoba: C 414
Telefon: 482-7718
Fax: 482-5055
E-mail: anna.szechy(kukac)uni-corvinus(pont)hu

2004-ben végzett közgazdász-tanárként a BCE jogelődjén (környezeti menedzsment fő- és európai integráció mellékszakirányon). 2005-6-ban Brüsszelben, az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságánál dolgozott. 2006 óta az Egyetem munkatársa, kezdetben PhD hallgatóként, később oktatóként vesz részt különböző környezetvédelmi témájú kutatásokban illetve az oktatásban (főként angol nyelven). Projektmenedzserként több EUs projekt lebonyolításában vállalt fontos szerepet.

 • Vállalati környezetvédelem, innováció
 • EU környezetpolitika
 • Egyetemi hallgatók környezettudatossága és fogyasztói szokásai
 • Környezetértékelés

Dr. Tózsa István

habilitált egyetemi tanár

Szoba: C 520
Telefon: 482-7742
Fax: 482-5097
E-mail: istvan.tozsa(kukac)uni-corvinus(pont)hu

2010-től vezette a Gazdaságföldrajz tanszéket, és 2014-2015-ben a Környezettudományi Intézetet a BCE-n, ahol részt vett Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet megalakításában. Az Intézetben a Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központot vezeti. Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében műholdfelvételek digitális feldolgozásával, majd környezeti térinformatikával foglalkozott. 2000-től az Államigazgatási Főiskolán, majd a BCE Közigazgatás-tudományi Karon a Közigazgatás-szervezés és Urbanisztika Tanszéket vezette; elektronikus igazgatásszervező iskolát alapított.

 • Városi /települési környezet-egészségügyi GIS (térinformatika) területminősítési alkalmazása
 • Műholdfelvételek területhasznosítási és környezeti monitoring célú feldolgozása
 • Település- és régiómarketing
 • Közigazgatási folyamatszervezés és e-government tartalomfejlesztés

Varga Ágnes

egyetemi tanársegéd

Szoba: C 517
Telefon: 482-7736
Fax: 482-5097
E-mail: varga.agi14(kukac)gmail(pont)com

Az ELTE földrajz–biológia szakos okleveles tanár szakán végzett. 2010-től tart órákat a BCE Gazdaságföldrajz Tanszékén.  A Tanszék több munkatársával együtt 2012-től részt vesz egy BCE-s OTKA kutatásban. Jelenleg doktori tudományos fokozatszerzés előtt áll az ELTE-n társadalomföldrajz szakterületen. 2016-ban egyetemi tanársegédként került a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központjába. A Magyar Földrajzi Társaság, Gazdaság- és Társadalomföldrajzi szakosztályának tagja.

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű térségeinek fejlesztési tapasztalatai és lehetőségei evolúciós gazdaságföldrajzi megközelítéssel
 • A vállalkozói kultúra és a helyi fejlesztési lehetőségek földrajzi összefüggései Dél-Abaúj hátrányos helyzetű településein
 • Térinformatikai (GIS) módszerek alkalmazása a vidékföldrajzi kutatásokban
 • Területi elemzési módszerek

Vetőné dr. Mózner Zsófia

tudományos segédmunkatárs (jelenleg távolléten)

Szoba: C 413
Telefon: 482-5120
Fax: 482-5055
E-mail: zsofia.mozner(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Okleveles közgazdászként végzett 2009-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen vállalati pénzügy főszakirányon és marketingkommunikáció mellék szakirányon. 2013-ban szerzett PhD fokozatot a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén, ahol 2013-2015 között tudományos segédmunkatárs volt. 2011-2012-ben vendéghallgató az Universität zu Köln, Cologne Graduate School (CGS) doktori iskolájában. 2014-ben Kutatási Kiválósági Díj pályázat nyertese a Budapesti Corvinus Egyetemen. 2018-ban csatlakozik újra az Intézethez.

 • Fenntartható fogyasztás
 • Ökológiai lábnyom módszertana
 • Fenntartható élelmiszer-fogyasztás
 • Nemzetközi kereskedelem környezeti hatásai
 • Környezeti modellezés ágazati kapcsolatok mérlegével
 • Karbon számvitel

Tetejére

Doktoranduszok

Csécsi Dávid

Szoba: C 412
Telefon: 482-7734
Fax: 482-5055
E-mail: david.csecsi(kukac)gmail(pont)com és david.csecsi(kukac)nski.gov(pont)hu

Doktorandusz hallgató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett alap- és mesterképzést geográfus szakon, terület- és településfejlesztő szakirányon. MSc diplomáját 2017-ben szerezte, kutatási témája a budapesti hajléktalanok térhasználata volt. A Budapesti Corvinus Egyetemen regionális és környezeti gazdaságtan képzést végez, ahol a hajléktalanságot közgazdasági-jövőkutatási nézőponttal kiegészítve kutatja. 2017-ben kezdte Phd tanulmányait a BCE Geopolitika doktori programjában. Kutatási témája a Kárpát- medence és a közép-európai térség potenciális lehetőségei, szerepei a változó, többpólusú globális geopolitikai térben. Korábban területfejlesztő szakmai gyakorlati tapasztalatot szerzett, jelenleg a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa.

