Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

A kreditelismerési eljárásról

A kreditelismerési eljárásról

Kreditelismerési eljárást azoknak a mesterszakos jelentkezőknek kell kezdeményezniük, akik nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok valamelyikén végeztek.

A Közgazdaságtudományi Kar mesterszakjain az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet alapján teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakok a következők:

                I.      Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc) mesterszak esetében

                                          a)      alkalmazott közgazdaságtan (BA)

                                          b)      gazdaságelemzés (BSc)

                                          c)      gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (BSc)

                                          d)      matematika (BSc)

                                          e)      pénzügy és számvitel (BA)     

 

                II.     Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana (MA) mesterszak esetében

                                           a)     alkalmazott közgazdaságtan  (BSc)

                                           b)     gazdálkodási és menedzsment (BSc)

                                           c)      emberi erőforrások (BA)

                                           d)      nemzetközi gazdálkodás (BA)

                                           e)     pénzügy és számvitel (BA)

                                            f)     gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (BSc)

                III.       Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (MSc) mesterszak esetében

                                          a)      alkalmazott közgazdaságtan (BSc)

                                          b)      ápolás és betegellátás (BSc)

                                          c)      egészségügyi gondozás és prevenció (BSc)

                                          d)      egészségügyi szervező (BSc)

                                          e)      gazdálkodási és menedzsment (BSc)

                                           f)      közszolgálati (BA)

                                          g)      szociológia (BSc)

                                          h)      társadalmi tanulmányok (BA)

                IV.      Közgazdasági elemző (MA) mesterszak esetében

                                          a)      alkalmazott közgazdaságtan (BA)

                                          b)      gazdaságelemzés (BSc)

                                          c)      gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (BSc)

                V.      Közgazdálkodás és közpolitika (MSc) mesterszak esetében

                                          a)      alkalmazott közgazdaságtan (BA)

                VI.      Pénzügy (MSc) mesterszak

                                          a)      gazdálkodás és menedzsment (BA)

                                          b)      pénzügy és számvitel (BA)

Azaz azoknak a jelentkezőknek, aki az adott mesterszak szempontjából NEM a fent felsorolt alapszakok valamelyikén végeztek mindenképp kell leadniuk kreditelismerési kérelmet!

A kreditelismerési eljárás keretében az adott szak Kreditelismerési Bizottsága a jelentkezés feltételéül szolgáló felsőfokú végzettségről megállapítja, hogy a jelentkező korábban megszerzett kreditjeiből az adott szakon mennyi kredit ismerhető el.

A Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc) mesterszak Kreditelismerési Bizottsága a mesterszakra jelentkezők esetében azt vizsgálja, hogy a jelentkező korábbi tanulmányaiból beszámítható-e 70 kredit az alábbi ismeretkörökben:

a.       Módszertani alapismeretek: 35 kredit

b.       Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit

c.       Üzleti alapismeretek: 15 kredit

d.       Társadalomtudományi alapismeretek: 10 kredit

 

A felsorolt ismeretkörökben a jelentkezőnek legalább 40 kredittel kell rendelkeznie. A 70 kredithez képest hiányzó krediteket a felvételt követően, a 120 krediten felül, meghatározott tantárgyak felvételével teljesíteni kell.

 

A Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana (MA) mesterszak Kreditelismerési Bizottsága a mesterszakra jelentkezők esetében azt vizsgálja, hogy a jelentkező korábbi tanulmányaiból beszámítható-e 45 kredit az alábbi ismeretkörökben:


a.     közgazdasági (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság- elmélettörténet, gazdaságpolitika, emberi erőforrás menedzsment) ismeretek területről 18 kredit;


b.    módszertani (matematika, statisztika, informatika, ökonometria, hatáselemzés, adatelemzés, közpolitikai esettanulmányok, számítógépes módszertan ismeretek (közszolgálati intézmények, kormányzati szintek gazdálkodása, irányítása, közpolitikai, szakpolitikai ismeretek, közjogi, társadalompolitikai) ismeretek területéről 12 kredit;


c.     társadalomtudományi (szociológia, politológia, demográfia, szervezetszociológia, gazdaságtörténet, kormányzati és politikai döntéshozatal, nemek szerinti különbségek, esélyegyenlőségi tanulmányok, emberi jogok) alapismeretek területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 15 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 

 

Az Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (MSc) mesterszak Kreditelismerési Bizottsága a mesterszakra jelentkezők esetében azt vizsgálja, hogy a jelentkező korábbi tanulmányaiból beszámítható-e 30 kredit az alábbi ismeretkörökben:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit a közgazdasági ismeretek, a társadalompolitika, a statisztika, a politikatudomány, a szociológia, a pszichológia, a kommunikáció, a számítástechnika, az epidemiológia, a népegészségügyi medicina, az egészségügyi informatika, az egészségügyi igazgatás területeiről.

 

A Közgazdasági elemző (MA) mesterszak Kreditelismerési Bizottsága a mesterszakra jelentkezők esetében azt vizsgálja, hogy a jelentkező korábbi tanulmányaiból beszámítható-e 80 kredit az alábbi ismeretkörökben:

a.       Módszertani alapismeretek: 30 kredit

b.       Közgazdasági alapismeretek: 24 kredit

c.       Üzleti alapismeretek: 14 kredit

d.       Társadalomtudományi alapismeretek: 12 kredit

 

A felsorolt ismeretkörökben a jelentkezőnek legalább 50 kredittel kell rendelkeznie. A 80 kredithez képest hiányzó krediteket a felvételt követően, a 120 krediten felül, meghatározott tantárgyak felvételével teljesítenie kell.

