Április - 2020
H K S C P S V
  02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

4. szám (2011. december) - special English language issue

Tamás SZENTES professor emeritus in the Department of World Economy, Corvinus University of Budapest

István MAGAS CSc of Economics, professor and head of the Department of World Economy, Corvinus University of Budapest

Pavel HNÁT PhD of Economics and assistant professor in the Department of World Economy, Faculty of International Relations, University of Economics, Prague

András TÉTÉNYI assistant lecturer in the Department of World Economy, Corvinus University of Budapest

Izabella FEIERABEND PhD student in the Department of World Economy, Corvinus University of Budapest

Norbert SZIJÁRTÓ PhD student in the Department of World Economy, Corvinus University of Budapest

Gábor KUTASI PhD of Economics and assistant professor in the Department of World Economy, Corvinus University of Budapest

Gergely REZESSY PhD student in the Department of World Economy, Corvinus University of Budapest

Tamás MIZIK PhD of Economics and assistant professor in the Department of Agricultural Economics and Rural Development, Corvinus University of Budapest

Szilvia PALAKOVICS MSc of Economics, and agricultural and financial expert of the Hungarian Ministry of Rural Development

Ágnes TŐRÖS PhD student in the Department of World Economy, Corvinus University of Budapest

Krisztina HEGEDÜS PhD student in the Department of World Economy, Corvinus University of Budapest

A tartalomból: Tamás Szentes: Concept, Measurement, and Ideology of “National Competitiveness”; István Magas: Post-Crisis Lessons for Open Economies, Pavel Hnát: Global Imbalances and their Evolution During the Current Crisis

Tamás Szentes: Concept, Measurement, and Ideology of “National Competitiveness”

István Magas: Post-Crisis Lessons for Open Economies

Pavel Hnát: Global Imbalances and their Evolution During the Current Crisis

András Tétényi: Sustainability within the Social Assistance System of the Republic of South Africa

Izabella Feierabend: Mitigation and Adaptation to Climate Change

Norbert Szijártó: Cost-Benefit Analysis of Climate Change (a Methodological Overview of Recent Studies)

Gábor Kutasi: Eu Practices for Carbon Taxation

Gergely Rezessy: Weather Derivative Markets

Tamás Mizik–Szilvia Palakovics: The Effects of Climate Change on (the European) Agriculture

Ágnes Tőrös: Balancing Economic Growth with Climate Change – the Case of China

Krisztina Hegedüs: Changes in the Russian Climate and its Consequences

3. szám (2011. október)

Akerlof, George Nobel-díjas közgazdász, egyetemi tanár, kaliforniai Berkeley Egyetem

Andor György tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pénzügyek Tanszék

Baranyi Márton PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Bod Péter Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék

Bróz Katalin egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Csaba László az MTA levelező tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem és a CEU egyetemi tanára

Darida Katka egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Farkas Péter tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Halász Ferenc egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Havelda Zsuzsanna hivatalvezető, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, dékáni hivatal

Incze Zsombor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Inotai András igazgató, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Kornai János professor emeritus, Harvard University, Budapesti Corvinus Egyetem

Kovács Dávid Krisztián egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Magas István tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Molnár Eszter egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Nagy Éva munkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Németh András Olivér tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék

Novák Zsuzsanna tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék

Pitti Zoltán tudományos kutató, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék

Sugár András oktatási dékánhelyettes, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar

Szakolczai György professor emeritus, Általános Vállalkozási Főiskola

Székely Balázs egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Szilágyi György statisztikus, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, volt ENSZ-tisztviselő New Yorkban és Genfben

Tamás Pál kutató, MTA Szociológiai Kutatóintézet Tőkés László egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Török László PhD-hallgató, Debreceni Egyetem

Trautmann László tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Vida Krisztina tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Zalai Ernő akadémikus, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék

A tartalomból: Kornai János: Kapcsolatom a "Közgázzal": a múlt, a jelen és a jövő. Magas István: Konjunktúraingadozások az Egyesült Államokban 1970-2010 - értelmezési nehézségek. Pitti Zoltán: A gazdasági teljesítmények vállalkozási mérettől függő jellemzői Magyarországon.

HOMLOKTÉRBEN

Kornai János: Kapcsolatom a „Közgázzal”: a múlt, a jelen és a jövő

Magas István: Konjunktúraingadozások az Egyesült Államokban 1970–2010 – értelmezési nehézségek

VILÁGGAZDASÁG

Adósságválság, recesszió, útkeresés. Interjú Inotai Andrással (Baranyi Márton–Trautmann László)

Farkas Péter: Labilis világgazdaság. A világgazdaság ingatag helyzetének mélyebb okairól 2011 közepén

Vida Krisztina: A válság Közép- és Kelet-Európában. Fő makrogazdasági trendek az Európai Unió tíz közép- és kelet-európai tagországában

