November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 34. k. 2003. július-augusztus

Barakonyi Károly
Egyetemi kormányzás. Amerikai és holland intézményirányítási modellek (I. rész)
2. – 24. oldal

A szerző ismerteti az egyesült államokbeli, illetve a hollandiai felsőoktatási vezetési modelleket.

Gelei Andrea
Az ellátási lánc típusai és menedzsment kérdései
24. – 34. oldal

Az elmúlt évek logisztikai menedzsmentirodalmának egyik leggyakrabban használt szakkifejezése az ellátási lánc, illetve az ellátási lánc menedzsmentje. A cikk a hazai, illetve nemzetközi - elsősorban angol nyelvű - szakirodalomra támaszkodva definiálja az ellátási lánc menedzsmentjének fogalmát. Az ellátási lánc menedzsmentjének értelmezésénél tárgyalja a menedzselt ellátási lánc kiterjedésének irányát és mértékét, ennek kapcsán az értékesítési lánc fogalmát, majd rendszerezi az ellátási lánc menedzsmentjének alapvető döntési területeit. A menedzsmentdöntések közül két kiemelkedően fontos terület - a láncban zajló reálfolyamatok célja, illetve a központi vállalat relatív hatalmi pozíciója - alapján bemutatja az ellátási lánc alapvető típusait.

Kelemenné Ternai Katalin
Az ERP-rendszerek metamorfózisa
35. – 38. oldal

A szerző a vállalati erőforrás tervező rendszerek kialakulását mutatja be dolgozatában. Végig járja azokat a történelmi lépcsőfokokat, amelyek a kockás füzetektől az integrált vállalati rendszerek megjelenéséhez vezettek.

Németh Gergely - Gyulay Tibor
A szervezeti kultúra szerepe az egyesülési és felvásárlási folyamatok esetében
39. – 50. oldal

A fúziók, és felvásárlások eredménye gyakran elmarad a várakozásoktól. A kudarc okai legtöbbször nem a pénzügyi vagy jogi kérdések tisztázatlanságában, hanem sokkal inkább a kultúraváltási folyamat hiányos menedzselésében keresendők. Az összeolvadások minden esetben a szervezeti kultúraváltás esetét idézik elő: egy időben zajlik egy adaptációs és egy integrációs folyamat. Meg kell teremteni az új szervezeti létnek megfelelő kultúrát, miközben a két (vagy több) előd szervezet kultúrájának különbözőségéből fakadó konfliktusokat is kezelni kell. A tanulmány megvizsgálja a kultúra szerepét az M&A ügyletek sikerében kudarcában. Keresi a magyarázatot az általában bekövetkező teljesítmény csökkenésre, összegyűjti a kultúraváltás eredményes menedzselésének kritériumait. Az összeolvadási folyamatok lélektanának jobb megértésével hozzájárulhat a problémák megelőzéséhez, illetve a kialakult konfliktusok hatékonyabb kezeléséhez.

Marer Pál
Vállalati kultúrák: a GE Tungsram példája 1989-2002
50. – 55. oldal

A világmárkák értékrangsora szerint 2002-ben a General Electric a negyedik helyet foglalta el. Az alábbi cikk szerzője a világcég ehhez a pozícióhoz vezető útjának egy részét mutatja be, különös figyelemmel a GE Tungsram magyarországi leányvállalatára.

Harsányi Gábor
Együttműködések a gyógyszeriparban
56. – 63. oldal

Az utóbbi időben a stratégiai menedzsment egyik leggyakrabban tárgyalt részterülete a stratégiai szövetségek és együttműködések kérdése még ma is sok kérdést vet föl. Jelen tanulmány ezt a kérdéskört próbálja körüljárni, különös tekintettel a gyógyszeripari együttműködésekre. A többi iparághoz hasonlóan, a gyógyszeriparban is nagyon komoly együttműködési potenciálok rejlenek, amelyeket többé-kevésbé a hazai vállalatok is kihasználnak.

Jászberényi Melinda - Török Tibor
Stratégiai szövetségek a légi-közlekedésben
64. – 70. oldal

A szerző az 1990-es években alapított légi-közlekedési globális stratégiai szövetségeket mutatja be. Elemzi azokat a körülményeket, melyek hatással voltak ezeknek a rendszereknek a kialakulására, ismerteti azokat a változásokat, amelyeket 2001. szeptember 11-e okozott a szövetségek stratégiájában.

