Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31  

3. szám (2013. október)

Andor László foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztos, Európai Bizottság

Bánfi Tamás tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék

Bihari Péter egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Bihari Péter egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetem, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Czigány Tibor dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar

Cseke-Táskai Veronika egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Dominek Ákos PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi

Doktori Iskola Gyárfás Natalie egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Gyöngy Sára egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Hajdu Balázs egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Hoós János professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék

Kovács Kármen egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Gazdálkodástudományi Intézet

Kubik Bálint György egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Martin, Dale A. elnök, Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, vezérigazgató, Siemens Hungary Zrt.

Meyer Dietmar tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetem, Közgazdaságtan Tanszék

Németh András Olivér egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék

Németh Bálint PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Matematika Tanszék

Novák Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék

Papp Ferenc főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola, Módszertani Tanszék

Pásztor Szabolcs egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem, Világgazdaság és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Pirisi Károly címzetes egyetemi docens, Budapesti Gazdasági Főiskola

Pitz Mónika PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Gazdálkodástani

Doktori Iskola Rétallér Orsolya PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Rezessy Gergely PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Riskó Gergely egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Schepp Zoltán egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdasági- és Regionális Tudományok Intézete

Szigethy László vezető projektmenedzser, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség

Szuromi Szabolcs Anzelm rektor, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szűcs Zsuzsanna egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Tasnádi Attila egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Matematika Tanszék

A tartalomból:Andor László: Válságkezelés az Európai Unióban és a valutaunió reformja; Hoós János: Európai jövőkép és Magyarország kilátásai; Bihari Péter: Nem konvencionális jegybanki eszközök alkalmazása Magyarországon és külföldön – néhány tapasztalat

HOMLOKTÉRBEN

Andor László: Válságkezelés az Európai Unióban és a valutaunió reformja

Hoós János: Európai jövőkép és Magyarország kilátásai

Bihari Péter: Nem konvencionális jegybanki eszközök alkalmazása Magyarországon és külföldön – néhány tapasztalat

TANULMÁNYOK

Bihari Péter–Czigány Tibor: Elmélet és gyakorlat harmóniája a BME Gépészmérnöki Kar oktatási tevékenységében

Dominek Ákos: A közép- és kelet-európai országok járműipari klaszterei, klaszteresedési folyamatai és klaszterpolitikája

Gyárfás Natalie: A magyar bankrendszer régiós összehasonlításban

Kovács Kármen: A reklámráfordítások makrogazdasági összefüggései

Novák Zsuzsanna: Államadósság, optimális politika, finanszírozás

Papp Ferenc: Végzős közgazdászjelöltek véleménye a gazdasági szereplők etikusságáról

Pirisi Károly: A magán-munkaközvetítők helyzete és a hazai tapasztalatok

Pitz Mónika–Schepp Zoltán: A lakossági devizahitelezés problémája

Rétallér Orsolya–Tasnádi Attila: Az impakt faktor története

Szigethy László: A gazdasági társaságok szabadalmi aktivitása a hazai régiókban

Szuromi Szabolcs Anzelm: Az egyházi tized rendszerének jogtörténeti változásai

IN MEMORIAM

Balogh László 1959–2013

KONFERENCIA - KÖNYVEKRŐL

GAZDASÁG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRATSZEMLE

KÖZGAZDASÁG A SZÉPIRODALOMBAN

2. szám (2013. május)

Bod Péter Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék

Csaba László akadémikus, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, akadémikus

Freész Gergely PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ

Gedeon Péter egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék

Hajdu-Pásztor Petra egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Hegyi Szilvia egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kazinczy Eszter PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Kornai János professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Kubik

Bálint egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Lebó András egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Murányi István egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

Musto István egyetemi magántanár, Debreceni Egyetem, Világgazdaság és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Rencz Fanni egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Rétallér Orsolya egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Ricz Judit közgazdász

Róna Péter fellow, Blackfriars Hall, University of Oxford

Szabó Zsolt PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Szeidovitz Anna Lisa egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Tessényi Judit PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem

Anna Visvizi Professor, The American College of Greece

A tartalomból: Kornai János: Ígéretek megszegése; Murányi István: Tizenévesek politikai kultúrájának jellemzői napjainkban; Bod Péter Ákos: Heterodox gazdaságpolitikák korszaka?; Róna Péter: A közgazdaságtan elméleti gyökereiről

HOMLOKTÉRBEN

Kornai János: Ígéretek megszegése

Gedeon Péter: Az Anti-equilibriumtól A szocialista rendszerig és tovább. Kornai János nyolcvanöt éves

Csaba László: Válságkezelés Európában: új gazdaságfilozófia felé?

AUDITORIUM

Erdő Péter: Gazdaság és erkölcs. Előadás a Budapesti Corvinus Egyetemen

KLASSZIKUSOK

Széchenyi István: Hitel (szerkesztette Ritter Tibor)

TANULMÁNYOK

Bod Péter Ákos: Heterodox gazdaságpolitikák korszaka?

