Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

5. szám (2017 november)

Bejan Ervin egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Bod Péter Ákos egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék

Brindza Dóra egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Csáki György tanszékvezető egyetemi tanár, SZIE GTK, Nemzetközi gazdaságtan tanszék

Farkas Péter a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa

Futó Judit Edit Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan Intézet egyetemi tanársegéd

Gábor R. István BCE emeritus professzora

Gedeon Péter  egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Győri Gréta egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Halász Győző Mihály egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Horváth László egyetemi docens, BCE, Közgazdasági Elméletek Története Központ

Horváth Máté egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kertész Dávid egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kocsis Krisztina egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kolos Krisztina egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing Tanszék

Kovács I. Gábor ELTE TáTK Történeti Szociológiai Tanszék, ny. tanszékvezető docens, c. egyetemi tanár

Magas István egyetemi tanár, az MTA doktora, BCE, Világgazdasági Intézet

Mészáros Tamás egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Stratégia és Projektvezetés Tanszék, a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi rektora

Mihályi Péter Budapesti Corvinus egyetem Makroökonómia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára

Molnár Roland egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Pandurics Anett közgazdász, PhD-jelölt, Budapesti Corvinus Egyetem, a Posta Biztosító vezérigazgatója

Perlaky Máté egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Simó Balázs politikai főtanácsadó, Külgazdasági és Külügyminisztérium Tiszteletbeli Konzuli Kapcsolattartásért Felelős Miniszteri Biztosság;  igazgatói megbízott, Magyar Fejlesztési Központ

Somosi Ágnes doktorjelölt, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing Tanszék

Szabó Krisztina tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Intézet, PhD hallgató Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Iskola.

Szakolczai György egyetemi tanár, professor emeritus, Budapesti Műszaki Egyetem,  Általános Vállalkozási Főiskola, a University of Texas at Austin volt vendégprofesszora, a Princeton University volt vendégkutatója

Szalai Péter közgazdász, PEND Consulting Kft. ügyvezető

Szepesi Nóra Judit egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Szukits Ágnes doktorjelölt, egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet, Vezetés és Szervezés Tanszék

Tóth Adrienn egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Török Gergely Bálint egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalkozás Fejlesztés MSc

Veress József DSc egyetemi tanár, ELTE, Neumann János Egyetem

HOMLOKTÉR

Csáki György: A globalizáció megtorpanása

Magas István:  Jegybanki útkeresés a válság után

Veress József: A politikai és gazdaságpolitikai formaváltozások kora

Interjú Deirdre N. McCloskey Professzor Asszonnyal

IN MEMORIAM

Gedeon Péter: Szabó Katalinról

Mészáros Tamás: Szabó Katalinról

TANULMÁNYOK

Pandurics Anett-Szalai Péter: A megtakarítások elméleti háttere és alakulása

Futó Judit: A kockázatitőke-társaságok kiválasztási folyamatának bemutatása és ehhez kapcsolódó elemzés egy hazai mintán keresztül

Somosi Ágnes-Kolos Krisztina: A szolgáltatáskutatás tendenciái Magyarországon 1992-2016 között

Farkas Péter: Az állam szerepével kapcsolatos gazdaságelméletek módosulása a világgazdasági válságok nyomán 2. rész

Szakolczai György: A keynesi általános és általános nemzetközi elmélet és a nemzetközi egyensúly keynesi definíciója

KLASSZIKUSOK

Horváth László: John Locke és a nagy pénzújraverési vita

EGYETEMÜNK TÖRTÉNETÉBŐL

Kovács I. Gábor: Bernát István

Gábor R. István: Paradoxonok bűvöletében – és csapdájában. (Pályakép- és korképvázlat, különös tekintettel az 1970-es és 80-as évekre)

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Simó Balázs: A tematikus koncentráció érvényesülése a területi együttműködési programokban

Szukits Ágnes: A controlleri szakma hazai középvállalatokban – Mennyiben meghatározó a felsővezető vezetési stílusa?

AUDITÓRIUM

Halász Győző Mihály: E-kormányzat, a digitális vállalat és a kiber-háborúk korszaka, avagy mit hoz nekünk jövő? (Beszámoló az MKT Vándorgyűlés Fejlődésgazdaságtani Szekciójának üléséről)

KÖNYVEKRŐL

Szabó Krisztina:  Szent- Iványi Balázs: Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe – Post-crisis Perspectives

Mihályi Péter: A tanulás, mint csodafegyver?