Dékány Anett

Szoba: C 412
Telefon:
Fax:
E-mail: anett.dekany.1(kukac)gmail(pont)com

Doktorandusz hallgató. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett alapképzést geográfus szakon, környezeti földrajz szakirányon. Diplomamunkáját hulladékgazdálkodás témában készítette. MSc diplomáját 2015-ben szerezte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Regionális és Környezeti Gazdaságtan Mesterszakon, kutatási témája a globális város jellemzése volt. 2017-ben kezdte Phd tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Geopolitika doktori programjában. Kutatási témája energiahatékony városfejlesztés, annak klímapolitikai, urbanisztikai, valamint élhetőségi aspektusai. Korábban projektmenedzsment tapasztalatot szerzett, jelenleg az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. munkatársa, az üzleti elemző központ vezető kutatója, valamint energetikai és környezetvédelmi projektek vezetője.

Nemes Zsófia

Szoba: C 533
Telefon: 482-7734
Fax: 482-5055
E-mail: nemeszsofi9600(kukac)gmail(pont)com

Doktorandusz hallgató. 2016-ban végezte az ELTE nemzetközi tanulmányok mesterszakát, európai fejlesztéspolitika szakirányon, okleveles nemzetközi kapcsolatok elemzőként. BA diplomáját ugyanitt szerezte 2014-ben. Az ELTE TáTK-n demonstrátorként, majd megbízott oktatóként tanította nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóknak az EU szakpolitikáinak alkalmazását, regionális politikát, illetve vidékfejlesztést. 2017 szeptemberében kezdte meg Phd tanulmányait a BCE Geopolitika doktori programjában. Disszertációjában a fejlesztési és különösen a vidékfejlesztési politikákat kívánja olyan aspektusok mentén vizsgálni, mint a fenntarthatóság, az erőforrás-hatékonyság és a körkörös gazdasági modell paradigmaváltása.

Retek Mihály

Szoba: C 519
Telefon: 482-5405
Fax: 482-5378
E-mail: retsoft(kukac)freemail(pont)hu

Doktorjelölt. 2003-ban végezte a Szegedi Tudományegyetem programtervező matematikus MSc szakát, majd 2011-ben a BCE mérnök-közgazdász szakát. A BCE-n folytatott tanulmányaii során került kapcsolatba a jövőkutatással és annak interaktív modellezéssel segített irányzatával. Kutatási területe az interaktív előrejelzések és a GPU (Graphics Processing Unit) alapú masszívan párhuzamosítható architektúrák összekapcsolása.

 • Rendszerdinamika /neurális hálók/ multiágens evolúciós modellek alapján történő előrejelzések/előreszámítások készítése,
 • kidolgozott informatikai algoritmusok masszívan párhuzamosítása nagy számítási kapacitású architektúrákkal,
 • algoritmusok tervezése és kidolgozása,
 • vizuális interaktív modellező rendszerek kidolgozása

Szathmári Attila

Szoba: C 414
Telefon: 482-5120
Fax: 482-5055
E-mail: aszathmari(kukac)eusp(pont)hu

Doktorjelölt. PhD hallgató sport és fenntarthatóság témakörben. 2003-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen termelésmenedzsment és logisztika főszakirányon és környezeti menedzsment mellék-szakirányon végzett közgazdászként. Ezt követően tíz évig dolgozott logisztikai területen multinacionális cégeknél. Jelenleg az Eurosport sportriportere, újságírója.

 • Az élsport/élsportolók társadalmi megítélésének vizsgálata, a jövő élsportja
 • Fenntarthatóság és versenysport
 • A sport szerepe a társadalmi jólét szolgálatában

Tyukodi Gergely

Szoba: C 531
Telefon: 482-5405
Fax: 482-5378
E-mail: gergely.tyukodi(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Doktorjelölt. PhD hallgató jövőkutatási témában. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen információ menedzsment főszakirányon és környezeti menedzsment mellék-szakirányon végzett közgazdászként, valamint a University of Houston - Clear Lake jövőkutatási programjában szerzett Master diplomát. Stratégiai elemzőként és tanácsadóként a banki szektorban dolgozik.

 • Business forecasting – jövőkutatás üzleti alkalmazása
 • Future managment – Jövő menedzsment
 • Ellátási hálók előrejelzése a szolgáltatási szektorban

Tetejére

Vendégoktatók

Balás Gábor

Közgazdász, a HÉTFA Kutatóintézet igazgatója. Főbb elemzési területei a közpolitikai eszközök, különös tekintettel a fejlesztési források felhasználásának eredményessége, az államműködés hatékonysága, gaz-daságfejlesztés. Intézetünkben városi gazdaságfejlesztés témakörében oktat.

