Augusztus - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Pályázati felhívás MNB Ösztöndíjra a kiírásban meghatározott szak önköltséges képzésében részt vevő, a 2016/2017. tanév 2. félévére, a központi felsőoktatási felvételi eljárás keretében felvételt nyert hallgatóinak támogatására

A Budapesti Corvinus Egyetem – az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében, BCE SZMR III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/E.§-ban meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet az MNB közreműködésével megvalósuló képzések (ld. 1. pont) önköltséges hallgatóinak támogatására az alábbiak szerint.

1.) A pályázat célja, hogy

-          regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési

szak önköltséges, aktív hallgatóinak (a továbbiakban: önköltséges hallgatók) tanulmányait a felvételi eredményük alapján ösztöndíj formájában támogassa. Az ösztöndíjban az önköltséges hallgatók közül egy időben – az érintett képzéseken adott tanévben aktív hallgatók körében – legfeljebb összesen 80 fő részesülhet. Az MNB és az Egyetem által delegált tagokból álló Irányító Bizottság (továbbiakban: Irányító Bizottság) jogosult eldönteni, hogy jelen pályázati kiírás keretében hány önköltséges hallgatónak ítéli meg az ösztöndíjat.

2.) A támogatás feltételei:

a)                            Az ösztöndíjban kizárólag az 1.) pontban meghatározott szakon tanulmányaikat 2016/2017. tanév 2. félévében megkezdő önköltséges hallgatók részesülhetnek felvételi pontszámuk alapján.

b)     A megítélt támogatás az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időre szól.

c)     A pályázó számára megítélt ösztöndíj összege legfeljebb az általa fizetendő önköltség 100%-a.[1]

d)     A pályázat benyújtásának feltétele, hogy

da) az önköltséges hallgató aktív jogviszonyban álljon az Egyetemmel,

db) az önköltséges hallgató felvételi pontszáma eléri

§  regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szakon a 80 pontot.

3.) A támogatásra nem jogosultak azok a hallgatók, akiknek az önköltségét más, számla ellenében fizette be.

4.) Az ösztöndíj kizárólag aktív félévben folyósítható.

5.) Az önköltséges hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább nem folyósítható, ha

a)       az utolsó két olyan aktív félévében, amelyben nem külföldi részképzésben vett részt, nem teljesít legalább együttesen 45 kreditet és az összesített korrigált kreditindexe nem éri el a 3,5 átlagot; a felvételi pontszámuk alapján felvett hallgatók esetében az első eltelt félévben az összesített korrigált kreditindexe nem éri el a 3,5 átlagot

b)       állami ösztöndíjas képzésre sorolják át;

c)       hallgatói jogviszonya megszűnik;

d)       az önköltséges hallgató beiratkozását követően a képzési idő másfélszerese eltelt;

e)       az MNB nem folyósítja az ösztöndíj fedezetét biztosító saját bevételt.

6.) A pályázatot a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „MNB Ösztöndíj Pályázat 2016/17/2” kérvényen keresztül kell benyújtani. A pályázati időszak 2017. február 2. (csütörtök) 8.00 órától kezdődik.

7.) A pályázati kérelem benyújtásának határideje:.2017. február 6. 8.00 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő.

9.) A pályázat elbírálása

a)       A pályázatokat az Irányító Bizottság bírálja el.

b)       Az Irányító Bizottság a benyújtási határidőt követő 10 napon belül meghozza döntését.

10.) A pályázatról további felvilágosítás Pósvai Adrienn Éda irodavezetőtől az oktat.rh(kukac)uni-corvinus(pont)hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2017. február 1.

 

 

Oktatási Rektorhelyettesi Iroda


[1] Az önköltségnek nem képezi részét az idegen nyelvű képzések esetében fizetendő nyelvi hozzájárulás díja.

Utolsó frissítés: 2017.02.01.