Hajós Sándor
Régi és új menedzsmentirányzat: az outsourcing
71. – 75. oldal

Mottó: „Olyan jelenség ez, amely csak most kezdődött. Sokkal több hasonlót fognak látni még. És csak nagyon kevés tényleges korlátja van annak, hogy milyen messzire mehet ez valójában." (D. Quinn Mills, a Harvard Business School professzora az outsourcingról) Az outsourcing egy új típusú vállalatvezetési eljárás, az utóbbi tíz-tizenöt év vállalatvezetési gyakorlatának egyik friss jelensége, módszere. Elterjedése - mint általában minden hasonló jellegű tevékenységi formáé - az észak-amerikai kontinensről származtatható, ahol az elmúlt években térnyerése vetekedett néhány divathullám terjedési sebességével. És mint minden ilyen divatjelenség, természetesen, megjelent az európai vállalatok gyakorlatában is.

Angyal Ádám
A hálózatok, mint többközpontú szervezetek
76. – 87. oldal

Hálózatosodás, kapcsolati rendszerek, intézményesülés, szervezetközi együttműködés, alrendszerekből épülő rendszerek, kölcsönös kapcsolt viszonyok -jellegzetes fogalmak a gazdasági együttműködés természetének értékelésében. Ez az esszé ezeket a jelenségeket egy konkrét szemszögből elemzi. A szerző vizsgálódása arra irányul, hogy milyen módon és mértékben lehet a sok független elemből álló rendszereket vezetni, irányítani.

Nyerges Bognár Zsuzsanna
Etika-orientált banktevékenység - környezeti, társadalmi és etikai kritériumok alkalmazása a banktevékenységben
88. – 98. oldal

A szerző dolgozatában az etikus magatartást a bankok tevékenységére is kiterjeszti. Szűkebb (belső működés) és tágabb (ügyfélkör, befektetések, kihelyezések stb.) értelemben vizsgálja a bankok felelősségét a legfontosabb stakeholderrel, a környezettel kapcsolatban.

Esettanulmány
Pelczné Gáll Ildikó - Szadai Ágnes
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű tanácsadó cégek jellemzői, fejlődési lehetőségeik II. rész
99. – 104. oldal

A Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézete 2001-ben teljes körű felmérést végzett a 7414 „üzletviteli tanácsadás” TEÁOR számú, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű tanácsadó cégek körében. 2000 decemberében 199 tanácsadó cég működött a megyében - valamennyiüket felkeresték: a kérdőív kitöltését 83 tanácsadó vállalta, a válaszadási arány 41%. A tanulmányban - az elemzésben részt vevő tanácsadó cégek válaszai alapján - bemutatják az üzleti tanácsadási piac regionális sajátosságait: melyek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tanácsadó cégek, ügyfélkörük, valamint a tanácsadók szolgáltatásainak, működésének jellemzői, melyek a legfontosabb működést akadályozó tényezők, milyen kihívásokkal kell a megye tanácsadóinak szembenézniük.

Sheelagh Matear - Karen Knightbridge - Brendan Gray
Competitiveness in service firms
105. – 110. oldal

This paper reports on a multi-year research programme that adopts a pluralistic methodology to examine competitive advantage, best practices, technology transfer and barriers to implementation in New Zealand service There have been many studies of competitiveness, but few have had the opportunity to conduct a study over a number of years. The programme is unique in two ways: firstly, it is a longitudinal study and secondly, it has agreement from managers to enter into, and maintain, a dialogue with the research team. Results to date suggest that the three key advantages for service firms are branding, market orientation and service skills and that the major barriers to implementing best practices are linked to a lack of resources (budget and time constraints), a lack of staff training in marketing and conservative corporate cultures.

Hans Mühlbacher and Oliver Koll
Stakeholder responsiveness business performance
111. – 116. oldal

Scanning both the academic and popular business literature of the last 40 years in a search for indications of how to be most successful in business must leave any reader in a puzzled state of mind. "Being close to the customer", efficient consumer response, Total Quality Management, shareholder value maximization, lean management, focusing on core competencies, management reward systems or employee involvement programs, are but a few of the slogans and buzz-words introduced as means to reach top performance. The reason for this wide array of sometimes opposing ideas stems from different assumptions about the purpose of organizations, from different understandings about the concept of effectiveness and from opposing opinions which means are superior in attaining a given end. So far, little effort has been made to assess the various suggestions in an orderly manner. To do so, some framework is required to compare the various approaches that can be found. One possibility would be a classification of suggestions depending on the importance they attach to different constituencies in the firm´s environment.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.