Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

NO VALID TEMPLATE SELECTED

NO VALID TEMPLATE SELECTED

VERSENYKÉPESSÉG KUTATÁSOK MŰHELYTANULMÁNY-SOROZAT

VERSENYKÉPESSÉG KUTATÁSOK MŰHELYTANULMÁNY-SOROZAT

ISSN 1787-6915 (Online)

Kiadja: Budapesti Corvinus Egyetem, Versenyképesség Kutató Központja

1093 Budapest Fővám tér 8.

T:  482 5569, F: 482 5290, email: versenykepesseg@uni-corvinus.hu

Kiadásért felel: Chikán Attila igazgató

2019

60. Boda György, Fülöp Zoltán, Losonci Dávid, Matyusz Zsolt - Vállalatszerkezet és termelékenység

2018

59. Nemzeti versenyképességi intézményrendszer_ChA-MB-SzE - 2018

58. Chikán Attila-Molnár Boglárka-Szabó Erika:A nemzeti versenyképesség
intézményi támogatása - 2018

2013

57. Chikán Attila - Szabó Erika Márta: Nemzeti versenyképességi intézmények és programok - 2013

2009

56. Kiss János: A magyar innovációs rendszer vizsgálata egy iparágon keresztül -2009

55. Balaton Károly: AZ EU-csatlakozás óta bekövetkezett változások és azok hatása a vállalati stratégiákra - Összefoglaló az interjúk tapasztalatairól - 2009

54. Demeter Krisztina - Jenei István-Losonci Dávid: A lean menedzsment bevezetésének hatása a vállalati versenyképességre  -  kompetenciák és teljesítmény - 2009

53. Demeter Krisztina - Matyusz Zsolt: Külső tényezők és adottságok hatása a vállalatok teljesítményére az értékteremtés szűrőjén keresztül - 2009

52. Gelei Andrea: Az üzleti kapcsolatok stabilitását befolyásló tényezők  - fókuszban a hazai FMCG ellátási lánc kapcsolatai - 2009

2008

 

51. Angyal Ádám - Vállalatok társadalmi felelőssége

50. Csillag Sára: Vállalatok társadalmi felelőssége és a versenyképesség - 2008

49. Chikán Attila - Czakó Erzsébet: Versenyképesség - ahogyan a vállalatvezetők látják - 2008

2005-2006

48. Kiss Katalin: Versenyképesség Írországban - az Ír Versenyképességi Tanács működése és eredményei - 2005

47. Báthory Zsuzsanna: Az IMD és a WEFORUM versenyképességi jelentéseinek struktúrája és módszertani háttere - 2005

46. Wimmer Ágnes - Szántó Richárd: Teljesítménymenedzsment és értékteremtés az érintettekkel való kapcsolatok kezelése tükrében - 2006

45. Wimmer Ágnes - Zoltayné Paprika Zita (szerk.): A vezetés és a döntéshozatal szerepének elemzése az üzleti szféra viszonylatában - 2006

44. Kolos Krisztina (szerk.): Vállalatközi kapcsolatok és versenyképesség összefüggései - kutatási projekt zárótanulmány - 2006

43. Demeter Krisztina - Matyusz Zsolt (szerk.): Értékteremtés funkcionális alapokon - kutatási projekt zárótanulmány - 2006

42. Balaton Károly (szerk.): Vállalati stratégiák az EU-csatlakozás időszakában - kutatási projekt zárótanulmány

41. Csesznák Anita: Vállalati csoportok jellemzése a teljesítmény-mérési eszközök használatának szempontjából - 2006

40. Antal Zsuzsanna: A szervezeti struktúra mint a stratégia megvalósítását támogató eszköztár - 2006

39. Bácsi Katalin - Szőtsné Kováts Klaudia - Takács Sándor - Toárniczky Andrea: Emberi erőforrás menedzsment, leadership és versenyképesség - 2006