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

Miért tűnnek a japánok boldogtalannak? Jeff Kingston: What conspires to make Japanese seem so unhappy? www.japantimes.co.jp Brindza Dóra

Problémák, melyekkel a kiskereskedőknek Trump kormányzása alatt meg kell küzdeniük. Hunton & Williams LLP: Top Issues Facing Retailers in the Trump Administration huntonretailindustryblog.com, 2016. Horváth Máté

Árnyékgazdaság Észak-Koreában: a rezsimet támogató vagy romboló erő? Alexander Dukalskis: North Korea’s Shadow Economy: A Force for Authoritarian Resilience or Corrosion? Europe-Asia Studies 2016, 68 (3): 487-507 Szepesi Nóra Judit

A feltörő Kína a Közel-Keletre vetette szemeit. Lily Hindy: A Rising China Eyes the Middle East The Century Foundation (www.tcf.org) APRIL 6, 2017 Perlaky Máté

Az amerikai hatalom határai. Joseph S. Nye, Jr.: Limits of American Power American Journal of Political Science, Volume 131, Number 2, Summer 2016, p 267-283 Török Gergely Bálint

A geopolitika bosszúja. Ghia Nodia: The Revenge of Geopolitics Journal of Democracy 2014, 25(4): 139-150 Tóth Adrienn

A jó kormányzás vizsgálata. Alina Mungiu Pippidi: The Quest for Good Governance Journal of Democracy 2016 Január, 27(1): 95-109 old.Bejan Ervin

Hátrahagyva? A polgárok érzékenysége a kormányzati teljesítménymutatókra John Holbein: Left Behind? Citizen Responsiveness to Government Performance Information American Political Science Review, 2016, 110.(2.): pp.: 353-368 Kertész Dávid

A vallás új gazdaságtana. Sriya Iyer: The New Economics of Religion Journal of Economic Literature 2016, 54(2): 395-441 Kocsis Krisztina

A fejlődő országok felemelkedése. Steven Radelet: The rise of the world’s poorest countries Journal of Democracy, October 2015, Volume 4, page 5-19 Molnár Roland

A buddhista közgazdaságtan valósága és sokfélesége -  Thaiföldi, bhutáni és yogyakartai esettanulmányokkal. Wolfgang Drechsler: The Reality and Diversity of Buddhist Economics - With Case Studies of Thailand, Bhutan and Yogyakarta Tavivat Puntarigvivat (ed): Buddhist Economics and World Crises, 2016 augusztus Győri Gréta

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

Shakespeare: Lear Király. Részlet a második színből (harmadik felvonás)

ENGLISH ABSTRACT

ENGLISH ABSTRACT

SZERZŐINKHEZ

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

KIEGÉSZÍTÉS

Kocsis Tamás – Tózsa István – Korompai Attila: Az egyetemi oktatás méretgazdaságosságáról pénzügyi megközelítésben a Budapesti Corvinus Egyetem példáján keresztül

Professor Valery Heyets: Az ukrán gazdaság vállalatizálása és technológiai modernizációja

4. szám (2017 szeptember)

Balog Enikő SZTE Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi  Gazdasági Kapcsolatok Intézete (Szeged), egyetemi tanársegédű

Bod Péter Ákos Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika tanszékvezető,  egyetemi tanár

Dr. Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke

Dr. habil. Forgács Imre ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Jakab Árpád Csongrád Megyei Önkormányzat (Szeged), gazdasági vezető

Jakovác Katalin számvevő vezető főtanácsos, Állami Számvevőszék

Martus Bettina számvevő, Állami Számvevőszék Integritás Projekt team tagja

Németh Bálint tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem,  Mikroökonómia Tanszék, tudományos segédmunkatárs,  MTA-BCE „Lendület” Stratégiai Interakciók Kutatócsoport

Németh Erzsébet igazgató Állami Számvevőszék; egyetemi tanár,  Budapesti Metropolitan Egyetem

P. Kiss Gábor főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

Petróczy Dóra Gréta PhD hallgató, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan  Doktori Iskola, Budapesti Corvinus Egyetem

Pitti Zoltán Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék,  tudományos kutató

Pulay Gyula Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője,  és intézeti tanszékvezető egyetemi docens a Miskolci Egyetemen.

