November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány  44. kötet 2013. május

MAKÓ, Csaba – ILLÉSSY, Miklós –  CSIZMADIA, Péter
Measuring Organisational Innovation – The Example of the European Community Innovation
Survey (CIS)
2. – 15. oldal

In the last decade, non-technological and particularly organisational innovations have gained more and more importance and research focus. However, there is no consensus among the academic community either about the definition or about the broader theoretical and methodological foundations of this phenomena. In the present study the authors intend to partly improve this knowledge deficiency syndrome by analysing the most important theoretical contributions of organisational innovation and by reviewing the development in the methodological tools aimed to measure organisational innovation on a European level. By doing so, the authors will focus on the various waves of the Community Innovation Survey (CIS) as an employer-oriented and of the European Working Conditions Survey (EWCS) as an employee-oriented survey. Finally, they will formulate some remarks for further empirical research streams

GYULAVÁRI Tamás
A lojalitásprogramok menedzselése
16. – 26. oldal

A lojalitásprogramok egyre népszerűbbek hazánkban is, ahogy a növekedési lehetőségek bezárultak, és a menedzserek figyelme a vevők és a piaci pozíciók megtartása felé fordult. A közelmúltban azonban számos nemzetközi példa mutatja, hogy egy ilyen program lehet sikertelen is, amely veszteséget termel, így vagy kivezetésre kényszerül, vagy a vállalat kénytelen átszabni. Tudatos tervezés és reális üzleti modell nélkül tehát nem feltétlenül térül meg az akár milliárdos nagyságrendű befektetés. Jelen cikk során a szerző kísérletet
tett arra, hogy összegyűjtse azokat a döntési pontokat, amelyek hatással lehetnek a programok sikerére, és bemutassa a lehetséges választási alternatívák előnyeit, hátrányait. Konklúzióként három olyan elvet emelt ki, amelyek meghatározóak lehetnek. Eszerint a programoknak a vállalati stratégiába és folyamatokba történő integrációja, a megfelelő megtérülési indikátorok felállítása és azok szisztematikus nyomon követése, valamint a program megkülönböztető, többnyire emocionális és élményszerű jellege, amely kiemelkedő szerepet játszhat az eredményesség szempontjából.

BENEDEK Gábor – HEGEDÛS András – PATAKI Attila –  SZABÓ Dániel
Adatbányászati alkalmazások lehetőségei egy multinacionális vállalat magyarországi leányvállalatának információs rendszerében
27. – 38. oldal

A tanulmány Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatójának megrendelésére készült abból a célból, hogy milyen megoldásokkal lehetne a vállalati működést hatékonyabbá tenni. Ennek keretében a szerzők megvizsgálták, hol tart ma a HR adatbányászati kutatás a világban. Milyen eszközök állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a munkavállalói elmenetelt előre jelezzék, illetve figyeljék, valamint milyen lehetőség van a hálózati kutatások felhasználására a biztonság területén. Szerencsés, hogy a vállalkozói kérdések és erőforrások találkozhattak a kutatói szféra aktuális kutatási területeivel. A tanulmány szerzői úgy gondolják, hogy a cikkben megfogalmazott állítások, következtetések, eredmények a jövőben hasznosíthatók lesznek a vállalat és más cégek számára is.

KOVÁCS Tibor – PAPANEK Gábor – PAPANEK Zsuzsanna
A turizmus magyar vonzerőiről
39. – 46. oldal

A hazai turizmus gyakorlatával kapcsolatos vizsgálatok tapasztalatai nyomán az egri Eszterházy Károly Főiskola (EKF) turizmusmenedzsment-kurzusának oktatói célszerűnek ítélték a témára vonatkozó tananyag fejlesztését. A cikk szerzői azt remélik azonban, hogy az utóbbi munka egyes megállapításai minden, a gazdasági földrajz, a turizmus idegenforgalom), a térségfejlesztés valamely szegmensével foglalkozó szakembernek, kiemelten: vezetőnek – s több más gazdasági ág illetékeseinek – az érdeklődésére számot tarthatnak, ezért ezekről jelen cikkben is beszámolnak.

LAKATOS László Péter
A számviteli érdekhordozói elméletek evolúciója és a szabályozás – klasszikus tézisek és új irányok a pénzügyi beszámolásban
47. – 59. oldal

A modernkori számvitel egyik alapvető kérdése, hogy a pénzügyi beszámolás címzettjét – az érdekhordozókat – miként lehet azonosítani. Ez a törekvés már a klasszikus, azóta meghaladottá vált elméletekben is központi szerepet töltött be és modern, posztmodern elméletekben kulcsfontosságúvá vált. A tapasztalatok alapján az azonosított érdekhordozók köre módosult, bővült. Ennek a fejlődésnek a vizsgálata során a számvitel számos olyan ismérvét sikerült azonosítani, amely segítségével a vonatkozó szabályok tökéletesíthetők. Emellett az evolúció vizsgálata segítségével közvetlenül is megfigyelhetővé vált az, hogy a számvitelt extern módon szabályozó hatalom szükségessége milyen feltételek teljesítése mellett igazolható. A vizsgálat során azonosíthatóvá váltak olyan helyzetek, amikor a számviteli szabályozó és „kívülről irányított” pénzügyi beszámolás szuboptimális helyzethez vezet. A cikk az érdekhordozói elméletek fejlődését a klasszikus felfogásoktól indulva mutatja be. Feltárja, hogy a modern – jelenleg elfogadott – koalíciós vállalatfelfogás miben hozott újat, elsősorban miként hívta életre az extern szabályozót.