TANULMÁNYOK

Novák Zsuzsanna: Karl Marx és Karl Menger néhány gondolata a pénz eredetéről

Pitti Zoltán: A gazdasági teljesítmények vállalkozási mérettől függő jellemzői Magyarországon

Szakolczai György: Demográfiai és közegészségügyi trendek és az újraelosztás. Rostow és Fogel elemzései és az ezekből eredő általános és hazai gazdaságpolitikai következtetések

Szilágyi György: Segélyprogramok és gazdaságfejlesztés

Tamás Pál: Felzárkózás, értékek és szolidaritás. Társadalmi jövőképek és intézményi reformok – 2025

Török László: Az európai privatizációs modellek komparatív elemzése. Posztszocialista és piaci intézményi eljárások a magánosításban

Zalai Ernő: Bródy András, a kaszton és társadalmon kívüli tudós

NOBEL-DÍJAS KÖZGAZDÁSZOK

Magatartás-makroökonómia és makroökonómiai magatartás. George Akerlof Nobel-díjas előadása – második rész (fordította Nagy Erzsébet)

FELSŐOKTATÁS

Andor György: Megjegyzések a felsőoktatás finanszírozásának tervezett modelljéhez

A közgazdászképzés tanterveinek összehasonlítása (Trautmann László)

Kitekintés: öt német egyetem közgazdaságtudományi programja (összeállította Halász Ferenc)

Adatok és következtetések a Közgazdaságtudományi Karon 2009–2011 között végzett alapszakosokról és a 2011-ben végzett mesterszakosokról (Havelda Zsuzsanna–Sugár András)

A Corvinusról a Harvardra. Két egykori K-karos diák élményei (az interjút Halász Ferenc készítette)

KONFERENCIA

KÖNYVEKRŐL

VÁLOGATÁS

2. szám (2011. június)

Almási Miklós professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

Rácz Margit kutatási igazgató, MTA Világgazdasági Kutatóintézet Rostoványi Zsolt intézetvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Bálint András egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalkozásfejlesztési Intézet, Stratégia és Projektvezetés Tanszék

Horváth Viktória pályázati referens, Budapesti Corvinus Egyetem, Pályázati Iroda

Tomcsányi Krisztina PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalkozásfejlesztési Intézet, Stratégia és Projektvezetés Tanszék

Virág Attila PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola

Blahó András egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Hugyecz Attila PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Oblath Gábor közgazdász, a Monetáris Tanács és a Költségvetési Tanács volt tagja

Benczes István egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Váradi Szilvia közgazdász

Nagy Sándor Gyula egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszék

Somody Gábor jogász

Artner Annamária tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Szász Erzsébet egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad,

Románia Ercan Gündog7an egyetemi tanár, Girne American University, Észak-Ciprus

Kis-Benedek József egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Védelemgazdasági Tanszék

George Akerlof Nobel-díjas közgazdász, egyetemi tanár, kaliforniai

Berkeley Egyetem Nagy Erzsébet PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Makroökonómia Tanszék

Jámbor Attila egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Agrárgazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék

Ewa Orlewska igazgató, Centre for Pharmacoeconomics, Varsó, Lengyelország

Baji Petra egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóintézet

August Österle egyetemi tanár, Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem, Szociálpolitikai Intézet

Balogh Orsolya egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Hevér Noémi egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Bróz Katalin egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Németh András Olivér egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék

Monori Gábor PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Kutasi Gábor adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Miklós Gábor egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Halm Tamás főtitkár, Magyar Közgazdasági Társaság

Endrődi-Kovács Viktória PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Uliha Gábor PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Makroökonómia Tanszék

Papp Zsolt egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Csortos Orsolya közgazdász

A tartalomból: Rácz Margit: Versenyfutás az idővel, avagy válság és válságkezelés az eurózónában. Blahó András: Az átalakuló globális pénzügyi szabályozó rendszer kérdései. Oblath Gábor: Az euró-övezethez való csatlakozás hazai feltételeinek újragondolása. Benczes István - Váradi Szilvia: Aranyszabály helyett adósságfék - a német példa.

Almási Miklós: Új történelmi lecke (A kancellár nem ír memoárt – könyvismertetés; A globalizáció és az Európai Unió – interjú Almási Miklóssal)

HOMLOKTÉRBEN

Rácz Margit: Versenyfutás az idővel – avagy válság és válságkezelés az eurózónában

Rostoványi Zsolt: Az európai iszlám (könyvrészlet)

Kutatómunka a Budapesti Corvinus Egyetemen (Bálint András-Horváth Viktória-Tomcsányi Krisztina-Virág Attila)

TANULMÁNYOK

Blahó András: Az átalakuló globális pénzügyi szabályozó rendszer kérdései

Hugyecz Attila: Az olajellátás biztonsága az észak-afrikai és közel-keleti események fényében

Oblath Gábor: Az euró-övezethez való csatlakozás hazai feltételeinek újragondolása

Benczes István–Váradi Szilvia: Aranyszabály helyett adósságfék – a német példa

Nagy Sándor Gyula–Somody Gábor: Gazdasági versenyképességet támogató pályázatok eredményessége az NFT és az ÚMFT keretében

Artner Annamária: Ismét sikeres lesz-e Írország?

