Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

4. szám (2014. december) - KÜLÖNSZÁM AZ ADÓPOLITIKÁRÓL

Bánfi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék

Baksay Gergely igazgató, Magyar Nemzeti Bank

Balog Ádám alelnök, Magyar Nemzeti Bank

Csepregi Dániel egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Csomós Balázs főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

Kővári Zsombor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kutasi Gábor egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Máté Ákos egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Matolcsy György elnök, Magyar Nemzeti Bank

Nagy Sándor Gyula dékánhelyettes, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Nobilis Benedek főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium

Pásztor Szabolcs felelős szerkesztő, Hitelintézeti

Szemle Perger Júlia egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Pesuth Tamás doktorjelölt, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék; a Magyar Külügyi Társaság főtitkára

P. Kiss Gábor főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

Sárvári Balázs PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Svraka András közgazdász, Nemzetgazdasági Minisztérium

Takács Vera PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

ELŐSZÓ

INTERJÚ

Csendes adóforradalom Magyarországon? Interjú dr. Matolcsy György jegybankelnökkel (Pesuth Tamás)

TANULMÁNYOK

MAGYAR NEMZETI BANK

Balog Ádám: Adóelkerülés és rejtett gazdaság Magyarországon

Baksay Gergely–Csomós Balázs: Az adó- és transzferrendszer 2010 és 2014 közötti változásainak elemzése viselkedési mikroszimulációs modell segítségével.

Csomós Balázs–P. Kiss Gábor: Az adószerkezet átalakulása Magyarországon 2010-től

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Nobilis Benedek–Svraka András: Megoldások a tőkenyereség adózásából fakadó torzítások mérséklésére és a magyar kisvállalati adó

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Bánfi Tamás: Igazságos adó(rendszer) vagy etikus adózó

Kutasi Gábor–Perger Júlia: Adóösztönzőkkel az externáliák ellen: a népegészségügyi termékadó és a széndioxidadó nemzetközi példái

Takács Vera–Máté Ákos–Nagy Sándor Gyula: Adószerkezeti változások az Európai Unióban

Pesuth Tamás: Adópolitikai változások a válság után – a bankadók térnyerése

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

Az adózás ázsiai tapasztalatai. Naoyuki Shinohara: The 5th IMF–Japan High level Tax Conference for Asian Countries „Emerging Taxation Issues for Asian Countries” Tokyo, Japan c. előadásáról (Pesuth Tamás–Sárvári Balázs)

A fiskális föderalizmus amerikai tapasztalatai. C. Randall Henning and Martin Kessler: Fiscal Federalism: US History for Architects of Europe’s Fiscal Union c. cikkéről (Pesuth Tamás–Sárvári Balázs)

Az európai tranzakciós adó visszhangja. Freshfields Bruckhaus Deringer Law Office: EU financial transaction tax c. tanulmányáról és Bruno Waterfield: UK anger over ‘secret’ EU financial transaction tax plan c. cikkéről (Kővári Zsombor–Sárvári Balázs)

A növekedés adórendszere. Christopher Heady: Tax policy to aid recovery and growth c. cikkéről (Csepregi Dániel–Sárvári Balázs)

Az adómegfelelés bizalmi tényezői. Christoph Koglera–Larissa Batranceab–Anca Nichitac–Jozsef Pantyad–Alexis Belianine–Erich Kirchlera: Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia c. cikkéről (Sárvári Balázs)

Adózás és innováció. Pamela Palazzi: Taxation and innovation c. cikkéről (Sárvári Balázs)

Az információcsere automatizációjának szerepe az adózásban OECD nyilatkozat (fordította: Csepregi Dániel)

Bemutatkozik a Hitelintézeti Szemle

ENGLISH ABSTRACTS

3. szám (2014. október)

Bauer Lilla PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola

Endrődi-Kovács Viktória közgazdász, felsőoktatási szakértő

Gábossy Ákos PhD-hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola

Gervai Pál közgazdász

Horváth Csaba szervezetfejlesztési koordinátor, Ad Sidera Kft.

