Szeptember - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Felvételi követelmények

Aktuális kérdések közgazdasági elemzése

Matematika

Közgazdaságtan

Szakmai és motivációs beszélgetés

AKTUÁLIS KÉRDÉSEK KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE

Aktuális kérdések közgazdasági elemzése közgazdasági elemző mesterszak (magyar nyelven)

A felvételi vizsga során egy írásbeli dolgozatot kell írnia a jelentkezőnek Aktuális kérdések közgazdasági elemzése témában. A dolgozat célja, hogy felmérjük a jelentkező elemzési képességét két-három konkrét probléma kapcsán. Megadott gazdasági szituációt kell statisztikai és közgazdasági eszközökkel elemezni. A jelentkezőtől azt várjuk, hogy minél szélesebb látókörrel - a lehető legtöbb szempontot bevonva az elemzésbe - foglaljon állást az adott gazdasági szituációról. Az értékelés szempontjai között szerepel az is, hogy a jelentkező tájékozottsága milyen mértékű, mennyire ismeri általában a makrogazdasági helyzetet itthon és külföldön. A kérdésekre adott válaszokban egyszerűbb számításokat is kérhetünk.

A felkészülés során hasznosnak bizonyulhat, ha a jelentkezők tanulmányozzák a Budapesti Corvinus Egyetem mikroökonómia, statisztika, valamint makroökonómia kurzusainak nyilvános segédanyagait és előadásvázlatait, melyek megtalálhatók a www.uni-corvinus.hu/mikro, http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=5471 ,valamint a www.uni-corvinus.hu/makro honlapokon, valamint az erre vonatkozó tankönyveket, jegyzeteket.

A szakmai és motivációs beszélgetés célja a jelentkező felkészültségének, érdeklődésének és motivációinak felmérése.

MATEMATIKA

Matematika felvételi vizsga a biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szakra, amennyiben a jelentkező a 25 pontos matematika felvételi tárgyat választja.

A vizsga a közgazdasági és gazdálkodási alapképzési szakok matematika tananyagának legfontosabb fogalmait és módszereit kéri számon. A feladatokra kidolgozott megoldásokat kérnek.

A kidolgozott részletes tematika megtalálható a Matematika I. és Matematika II. tantárgyaknál az alábbi web oldalon:

www.uni-corvinus.hu/math/Tantargyak/Targyak.htm

Tankönyvek

K. Sydsaeter, P. Hammond: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, Budapest, 2004. (második javított kiadás),

Denkinger Géza, Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó, Budapest, (bármelyik kiadás).

Feladatgyűjtemények

Ernyes Éva, Mala József, Orosz Ágota, Racsmány Anna, Szakál Szilvia, Matematikai alapok feladatgyűjtemény, Aula Kiadó, Budapest, 2007.,

Denkinger Géza, Valószínűségszámítási gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Budapest, (bármelyik kiadás).

 

Felvételi mintasor letölthető ITT és ITT

BŐVÍTETT MATEMATIKA

Az 50 pontos matematika felvételi tárgy tananyagáról és tematikájáról bővebb információt ITT és ITT olvashatnak.

KÖZGAZDASÁGTAN

A felvételi vizsga közgazdasági ismeretek ellenőrzésére koncentráló része három feladattípust tartalmazhat. A jelentkezőnek:

  • feleletválasztós kérdések megválaszolásával kell igazolnia, hogy rendelkezik a mesterszak követelményeinek megfelelő fogalomrendszerrel,
  • számpéldák megoldásával be kell mutatnia, hogy ismeri a releváns gazdasági kérdések megválaszolásához szükséges technikákat, valamint
  • egy probléma elemzésével és a problémával kapcsolatos kérdések kifejtésével be kell bizonyítania, hogy az előző pontokban említett technikákat és fogalmakat valós gazdasági események okainak és következményeinek feltárására is fel tudja használni.

A vizsga a Mikroökonómia és a Makroökonómia tárgyak módszertani és fogalmi elemeire épül.

Mikroökonómia

Ajánlott irodalom

  1. Hal R. Varian (2016): Mikroökonómia középfokon. Akadémiai Kiadó, Budapest
  2. Theodore C. Bergstrom - Hal R. Varian: Mikroökonómiai gyakorlatok. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2002.

Témakörök jegyzéke

A részletes tematikát az ajánlott tankönyv tartalomjegyzéke tartalmazza.

