November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 34. k. 2003. szeptember

Mármarosi András
Mi várható egy német főnöktől? A német kultúra hatása a német-magyar vegyes menedzsmentű szervezetek kultúrájára) I. rész.
2. – 14. oldal

A szerző kétrészes tanulmányában a magyar-német vegyes menedzsmentű szervezeteket vizsgálja. Azokra a kulturális különbségekre volt kíváncsi, amelyek az eltérő nemzeti sajátosságokból adódnak.

Barakonyi Károly
Javaslat a hazai felsőoktatási intézményvezetési modellre II. rész
15. – 27. oldal

A szerző lapunk előző számában (Vezetéstudomány 2003. július-augusztus) ismertette az egyesült államokbeli, illetve a hollandiai felsőoktatási vezetési modelleket. Ezek folytatásaként tesz most javaslatot a hazai intézményvezetési módok megváltoztatására. Olyan lehetőséget vázol fel, amely összhangban van a Bologna-folyamat követelményeivel és segíti a felsőoktatás irányításrendszerét az Európai Uniós elvárásokhoz igazítani.

Újhelyi Mária
Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata három hajdú-bihar megyei szervezetben
28. – 31. oldal

Az emberi erőforrás menedzsment jelentősége az elmúlt évtizedekben nagy mértékben növekedett. Külön szervezeti egységeket hoztak létre e feladatok megvalósítására, majd a humán menedzserek megjelentek a szervezetek felső vezetésében is. A szakirodalom új módszerek, technikák, új célok, hangsúlyok előtérbe kerüléséről beszél. A szerző három Hajdú-Bihar megyei szervezet emberi erőforrás menedzsment gyakorlatának vizsgálatával arra kereste a választ, hogy megjelentek-e ezek az új tendenciák, célok, módszerek a hazai, pontosabban a kelet-magyarországi szervezetek tevékenységében, illetve lehet-e lényeges különbséget találni e három jelentősen eltérő profilú szervezet emberi erőforrás menedzsment gyakorlatában.

Szabados Gábor
Labdarúgóklubok stratégiái
32. – 43. oldal

A cikk elsősorban a stratégiai szemléletű vezetési rendszer, a balanced scorecard (Kaplan-Norton, 1999) alkalmazásának lehetőségeit vizsgálja a labdarúgással üzletszerűen foglalkozó gazdasági vállalkozások körében. A szerző megkülönbözteti az e cégekre jellemző alapvető stratégiatípusokat. A számos iparág-specifikus vonással rendelkező stratégiák vizsgálata rengeteg tanulsággal szolgál, azonban a terjedelme nem teszi lehetővé a különböző futballstratégiákra alkalmazott BSC teljes nézőpont-, cél- és mutatórendszerének ismertetését, ezért az írás elsősorban a stratégiák általános jellemzőinek és a BSC-ben kidolgozott célrendszer legfontosabb elemeinek bemutatására vállalkozott.

Prugberger Tamás
A vezető alkalmazotti jogállás fogalmának kérdéséshez
44. – 46. oldal

A szerző a Munka Törvénykönyvébe javasol tartalmi kiegészítéseket a vezető alkalmazotti jogállás fogalmának kiszélesítéséhez. Írásában példákkal illusztrálva erősíti meg a fogalom módosításának szükségességét.

Sugatagi Gábor - Szántó Szilvia
Strukturális egyenlőségek modellezésének gyakorlati alkalmazása egy autókereskedelemre vonatkozó elégedettség – lojalitás-kutatásban
47. – 63. oldal

A Struktúrális Egyenlőségek Modellje (SEM) olyan módszer, amely hatékonyan magába foglalja a standard többváltozós elemzések egész skáláját, beleértve a regresszió-analízist, a faktor- vagy varianciaelemzést. A módszer lényege, hogy mérhető dolgok bázisán megkísérel becsléseket készíteni a nem mérhető tényezőkre. A marketingkutatás számára a SEM lehetőséget teremt a piaci viselkedés hipotéziseken keresztüli modellezésére és tesztelésére vagy a modellek statisztikai igazolására. A cikk célja a fogyasztói elégedettség és a lojalitás közötti kapcsolat, illetve a vevői hűség következményeinek (pl. újravásárlás, továbbajánlás, márkaváltás stb.) vizsgálata a magyar autókereskedelemben. Központi kutatási kérdése, hogy az elégedettség és a lojalitás közötti - általában erősnek vélt - kapcsolatot vajon milyen tényezők gyengíthetik. Tehát mi térítheti el az elégedett fogyasztót az újravásárlástól?

Utolsó frissítés: 2019.03.11.