December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Vezetéstudomány 38. k. 2007. októberHOVÁNYI Gábor
Az idő aspektusai - Gondolatok az üzleti stratégia és tervezés fejlesztéséhez
2. – 23. oldal
A szerző dolgozatában az idő szerepét vizsgálja a versenyképes vállalati működés aspektusában. Az idő szerepének érzékeltetésére – rövid „elméleti alapvetést” követően – először azt kísérli meg áttekinteni, hogy mi jellemzi az idő ütemének változását. Majd azt vázolja fel, hogy milyen időtípusok játszanak szerepet a vállalatok üzleti stratégiájának és terveinek kialakításában. Ezt követően sorra veszi a vállalatok vezetésében megjelenő időfogalmakat. Végül részletesen bemutatja a 3MAST modellt.

MEISEL Sándor
Az európai vállalat (Societas Europaea) kialakulása
24. – 33. oldal
A Societas Europaea olyan nyilvánosan működő európai részvénytársaság, amely működésének bizonyos előírásait, valójában inkább alapításának fő szabályait a nemzetek feletti jellegű közösségi jog hatálya alá helyezik, kivonva e néhány terület szabályozását a nemzeti hatáskör alól. Ez a forma lehetővé teszi, hogy az Európai Unió több tagállamában jelen lévő vállalatcsoportok csökkentsék vagy elkerüljék a leányvállalataik, fiókjaik, részlegeik működését befolyásoló tagállami előírások sokszínűségéből fakadó korlátokat és költségeket. A megnövelt mozgástérnek köszönhetően az ilyen cégek uniós szinten optimalizálhatják tagállami határokon átívelő üzleti tevékenységüket és a vállalati felépítésüket. Ez lehetővé teszi az egységes belső piac kínálta elméleti előnyök gyakorlati haszonra váltását. Olyan szervezeti újítás, amely kitágítja az európai dimenziójú cégek mozgásterét és növelheti nemzetközi versenyképességüket, de e kereteket az integráció további bővítésének és a cégeknek maguknak kell innovatív tartalommal megtölteniük.

HAJNAL György
Az önkormányzati hivatali működés korszerűsítésének irányai és lehetőségei
34. – 44. oldal
A tanulmány a magyar települési önkormányzatok hivatalainak szervezetét és működését érintő korszerűsítési, fejlesztési folyamatokba nyújt bepillantást. A polgármesterek egy országosan reprezentatív, 400 elemű mintáján felvett kérdőíves adatok alapján – többek között – a különféle, a hivatali működési és döntési folyamatokat támogató technikák (pl. ISO, CAF, hatáselemzés) elterjedtségét és megítélését, valamint az önkormányzati döntéshozóknak a „korszerű, hatékony közigazgatás” mibenlétével, fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos elképzeléseit vizsgálja.

GULYÁS János
Tudásmenedzsment a magyarországi bankokban
45. – 54. oldal

A szerző 2006 első felében végrehajtott banki tudásmenedzsment felmérésében arra kereste a választ, vajon a hazai bankok milyen szinten ismerik és alkalmazzák a tudásmenedzsment kelléktárát. Összességében a magyar banki helyzetre elmondható, hogy vannak még bőven tartalékok a tudásmenedzsment népszerűsítése és stratégiai szempontú felhasználása terén.


JÁKI Erika
Távmunka és a vállalati profit
55. – 63. oldal
Magyarországon a távmunka fogalma kevesebb, mint egy évtizedre tekint vissza. A telework, illetve 2000 óta használt eWork kifejezés fordításaként jött létre. A cikk elején maga a távmunka fogalma kerül definiálásra, kitérve az eWork és a telework fogalmakra is, majd az Európai Unió kapcsolatát és szerepvállalását mutatja be a szerző a távmunka elterjedésében. A távmunka alkalmazásának lehetőségét a versenyszférában két vetület mentén vizsgálja: az egyik az emberi dimenzió, a másik a vállalat. A szerző részletesen tárgyalja a hatékonyságnövelés, a költségcsökkentés lehetőségét, a távmunkásokból álló csapat kontrollálásának nehézségeit, és az, hogy a vállalat távmunkások alkalmazásával szociális felelősséget is vállal. Végül a távmunka elterjedését hátráltató tényezők kerülnek sorra.

<< szeptember                                                                   november>>

__________________________

Business Management Review Vol. 38, October 2007

Hoványi, Gábor
The aspects of time – Thoughts for development of the business strategy and planning
pp. 2 – 23.

The author examines the role of time  in the aspect of the competitive corporate operation. After a short theoretical introduction the author analizes what changes characterize the rythm of time. Then he sketches what time types play role in the development of corporate strategy and planning. In following he examines the time ideas of management. At last he presents the 3MAST model in detail.


Meisel, Sándor
The development of SOCIETAS EUROPAEA
pp. 24 – 33.
Societas Europaea is a European joint stock company organising certain, mainly most decisive elements of its operations under the supra-national community laws. It is to a great extent withdrawn from the scope of very diversified national company rules. This legal form allows European multinational companies established in several Member States of the Union to avoid the burden and decrease the costs related to the diversity of national regulations affecting their subsidiaries and branches. Due to this status they may become able to optimise their cross-border operations and company structure, to restructure themselves more easily. All this facilitates to take real benefit from the advantages of the Single European Market. Societas Europaea is an innovation in the company law creating wider room for action and an opportunity for European companies. Their success in the world competition will depend on the further development of the integration and on the innovative content that European companies might put into this framework.

Hajnal, György
Ways and opportunities of modernisation of the Hungarian local governments
pp. 34 – 44.

The article explores the innovation and modernization processes in the offices of the Hungarian local governments. The study is based on a nationally representative sample of municipal/village mayors. The statistical analyses shed light on such questions as the application patterns and respondent options regarding various techniques supporting bureaucratic and decision making processes in local governmental offices (for example, ISO, CAF and policy analysis). Furthermore, respondents’ concepts the of what “effective, modern local governmental administration” is and how it could be improved are analysed qualitatively.

Gulyás, János
Knowledge management in the Hungarian banks
pp. 45. – 54.

The author had managed a banking knowledge management survey in the first half of 2006, which was focusing on the use of knowledge management in the Hungarian banking sector.
As a summary the author can say that there are lot of reserves in the strategical use of knowledge management and there are still opportunities to promote KM in the Hungarian banks.

Jáki, Erika
Telework and corporate profit
pp. 55 – 63.

The terms of eWork or telework were introduced in the economic terminology less then 10 years ago.  The article starts with an appropriate definition of telework and eWork then the role of the European Union is presented in the process of introducing and promoting eWork in practice. The opportunity of adopting eWork in the competitive sector is examined from two aspects: the human dimension and the enterprise dimension. The cost reduction, efficiency, management problems and the issues of social responsibility are also discussed in detail. Finally, the main obstacles of wide-spread of eWork are presented.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.