38. Demeter Krisztina: Gyorsjelentés - a termelési stratégia és termelési gyakorlat kutatás eredményei, 2005-2006

37. Csáki Attila - Juhász Péter - Tátrai Tünde: A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága - 2006

36. Nagy Judit: A logisztika funkció szerepe a sikeres vállalati működésben - 2006

35. Jenei István - Nagy Judit: A termelési gyakorlat fejlődése 1999-2004 között a magyarországi feldolgozóiparban - 2006

34. Demeter Krisztina: A szolgáltatások versenyképességének elemzése vállalati példák alapján - 2006

33. Kiss János: A magyar vállalatok innovációs tevékenysége 1992-2003 között. - longitudinális elemzése és nemzetközi összehasonlítása - 2006

32. Dankó Dávid - Kiss Norbert: A teljesítménymenedzsment-eszköztár változása Magyarországon - 2006

31. Demeter Krisztina - Kolos Krisztina: Marketing, termelés v. logisztika- Melyik befolyásolja leginkább a vállalat eredményességét - 2006

30. Demeter Krisztina: Termelés külföldi összehasonlításban - 2006

29. Demeter Krisztina: Termelési célok, eszközök és teljesítmények, A versenyképességi kutatás termelési eredményei - 2006

28. Móricz Péter - Gats Károly - Drótos György - Vas György: Információmenedzsment fejlettsége és a versenyképesség - 2006

27. Hortoványi Lilla - Szabó Zsolt Roland: Pillanatfelvétel a magyarországi közép és nagyvállalatok vállalkozási hajlandóságáról - 2006

26. Tóth Krisztina - Papp Tamás: Vállalatfelvásárlások és összeolvadások, mint az értékteremtés eszköze - 2006

25. Hortoványi Lilla - Laczkó Márk - Szabó Zsolt Roland: Stratégiatípusok napjainkban Magyarországon - 2006

24. Kecskés Zsuzsa - Kolos Krisztina: Vállalati hálózatok hatása a versenyképességre - 2006

23. Gelei Andrea: Partnerkapcsolatok típusai és jellemzőik az ellátási láncban - 2006

22. Deli Zsuzsa - Bernschütz Mária: A magyar vállalatok exporttevékenysége - 2005

21. Kolos Krisztina - Sz. Tóth Gabriella - Gyulavári Tamás: A marketing hozzájárulása a vállalati versenyképességhez - 2005

20. Agárdi Irma - Kolos Krisztina: Vállalatközi kapcsolatok elemzése, a vállalatközi kapcsolatok egyes területei - 2005

19. Bartók István: Vállalatkormányzási helyzetkép az EU-csatlakozás előtt - 2005

18. Incze Emma: A vállalatok nemzetközi terjeszkedésének jellemzői - 2005

17. Matyusz Zsolt: Vállalati funkciók közötti integráció és a teljesítmény kapcsolata - 2005

16. Gelei Andrea: Logisztikai képességek a magyar vállalatok gyakorlatában - 2005

15. Demeter Krisztina - Földesi Erika: A szolgáltatás menedzsmentjének jellemzői Magyarországon a versenyképesség kutatás tükrében - 2005

14. Kiss János: A magyar vállalatok innovációs tevékenysége - 2005

13. Szabó Zsolt Roland: A stratégiaalkotás folyamata - 2005

12. Wimmer Ágnes: Vállalatközi kapcsolatok az EU-csatlakozás idején - szemléletmód és támogató eszköztár - 2005

11. Czakó Erzsébet: Versenyképessségi programok néhány tanulsága a kormányzati szféra számára - az Ír Versenyképességi Tanács és a Lisszaboni Stratégia - 2005

10. Wimmer Ágnes: Teljesítménymérés és döntéstámogatás az üzleti szférában - 2005

9. Zoltayné Paprika Zita – Szántó Richárd: Pillanatfelvétel a menedzsment képességekről és döntéshozatali közelítésmódokról az EU-csatlakozáskor - 2005

8. Balaton Károly: AZ EU-csatlakozással kapcsolatos vállalati várakozások - 2005

7. Kiss János: A K+F szerepe a hazai vállalatok stratégiájában - 2005

6. Buzády Zoltán – Tari Ernő: Stratégiai szövetségek a hazai tulajdonú középvállalatok körében.(Összehasonlító elemzés az 1999. évi és a 2004. évi kérdőíves felmérések alapján) - 2005

