Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 29 30  

Az Intézet bemutatása

A Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet 2015 végén alakult meg a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karán. Az Intézet az Egyetem nagy múltú és rokon területeken működő műhelyeinek ad új, integrált szervezeti kereteket. Kiemelhető az Egyetem jogelődjén Teleki Pál által alapított Gazdaságföldrajzi Tanszék, amely sok évtizeden keresztül szolgálta a gazdaság-, társadalom és államtudományi képzéseket, de az Intézetben működik tovább a nyolcvanas években alapított Környezet-gazdaságtan és Technológia Tanszék és a szintén hosszú évtizedekre visszatekintő Jövőkutató kollektíva. Az Intézetet három központ alkotja:

-          Geostratégia

-          Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás

-          Fenntartható Fejlődés

Az Intézet feladata a mindenkori egyetemi képzési struktúrában a gazdálkodástudományi, közgazdaságtudományi, társadalomtudományi képzések keretében a térbeli, területi létezésből és működésből adódó regionális tudományi, jövőkutatási, geostratégiai, valamint környezettudományi sajátosságok megismeréséhez és kezeléséhez szükséges földrajzi, regionális tudományi, terület- és településfejlesztési ismeretek biztosítása mind az oktató-, mind a kutatómunkában. Ennek alapját egy együttműködésre építő multi- és interdiszciplináris tudományszemlélet képezi.

Az Intézet által oktatott tárgyak több tudomány-, illetve szakterülethez kapcsolódnak BA, MA és posztgraduális szinten: földrajztudomány (1), regionális gazdaságtan (2), terület- és településfejlesztés (3), geostratégia (4), jövőkutatás (5), környezetgazdaságtan (6), fenntartható gazdálkodás (7). Az oktatásban egyaránt kiemelt szerepet kap az ismeretközlés, a tényezők és folyamatok térségi integrálódásának felismeréséhez és kezeléséhez szükséges szemléletformálás, valamint a gyakorlati alkalmazás, készségfejlesztés.

Az Intézet két tudományos folyóiratot gondoz. A Corvinus Regional Studies (link) angol nyelven közöl a regionális közgazdaságtannal, gazdaságföldrajzzal, digitális Föld hálózati gazdaságtanával, geostratégiával, fenntartható fejlődéssel, jövőkutatással kapcsolatos tanulmányokat (http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=30090) ISSN 2061-8638. A Fenntartható Fejlődés Központ folyóirata a környezettudományi kérdésekre fókuszáló Kovász (link)(ISSN 1418-5040).

Magyar Nemzeti Bank szakmai műhelyei és munkatársai közreműködnek az Intézet oktatási és kutatási munkájában és annak továbbfejlesztésében, a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Corvinus Egyetem között 2015-ben megkötött együttműködési megállapodásnak megfelelően.

Utolsó frissítés: 2016.11.10.