Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 24 25 26
27 28 29 30 31  

4. szám (2010. október)

Inotai András igazgató, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Szent-Iványi Balázs tudományos segédmunkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Endrődi-Kovács Viktória PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Kürthy Gábor egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék

Szabadi Gábor egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Sárközy Tamás egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Heinz Dieter Wenzel egyetemi tanár, Bambergi Egyetem

Kocsis László projektmenedzser, Budapesti Corvinus Egyetem

Bató Márk munkatárs, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Halász Ágnes elemző közgazdász, Nemzetgazdasági Minisztérium

Kutasi Gábor egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Nagy Sándor Gyula egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Palánkai Tibor akadémikus, professzor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Szalai Erzsébet tudományos tanácsadó, MTA Politikai Tudományok Intézete

Szüle Borbála egyetemi adjunktus, Közgazdaságtudományi Kar, Biztosítási Oktató és Kutató Csoport

Vigvári Gábor egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási Hivatal Kutatási Főosztály

Karácsony András egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

Kormos János egyetemi tanár, dékán, Debreceni Egyetem

Rappai Gábor egyetemi docens, dékán, Pécsi Tudományegyetem

Kelemen József PhD-hallgató, BCE, Közg.i Elméletek Története Tanszék

Szegő László egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Selei Adrienn tanársegéd, ELTE Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtan Tanszék

Nováky Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Jövőkutatás Tanszék

Benczes István egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Sümegi István főiskolai tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ

Bariska István főiskolai docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ

Bősz Anett egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Diera Dávid egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Fodor Emese Zsófia egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kaló Máté egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Márkus Gergely egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Merényi Miklós egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Pocsarovszki Ráchel egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Sasvári Szabolcs Tamás egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

A tartalomból: Palánkai Tibor: Az integráció mérésének lehetőségei. Nagy Sándor Gyula: A kohéziós politika hatékonysága. Szalai Erzsébet: A kelet-európai újkapitalizmus válsága - a magyar példa. Szent-Iványi Balázs: Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! Konferencia a BCE Közgazdaságtudományi Karán a felsőoktatásról.

HOMLOKTÉRBEN

A kilábalás tényezői. Interjú Inotai Andrással (Szent-Iványi Balázs–Endrődi-Kovács Viktória)

Kürthy Gábor: Monetáris politikai tendenciák I. – Eszközárak

Szabadi Gábor: A torontói G20-csúcs. Viták a nemzetközi szaksajtóban a válságkezeléséről

INTERJÚK

A válság és az újkapitalizmus. Interjú Sárközy Tamással (TL)

Bambergből nézve. Interjú Heinz Dieter Wenzellel (Kocsis László)

TANULMÁNYOK

Palánkai Tibor: Az integráció mérésének lehetőségei

Bató Márk–Szent-Iványi Balázs: Az Európai Unió kibővítésének hatása a lisszaboni stratégia hatékonyságára – tapasztalatok az Európa 2020 stratégia tervezéséhez

Halász Ágnes: Politikai konjunktúraciklusok

Kutasi Gábor: Monetáris hatásosság közösségi szinten

Nagy Sándor Gyula: A kohéziós politika hatékonysága

Szalai Erzsébet: A kelet-európai újkapitalizmus válsága – a magyar példa

Szüle Borbála: Közjavak optimális előállítása

Vigvári Gábor: Tanulságok a Gazdasági és Monetáris Unió számára a 2008-as világgazdasági válság kapcsán

FOGLALKOZTATÁS MAGYARORSZÁGON

Frey Mária: Az állami foglalkoztatási szolgálatok szerepe az Európai Unió munkaerő-piaci válságkezelésében

KONFERENCIA

AUDITÓRIUM

KÖNYVEKRŐL

VÁLOGATÁS

3. szám (2010. augusztus) - special English language issue

László AKAR GKI Economic Research Co.

Canan BALKIR Dokuz Eylul University, Izmir, Graduate School of Social Sciences

István BENCZES Corvinus University of Budapest, Faculty of Economics

László CSABA CEU, University of Debrecen, Corvinus Univeristy of Budapest

Philippe DE LOMBAERDE United Nations University – Comparative Regional Integration Studies, Bruges

Oscar GUINEA College of Europe, Bruges

Horst HANUSCH University of Augsburg, Faculty of Economics

Savvas KATSIKIDES University of Cyprus, Department of Social and Political Sciences

Christopher MAROSHEGYI Hungarian Fulbright Commission

Tatjana MURAVSKA University of Latvia, Centre for European and Transition Studies

Sándor Gyula NAGY Corvinus University of Budapest, Faculty of Economics

Tibor PALÁNKAI Corvinus University of Budapest, Faculty of Economics

Giulia PIETRANGELI European Commission, Brussels

Franco PRAUSSELLO University of Genoa

Andreas PYKA University of Hohenheim, Faculty of Economics

Constantin STEPHANOU Panteion University of Athens

Florian WACKERMANN University of Augsburg, Faculty of Economics

Chatrini WEERATUNGE UNDP Asia Pacific Regional Centre, Colombo.