5. Neményi Máté: A beszerzés megítélése a magyar vállalati gyakorlatban - 2005

4. András Krisztina – Juhász Péter: A versenyképesség kihívása a pénzügyi menedzsmenttel szemben - 2005

3. Wimmer Ágnes - Csesznák Anita: Vállalati jellemzők és összefüggéseik az EU-csatlakozás idején – a „Versenyben a világgal 2004-2006 ” kutatási programban résztvevő vállalatok jellemzése - 2005

2. Lesi Mária: A 2004-es versenyképesség kutatás vállalati mintájának alapjellemzői és reprezentativitása - 2005

1. Chikán Attila - Czakó Erzsébet (szerkesztők): Kutatási tervtanulmány - 2005

 

  TM 1. Matyusz Zsolt (2011): A 2009-es versenyképességi adatfelvétel vállalati mintájának alapjellemzői és reprezentatívitása

TM 2. Wimmer Ágnes - Csesznák Anita (2011): Vállalati jellemzők és összefüggéseik a válság időszakában - a "Versenyben a világgal" kutatási program 2009. évi felmérésében résztvevő vállalatok jellemzése

TM 5. Zoltayné Paprika Zita- Szántó Richárd (2012): Menedzsmentképességek a döntéshozatali közelítésmódok longitudinális elemzése a versenyképesség-kutatások alapján

TM 6. Mitev Ariel - Bauer András (2012): A válság hatása a vállalatok marketingtevékenységére

TM 8. Kozma Miklós - Könczöl Erzsébet (2012): A rendszerváltás után alapított és nemzetközileg sikeressé vált magyar vállalatok versenyképessége

TM 9. Bauer András - Agárdi Irma (2012): Értékesítési rendszer és exporttevékenység szerepe a versenyképességben

TM 10. Kazainé Ónodi Annamária (2012): A magyarországi exportáló vállalatok teljesítményének jellemzői

TM 11. Dobák Miklós - Antal Zsuzsanna - Vaszkun Balázs (2012): Tradicionális versus innovatív társaságirányítási és szervezeti formák

TM 12. Wimmer Ágnes - Csesznák Anita (2012): Mit mérjünk és hogyan? - A vállalati teljesítménymérés szemléletmódja és eszköztára a döntéstámogatás tükrében

TM 13. Horváthné Varga-Polyák Csilla (2012): Magyar tulajdonú vállalatok versenyképessége kínai piacokon

TM 14. András Krisztina - Havran Zsolt - Jandó Zoltán (2012): Üzleti globalizáció és a hivatásos sport: sportvállalatok nemzetközi szerepvállalása

TM 15. Milicz Ákos (2012): Ellenőrzési aspektusok a vállalatok versenyképességének szemszögéből 

TM 16. Wimmer Ágnes - Csesznák Anita - Mandják Tibor (2012): Üzleti kapcsolatok - vállalati szemléletmód és gyakorlat 

TM 17. András Krisztina - Jandó Zoltán (2012): Sportvállalatok külpiacra lépése - elméleti alapok 

TM 18. Vörösmarty Gyöngyi - Kiss János (2012): Beszállítók és a beszerzés a vállalati innovációban

TM 19. Vörösmarty Gyöngyi (2012): A beszerzés helye és szerepe a kis- és középvállalatok gyakorlatában

TM 20. Vörösmarty Gyöngyi - Dobos Imre (2012): Fenntarthatóság a beszerzésben

TM 21. Tátrai Tünde - Fábián Boglárka (2012): A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága

TM 22. Szabó Zsolt Roland (2012): Versenyképességi stratégiák Magyarországon 1992 és 2010 között

TM 23. Somogyi Ildikó (2012): Az online-fogyasztók elégedettségmérésének hatása a vállalatok versenyképességére

TM 24. Nagy Judit - Venter Lóránt (2012): Az ellátási lánc tudatos folyamat-és kockázatmenedzsmentjének hatása a teljesítményre

TM 25. Matyusz Zsolt - Demeter Krisztina (2012): A kontingenciatényezők hatása a vállalati termelési gyakorlatok és a működési teljesítmény kapcsolatára, különös tekintettel a válság szerepére

