November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 34. k. 2003. december

Szabó Katalin - Becsky András
Önmegvalósítás vagy digitális magány? A távmunka elterjedésének ösztönzői és akadályai Magyarországon
2. – 16. oldal

A rendszerváltás nyomán radikális változásoknak vagyunk tanúi a munka világában. A változások nem függetlenek a globalizálódó világgazdaság uralkodó áramlataitól. A munka, amely annakidején a tervgazdaságok legmerevebb termelési tényezője volt - nem kis részben a külföldi vállalatok térnyerésének köszönhetően - Kelet-közép-Európában is mozgásba jött. A jelek arra utalnak, hogy az információtechnológiák hatására végbement globális változások e tényezővel szemben is éppoly erőteljes rugalmassági követelményeket támasztanak, mint magával a modern termelési folyamattal. A szerzők a munkaviszonyokban végbement többrétegű átalakulás egyetlen jelenségcsoportjára, a munka térbeli újradefiniálására, a munka térszerkezetének változásaira, azon belül is a távmunka szerepére koncentrálnak. Tanulmányuk első részében a távmunka általános vonatkozásait elemzik. A második részben kitérnek a magyar helyzetre is, felhasználva a MATÁV Rt. esetét, amely Magyarországon az elsők között kezdte meg a szervezett távmunkaprogram alkalmazását.

Makó Csaba - Keszi Roland - Polyánszky T. Zoltán
A munkáltatók távmunkával szembeni beállítottságai (A közép-dunántúli régió példája)
17. – 33. oldal

A szerzők dolgozatukban a közép-dunántúli régió mikro-, kis- és középvállalkozásainál vizsgálták a távmunka bevezetésével kapcsolatos vezetői hozzáállásokat. Vizsgálatuk kiterjedt az információtechnológiai eszközök használatának feltérképezésére is.

Farkas Ferenc - Vilmányi Márton
A hálózati kompetencia, mint a vállalati tanulás összetevője
34. – 41. oldal

Amikor a szerző a 80-as évtized legelején akkori szerzőtársával, Poór Józseffel a vállalatközi szervezőmunka sajátosságairól jelentetett meg írást a Vezetéstudomány hasábjain,(Farkas-Poór), talán nem is gondolták, hogy mondandójuk alapja jó két évtizeddel később is aktuális lesz. Természetesen a menedzsment nemzetközi és hazai terminológiája azóta nagyot változott, letisztultak korábbi kezdeményezések, gondolatkísérletek. A vállalati kapcsolatokból új, a vállalati határokat átívelő szervezeti formák, hálózatok jöttek létre, amelyek speciális képességeket kívánnak mindazon szereplőktől, akik részt vesznek e hálózatok kiépítésében, működtetésében, fejlesztésében. Ezek a képességek a kompetencia-menedzsment eszközkészletének vizsgálatával is fejleszthetőek.

Lázár László
A költségszámítás és -elemzés gyakorlata hazai kis és középvállalatokban
42. – 52. oldal

A BKÁE Vezetési és Szervezési Tanszéke 2002 tavaszán és nyarán „Költségek a vezetés szolgálatában” címmel bonyolított le kutatást. A kérdőíves adatfelvétel, valamint az erre épülő elemzés középpontjában a vállalati erőforrások, illetve a felhasználásuk mérését és értékelését lehetővé tevő eszközök álltak. A szerző a kutatás eredményeit két összekapcsolódó cikkben ismerteti. Jelen tanulmányunk a páros második tagja.

Hernádi András
„Vezetéstudomány” az amerikai fogyasztóvédelemben
53. – 57. oldal

A szerző cikkében a fogyasztóvédelem kimagasló amerikai személyiségének, Ralph Nadernek munkásságán keresztül mutatja be a politika és a fogyasztóvédelem kapcsolatát.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.