Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 

ALAPSZAK

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2019. AUGUSZTUS 7.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

Nappali képzések

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

A

N

K

alkalmazott közgazdaságtan
(magyar nyelven)

250 000 Ft

6

1 < 20

A

N

K

alkalmazott közgazdaságtan

(angol nyelven)(2)

250 000 Ft

6

1 < 10

matematika (E) és
gazdasági ismeretek v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (4) v. egy idegen nyelv
(6) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (5)

O

N

K

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés(1)(3)

350 000 Ft

10

1 < 20


(1) Választható specializációk: gazdaságmatematika, pénzügy-matematika.

(2) Az angol nyelvű alapképzési szakokon résztvevők idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. A részletek "A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei" alatt találhatók.

(3) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(4) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

(5) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(6) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Az alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapképzési szakon a hallgatók 250 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek (az önköltségi díjon felül).
Az alapképzési szakon az eredményes tanuláshoz nyelvtudás - angol nyelvből általános vagy szakmai, B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C) típusú nyelvvizsga szintű nyelvtudás - szükséges, amit a felvételi eljárás során igazolniuk nem kell.

Az angol nyelvű alapképzés esetében az önköltség a harmadik országbeli állampolgár jelentkezőnek a fentiektől eltérő. További információ: economics.uni-corvinus.hu

Amennyiben a jelentkező érettségi bizonyítványát külföldön szerezte, úgy az Elismerési tv. 13. §-ának (1) bekezdése szerinti bizonyítvány egyenértékű a magyar érettségi bizonyítvánnyal. Az ennek a feltételnek nem megfelelő bizonyítványok esetén továbbtanulási céllal történő elismerését kell kezdeményezni az Intézménynél, az eljárás díjköteles. Az eljárásról bővebb információ az alábbi oldalon található: www.uni-corvinus.hu/index.php

 

Csatolandó dokumentumok

A 2019. augusztus 7-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók a Tájékoztató "A benyújtandó dokumentumokról" c. fejezetben.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alap,
osztatlan képzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 MESTERSZAK


AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2019. AUGUSZTUS 7.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

A felvételi vizsgák időpontja: 2019. augusztus 15. (csütörtök).


MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

  Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

M

N

K

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven)(1)(3)(6)

400 000 Ft

4

1 < 20

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven)

350 000 Ft

4

1 < 40

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven)(6)

350 000 Ft

4

1 < 10

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

közgazdasági elemző (magyar nyelven)(2)(5)

350 000 Ft

4

1 < 30

aktuális kérdések közgazdasági elemzése (Í) és szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

M

N

K

közgazdasági elemző (angol nyelven) (4)(5)(6)

350 000 Ft

4

1 < 10

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) Választható specializációk: bank- és közpénzügyek, jegybanki elemző, makrogazdasági és piacelemző.

(3) Választható specializációk: egészség-gazdaságtan.

(4) Választható specializációk: egészségügyi közgazdaságtan, munkaügyi tanulmányok, összehasonlító gazdaságtan.

(5) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 

(6) Az angol nyelvű mesterképzési szakokon résztvevők idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. A részletek "A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei" alatt találhatók.

Pótfelvételi eljárással kapcsolatos információk

 

Az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven), a közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) és a közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterképzési szakokon a hallgatók 250 000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek (az önköltségi díjon felül).

 

Az angol nyelvű alapképzés esetében az önköltség a harmadik országbeli állampolgár jelentkezőnek a fentiektől eltérő. További információ: economics.uni-corvinus.hu

Amennyiben a jelentkező alapfokú oklevelét külföldön szerezte, úgy a kreditelismerési eljárás mellett az oklevél továbbtanulási céllal történő elismerését is kezdeményeznie kell az Intézménynél. Az eljárás díjköteles. Az eljárásról bővebb információ az alábbi oldalon található: www.uni-corvinus.hu/index.php

 

Az intézményi különeljárás díj összege 4 000 Ft (saját vizsga szervezésének díja), amelyet kizárólag átutalással lehet megfizetni. A különeljárási díj befizetésének a határideje 2019. augusztus 12. Vizsgát megkezdeni csak abban az esetben lehet, ha a különeljárási díj befizetését a jelentkező terhelési értesítővel igazolni tudja, ezért azt a felvételi vizsgára kérjük, hozza magával.