Ritzlné Kazimir Ildikó Központi Statisztikai Hivatal, statisztikai tanácsadó

Szablics Bálint  a Magyar Államkincstár „Átláthatóság a közpénzek  felhasználásánál, államháztartási adattárház” projekt szakmai  projektvezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem  doktorandusz hallgatója.

Trautmann László tanszékvezető egyetemi docens,  Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Vargha Bálint számvevő, Állami Számvevőszék Integritás Projekt team tagja

Vasvári Tamás elemző, az ÁSZ volt munkatársa

Vertetics Ádám Magyar Államkincstár gazdasági főigazgatója, a Budapesti  Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok  Doktori Iskola doktorjelöltjek

   Bevezetés. Németh Erzsébet – Trautmann László

INTERJÚ

„Az integritás inkább egy folyamatos odafigyelést és fejlesztést igénylő minőség”  Interjú Domokos Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével

ETIKA - INTEGRITÁS - ELLENŐRZÉS

Pulay Gyula: Miért (lehet) eredményes eszköz a szervezeti integritás a korrupció megelőzésére?

Vasvári Tamás - Vargha Bálint - Martus Bettina - Németh Erzsébet: Etikus vezetés és szervezeti struktúra. A hazai közintézmények integritási helyzetének összefüggése az etikus vezetés elterjedtségével és a szervezeti sajátosságokkal

Németh Erzsébet – Vargha Bálint Tamás: A magyar közintézmények integritása - Összehasonlító elemzés: 2013-2016

Jakovác Katalin: Az ellenőrzéstervezés kockázatérzékenysége. Az ellenőrzésre való kiválasztás eredményessége integritáskockázati szempontból

ÁLLAM - INTEGRITÁS - VERSENYKÉPESSÉG

Forgács Imre: Brexit – a jéghegy

Bod Péter Ákos: Mire képes az állam (és mire nem) az európai peremvidéken

Pitti Zoltán: Gazdaságunk nemzetközi beágyazottsága és a hazai versenyszektor teljesítményeinek tulajdonosfüggő jellemzői

P. Kiss Gábor: Mi nulla? Mi mennyi? Amit mindig tudni szerettél volna a kiegyensúlyozott költségvetésről

Szablics Bálint – Vertetics Ádám: Az integritás problémái és fejlesztésének lehetőségei a költségvetés végrehajtásában

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Jakab Árpád – Balog Enikő: Mit, miért, hogyan? Az eredményszemléletű államháztartási számvitel bevezetése. Magyarországon a nemzetközi tapasztalatok tükrében

Petróczy Dóra Gréta – Németh Bálint: Korrupciós kapcsolatok

Ritzlné Kazimir Ildikó: Az adóelkerülés elmélete

ENGLISH ABSTRACT

ENGLISH ABSTRACT

SZERZŐINKHEZ

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

3. szám (2017. Június)

Atanaszov Dávid VSSB Zrt, Commercial Client Manager, PhD. hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Barczikay Tamás Budapest Corvinus Egyetem, Világgazdasági Intézet, PhD. Hallgató

Dalkó Viktória egyetemi tanár, Harvard Egyetem, Hult Business School

Honváriné Kalmár Viktória egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Statisztika Tanszék, PhD. hallgató

Kácsor Enikő REKK, PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kelemen József MNB elemző, BCE MATKG, PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Keresztúri Judit Lilla PhD. hallgató, egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

Kerti Noémi Aliz egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Msc

Kovács Erzsébet Budapesti Corvinus Egyetem dékánja, Közgazdaságtudományi Kar

Németh András Olivér egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék, PhD. hallgató

Petróczy Dóra Gréta PhD hallgató, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola, Budapesti Corvinus Egyetem

Sárvári Balázs egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Szijártó Norbert tudományos segédmunkatárs, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Világgazdasági Intézet, PhD. hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Trautmann László tanszékvezető, egyetemi docens, Mikroökonómia Tanszék, Budapesti Corvinus Egyetem

Tóth G. Csaba, PhD. vezető közgazdasági elemző, a Magyar Nemzeti Bank munkatársa

   Bevezető

HOMLOKTÉR

 „A különszám azt bizonyítja, hogy jól dolgoztunk” Interjú Kovács Erzsébettel

„Földrengésszerű változások jöhetnek a felsőoktatásban” Interjú Dalkó Viktóriával, Egyetemünk volt hallgatójával, a Harvard pénzügyi professzorával

TANULMÁNYOK 

Atanaszov Dávid – Barczikay Tamás: A 2008-as pénzügyi válság hatása a magyarorszá- gi kereskedelmi bankok mérlegadatainak tükrében

Enikő Kácsor: Possible reasons for the difference between HUPX and EEX DAM prices. Why is Hungarian electricity more expensive than German?