 

A Közgazdálkodás és közpolitika (MSc) mesterszak Kreditelismerési Bizottsága a mesterszakra jelentkezők esetében azt vizsgálja, hogy a jelentkező korábbi tanulmányaiból beszámítható-e 60 kredit az alábbi ismeretkörökben:

a.       Módszertani-, gazdaságtani- és társadalomtudományi ismeretek: 40 kredit

b.       Szakspecifikus ismeretek: 20 kredit

 

A szakspecifikus ismeretek esetében a Kreditelismerési Bizottság azt vizsgálja, hogy a mesterszakra jelentkező arányosan rendelkezik-e az alábbi a)-c) pontokban felsorolt ismeretekkel:

a.      Közszolgálati intézmények, kormányzati szintek működése (gazdálkodása, irányítása)

b.      Közpolitikai, szakpolitikai ismeretek

c.      Közjogi, társadalompolitikai ismeretek

 

A módszertani-, gazdaságtani-, társadalomtudományi- és szakspecifikus ismeretkörökben a jelentkezőnek legalább 30 kredittel kell rendelkeznie. A 60 kredithez képest hiányzó krediteket a felvételt követően, a 120 krediten felül, meghatározott tantárgyak felvételével teljesítenie kell.

 

A Pénzügy (MSc) mesterszak (esti tagozat) Kreditelismerési Bizottsága a mesterszakra jelentkezők esetében azt vizsgálja, hogy a jelentkező korábbi tanulmányaiból beszámítható-e 60 kredit az alábbi ismeretkörökben:

 

a.       Módszertani alapismeretek: 15 kredit

b.       Közgazdasági alapismeretek: 10 kredit

c.       Üzleti alapismeretek: 10 kredit

d.       Társadalomtudományi alapismeretek: 10 kredit

e.       Szakmai ismeretek: 15 kredit

 

A Pénzügy mesterszak esetében a szakmai ismeretek tartalma a következő:

a.       Pénzügy

b.       Pénzügyi jog

c.       Adózási ismeretek

d.       Vállalatértékelés

e.       Pénzügyi számvitel, Vezetői számvitel, Elemzés és ellenőrzés módszertana

f.        Üzleti tervezés

g.       Pénzügyi informatika

h.       Bankismeretek

i.         Költségvetési intézmények gazdálkodása

j.         Befektetési és értékpapír-piaci ismeretek

k.       Vállalati pénzügyi döntések

l.         Befektetési és vállalati pénzügyi ismeretek

 

A módszertani-, közgazdasági-, üzleti-, társadalomtudományi- és szakmai ismeretkörökben a jelentkezőnek legalább 30 kredittel kell rendelkeznie. A 60 kredithez képest hiányzó krediteket a felvételt követően, a 120 krediten felül, meghatározott tantárgyak felvételével teljesítenie kell.

A kreditelismerési eljárás során a jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

  • Nyomtatott betűkkel kitöltött és a jelentkező által aláírt kreditelismerési kérelmet Ha a jelentkező a Karon belül több szakra jelentkezik, ezt a nyomtatványt elegendő egyszer kitöltenie és benyújtania. A kérelem formanyomtatványa elérhető ITT!
  • A korábbi tanulmányok igazolására szolgáló dokumentumot (leckekönyv, oklevélmelléklet). Az oklevél benyújtása nem szükséges és nem is elegendő! A dokumentumokról készült másolatokat hitelesíttetni nem szükséges, az eredeti dokumentumot – sikeres felvételi eljárás esetén – a beiratkozáskor kell bemutatni. Amennyiben a jelentkező már rendelkezik abszolutóriummal a kérelem benyújtásakor, akkor a leckekönyv abszolutóriumot igazoló oldalának másolatát is be kell nyújtania. A benyújtott dokumentumokból annak is ki kell derülnie hivatalos formában, hogy a jelentkező milyen szakon folytatott/folytat felsőfokú tanulmányokat.
  • Az eljárási díj (8000 forint) befizetését igazoló terhelési értesítő eredeti példányát. Az eljárási díjat egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező a Karon belül hány szakra jelentkezett és hány tárgyat kíván elismertetni. A kérvényeket és a befizetését igazoló terhelési értesítőt postai úton kell beküldeni vagy személyesen leadni a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalában (BCE-KTK, 1093 Budapest Fővám tér 8. I. emelet 187-es szoba).

          A befizetéshez szükséges adatok: 

          Számlaszám: 11784009-22229896-00000000          

          Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt         

          Közlemény: Jelentkező neve_születési dátum_A2KE08008K

Mivel a kreditelismerési bizottságok elismerő határozatát az Oktatási Hivatalnak legkésőbb 2020. július 9-ig meg kell küldeni, ezért a kreditelismerési kérvényeket legkésőbb 2020. június 2-ig meg kell küldeni a Kar részére. A határidő elmulasztása esetén a Kar nem garantálja, hogy a kreditelismerésről az Oktatási Hivatal által előírt központi határidőig határozatot hoz.

Utolsó frissítés: 2020.01.02.