November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 33. k. 2002. október

Vecsenyi János
A vállalkozástan alapjai
2. - 20. oldal

A vállalkozások és a vállalkozók korát éljük. A vállalkozás olyan gazdálkodó szervezet, amely folyamatosan ismer fel és használ ki új üzleti lehetőségeket. A vállalkozó az a személy, aki felismer egy üzleti lehetőséget, és annak kihasználására létrehoz, vagy átalakít egy szervezetet: a vállalkozást. A vállalkozási folyamat az üzleti lehetőség azonosításától a vállalkozási szervezet létrehozásán át, működtetésén keresztül tart a vállalkozás feladásáig, majd az újrakezdésig. A magyar társadalomban az elmúlt két évtizedben, kialakulóban van a vállalkozói társadalom.

Márton József
A mikrokultúrák változatossága. Vezetői csapatvizsgálatok MENDI-módszerrel
21. – 32. oldal

Lapunk 2001. 4. számában a szerző ismertette az általa kifejlesztett MENDI-módszer vezetési kultúra vizsgálatára szolgáló I. blokkját. Felfogása szerint egy szervezet vezetési kultúráját vezérkarának karaktere és színvonala határozza meg. A vezetési kultúra azonban nem monolitikus jelenség, és emiatt nem egyöntetűen érvényesül az egész vezetői személyzetben. Nagyobb szervezetekben a vezérkaron kívül sok-sok vezetői csapat létezik, amelyek viselkedésükben és minőségükben igen változatosak. A szerző azt mutatja be, hogyan ragadható meg (a MENDI-módszer II. blokkjával) a vezetés differenciálódása a szervezet különböző részegységeiben.

Kristóf Tamás
A szcenárió módszer a stratégiaalkotásban II. rész
33. – 44. oldal

A szerző dolgozatának első részét lapunk ezévi 9. számában olvashatták. Abban a szcenárió tervezés történeti-elméleti hátterét mutattuk be. Ebben a részben néhány gyakorlati alkalmazás kerül bemutatásra úgy, hogy különböző típusú szcenáriókhoz rendelünk módszereket.

Vigvári András
Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai
45. - 57. oldal

A gazdasági intézményrendszer fejlődésének természetes velejárója a különböző gazdasági ellenőrzési funkciók kialakulása, differenciálódása. Az ellenőrzési funkció létrejöttének alapvető mozgatórugója a különböző gazdasági folyamatokban rejlő bizonytalanság. Az ellenőrzés olyan vezetési és irányítási funkció, amely a bizonytalanság kezelését szolgálja, de annak nem egyetlen eszköze. Az alábbi írás néhány fogalom újragondolásával, és néhány összefüggés felvázolásával igyekszik hozzájárulni az ellenőrzési funkcióval kapcsolatos szakmai együttgondolkodáshoz.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.