Honváriné Kalmár Viktória: Gyors vagy lassú gondolkodás? A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett kérdőíves felmérés eredményei

József Kelemen: Note on Hotelling’s webshop

Kerti Noémi Aliz – Keresztúri Judit Lilla: Az osztalékpolitika ágazati hatásának érvé- nyesülése magyarországon

Németh András Olivér: A növekedéselmélet fejlődéstörténete II. – a neoklasszikus modellektől a növekedés fundamentális okaiig

Petróczy Dóra Gréta: Korrupciós kapcsolatok – Egy ágensalapú megközelítés

Szijártó Norbert: Az optimális valutaövezetek elmélet fejlődése

Tóth G. Csaba: Deficithajlam és a költségvetési szabályok

A Köz-Gazdaságról

ENGLISH ABSTRACTS

ENGLISH ABSTRACTS

SZERZŐINKHEZ

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

2. szám (2017. Április)

Andor László, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék

Bélyácz Iván, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatója, Magyar

Tudományos Akadémia tagja, 2011-2017 között az MTA Gazdaság – és Jogtudományok osztályának elnöke

Bíró Marcell, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Boros Eszter, PhD hallgató, Pénzügy Tanszék

Czeglédi Pál egyetemi docens, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Durucskó Luca, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Farkas Péter, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa

Felméry Zoltán: PhD-hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Nemzetközi Intézet, Stratégiai Védelmi Kutatóközpont: tudományos segédmunkatárs

Dr. habil. Forgács Imre, ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Gervai Pál, közgazdász

Iváncsics Gergely, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Király Júlia címzetes egyetemi tanár, IBS Budapest

Dr. Kovács Erzsébet tanszékvezető, egyetemi tanár, dékán, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék, Közgazdaságtudományi Kar

Kő Andrea, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságinformatika Doktori Iskolájának programigazgatója

Kürthy Gábor, egyetemi docens, Pénzügy Tanszék

László Csaba, címzetes egyetemi tanár, Pénzügy Tanszék

Ligeti Sándor, egyetemi tanár, Pénzügy Tanszék

Magas István, egyetemi tanár, Világgazdaság Tanszék

Mikolasek András, egyetemi docens, Pénzügy Tanszék

Nagy Márton, alelnök, Magyar Nemzeti Bank

Németh András Olivér, egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék

Polgár Éva Katalin, vezető elemző, Európai Központi Bank

Ricz Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos munkatársa és a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézetének adjunktusa

Risai Mercédesz Kitti, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Ritter Tibor, közgazdász

Seres Artúr, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Simonyi András, a Budapesti Corvinus Egyetem volt hallgatója, korábbi washingtoni magyar nagykövettel, jelenleg a Johns Hopkins Egyetem tanára

Szakolczai György, egyetemi tanár, professor emeritus, Budapesti Műszaki Egyetem, Általános Vállalkozási Főiskola, a University of Texas at Austin volt vendégprofesszora, a Princeton University volt vendégkutatója

Száz János, egyetemi tanár, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

Szepesi Nóra Judit, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Tajti Alexandra, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Török Gergely Bálint, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója

Trautmann László, egyetemi docens, Mikroökonómia Tanszék

Varga Erzsébet, tanársegéd, Pénzügy Tanszék

dr. habil Varga József, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, egyetemi docens,tudományos dékánhelyettes. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Kar, egyetemidocens

Virág Barnabás, felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

   HOMLOKTÉRBEN

Andor László: Rómától Rómáig. Milyen Unió kell nekünk?