Dr. Balogh Zoltán

Intézetünk jogelőd szervezetében végzett, regionális stratégiai tervezésben és fejlesztéspolitikában dolgozott, jelenleg az Európai Bizottság munkatársa, doktori fokozatát regionális fejlesztési témakörben szerezte, fejlesztéspolitikai programozási és program végrehajtási témakörökben támogatja intézetünk oktatását.

Dr. Borhi László

Vendégelőadó

Egyetemi docens az Indiana University Közép-eurázsiai Tanszékén (Department of Central Eurasian Studies), valamint tudományos tanácsadó a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézetében. 2012-ben megkapta az MTA doktora címet.
Főbb munkái: Dealing with Dictators, Indiana University Press, 2016; Nagyhatalmi érdekek hálójában, Osiris-MTA BTK kiadó 2015; Magyarország a hidegháborúban, Corvina kiadó 2005; Hungary in the Cold War, CEU Press, 2004.
Elnyert díjak: Ránki György Díj, Magyar Történelmi Társulat, 1995; Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt, 2006; Bezerédj Zoltán Díj, 2006, Pataki Ferenc Díj, Magyar Tudományos Akadémia, 2016.
Vendégtanárként oktatott a Pécsi Tudomány Egyetemen, az ELTE Bölcsészettudományi Karán, valamint a Dartmouth College-ban.
Vendégkutatóként vett részt a Woodrow Wilson Center és az Oslo Nobel Institute munkájában.

Dr. Czene Zsolt

Agrármérnök, a vidékfejlesztés stratégiai tervezésében és a kohéziós politikai programozásban dolgozott, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztériumban vezető, doktori fokozatát vidékfejlesztési témakörben szerezte, vidékfejlesztési témakörökben támogatja intézetünk oktatását.

Dr. Faragó Tibor

Földrajztudományok: kandidátus (1987, MTA-TMB)
Matematika: egyetemi doktori (1979, ELTE) egyetemi végzettség (MSc): alkalmazott matematika (1972, SzPE) posztgrad. képzés: alkalmazott klimatológia (1981, NOAA-NCC) posztgrad. képzés: közigazgatás (2001, Közig.I.) c. egyetemi tanár (2005, SzIE) egyetemi oktató (2005-, ELTE-KDI) egyetemi vendégoktató (2010-, BCE) környezetpolitikai vezetői feladatkör (KvVM, 1992 és 2010 között)
Kutatási és publikációs témakörök: a környezetvédelem nemzetközi jelentőségű témakörei, multilaterális együttműködési rendszere és egyezményei

Hajdú Szilvia

Hajdu Szilvia EU kohéziós politikai szakértő. Elsődleges szakterületei a programmonitoring és a teljesítményorientált végrehajtás feltételei és eszközei, valamint ezek gyakorlati alkalmazhatósága. Szakmai vezetőként tapasztalatot szerzett programozás-koordinációs és programértékelési területen is. Az elmúlt évtizedben elsősorban az uniós források hazai koordinációs intézményeiben (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, majd Miniszterelnökség) dolgozott, de végrehajtási tapasztalatot szerzett pénzügyi eszközök témában a Magyar Fejlesztési Bankban is. Jelenleg Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén Kohéziós Politikáért felelős szakdiplomatája.

Körmendy Imre

Palóczi díjas építész, településtervezési szakértő, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke, sokáig a szak-területért felelős minisztérium településrendezési munkatársa, osztályvezetője, a Szent István Egyetem munkatársa. Intézetünkben az urbanisztikai és területi tervezési oktatásban vesz részt.

Dr. Szabó Zoltán

A Corvinus egyetemen szerzett PhD fokozatot környezetgazdaságtanból. Az államigazgatásban, a civil és az üzleti szférában egyaránt szerzett tapasztalatokat, jelenleg a bioenergetikai iparban dolgozik tanácsadóként.

Dr. Tomay Kyra

Szociológus, városszociológus, főbb kutatási területek: városi társadalmi egyenlőtlenségek, dzsentrif-ikáció, szuburbanizáció, szegregáció. Intézetünkben kutatásmódszertant, kvalitatív módszereket oktat. Korábban az ELTE oktatója, majd a VÁTI tervező-elemzője volt.

Weingartner Balázs

 

Intézetünk jogelődjében végzett, majd hulladékgazdálkodási területen dolgozott. 2015-2018 a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. vezetője volt, jelenleg a Fenntarthatóságért Felelős Államtitkár pozícióját tölti be az Innovációs és Technológiai Minisztériumban.

Tetejére

Demonstrátorok

Béres Bence

Mozga Gábor

Nagy Szabolcs

Tetejére

Utolsó frissítés: 2018.09.13.