Szász Erzsébet: A vállalati teljesítmény torzított kimutatásának okairól és indítékairól

Ercan Gündogan: National and International Change and the Case of Istanbul and Turkey

Kis-Benedek József: Világpolitikai tendenciák 2011-ben

NOBEL-DÍJAS KÖZGAZDÁSZOK

Magatartás-makroökonómia és makroökonómiai magatartás. George Akerlof Nobeldíjas előadása (fordította Nagy Erzsébet)

ÉLMÉNYEK A FELSŐOKTATÁSBAN

Egy posztdoktori ösztöndíjas tapasztalatai. Felsőoktatás az Egyesült Királyságban (Jámbor Attila)

KONFERENCIA

AUDITÓRIUM

KÖNYVEKRŐL

VÁLOGATÁS

1. szám (2011. február)

Galbács Péter főiskolai adjunktus, Budapesti Gazdasági Főiskola, Közgazdasági Intézeti Tanszéki osztály

Racskó Péter egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Informatikai Intézet

Lehoczki Bernadett egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Somogyi Ferenc egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék

Szentes Tamás professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Szigeti Judit PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék

Podruzsik Szilárd egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék

Artner Annamária tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Marosán György főiskolai tanár, Budapesti Gazdasági Főiskola Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék

F. Liska Tibor közgazdász

Dorner Anikó PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Regős Gábor PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Makroökonómia Tanszék

László Gyula egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Bekker Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági elméletek Története Tanszék

Kovács Annamária könyvtáros, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Inotai András Igazgató, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Ludvig Zsuzsa tudományos munkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Galambos Attila egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Boros Jenő volt azerbajdzsáni nagykövet, a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára

Szent-Iványi Balázs tudományos munkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Csicsmann László egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Németh András Olivér egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék

Mészáros Ádám egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont

Szívós László egyetemi tanársegéd, Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetem, Pénzügyek Tanszék

Wisniewski Anna külső tanácsadó, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Farkas Adrienn egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Horváth András egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

van der Meer Ágoston egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kovács Barbara egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Márkus Gergely egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Fodor Emese Zsófia egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Tóth Brigitta egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kékuti Laura egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Bodrogi Márton egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Székely Balázs egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Budai Péter egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kövesi Tibor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

A tartalomból: Szentes Tamás: Nyílt vagy rejtett ideológiák. Lehoczki Bernadett: A felemelkedés mátrixa. Brazília a Lula-érában. Szigeti Judit-Podruzsik Szilárd: A magyar élelmiszer-fogyasztók helyzete az EU-ban. Bekker Zsuzsa: "A tanítót a tanítvány választja". Emlékezés Bródy Andrásra.

HOMLOKTÉRBEN

Galbács Péter: A mainstream közgazdaságtani elmélet irrelevanciájáról

Racskó Péter: Informatika, telekommunikáció és gazdasági stabilitás

TANULMÁNYOK

Lehoczki Bernadett: A felemelkedés mátrixa. Brazília a Lula-érában

Somogyi Ferenc: A közgazdaságtan időszerű módszertani kérdései

Szentes Tamás: Nyílt vagy rejtett ideológiák. A diszciplináris elkülönültség fogságába zárt társadalomtudomány a globális válság tükrében

Szigeti Judit–Podruzsik Szilárd: A magyar élelmiszer-fogyasztók helyzete az EU-ban

Artner Annamária: Az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

Marosán György: A gazdasági döntés evolúciós elméletének néhány kérdése

F. Liska Tibor: A Liska-modell feltételei

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Dorner Anikó: A tovagyűrűző hatás (spillover) elméleti rendszerezése

NOBEL-DÍJAS KÖZGAZDÁSZOK

Keresési súrlódásos piacok. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia Díjbizottságának összeállítása: A 2010-es közgazdasági Nobel-díj tudományos háttere (Regős Gábor)

FOGLALKOZTATÁS MAGYARORSZÁGON

László Gyula: Foglalkoztatás és paktumok

IN MEMORIAM

Bekker Zsuzsa: „A tanítót a tanítvány választja”. Emlékezés Bródy Andrásra

VÁLOGATÁS A VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET ANYAGAIBÓL

Inotai András: Kína világgazdasági szerepének erősödése

Artner Annamária : A kínai működőtőke-export és az Európai Unió új keleti tagállamai

Ludvig Zsuzsa: Finnország – józan partnerség

Inotai András: Gondolatok a magyar gazdasági stratégia saroktényezőiről

KONFERENCIA

AUDITÓRIUM

KÖNYVEKRŐL

VÁLOGATÁS

Utolsó frissítés: 2018.11.30.