Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ’Tematikus kutatási hálózati együttműködések’ c. felhívására a Szegedi Tudományegyetem, mint konzorciumvezető EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosítószámmal nyilvántartott pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte meg

Ezáltal konzorciumi tagként a Budapesti Corvinus Egyetem is lehetőséget kap társadalomtudományi kutatás-fejlesztési tevékenységének fokozására, nemzetközi láthatóságának erősítésére. A hároméves kutatási projekttel a Budapesti Corvinus Egyetem egyidejűleg három stratégiai célját valósíthatja meg:

1)     A kutatók, és a kutatói utánpótlás számára új életpálya modell felállításával eredményesebb nemzetközi kutatási, publikációs és pályázati aktivitás válik lehetővé.

2)     Új, interdiszciplináris, az egyetem profiljához illeszkedő, átfogó kutatás során tanszékek, illetve műhelyek közötti kooperációra építő kutatási együttműködés jön létre.

3)     A társadalmi igényekre reflektáló, társadalmi és gazdasági relevanciájú, nemzetközileg is releváns és újszerű alapkutatások válnak finanszírozhatóvá.

„Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” c. kutatás Corvinus-os intézményi szakmai vezetője Hortoványi Lilla (Vezetéstudományi Intézet). A megvalósítás során 3 alprojektben folyik majd kutató munka:

1)     Demeter Krisztina (Vállalatgazdaságtan Intézet, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék) vezetésével a kutatócsoport két gazdasági szektort, az autóipart és a szolgáltató központokat célozza. Azt vizsgálják, hogy az Ipar 4.0 az új digitális technológiákon keresztül miként alakítja át az ellátási láncokat, strukturálja át a régiók gazdasági szerkezetét és ezen keresztül állítja jelentős kihívások elé a társadalmakat, megváltoztatva a foglalkoztatási lehetőségeket és elvárásokat.

2)     Pataki György (Vállalatgazdaságtan Intézet, Döntéselmélet Tanszék) vezetésével elemezni fogja a társadalmi innovációk társadalmi reintegrációs mechanizmusainak szervezeti feltételeit a szervezeti sokféleség és befogadás, a teljesítmény és siker tényezőitől a munkavállalói jólléten át az ellátási láncban föllelhető, a konvencionális szerepeket és interakciókat megújító megoldásokig.

3)     Szabó Zsolt Roland (Vezetéstudományi Intézet, Vezetés és Stratégia Tanszék) vezetésével a társadalmi innováció vállalatok és a gazdasági szerkezet szintjén jelentkező hatásait vizsgálja. A negyedik ipari forradalom nem csupán a technológia térhódítását jelenti, hanem az üzleti folyamatok paradigmaváltását is. Szemléletváltásra van szükség: a hazai vállalatok növekedési, export- és innovációs képességének megerősítésére, valamint új vezetési és szervezési válaszokra.

A vizsgált kutatási kérdések mind elméleti, mind empirikus szempontból egyaránt hiánypótlónak számítanak hazai és nemzetközi viszonylatban is.