Jenei György professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék 

Juncker, Jean-Claude megválasztott elnök, Európai Bizottság

Kacsirek László egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozásfejlesztési Intézet, Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont

Kovács Ádám Gábor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kovács Ildikó Éva tanszéki mérnök, Szent István Egyetem, Társadalomtudományi- és Tanárképző Intézet

Madarász Imre egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Mellár Tamás egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar

Mészáros Aranka egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes, Szent István Egyetem, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

Mészáros Ádám egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalkozásfejlesztési Intézet, Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont

Mihály Nikolett egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

Papanek Gábor professor emeritus, Eszterházy Károly Főiskola, Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék

Székely-Doby András egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék

Trautmann László egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Varga Erzsébet egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék

Vigvári Gábor egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

HOMLOKTÉRBEN

Jean-Claude Juncker: Új kezdet Európa számára: a munkahelyteremtés, a növekedés,a méltányosság és a demokratikus változás programja

Mellár Tamás: Makroegyensúlyi dilemmák (Ugyanaz a régi történet, vagy valami más?)

Papanek Gábor: A magyar „alkalmazott” közgazdasági kutatások gyökereiről

DOKUMENTUM

A 2014 évi Point Alpha-díj átadása Németh Miklósnak, Magyarország korábbi miniszterelnökének, a magyar–osztrák határ – keletnémet menekültek előtti – megnyitásának 25. évfordulóján

Bevezetés (Jenei György)

Christine Lieberknecht, Türingia Szabadállam (tartomány) miniszterelnöke üdvözlő beszéde

Tarek Al-Wazir hesseni tartományi miniszterelnök-helyettes, gazdasági, energiaügyi, közlekedési és területfejlesztési miniszter üdvözlő beszéde

Dr. Wolfgang Schüssel, az Osztrák Köztársaság volt szövetségi kancellárja laudációja a Point Alpha-díj átadásán (Helmuth Kohl gratulációja és jókívánságai)

Németh Miklós válasza

Klaus Wowereit levele Németh Miklóshoz

TANULMÁNYOK

Gervai Pál–Trautmann László: Globalizáció, adózás, egyenlőtlenség. Az adózás oktatásának elméleti alapjai

Székely-Doby András: Urbanizációs tendenciák és a vidék-város ellentét gyökerei-Kínában

Horváth Csaba–Kovács Ildikó Éva–Madarász Imre–Mészáros Aranka–Mihály Nikolett: Pénzügyi attitűd és a „külső-belső kontroll” összefüggésrendszere

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Bauer Lilla: Néhány gondolat a rendszerváltást követő magyar kormányzatok közpolitikájáról – hermeneutikai megközelítésben

Endrődi-Kovács Viktória: Macedónia gazdasági integrációérettsége

Gábossy Ákos: A kereskedelmi ingatlanfejlesztés globális kihívásai a gazdasági recesszió és az internetes kereskedelem terjedésének tükrében

Varga Erzsébet: Ekvivalens adók hatása a társadalmi egyenlőtlenségre

KÖNYVEKRŐL

A méltóság és az önérték mibenléte. Barcsi Tamás: Az emberi méltóság filozófiája c. könyvéről (Kovács Ádám Gábor)

Fehér holló a rengetegben – egy tényleg praktikus üzleti szakkönyv külkereskedők számára. Constantinovits Milán–Sipos Zoltán: Nemzetközi üzleti technikák c. könyvéről (Mészáros Ádám–Kacsirek László)

Elemző gondolkodóknak és gondolkodó elemzőknek. Galbács Péter: Aktív szabályozás vagy gazdaságpolitikai nihilizmus? c. könyvéről (Vigvári Gábor)

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

Bertha Bulcsu: Balatoni évtizedek (részlet)


ENGLISH ABSTRACTS

2. szám (2014. június)

HOMLOKTÉRBEN

Az európai parlamenti választások eredményei (az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodája)

Surányi György: Folyamatos lemaradás, vagy felzárkózás? A magyar gazdaság teljesítménye nemzetközi összehasonlításban

Kornai János: Fenyegető veszélyek

TANULMÁNYOK

Forgács Imre: Kormányozható-e a globális gazdaság? (részlet a szerző Globális Egyesült Államok? – Utópia vagy utolsó esély című könyvéből)

Benczes István: Európai fiskális unió: tervek és kételyek

Gelei Andrea: Az üzleti kapcsolatok irányítása – fókuszban a bizalom

Artner Annamária: Tőkemegtérülés, bérmunka és demokrácia

Vigvári Gábor: A gazdasági kormányzás válsága a Gazdasági és Monetáris Unióban – a globális politika lehetetlen szentháromsága szemszögéből

Tóth Ákos: A jogrendszerek szerepe az uniós kultúrpolitika kialakításában

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Fikó László: A gazdasági válság hatása Ázsia fejlődésére