A befizetéshez szükséges adatok:
Számlaszám: 11784009-22229896-0000000 (Figyelem! Az Egyetem számlaszáma megváltozott! Kérjük, hogy a pótfelvételi eljárásban minden díjat az itt megadott számlaszámra utaljanak!)
Számlavezető bank: OTP Bank
Közlemény: Jelentkező neve_születési dátum_A2KE08001K

Amennyiben a jelentkező nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon végzett, akkor legkésőbb 2019. augusztus 7-ig kreditelismerési kérelmet kell benyújtania a Karon (ha azt az általános eljárás vagy a korábbi évek eljárásainak valamelyikében az adott mesterszak vonatkozásában még nem tette meg, ebben az esetben ugyanis elegendő az akkor meghozott határozatot feltölteni). A kérelem alapján a szakok kreditelismerési bizottságai megvizsgálják, hogy a jelentkező korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterszakon mennyi kredit ismerhető el. A kreditelismerési eljárás díjköteles (5 825 Ft). A különeljárási díjat kizárólag átutalással lehet megfizetni. Az eljárásról bővebben a Kar honlapján olvashat, ahonnan a kreditelismerési kérelem formanyomtatványa is letölthető.

A befizetéshez szükséges adatok:
Számlaszám: 11784009-22229896-00000000 (Figyelem! Az Egyetem számlaszáma megváltozott! Kérjük, hogy a pótfelvételi eljárásban minden díjat az itt megadott számlaszámra utaljanak!)

Számlavezető bank: OTP Bank
Közlemény: Jelentkező neve_születési dátum_A2KE08008K

A közgazdasági elemző (magyar nyelven) mesterszak írásbeli felvételi vizsgája 2019. augusztus 15-én 10 órakor, szakmai és motivációs beszélgetése augusztus 15-én 12 órakor kezdődik.

Minden egyéb mesterszak esetében a szakmai és motivációs beszélgetések 2019. augusztus 15-én 10 órakor kezdődnek.

A Kar az írásbeli és a szóbeli vizsgákról külön értesítést nem küld, a jelentkezőknek (bármely mesterszakra történő jelentkezés esetén) augusztus 15-én 9.30 órakor kell megjelenniük az Egyetem Főépületének (Fővám tér 8) I. emelet 187-es irodájánál, ahol a pontos terembeosztás kifüggesztésre kerül.

Valamennyi mesterképzési szakra jelentkezőnek önéletrajzot is kell a jelentkezéshez mellékelnie. Motivációs levelet nem kell benyújtani!

A közgazdálkodás és közpolitika mesterképzésre jelentkezőknek (függetlenül attól, hogy milyen nyelvű képzésre, illetve milyen munkarendű képzésre jelentkeznek) fel kell tölteniük a felsőfokú tanulmányi eredményeiket (az alapképzésben tanult tantárgyak és azok érdemjegyei) igazoló dokumentumot a lezárt féléveikről (leckekönyv vagy oklevél-melléklet).

Amennyiben a jelentkező csak az oklevél megszerzéséről szóló igazolással rendelkezik, és az igazoláson nem szerepel az oklevél minősítése, akkor a jelentkezőnek valamilyen más dokumentummal (leckekönyv másolata, egyéb, az intézmény által kiállított igazolás) kell igazolnia, hogy milyen minősítéssel végzett. Ellenkező esetben a jelentkezőnek az oklevél minősítésére nem adható pontszám.

Nem adható továbbá oklevél minősítésére pontszám annak a jelentkezőnek sem, akinek oklevele nem tartalmazza a minősítését, és valamilyen egyéb módon (igazolással, az oklevél-melléklet feltöltésével) nem tudja igazolni, hogy milyen minősítéssel szerzett oklevelet.

Figyelem: csak olyan szkennelt dokumentumokból tudnak pontszámot számítani, amelyből egyértelműen kiderül, hogy az a jelentkezőhöz tartozik (tehát, ha például az oklevél-melléklet első oldala nincs beszkennelve, és így nem állapíthatóak meg belőle a hallgató személyes adatai, akkor hiába szerepel benne minősítés, abból nem számolható pontszám).

Mivel többletpont csak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért jár, ezért intézményi diákköri konferencián elért eredmények igazolására nincs szükség!

Sportteljesítményért többletpont csak akkor adható, ha a jelentkező az eredményt a felvételi eljárás évében, vagy az azt megelőző három naptári évben érte el.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott mesterképzési szakon 100 pont.

Pontszámítás:

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven) (napplai képzések), közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven) (nappali képzések), közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) (nappali képzések), közgazdasági elemző (angol nyelven) (nappali képzések)

Felvételi pontok:  

- oklevél minősítése alapján: 20 pont és  

- szakmai és motivációs beszélgetés: 70 pont

 

közgazdasági elemző (magyar nyelven) (nappali képzések)

Felvételi pontok:  

- oklevél minősítése alapján: 20 pont és  

- aktuális kérdések közgazdasági elemzése: 50 pont és  

- szakmai és motivációs beszélgetés: 20 pont

 

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.  

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont    

- fogyatékosság: 5 pont    

- gyermekgondozás: 5 pont    

- hátrányos helyzet: 5 pont  

- OTDK 1-3. hely: 5 pont

- sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont  

- sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok

A 2019. augusztus 7-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

                       

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, motivációs levél és/vagy önéletrajz, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

Utolsó frissítés: 2019.07.30.