Ryszard WILCZYNSKI Warsaw University of Finance and Management

A tartalomból: Tibor Palánkai: Evaluation of EU membership of the new member states. Hungary after five years of EU membership. László Csaba: Economics of the new member states: a post-crisis perspective. Zoltán Pitti: Financial crisis and the change in the practice of applying common charge costs. Franco Praussello: Italian experience with the euro.

Tibor Palánkai: Editorial

Tibor Palánkai: Evaluation of EU Membership of the New Member States. Hungary after five years of EU Membership

Canan Balkir: Turkey's Road to EU Membership: Economic Outlook

László Csaba: Economics of the New Member States: A Post-Crisis Perspective

Tatjana Muravska: Post-Accession Latvia: Impact of the EU Membership

Ryszard Wilczynski: EU Integration, Capital Flows and Convergence

László Akar: Hungarian euro-zone entry, as early or as late as possible?

István Benczes: Fiscal adjustment and economic growth in the European Union

Zoltán Pitti: Financial crisis and the change in the practice of applying common charge costs

Sándor Gyula Nagy–Christofer Maroshegyi: An Evaluation of the EU's initiative to improve Hungarian SME growth and Access to Finance

Franco Praussello: Italian Experience with the Euro

Philippe De Lombaerde–Oscar Guinea–Giulia Pietrangeli–Chatrini Weeratunge: Systems of Indicators for Monitoring Regional Integration Processes: Where Do We Stand Anno 2010?

Horst Hanusch–Andreas Pyka–Florian Wackermann: Patterns of Future-orientation in Central and Eastern Europe

Savvas Katsikides: The Social and Economic effects of the present economic crisis

Constantin Stephanou: Multilateral designs in the EU's External Relations: The Eastern Partneship and the Union for the Mediterranean

2. szám (2010. április)

Surányi György elnök, Cib Bank Zrt.

Pitti Zoltán tudományos kutató, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságpolitika Tanszék

Csaba László egyetemi tanár, Közép-Európai Egyetem, Debreceni Egyetem és Budapesti Corvinus Egyetem

Benczes István egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Kutasi Gábor egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Nováky Erzsébet egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Jövőkutatás Tanszék

Szalavetz Andrea tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Ercan Gündogan egyetemi tanár, Girne American University, Észak-Ciprus

Adler Judit kutatásvezető, GKI Gazdaságkutató Zrt.

Kelemen József PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági Elméletek Története Tanszék

Inzelt György egyetemi hallgató

Geert Bouckaert egyetemi tanár, Leuveni Katolikus Egyetem, a European Group of Public Administration elnöke

Kovács Olivér PhD-hallgató, Debreceni Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Horváthné Angyal Boglárka PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Hugyecz Attila tudományos munkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Inotai András igazgató, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Rácz Margit kutatási igazgató, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Ludvig Zsuzsa tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Bécsi Zsófia PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Fébert Zsófia tanár, Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Nagyatád

Kopits György elnök, Költségvetési Tanács Veigl Helga PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Jövőkutatás Tanszék

Endrődi-Kovács Viktória PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Domonkos Endre PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Csapó Krisztián egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ

Petheő Attila egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ

Wieszt Attila egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

A tartalomból: Benczes István - Kutasi Gábor: A költségvetési politika fenntarthatósága és a szabályalapú gazdaságpolitika. Nováky Erzsébet: Negyvenéves a magyar jövőkutatás. Szalavetz Andrea: Relokáció és a helyi leányvállalat fejlődése egy autóipari beszállító példáján. Adler Judit: A szociális védelmi rendszer néhány fontosabb jellemzője.

HOMLOKTÉRBEN

Surányi György: Téves diagnózis, téves terápia

Pitti Zoltán: A gazdasági válság és az EU közteherviselési gyakorlatának változása

Kihasználni a szinergiákat. Interjú Mészáros Tamással

TANULMÁNYOK

Csaba László: Gazdaságelmélet és gazdaságpolitika a válság után

Benczes István-Kutasi Gábor: A költségvetési politika fenntarthatósága és a szabályalapú gazdaságpolitika

Nováky Erzsébet: Negyvenéves a magyar jövőkutatás

Szalavetz Andrea: Relokáció és a helyi leányvállalat fejlődése egy autóipari beszállító példáján

Ercan Gündogan: Art as Regards Science and Religion

FOGLALKOZTATÁS MAGYARORSZÁGON

Adler Judit: A szociális védelmi rendszer néhány fontosabb jellemzője

NOBEL-DÍJAS KÖZGAZDÁSZOK

Gazdasági kormányzás. A 2009-es közgazdasági Nobel-emlékdíj tudományos háttere. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia összeállítása (fordította Kelemen József)

IN MEMORIAM PAUL A. SAMUELSON

Inzelt György: Paul Samuelson emlékére

Paul A. Samuelson: Középutas kiáltvány (fordította Misz József)

DOCTOR HONORIS CAUSA

Geert Bouckaert: Research in Public Administration for the Future. (A szerző előadása díszdoktorrá avatásának alkalmából)

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Kovács Olivér: Fiskális fenntarthatóság és konszolidáció – Portugália és Finnország ellentmondásos esete

Horváthné Angyal Boglárka: A nemzetközi segélyezés mikroökonómiai megközelítésben. Köz- vagy magánjószág-e a segély?

