November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 35. k. 2004. március

Dorgai Ilona
A részvényesi értékmaximalizálás elméleti háttere
2. - 18. oldal

A tanulmány célja a részvényesi értékmaximalizálás vállalatelméleti hátterének rövid áttekintése, a részvényesi érték definiálása és a koncepció alkotóelemeinek a bemutatása. Az első fejezet a részvényesi értékmaximalizálás vállalatelméleti hátterét ismerteti felhasználva a neoklasszikus elméletet, összefoglalva a megbízó-ügynök elméletet, utalva a felelős vállalat koncepció kialakulására és a modern vállalati pénzügyek fejlődésére. A második fejezet a fogyasztói értékből kiindulva a vállalati érték meghatározásán keresztül definiálja a részvényesi értéket, és bemutatja miért az érték - cash-flow - a legjobb teljesítménymérce, levezetve a szabad cash-flow egy lehetséges felépítését. A harmadik fejezet meghatározza az értékteremtő folyamatok és értékteremtő tényezők fogalmát.

Imre Tamás
Balanced scorecard: Hogyan lehet valóban kiegyensúlyozottá tenni?
19. - 28. oldal

A szerző dolgozatában a Balanced Scorecard, a kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer eddigi alkalmazásait vizsgálja. Arra a következtetésre jutott a hazai és külföldi szakirodalom tanulmányozása során, hogy a kiegyensúlyozott jelzőre kevés figyelmet fordítottak a rendszer alkalmazói. A szerző javaslatokat ad ennek előtérbe helyezésére.

Hanyecz Lajos
Controlling a vállalati gyakorlatban
29. - 37. oldal

A dinamikusan változó környezetben a vállalkozások sikerét döntően befolyásolja a vezetés reagáló, koordináló, adaptációs képessége, melynek biztosításában nélkülözhetetlen a modern controlling-koncepció alkalmazása.

Fiáth Attila
Értékközpontú vállalatirányítás gyakorlata a MOL Rt-nél. Egy kutatás eredményei
38. - 46. oldal

Jelen dolgozatában a szerző feltárja az értékközpontú vállalatirányítás evolúciójának folyamatát, bemutatja azokat a tudományos iskolákat, amelyek jelentős mértékben járultak hozzá a keretrendszer kialakulásához, továbbá a MOL Rt-nél 1998-2000 között zajlott projekt eredményeit, tanulságait bemutatva, elemezve, sőt kiegészítve a gyakorlati megvalósítás folyamatát is ismerteti.

Poór József
A tanácsadó ipar nemzetköziesedésének lehetőségei és a kereskedelmi elméletek
47. - 55. oldal

A menedzsment-tanácsadás - ismert angol szóval: management / business consulting - közel százéves múltra tekinthet vissza, azonban mint önálló szolgáltató iparág az utóbbi három évtizedben lett jelentős (Wooldrige - McKenna - Byne,). A menedzsment tanácsadás - továbbiakban tanácsadás - mára a fejlett világ országaiban a gazdasági élet innovációjának egyik fontos fokmérője. Szoros kapcsolat van az e területre fordított összegek és a gazdasági fejlődés között. A modern társadalmakban a nagyvállalatok, bankok vagy az állami bürokrácia különböző szervezetei előszeretettel bíznak meg konzultáns cégeket problémáik azonosítására és azok megoldására. 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.