TM 26. Matolay Réka - Pataki György - Szántó Richárd (2012): A felelős döntéshozatal tényezői

TM 27. Mandják Tibor - Wimmer Ágnes - Juhász Péter (2012): Üzleti hálózatok - Hálózati pozíció és versenyképesség

TM 28. Kocsis Alexandra (2012): Vállalatok nemzetköziesedése klaszterekben

TM 29. Kenesei Zsófia - Gyulavári Tamás (2012): A marketingeszközök alkalmazásának hatása a versenyképességre

TM 30. Kiss János (2012): Vállalati versenyképesség és innováció

TM 31. Juhász Péter - Kazainé Ónodi Annamária (2012): A hazai vállalatok pénzügyi teljesítményének alakulása 1994-2009 között

TM 32. Gyulavári Tamás - Csepeti Ádám - Nagy Gábor (2012): A piacorientáció hatása a vállalati versenyképességre

TM 33. Gelei Andrea - Losonci Dávid - Báthory Zsuzsanna - Toarniczky Andrea (2012): Leadership jellemvonások és lean menedzsment - elmélet és gyakorlat

TM 34. Gáti Mirkó - Kolos Krisztina (2012): Az e-business és vállalati versenyképesség összefüggései

TM 35. Filyó Janka (2012): A KKV-k számviteli beszámolási rendszere

TM 36. Esse Bálint (2012): A beszállító-kiválasztási folyamat szerepe és stratégiái

TM 37. Drótos György - Móricz Péter (2012): A vállalati informatika szerepe a versenyképesség alakításában a pénzügyi és gazdasági válság időszakában

TM 38. Demeter Krisztina - Szász Levente (2012): A makrokörnyzet és a szolgálatosodás összefüggései - európai és magyarországi termelővállalatok szolgálatosodása

TM 39. Demeter Krisztina - Szigetvári Csenge (2012): A globális termelés és a versenyképesség

TM 40. Derecskei Anita - Nagy Viktor - Zoltayné Paprika Zita (2012): A kreativitás megítélése HR szemszögből

TM 41. Derecskei Anita - Nagy Viktor - Zoltayné Paprika Zita (2012): A kreativitás megítélése a hallgatói versenyképesség megítélése szempontjából

TM 42. Balaton Károly - Kerek Judit (2012): A stratégiaalkotás folyamatának jellemzői a 2009. évi kérdőív alapján

TM 43. Losonci Dávid (2012): Emberi erőforrás menedzsment gyakorlatok a lean termelési rendszerben

TM 44. Czakó Erzsébet (szerk. 2012): Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 4.

TM 45. Czakó Erzsébet (2012): IB textbook development for non-English language speakers in a late comer country. The case of Hungary

TM 46. Sziva Ivett (2012): A desztináció menedzsment szerepe a desztinációs versenyképességben - Hazai és dán tapasztalatok

TM 47. Kutasi Gábor - Vigvári Gábor - Dani Ákos (2012): Nemzetgazdasági versenyképesség: elmélet, mérés, esettanulmányok

TM 48. Magas István (2012): Világgazdasági folyamatok és nemzetgazdasági alkalmazkodás 2001-2011: fejlett országok (USA) és Magyarország esetei

TM 49. Nagy Sándor - Palánkai Tibor - Endődi-Kovács Viktória - Baranyi Márton - Miklós Gábor (2012): Internationalisation (Transnationalisation) of the SME Sector as Factor of Competitiveness

TM 50. Szentes Tamás (2012): Megjegyzések a "nemzeti versenyképesség" koncepciójához és méréséhez

TM 51. Endrődi Kovács Viktória - Hegedűs Krisztina (2012): Korrupció: mérhetőség és modellezés

TM 52. Balásházy Mária (2012): A korlátolt felelősségű társaság tagjait megillető individuális és kisebbségi jogok

TM 53. Bodzási Balázs (2012): A hitelbiztosítékok jogi szabályozása és a gazdasági versenyképesség összefüggései

TM 54. Gál Judit (2012): A gazdasági társaságok átalakulásának egyes jogalkalmazási problémái és a legújabb ítélkezési gyakorlata

