Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Vezetéstudomány 37. k. 2006. októberBORDÁNÉ RABÓCZKI Mária
A társaságirányítás szabályozása az Európai Unióban – Merre tartunk?
2. – 10. oldal

A szerző bemutatja az EU-ban napjainkban végbemenő társaságirányítási reform legfontosabb elemeit. Rámutat arra, hogy az Európai Uniós szintű intézkedések, az USA-ban alkalmazott törvény-központú modelltől eltérő, mind jogszabályi alapú, mind jogszabályi alapot nélkülöző ajánlás szintű eszközöket tartalmaznak. Kiemeli a társaságirányítás európai rendszerének megújítását célzó cselekvési terv második szakaszára meghatározott prioritásokat, azaz az európai vállalatok versenyképességének növelését és a szabályozási környezet javítását. A szerző a cselekvési terv részeként a 4. és 7. EU számviteli irányelv tervezeteket a társaságirányítás szemszögéből értékeli. Végül a levont következtetésein keresztül rámutat az európai társaságirányítás szabályozásának véleménye szerint fontos jellemzőire és követelményeire.

HORTOVÁNYI Lilla – SZABÓ ZSOLT Roland
Vállalati stratégiák az EU-csatlakozás idején Magyarországon
11. – 23. oldal

A szerzők empirikus tanulmányukban arra a kérdésre keresik a választ, hogy az Európai Uniós csatlakozás küszöbén a magyarországi vállalatok jellemzően hogyan szálltak szembe versenytársaikkal adott piaci környezetükben; hogyan kívántak előnyre szert tenni, illetve hosszabb távon is védhető pozíciót kialakítani. A stratégia tipológiák vizsgálata és kialakítása a „Versenyben a világgal 2004-2006 – Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból” című kutatás keretében valósult meg, a magyarországi vállalatok versenyképességét vizsgáló átfogó kutatási program fennállása óta immáron harmadszor.

ANGYAL Ádám – CSANDA Júlia
A banki, biztosítási szektor vállalatirányítási jellemzői egy kérdőíves felmérés tapasztalatai
24. – 32. oldal

A szerzők dolgozatukban a hazai pénzügyi szektor vállalatirányítási gyakorlatára vonatkozó kérdőíves felmérés eredményeit mutatják be. A kérdőív hat téma köré csoportosította a kérdéseket: általános adatok, a vállalat tulajdonosi összetétele, felső vezetés, felügyelő bizottság, igazgatóság, valamint az ún. „érintettek”, azaz a vállalat működése által érintett vagy abban érdekelt egyéb csoportok. A következőoldalakon a kérdőív fejezeteinek sorrendjében haladva elemezik és értékelik a válaszokat.


MITEV ARIEL Zoltán
Végtelen történet: A narratív elemzés alkalmazhatósága a marketingkutatásban
33. – 41. oldal

A cikk arra keresi a választ, hogy a narratív közelítés hogyan alkalmazható az akadémiai marketingkutatásokban, ezzel színesítve a kicsit szegényesnek mondható módszertani palettát. A narratív gondolkodásmódból kiindulva a filozófiát visszatükröző kutatási irányzatokat mutat be a fogyasztói magatartás, valamint a reklámkutatás területén. Bár a cikk elsősorban marketingproblémákat vizsgál, a közelítés kiválóan alkalmazható a többi menedzsment diszciplínában is.

SZÁNTAI Tamás
Mozgófilm, nem szobor! A hatékony vállalati honlapról
42. – 50. oldal

Az internetes honlapok készítése napjainkra mindennapos tevékenységgé vált. A mennyiség azonban sosem csap át minőségbe, bár vannak, akik ezt gondolják. Ahhoz, hogy vállalati honlapunk hatékonyan szolgálja céljainkat, alapos háttér-elemzésre van szükségünk. Mi egyáltalán a vállalati honlap célja: az ismertség növelése vagy közvetlen eladás? Milyen költség-bevétel arányra számíthatunk? Házon belül oldjuk meg az IT-háttér működtetését, vagy bízzunk meg erre szakosodott cégeket? „Kistigris” honlapunk, ha felnő hirtelen, megeszi az offline részlegeinket is? Ezek a kérdések mindennaposak, de kevés átgondolt válasz érkezik rájuk. Ez a jelenség vetette fel a szerzőben azt az ötletet, hogy sokéves üzleti, illetve egyetemi oktatói tapasztalatára alapozva összegezze azokat a szempontokat, amelyek figyelembevételével hatékony vállalati honlapot tudunk kialakítani és működtetni.

Műhelytanulmány
NOSZKAY Erzsébet
Új utak, új módszertani megoldások a felsőoktatásban. O & TUMEN, a kompetenciaalapú képzés tudásmenedzselési módszere

A szerző a Szt. István Egyetemen alkalmazott oktatási módszerét mutatja be. A szerző több éves menedzserképzésben szerzett gyakorlata alapján elemzi és prezentálja azt a módszert, amelynek célja minél életszerűbb képzésben részesíteni a hallgatókat.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.