Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 28 29  

Vezetéstudomány 36. k. 2006. májusBARAKONYI Károly
Stratégiai döntések etikai felelőssége 1. rész
2. oldal - 11. oldal

A szerző dolgozatában az etikai döntések felelősségének egyre fokozódó jelentőségét mutatja be. Ma már nemcsak az üzleti élet döntéshozóinak van ebben szerepe, hanem az oktatásnak is fel kell készítenie a hallgatókat e helyzetekben való helytállásra.

ADORJÁN Richárd
Szabályozás és vezetői döntés. Egy alternatív szabályozási modell és annak értékelése bombával való fenyegetés esetére
12. oldal - 19. oldal

A tanulmány egy egészen speciális – de sajnos nem egyedi – vezetői döntést, illetőleg az azt előidéző cselekményeket, annak lehetséges következményeit s az arra szintén erőteljes hatást gyakorló szabályozási környezetet vizsgálja. Bomba elhelyezésével és felrobbantásával való fenyegetés esetén a megfenyegetett intézmény vezetőjének helyes eljárására nézve a hatályos jogszabályok nem adnak világos útmutatást. A döntési helyzet emiatt válik elemzés tárgyává, amelyhez a döntéselmélet eszköztárát hívja segítségül a szerző. A tanulmány emellett felvázol egy alternatív szabályozási modellt, amelynek értékelését a költség-haszon elemzés módszerével meg is kísérli. Mindeközben világossá válik, hogy a helyzet tisztázatlanságának fontos előidézője a társadalom ódzkodása az emberi élet értékelésétől.

SCHWARTZ Kitti
Szolgáltató egyetem a tanuló társadalomban – termékfejlesztés felsőfokon
20. oldal - 25. oldal

A szerző dolgozatában a magyar felsőoktatás megújításának lényeges aspektusára, a szolgáltató egyetem fontosságára hívja fel a figyelmet. Kiemeli a szolgáltató szemlélet jelentőségét a felsőoktatási intézmények életében, mert ez a törekvés a Bologna folyamat céljainak elérése miatt is létfontosságú.

BENCSIK Andrea
Szellemi tőke, mint a jövő tudászáloga
26. oldal - 36. oldal

A szerző dolgozatában először az elméleti kutatások alapján válaszolni próbál arra, hogyan körvonalazható az a néhány nagyon lényeges elem, melyek köré a mérhetetlen intellektuális vagyon elemei csoportosíthatók, lépéseket téve a számszerűsítés irányába. Majd áttekinti azokat a további lehetőségeket, melyek az EU-csatlakozás következtében egyúttal kötelezettségeket is rónak a vállalkozásokra, s felvillantja azt a jövőbeli utat is, melyet szem előtt kell tartani a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében.

GEDAY Péter
„Adalékok a hagyományos és az újszerű vállalatértékelési eljárások összehasonlításához”
37. oldal - 47. oldal

A cikk a DCF és az EVA módszerek elemzésével, összehasonlításával foglalkozik. Bemutatja a DCF alapmodelljeit: az FCFE – Free Cash-Flow to Equity-t, amit a német irodalomban egyszerűen csak Equity módszernek is ismerhetünk –, valamint az FCFF – Free Cash-Flow to the Firm, vagy másképpen Entity – vállalatértékelési módszereket. Majd a következő lépésben megismerheti az olvasó az EVA modell lényegét, számítási módszertanát, végül pedig az FCFF és az EVA modell számszaki egyezőségének feltételeit vizsgálja a szerző, illetve összehasonlítja a két eljárást egymással. Kutatásának alapgondolata ugyanis, hogy a két megközelítés egymásba vezethető, illetve hogy a módszertani szempontból közös gyökerek ellenére több szempontból eltérő alkalmazási szituációk figyelhetők meg a két módszer kapcsán.

GRIM Tímea – DOBOS Imre
Termeléstervezés a visszutas logisztikában
48. oldal - 58. oldal

A dolgozat az újrafelhasználás termeléstervezésbe történő integrálását elemzi. A nemzetközi kutatások is gyermekcipőben járnak még ezen a területen. A legtöbb alkalmazást a német irodalomban találhatjuk meg, de az angol nyelvű irodalom is csak elvétve található. A szerzők ismeretei szerint magyar nyelvű vizsgálódások ezen a területen még nem születtek, ezért a következő munka úttörőnek számíthat ezen a területen.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.