November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 32. k. 2001. január

Czakó Erzsébet
A vállalati versenyképesség alakulása a kilencvenes évek második felében
2. - 7. oldal

Ezen és jövő havi tanulmányaink a vállalati versenyképesség egy-egy aspektusának kilencvenes évek végi alakulásáról szólnak. A tanulmányok közös vonása, hogy valamennyi a BKÁE Versenyképességi Kutatóközpontja által koordinált 1996. és 1999. évi kérdőíves felmérésére épül. Az írás – a tematikus válogatás bevezetőjeként – először a versenyképesség-kutatás gyakorlati jelentőségével foglalkozik, majd áttekinti a kérdőíves felmérések által jellemzett vállalati kört, végül pedig - más tanulmánykora is támaszkodva – összefoglalja a tanszéki munkatársak vonatkozó legfontosabb megállapításait.

Bartók István
Vállalatkormányzás magyar vállalati szemmel
8. – 12. oldal

A tanulmány a vállalat-kormányzás magyarországi helyzetének feltárására tesz kísérletet néhány, a kérdéskör szempontjából különösen fontosnak ítélt tényező kapcsán. Az elemzés a részvénytársasági formában működő vállalatokra koncentrál, mivel e jogi forma esetében kap megkülönböztetett jelentőséget a testületi vezetés, amely formának kiemelkedően nagy a gazdasági súlya. A felmérésben szereplő vállalatok túlnyomó többségénél tapasztalható volt a testületi vezetés komoly szerepe, ugyanakkor az is, hogy nem terjedtek még el a Nyugat-Európában és Észak-Amerikában már szokásosnak mondható új testületvezetési és –szervezési eljárások.

Balaton Károly
A stratégiaalkotási folyamatok jellemzői hazai vállalatoknál
13. – 20. oldal

A tanulmány a stratégiai folyamatok nemzetközi kutatási eredményeinek összegzését követően, 1996-ban és 1999-ben végzett kérdőíves felmérések tapasztalatai alapján bemutatja a hazai vizsgálatok témánkba vágó legfontosabb következtetéseit.

Antal-Mokos Zoltán - Tóth Krisztina
Vállalati stratégiák Magyarországon az 1990-es évtizedben
21. – 30. oldal

A tanulmány a gazdálkodási környezet rövid jellemzését követően a főbb alternatív stratégiák („stratégiatípusok”) azonosítására, valamint ezek több szempont szerinti leírására összpontosít.

Szanyi Miklós
Stratégiai szövetségek és tartós vertikális kapcsolatok a magyar gazdaságban
3. – 37. oldal

A szerző korábbi kutatási eredményeit időben kiterjesztve és tovább bővítve összehasonlítja, hogy a szövetségeket alkotó cégek magatartása más együttműködési lehetőségek tekintetében mennyire aktív, milyen jellegű vállalati stratégiákat alkalmaznak, illetve hogyan változnak piacaik és beszerzéseik.

Buzády Zoltán - Tari Ernő
Stratégiai szövetségek a hazánkban működő nagy- és középvállalatok körében
38. – 48. oldal

A tanulmány átfogó helyzetképet nyújt a Magyarországon működő nagy és közepes cégek által kötött stratégiai szövetségekről. A szerzők a „Versenyben a világgal” c. kutatási program két felmérésének összesített adatait elemzik cikkükben.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.