Halász Ágnes: Politikai költségvetési ciklusok a magyar államháztartásban

Kovács Éva: Kormányzati koordináció Magyarországon. Esettanulmány az egyablakos ügyfélszolgálati reformról

INTERJÚ

Van-e európai közgazdaságtan? Interjú Csaba Lászlóval (Trautmann László)

FELSŐOKTATÁS

Becsey Zsolt: A közgazdászképzés jövőjéről – hallgatói szemszögből

LAUDÁCIÓ

Román Zoltánt köszöntjük 90. születésnapja alkalmából (Bélyácz Iván, Botos Balázs, Kállay László)

IN MEMORIAM

Hoós János 1938–2014 (Palánkai Tibor, Németh Miklós)

KONFERENCIA

Tíz év az Európai Unióban - felzárkózás nélkül. A GKI Gazdaságkutató Zrt. éves üzleti konferenciája (Veress Tamás)

Pénzügyi laboratórium a huszonegyedik században. A Corvinus FinLab megnyitása (Lovas Anita)

Hozzáférhető tudomány. Konferencia az Open Access Week keretében (Börzsönyi Nóra) 

AUDITÓRIUM

Innováció Telenor-módra.Cristopher Laska előadása (Kovács Márton Benedek)

Paks kettő és a magyar energiapolitika. Madár István és Felsmann Balázs előadása (Jakab Kitti Eszter–Tengely Veronika)

KÖNYVEKRŐL

A kohéziós politika ma fontosabb, mint valaha. Nagy Sándor Gyula–Heil Péter: A kohéziós politika elmélete és gyakorlata c. könyvéről (Kiss Gábor Ferenc)

A kereskedelem sem csodaszer.Udvari Beáta: Az Európai Unió nemzetközi fejlesztéspolitikája: a kereskedelempolitikai eszközök eredményessége c. könyvéről (Urbánné Mező Júlia)

EGYETEMI KÖZÉLET

Bemutatkozik az Egészség-gazdaságtani Diákkör (Rencz Fanni–Strbák Bálint)

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet)

ENGLISH ABSTRACTS

1. szám (2014. március)

A tartalomból:

Ambrus Dániel–Szűcs Tamás: A hitelválságból egy hiteles Európa felé

Rostoványi Zsolt: Gondolkodás a közgazdaságtan oktatásáról

Tamás Pál: A közgazdasági képzés reformjának kontúrjai

Gervai Pál-Trautmann László: A közgazdaságtan oktatásának helyzetéről

Palánkai Tibor-Simai Mihály-Szentes Tamás: A világgazdaságtan helye a Corvinuson

HOMLOKTÉRBEN

Ambrus Dániel–Szűcs Tamás: A hitelválságból egy hiteles Európa felé

FELSŐOKTATÁS

Rostoványi Zsolt: Gondolkodás a közgazdaságtan oktatásáról

Tamás Pál: A közgazdasági képzés reformjának kontúrjai

Gervai Pál-Trautmann László: A közgazdaságtan oktatásának helyzetéről

Palánkai Tibor-Simai Mihály-Szentes Tamás: A világgazdaságtan helye a Corvinuson

Sándorné Kriszt Éva: A felsőoktatás küldetésének értelmezése és teljesítményének mérhetősége

TANULMÁNYOK

Bélyácz Iván–Szász Erzsébet: A pénzügyi rendszer válsághajlamának mélyebb gyökereiről. Gondolatok a likviditási paradoxon kialakulásáról

Galbács Péter: A szabadság mint közgazdasági hagyomány

Kozenkow Judit: Transatlantic Economy in the Shadow of Asia

Szűcs Andrea Dóra: Smart Defense, avagy a biztonságvédelem szakosodása

Szüle Borbála: Szolvenciatőke mint fixpont

Türei Sándor: A demográfiai probléma elemzése és javaslatok kezelésére

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Horváthné Angyal Boglárka: Csak érdekből? Normák és morál a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Regős Gábor: A kockázatok mérése és értékelése

Rövid Éva: A szomáliai tengeri kalózkodás hatása a nemzetközi gazdaságra

Száraz Krisztina: Kényszermunka a modern gazdaságban

LAUDÁCIÓ

Pályakép. Mátyás Antalt köszöntjük 90. születésnapja alkalmából (Szabó Katalin)

EMLÉKEZÉS

Párniczky Gábor 1925–1992 (Kerékgyártó Györgyné)

KONFERENCIA

KÖNYVEKRŐL

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

ENGLISH ABSTRACTS

Utolsó frissítés: 2018.11.30.