Egy nem várt korszak elején. Trump-korszak: New Deal II. Interjú Simonyi Andrással

Forgács Imre: Egyesült Államok az európai gazdaságban? (Az EU föderális intézményeinek erősítése szabályozási eszközökkel)

Farkas Péter: Az állam szerepével kapcsolatos gazdaságelméletek módosulása a világgazdasági válságok nyomán 1. rész

Ricz Judit: A klasszikus fejlesztő állam megközelítés: egy letűnt világ nyomában

BÁNFI TAMÁS 70 ÉVES - TANULMÁNYOK BÁNFI TAMÁS TISZTELETÉRE

Kürthy Gábor: Előszó

Pénzügypolitika 

Magas István: A pénzügyi közvetítés néhány krónikus problémája az európai unióban. Adalékok a nemzetközi értéktermelési és teherelosztási problémák természetéhez

Király Júlia: A jegybankmérleg mint a monetáris politika tükre

László Csaba: Az adópolitika alapkérdéseinek megjelenése az adótörténetben

Virág Barnabás: Változó idők – a reálgazdasági szempontok korunk monetáris politikájá- ban

Gervai Pál – Trautmann László: Értékrend – állam – pénz

Nagy Márton: Egy nagy lépés: a lakossági devizahitelek kivezetése

Varga Erzsébet: Az egyenlő áldozati elvek és a progresszív adóztatás az igazságosság jegyében 

Nemzetközi pénzügyek

Száz János: A dollár árfolyama egykor és ma. A megélt árfolyamok többféle tükörben

Polgár Éva Katalin: Orosz gazdasági növekedés az olajár alakulása és a gazdasági szankciók fényében

Boros Eszter: A megtakarítás változó mintái Kínában

Banki kérdések 

Kürthy Gábor: Adalék a pénz-pénzhelyettesítő vitához

Ligeti Sándor: A makroprudenciális politika egyes kérdései 

Kovács Erzsébet: A diákhitel kockázata 

Mikolasek András: A pénzintézetekben használt, hitelkockázati modellek alkalmazásának néhány problémája

Varga József: Az infláció definíciójáról és közvetlen újraelosztási hatásairól

HOMLOKTÉRBEN A DOKTORI ISKOLÁK

A Gazdaságinformatika Doktori Iskola helyzetéről  

TANULMÁNYOK

Bélyácz Iván: Túlélő kiúttalanságok a vállalatirányításban. (Kritikus értekezés a vállalatkormányzás gyengeségeiről)

Németh András Olivér: A növekedéselmélet fejlődéstörténete I. – a kezdetektől a Solow-modellig

Szakolczai György: A Nemzetközi Valutaalap: Bretton Woods, Savannah és Keynes és White tragikus halála II. 

Szakolcai György: Függelék

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Felméry Zoltán: Lehetőséget teremt az állam társadalmi szerepvállalásának mérésére egy mutatószám? A „belbiztonságra fordított GDP arányos államháztartási kiadások” mutatószám kritikai elemzése

KÖNYVEKRŐL

Czeglédi Pál: A közgazdaságtan mint felfedező folyamat

Bíró Marcell – Tajti Alexandra: Könyvismertető: Condoleezza Rice: Washingtoni emlékeim. A Bush-adminisztráció belső kritikája egy újabb republikánus kormányzat hajnalán

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE 

Az iszlám radikalizmus racionális oldala. Quintan Wiktorowicz, Karl Kartenhalter: The Rationality of Radical Islam Political Science Quarterly, Volume 121, No. 2, (Summer 2006). p. 295-319. (Török Gergely Bálint)

A hit árnyalatai: afroamerikaiak, latinok és fehérek politikai attitűdjének vallási alapjai. Brian D. McKenzie, Stella M. Rouse: Shades of Faith: Religious Foundations of Political Attitudes among African Americans,Latinos and Whites American Journal of Political Science, January 2013, Volume 57, Number 1: 218-235 (Risai Mercédesz Kitti)

Mi számít jobban az iszlamista (eredetű) pártok választási sikerében – a vallás vagy a teljesítmény? A török eset. Elisabeth Gidengil & Ekrem Karakoç: Which matters more in the electoral success of Islamist (successor) parties – religion or performance? The Turkish case Party Politics 2016, 22(3): 325-338 (Seres Artúr)

Az ukrán nemzeti identitás változásának vizsgálata a Majdan téri tüntetések és az orosz-ukrán konfliktus tükrében. Volodymyr Kulyk: National Identity in Ukraine: Impact of Euromaidan and the War Europe-Asia Studies 2016, 68 (4): 588-608) (Szepesi Nóra Judit)

Valóban meggyengítik a gazdasági szankciók a célgazdaságokat? Geiguen Shin, Seung-Whan Choi, Shali Luo: Do economic sanctions impair target economies? International Political Science Review 2016, 37(4): 485-499 (Iváncsics Gergely) 