Budapest Management Review, Vol. 44, May 2013.


Makó, Csaba – Illéssy , Miklós –  Csizmadia , Péter
Measuring Organisational Innovation – The Example of the European Community Innovation Survey (CIS)
pp. 2-15.

In the last decade, non-technological and particularly organisational innovations have gained more and more importance and research focus. However, there is no consensus among the academic community either about the definition or about the broader theoretical and methodological foundations of this phenomena. In the present study the authors intend to partly improve this knowledge deficiency syndrome by analysing the most important theoretical contributions of organisational innovation and by reviewing the development in the methodological tools aimed to measure organisational innovation on a European level. By doing so, the authors will focus on the various waves of the Community Innovation Survey (CIS) as an employer-oriented and of the European Working Conditions Survey (EWCS) as an employee-oriented survey. Finally, they will formulate some remarks for further empirical research streams.

Gyulavári , Tamás
Managing of loyalty programs
pp. 16-26.

As the opportunity of market growth seemed to be limited and managers started to pay more attention to customer retention and market defence, loyalty programs became more and more popular marketing tool in Hungary. Many international cases proved, however, that the implementation of this activity can also lead to failure realizing considerable losses and by necessity companies can end up or reposition the program. Without a deliberate design and realistic business model it is not easy to guarantee the return of investment that can be even billion in size. In the current article the author attempts to collect all the relevant issues that can have effect on the success of loyalty programs and determine the consequences of potential options. As a conclusion, the author emphasized three critical principles. The integration of loyalty programs into the company’s strategy and processes, the appropriate measure of returns withsystematic tracking and the unique, mostly emotional and entertaining characteristics of the program can be crucial.

Benedek , Gábor – Hegedűs, András –  Pataki , Attila – Szabó, Dániel
Opportunities of datamining applications in the information system of a multinational company’s Hungarian subsidiary
pp. 27-38.

The authors were pleased to take part in this research project initiated by one of Hungary’s largest employer. The goal of the project was to work out BI solutions to improve upon their business process. In the framework of the project first the authors made a survey on the current trends in the world of HR datamining. They reviewed the available tools for the prediction of employee promotion and investigated the question on how to utilize results achieved in social network analysis in the field of enterprise security. When real business
problems and resources meet the mainstream research of the scientific community it is always a fortunate and it is rather fruitful. The authors are certain that the results published in this document will be beneficial for Foxconn in the near future. Of course, they are not done. There are continually new research perspectives opening up and huge amount of information is accumulating in the enterprises just waiting for getting discovered and analysed. Also the environment in which an enterprise operates is dynamically changing and thus the company faces new challenges and new type of business problems arise. The authors are in the hope that their research experience will help decision makers also in the future to solve real world business problems.

Kovács , Tibor – Papanek , Gábor –  Papanek , Zsuzsanna
Hungarian tourist attractions
pp. 39-46.
In this article the authors reviewed first the different types of tourist attractions (destinations) and they analysed the common evaluation methods of their attractiveness (e.g. the  possibilities and limits of the tourism statistics). Then they tried to display the existing information on the main Hungarian attractions and their attractiveness. In this study revealed that there exist no generally recognized list of the most visited attractions, and the real measures of their attractiveness are not known either. The authors emphasize that shaping
a comprehensive concept on the above mentioned issue would highly contribute to the elaboration of a successful and achievable tourism strategy, thus it would be of great importance.

Lakatos , László Péter
Evolution of the financial accounting stakeholder theories and the regulation – classic theses and new ways in the financial report
pp. 47-59.

One of the key problems of the modern financial accounting is how to define the stakeholders. This problem was already a key issue in the already outdatedclassical stakeholder theories. Research and experience noted that the group of stakeholders has widened and has been modified. Through this evolution researchers identified many characteristics of financial reporting through which the regulation could have been improved. This advance pointed out which are the situations when the existence of an extern accounting regulator may be justified, since under given circumstances this existence led to suboptimal scenario. This paper deals with the stakeholder theories, starting with the classical ones. The article points out how did the currently accepted theory changed the assertions of the previous one and how was the external regulator created as an inevitable consequence. The paper also highlights the main issues raised by the post-modern theories; those, which try to
fit the current questions into the current stakeholder models. The article also produces a Hungarian evidence for the previously mentioned suboptimal scenario, where the not tax-driven regulation proves to be suboptimal.
Utolsó frissítés: 2019.03.11.