TM 55. Józon Mónika (2012): Az európai magánjog hatása a versenyképességre

TM 56. Kolozs Borbála (2012): A kettős adóztatás elkerüléséről szóló korai magyar egyezmények

TM 57. Kabai Gergely - Németh Nándor - Farkas Máté (2012): Versenyképesség haloptikával - Helyi gazdaságfejlesztési problémák fejlődő városokban

TM 58. Kállay László - Michalkovné Szakács Katalin (2012): KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás

TM 59. Révész Tamás (2012): A magyar gazdaság versenyképes szerkezeti alakulásának lehetséges változatai

TM 60. Ádler Judit - Stocker Miklós (2012): A foglalkoztatás szerkezeti keretei és kompetencia alapú, output orientált oktatás az ideális foglalkoztathatóság érdekében

TM 61. Ádler Judit (2012): A foglalkoztatás szerkezeti keretei

TM 62. Boda György (2012): Maradunk a periférián vagy fölzárkózunk?

TM 63. Hüttl Antónia (2012): Termelékenység a magyar gazdaságban

TM 64. Jenei György - Kuti Éva (2012): A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlődését közvetlenül segítő nonprofit szervezetek problémái

TM 65. Varga Zsolt (2012): Az e-businesstől az online reklámozásig a versenyképesség tükrében

TM 66. Balás Gábor - Barta Márton (2012): Versenyképességi történetek

 TM 67. Luksander Alexandra - Mike Károly - Csite András (2012): Maguk urai - a magyar vállalkozó lelkialkata

TM 68. Luksander Alexandra - Mike Károly - Csite András (2012): Egyéni és kormányzati felelősség a vállalkozói kultúrában Európában és Magyarországon

TM 69. Szepesi Balázs - Pogonyi Csaba Gábor (2012): A közösségi versenyképesség elméleti keretei

TM 70. Boros Anita - Courrier, Anne-Elisabeth - Kristó Katalin - Temesi István (2012): Versenyképesség és közigazgatás

TM 71. András Krisztina (2012): Hazai (hivatásos) sportvállalatok nemzetközivé válása (Összefoglaló a kutatócsoport eredményeiből)

TM 72. Bordáné Rabóczki Mária (2012): Számviteli információk a versenyképesség szolgálatában (Kutatócsoport zárótanulmány)

TM 73. Csillag Sára - Kiss Csaba - Takács Sándor - Szilas Roland - Hidegh Anna Laura (2012): Újszerű megközelítések az HR hazai vizsgálatában

TM 74. Demeter Krisztina (2012): Üzleti alapfolyamatok és funkciók (Kutatócsoport zárótanulmány)

TM 75. Kolos Krisztina (2012): Marketing és vállalatközi kapcsolatok (Kutatócsoport zárótanulmány)

TM 76. Könczöl Erzsébet (2012): A magyar vállalatok nemzetközivé válása (Összefoglaló a kutatócsoport eredményeiből)

TM 77. Juhász Péter (2012): A versenyképesség aktuális kérdései pénzügyekben (Kutatócsoport zárótanulmány)

TM 78. Zoltayné Paprika Zita (2012): Vezetési és döntési rendszerek a versenyképesség szolgálatában (Kutatócsoport zárótanulmány)

TM 79. Magas István (2012): Nemzetközi gazdasági folyamatok; Válságkezelés - alkalmazkodás; Az EU és Magyarország változó kapcsolatrendszere (Műhely zárótanulmány)

TM 80. Szepesi Balázs (2012): A versenyképesség társadalmi környezete (Műhely zárótanulmány)

TM 81. Demeter Krisztina (2012): Az üzleti szféra és a versenyképesség (Műhely zárótanulmány) 

TM 82. Boda György (2012): Gazdaságpolitika és versenyképesség (Műhely zárótanulmány)

TM 83. Zoltayné Paprika Zita (2012): A BCE Gazdálkodástudományi Kar nemzetköziesedésének vizsgálata az angol nyelvű programok tükrében (Nem nyilvános)