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita. Részlet a tizennyolcadik fejezetből 

ENGLISH ABSTRACTS

ENGLISH ABSTRACTS

SZERZŐINKHEZ

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

1. szám

Szerzőink

Ansari, Mohammad Hamid Indiai Köztársaság alelnöke Biró Flóra Panna egyetemi hallgató, Debreceni Egyetem

Benczes István egyetemi tanár, a Világgazdasági Intézet igazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola Világgazdasági alprogramjának vezetője, a Köz-Gazdaság szerkesztőségének tagja

Felméry Zoltán: PhD-hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Nemzetközi Intézet, Stratégiai Védelmi Kutatóközpont: tudományos segédmunkatárs

Flanek Szilvia egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Galbács Péter egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Egyetem

Golovics József egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Karátson András egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kardosné Kaponyi Erzsébet egyetemi tanár, Társadalomtudományi es Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Karsai Gábor kandidátus, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettese

Kis Bálint Artur egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kürthy Gábor tanszékvezető, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Kosztopulosz Andreász, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense

Kovács Péter, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense

Magas István egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, az MTA Doktora

Michalkó Gábor egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Doktori Iskolájának vezetője

Nagy Richárd egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Ország Gáborné, a Budapesti Gazdasági Egyetem mestertanára

Palguta Virág az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának PhD. hallgatója, ügyvédjelölt, a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi hallgatója

Palotai Dániel vezető közgazdász, gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

Süveges-Szabó Anna egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Szanyi-Gyenes Xénia PhD-hallgató, Budapest Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet; Befektetési szakértő, PortfoLion Tőkealap-kezelő Zrt.

Szakolczai György egyetemi tanár, professor emeritus, Budapesti Műszaki Egyetem

Dr. habil. Tóth Gergely tanszékvezető egyetemi docens, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék

Toma Franciska egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Trautmann László tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

   HOMLOKTÉRBEN A DOKTORI ISKOLÁK

Interjú közgazdász doktoranduszokkal. „Igenlő választ adunk arra kérdésre, hogy érdemes-e itt maradni” ■ 5

            Doktoranduszok önéletrajzai

            Barczikay Tamás

            Lázányi Orsolya

            Felméry Zoltán

            Szabó Krisztina

A Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola Világgazdasági alprogramja és a Gazdálkodástudományi Doktori Iskola helyzetéről ■ 21

PILLANATNYI HELYZET

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnökének beszéde ünnepélyes beiktatása után ■ 31

Életrajzok a Trump-kormányzatról ■ 35

Shri M. Hamid Ansari: Indiai demokrácia: eredmények és kihívások ■ 39

TANULMÁNYOK

Galbács Péter: Az újklasszikus makroökonómia megértése. Adalékok a realizmus közgazdasági programjához ■ 43

Magas István: Szervezeti formák evolúciója és a modern nemzetközi vállalat. Amerikai és japán tapasztalatok ■ 65

Szakolczai György: A Nemzetközi Valutaalap: Bretton Woods, Savannah és Keynes és White tragikus halála I. ■ 81

              Szakolczai György: Függelék

Kürthy Gábor: Közgazdasági és finanszírozási problémák pénzügyes szemmel ■ 97

Karsai Gábor: Versenyképesség és gazdaságpolitika ■ 113

Tóth Gergely: Az új paradigma építőkövei – 3. rész ■ 119

Kardosné Kaponyi Erzsébet: Az alapvető jogok és a jogállamiság védelmének aktuális kérdései az Európai Unióban II. ■ 135

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Golovics József: Horvát euró: vágyakhoz passzoló realitás vagy realitáshoz igazított vágyak? ■ 163

Szanyi-Gyenes Xénia: Egy hazai kisvállalat nemzetközi sikerének feltételei a cryo sikertörténete alapján ■ 175

HALLGATÓINK SZAKMAI TELJESÍTMÉNYEI

Beszámoló a Magyar Nemzeti Bank tanulmányi versenyéről ■ 189

Flanek Szilvia – Kis Bálint Artur: Az M-Pesa sikerének 19 tényezője ■ 191

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

Bertolt Brecht: Koldusopera. Részlet ■ 209

ENGLISH ABSTRACTS

ENGLISH ABSTRACTS 

SZERZŐINKNEK

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

Utolsó frissítés: 2018.11.30.