VÁLOGATÁS A VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET ANYAGAIBÓL

Inotai András: A világgazdaság 2010-ben: a válság és következményeinek kezelése

Rácz Margit: Tartós deficit görög módra

Ludvig Zsuzsa: Ukrajna „régi-új” vezetés alatt

KONFERENCIA

KÖNYVEKRŐL

1. szám (2010. február)

Pirisi Károly főigazgató, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Palánkai Tibor akadémikus, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Artner Annamária tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Asztalos László György a Felügyeleti Tanács tagja, Pénzügyi Szervezetek Állami Fel- ügyelete

Csicsman László egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Érsek Katalin PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Kutatóközpont

Miklós-Somogyi Patrícia egyetemi tanársegéd, Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék, Kaposvári Egyetem

Balogh László egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék

Daniel Kahneman egyetemi tanár, Princeton Egyetem

Brandtmüller Ágnes PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Közszolgálati Tanszék

Hutkai Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Magánjogi Tanszék

Novák Zsuzsanna egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék

Simai Mihály akadémikus, kutatóprofesszor, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Kőrösi István tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Vida Krisztina tudományos főmunkatárs, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Inotai András igazgató, MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Juhász Ottó nyugalmazott nagykövet

Galbács Péter egyetemi adjunktus, Budapesti Gazdasági Főiskola

Farkas Zoltán szerkesztő, újságíró, HVG

Veszelszki Ágnes egyetemi tanársegéd, ELTE

Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Bakó Barna egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Jenei György egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Közszolgálat Tanszék

Kutasi Gábor egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Világgazdasági Tanszék

Selei Adrienn PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék

Baji Petra PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Kutatóközpont

Dezső Linda egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Berna Zoltán egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Farkas Eszter egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Gulácsi L. Ádám egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Hunyadi Edit egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Kiss Tamás egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Lakatos Gergő egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Mikudina Boglárka egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Nemes Bianka egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Pongrácz Norman egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Révész Péter egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Tóth Miklós egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Tőkés László egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

Vámos Róbert egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

A tartalomból: Pirisi Károly: A hazai foglalkoztatáspolitika kihívásai. Artner Annamária: Válságkezelés Görögországban. Csicsmann László: Eltérő modernizációs perspektívák a közel-keleti muszlim államokban. Miklós-Somogyi Patrícia - Balogh László: A költségvetés és az infláció európai összehasonlító elemzése (1999-2007).

HOMLOKTÉRBEN

Pirisi Károly: A hazai foglalkoztatáspolitika kihívásai

Palánkai Tibor: Megjegyzések Joseph Stiglitz és Amartya Sen „A gazdasági teljesítmények és a szociális haladás” című jelentéséhez

Asztalos László György: Válaszúton a pénzintézeti szabályozás és felügyelet

TANULMÁNYOK

Artner Annamária: Válságkezelés Görögországban

Csicsmann László: Eltérő modernizációs perspektívák a közel-keleti muszlim államokban

Érsek Katalin–Gulácsi L. Ádám–Mikudina Boglárka: Hogyan fizessük a számlát? Egészségügyi reform Hollandiában

Miklós-Somogyi Patrícia–Balogh László: A költségvetés és az infláció európai összehasonlító elemzése (1999-2007)

NOBEL-DÍJAS KÖZGAZDÁSZOK

Daniel Kahneman: A korlátozott racionalitás feltérképezése az intuitív döntések és választások szempontjából II. (fordította Dezső Linda és Selei Adrienn)

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

Brandtmüller Ágnes: Társadalmi szempontok az egészségügyi forrásallokációban

Hutkai Zsuzsanna: A gazdaság fejlesztésének programja. Az Új Magyarország fejlesztési terv gazdaságfejlesztési operatív programjának időszakos értékelése a 2007–2008-as akciótervek tükrében

Novák Zsuzsanna: Robert J. Barro és a költségvetési túlköltekezés

VÁLOGATÁS A VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET ANYAGAIBÓL

Simai Mihály: A G20 Pittsburgh-ben

Kőrösi István: Pályamódosítás vagy új útkeresés. Németország a választások után

Vida Krisztina: Gondolatok az ír népszavazásról és az EU reformjáról

Kína: Realitás és esély (3. kötet). Az MTA Kína-projektjének kutatási eredményei (részletek)

Inotai András–Juhász Ottó: A változó Kína (részletek a kötetből)

KONFERENCIA

KÖNYVEKRŐL

VÁLOGATÁS

Utolsó frissítés: 2018.11.30.