Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Vezetéstudomány 37. k. 2006. januárRomán Zoltán
A vállalkozás a felsőoktatásban
2. - 9. oldal

A vállalkozás fogalomkörének és a hazai felsőoktatás struktúrájának rövid bemutatása után a tanulmány közelebbről azt vizsgálja, hogy a hazai felsőoktatás milyen mértékben tesz eleget annak, hogy hallgatóinak vállalkozói ismereteket és készséget is nyújtson. Tartósan feszült foglalkoztatottsági helyzetünkben ugyanis csak ezzel készítheti fel őket mindkét lehetőségre: mind alkalmazotti, mind "önfoglalkoztató", vállalkozói pályára, ezek mind gyakrabban célszerű váltására.

Széchy Anna
A vállalatok társadalmi felelősségének alapvető kérdései
10. - 16. oldal

Napjaink társadalmi és környezeti kihívásaira lehetetlen a vállalati szféra bevonása nélkül válaszokat adni - ez a felismerés látszik a nemzetközi szervezetek újabb, az üzleti világot megszólító kezdeményezéseiben is. Arról persze nincs szó, hogy a hatósági szabályozás valaha is feleslegessé válhat, mellette azonban egyre nagyobb mértékben van szükség az üzleti szféra önszabályozására. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (Corporate Social Responsibility, CSR) ezekre a kihívásokra adott válaszként jelent meg, elsősorban a transznacionális vállalatok részéről. Természetesen kérdés, hogy minderre a CSR-koncepció jelenti-e a megfelelő megoldást. Ennek eldöntéséhez szeretne ez a tanulmány is hozzájárulni.

Gálik Mihály - Bartók István
Vállalatkormányzás a magyar médiában
17. - 24. oldal

A szerzők dolgozatukban a magyar média legjelentősebb vállalatainak vállalat- kormányzási gyakorlatát mutatják be. Vizsgálatuk alapján megállapítható, hogy a magyar vállalatkormányzási szabályozás sok tekintetben elmarad más fejlett országok életben lévő szabályaitól. A tőzsdei vállalatkormányzási ajánlások bevezetése a szerzők véleménye szerint hozzájárulhat a magyar gyakorlat fejlesztéséhez.

Virág Miklós - Kristóf Tamás
Iparági rátákon alapuló csődelőrejelzés sokváltozós statisztikai módszerekkel
25. - 36. oldal

A tanulmány célja nyilvánosan hozzáférhető éves beszámoló adatok alapján az iparági hovatartozást is figyelembe vevő, magas besorolási pontosságú csődelőrejelzési modellek elkészítése. A tanulmány a négy leggyakrabban alkalmazott csődelőrejelzési módszer segítségével, ugyanarra az adatbázisra épít csődmodelleket, elvégzi összehasonlító elemzésüket és értékeli azok megbízhatóságát.

Thomas Schildbach
IAS/IFRS az EU-ban: jellemzés és problémák
36. - 47. oldal

Az IAS/IFRS rendszerének alábbi elemzésével a szerző célja, hogy elismerve a harmonizáció fontosságát, megalapozza a nemzetközi számviteli szabványok mindenhatóságába vetett kételyeket, relativizálja a szabványok magánjellegét, és bemutassa, hogy milyen következményekkel jár a tőkepiacon szereplő cégek információszolgáltatási kötelezettségére való fókuszálás. Az IAS és IFRS rövidítések párhuzamos használata zavart okozhat, ezért a szövegben az IFRS mindig a szabályrendszer egészét jelenti, míg IAS-szel csak a továbbra is így nevezett egyes standardokat jelöli.

Sárkány Péter
Gondolatok és kiutak. A közgazdaságtan oktatása
48. - 55. oldal

Hozzászólás Bárczy Péter, illetve Szakolczai György cikkéhez

Utolsó frissítés: 2019.03.11.