Freész Gergely: Az egyetemi technológiatranszfer szerepe az innovációs folyamatokban

Murányi István: Tizenévesek politikai kultúrájának jellemzői napjainkban

Róna Péter: A közgazdaságtan elméleti gyökereiről

DOKTORI MŰHELYBŐL

Kazinczy Eszter: The transition times of the banking system in South-eastern Europe

Szabó Zsolt: A „kivonulás, tiltakozás, hűség” koncepció és a „kapitalizmus változatai” elmélet közti kapcsolat

Tessényi Judit: Felelős vállalati magatartás a Szerencsejáték Zrt.-nél

INTERJÚ

Az egészségturizmus jelene és jövője. Interjú August Österle professzorral (Rencz Fanni)

KOLLÁZS

Az egészség-gazdaságtan avatott művelője. Werner Brouwer professzor köszöntése, előadása és válaszai (Rencz Fanni)

KONFERENCIA

KÖNYVEKRŐL

VÁLOGATÁS A GAZDASÁGI VILÁGSAJTÓ CIKKEIBŐL

1. szám (2013. március)

 Baranyi Márton PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Bató Márk közgazdász, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Benczes István egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Blahó András egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Csaba László egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék és Közép-Európai Egyetem

Endrődi-Kovács Viktória PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Farkas Beáta intézetvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

Fazakas Szabolcs elnökségi tag, Európai Számvevőszék

Gervai Pál közgazdász

Halmai Péter tanszékvezető egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék

Jody Jensen tudományos főmunkatárs, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet

Kengyel Ákos egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Kutasi Gábor egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Láng Eszter egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Világgazdaságtan és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Magas István tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Miklós Gábor egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Miszlivetz Ferenc tudományos tanácsadó, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet

Nagy Sándor Gyula egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Palkovits Valér PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Rácz Margit kutatási igazgató, MTA KRTK, Világgazdasági Intézet

Rostoványi Zsolt rektor, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Simai Mihály professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Szentes Tamás professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Szent-Iványi Balázs egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Trautmann László dékán, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar

Vigvári Gábor egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

A tartalomból: Palánkai Tibort köszöntjük;  Halmai Péter: A növekedési potenciál eróziója és krízise az Európai Unióban;  Rácz Margit: A jó, a rossz és a tökéletlen - Adósságfinanszírozás az eurózónán belül

75. születésnapja alkalmából köszöntjük Palánkai Tibor Akadémikust, a Budapesti Corvinus Egyetem Emeritus Professzorát

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Szentes Tamás: Tények, adatok és mutatószámok felhasználásának anomáliái

A VÁLSÁG HATÁSAI EURÓPÁBAN

Csaba László: Európai Egyesült Államokat – de most rögtön?

Fazakas Szabolcs: „Lessons of the Euro-crisis – challenges to the Hungarian EUpolicy” című, a Budapest Corvinus Egyetemen, a 2012. október 31-i konferencián tartott előadásának magyar változata

Gervai Pál - Trautmann László: A neoliberális "kapitalizmus" fogalom megszűnése

Jody Jensen: The implications of the financial crisis on the EU and democracy

Halmai Péter: A növekedési potenciál eróziója és krízise az Európai Unióban

Magas István: Európai Unió: túlélés vagy távlati tervezés – az állam változó szerepei

Miklós Gábor: A magyar eladósodás és a válság hatásai

Miszlivetz Ferenc: Európa halmozódó válságai

EURÓPAI GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS

Benczes István: Kormányközi szerződéssel a költségvetési stabilitásért?

Simai Mihály: Global economics governance in the post-crisis world

Rácz Margit: A jó, a rossz és a tökéletlen - Adósságfinanszírozás az eurozónán belül

Vigvári Gábor: Gazdasági kormányzás a gazdasági és monetáris unióban - a globális politika lehetetlen szentháromsága szemszögéből

BŐVÍTÉS ÉS INTEGRÁCIÓÉRETTSÉG

Blahó András-Palkovits Valér: Aszimmetriák az Európai Unión belül

Baranyi Márton: Magyarország aszimmetrikus kereskedelmi függősége az integrációs profil szemszögéből

Endrődi-Kovács Viktória: Az integrációérettség elméletének továbbgondolása és kiterjesztése

Kutasi Gábor: The Reverse Balassa–Samuelson Effect in the Euro Zone

KÖZÖS KÖLTSÉGVETÉS, POLITIKÁK, RÉGIÓK

Bató Márk: A pénzügyi eszközök szerepe az Európai Unió kohéziós politikájában

Farkas Beáta: A sikeres felzárkózástól a hanyatlásig – a mediterrán országok az Európai Unióban

Kengyel Ákos: A megszokott keretek csapdájában. Gondolatok az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetési kiadásairól

Láng Eszter: Megélhető tapasztalat: Globalizáció a képzőművészetben

Nagy Sándor Gyula: Katalónia a következő független állam Európában?

Palkovits Valér: Többéves pénzügyi keret vitája középről és a sor végéről – Magyarország és Lettország harcban a mezőgazdasági és kohéziós támogatásokért

Szent-Iványi Balázs: Az Európai Unió nemzetközi fejlesztéspolitikája előtt álló kihívások és válaszok

Utolsó frissítés: 2018.11.30.