TM 84. Szántó Richárd (2012): Többszempontú részvételi döntések a fenntarthatósági értékelésekben

TM 85. Szász Levente - Demeter Krisztina (2012): Fontosság-teljesítmény illeszkedés a termelési stratégiában és hatása az üzelti teljesítményre - dinamikus megközelítés

TM 86. Szász Levente - Demeter Krisztina (2012): Fontossság-teljesítmény illeszkedés a termelési stratégiában és hatása az üzleti teljesítményre - statikus megközelítés

TM 87. Gelei Andrea - Dobos Imre (2012): Bizalom és kockázat a kapcsolatokban - egy kísérlet eredményei

TM 88. Kiss János - Vörösmarty Gyöngyi (2012): Beszerzés az innováció támogatásában

TM 89. Derecskei Anita - Zoltayné Paprika Zita (2012): Vitás kreativitás - szakirodalmi áttekintés a kreativitás fogalmáról

TM 90. Fertő Imre: A Gazdálkodástani Doktori Iskola lehetséges stratégiájáról (Nem nyilvános)

TM 91. Esse Bálint (2012): Adaptív döntéshozatal a beszállítóválasztásban

TM 92. Vaszkun Balázs (2012): A japán társadalmi klaszterek szerepe és kihasználásnak lehetőségei a versenyképesség megtartásában

TM 93. Dobos Imre (2012): A környezeti tényezők beépítése a termeléselméletbe

TM 94. Gritsch Mátyás (2012): A sikeres vállalatok logisztikájának illetve logisztikai stratégiájának vizsgálata

TM 95. Gyimesi Imre Viktor (2012): Az innováció szerepe a magyar vállalkozások versenyképességében (Az innováció hatása és befolyásoló tényezői)

TM 96. Bárth-Fehér Szilvia (2012): Környezetvédelem és fenntarthatóság a hazai vállalati gyakorlatban

TM 97. Losonci Dávid - Jenei István (2012): Szervezeti kultúra kutatások a termelési folyamatok szervezésében - irodalom-feldolgozás

TM 98. Ábel István (2012): Regionális és globális tényezők a vállalatok nemzetközivé válásában

TM 99. Kazainé Ónodi Annamária (2012): Fenntartható fejlődés a nemzetközivé válás folyamatában

TM 100. Kazainé Ónodi Annamária (2012): A magyarországi exportvállalatok exportteljesítményének és a hátterükben álló vállalati jellemzők elemzése 1999 és 2009 között a vállalati versenyképességi felmérés alapján

TM 101. Bálint András -Bolyán Attila (2012): A projekt portfólió menedzsmetn módszertan továbbfejlesztése az Új Széchenyi Terv támogatására

TM 102. Boda György - Kállay László - Stocker Miklós (2012): A versenyszféra teljesítményéről nemzetközi összehasonlításban

TM 103. Czakó Erzsébet - Szepesi Balázs (2012): Competitiveness Policy: actions, actors and framework - a concept for implemantation

TM 104. Pavlik Lívia (2012): A BCE gazdasági helyzetének alakulása 2008-2011 között, különös tekintettel a karok gazdasági teljesítményére (Nem nyilvános)

TM 105. Kiss János - Tátrai Tünde (2012): Fenntartható közbeszerzés - kérdőíves felmérés eredményei a magyar közbeszerzésről

TM 106. Kiss János - Tátrai Tünde (2012): Felsőoktatási intézmények közbeszerzési sajátosságai

TM 107. Pap Viktória (2012): Felsőoktatási rangsorok a Budapesti Corvinus Egyetem perspektívájából

TM 108. Zilahy Gyula (2012): A Gazdálkodástudományi Kar kutatási stratégiája (Nem nyilvános)

TM 109. Bognár Fruzsina - Balás Gábor (2012): Versenyképességi kezdeményezések üzleti modellben Magyarországon

TM 110.  Nagy Gábor - Gáti Mirkó - Zsótér Boglárka - Csepeti Ádám (2012): A magyar és finn kis- és középvállalatok stratégiai képességeinek és erőforrásainak növekedésre valamint teljesítményre gyakorolt hatása

Utolsó frissítés: 2019.03.19.