Makroökonómia

Ajánlott irodalom

N. Gregory Mankiw (2005) Makroökonómia, Osiris Kiadó, Budapest

Témakörök jegyzéke

Részletes tematika az ajánlott tananyag szerint

  1. Fogalmak - Mankiw 2. fejezet és Mankiw 5. fejezet (GDP, fogyasztás, beruházás, kormányzati kiadás, GDP deflátor, fogyasztói árindex, volumen- és árindexek, munkanélküliség, infláció, állásvesztési ráta, állásszerzési ráta, a munkanélküliség természetes rátája, Okun törvénye.)
  2. Alapmodell

·         Alapmodell tökéletesen rugalmas árak és bérek mellett

a.       Klasszikus modell - Mankiw 3. fejezet (Munkapiac: munkakereslet, munkakínálat, egyensúlyi foglalkoztatottság, egyensúlyi bér. Tőkepiac: tőkekereslet, tőkekínálat, egyensúlyi tőkeállomány, a tőke reálbérleti díjának egyensúlyi értéke. Termelés: termelési függvény, a munka határterméke, a tőke határterméke. Árupiac: fogyasztás, beruházás, kormányzati kiadás, egyensúlyi kibocsátás, egyensúlyi jövedelem. A fiskális politika hosszú távú hatása, kiszorítási hatás. A monetáris politika hosszú távú hatása, klasszikus dichotómia, a pénz semlegességének elve.)

b.       Solow modell - Mankiw 4. fejezet (Árupiaci egyensúly: kibocsátás, fogyasztás, beruházás. Tőkeállomány növekedési szabálya: beruházás. Termelés: technológiai haladás. Munkakínálat: népesség növekedés. Egyensúlyi növekedési pálya. A kibocsátás, fogyasztás és a beruházás növekedése egyensúlyi növekedési pálya mentén. A felhalmozás aranyszabálya.)

·         Alapmodell ragadós (vagy fix) árak és bérek mellett

a.       Keynesi modell - Mankiw 6, 18, 8,9,10 (Keynesi kereszt. Árupiac: kibocsátás, fogyasztás, beruházás, kormányzati vásárlások. IS görbe. Pénzpiac: pénzkínálat, pénzkereslet. LM görbe. Fiskális politika, monetáris politika egy keynesi modellben)

b.       Keynesi modell várakozásokkal - Mankiw 12 (Az aggregált kínálat négy modellje. Ragadós bérek modellje, téves helyzetmegítélés modellje, az információhiány modellje, a ragadós árak modellje. Infláció, munkanélküliség és a Phillips görbe. Az infláció költsége.)

  1. Alkalmazás és optimális gazdaságpolitika

·         Monetáris politika - Mankiw 13. fejezet (Monetáris politika: szabály szerinti, vagy eseti gazdaságpolitika?)

·         Fiskális politika - Mankiw 16. fejezet (Viták az államadósságról)

 

Felvételi mintasor letölthető ITT.

SZAKMAI ÉS MOTIVÁCIÓS BESZÉLGETÉS

Közgazdasági elemző (magyar nyelven)

A szakmai és motivációs beszélgetés célja a jelentkező felkészültségének, érdeklődésének és motivációinak felmérése.

Közgazdasági elemző (angol nyelven)

A szakmai és motivációs beszélgetés célja a jelentkező felkészültségének, érdeklődésének és motivációinak felmérése.

A közgazdasági elemző (angol nyelven) mesterképzési szakon a szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven zajlik.

Közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven) (nappali és levelező munkarendű képzések)

 

A szakmai és motivációs beszélgetés a felvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező közpolitikai-közgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos általános ismereteire épül.

A felvételi vizsga tananyaga:

- Mankiw, Gregory N.: A közgazdaságtan alapjai. Osiris, 2011. pp. 3-23., 151-191., 217-260.

és

- Gajduschek György – Hajnal György: Közpolitika. HVG-Orac, 2010. pp. 17–29., 58–170.

 A 15-20 perces beszélgetés két részből áll:

(i)                   Először a jelentkezőnek a bizottság által feltett, a kijelölt tananyaghoz szorosan kapcsolódó egy-két kérdésre kell röviden válaszolnia. A kérdések célja kifejezetten annak ellenőrzése, hogy a hallgató felkészült-e a kijelölt tananyagból.

(ii)                 Ezután kötetlen kérdések következnek, amelyek célja feltárni a felvételiző általános tájékozottságát a közszektorról és a kormányzatról, valamint motiváltságát és várható képességét tudása bővítésére.

Közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven)

A szakmai és motivációs beszélgetés a felvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező közpolitikai-közgazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos általános ismereteire épül.

A felvételi vizsga tananyaga:

-Mankiw, Greg.: Principles of economics. 8th Edition. Cengage Learning. 2018. Parts I-IV.

és

-Howlett, Michael, Michael Ramesh, and Anthony Perl. Studying public policy: Policy cycles and policy subsytems. Oxford University Press, 2003.

A 15-20 perces beszélgetés két részből áll:

(i) Először a jelentkezőnek a bizottság által feltett, a kijelölt tananyaghoz szorosan kapcsolódó egy-két kérdésre kell röviden válaszolnia. A kérdések célja kifejezetten annak ellenőrzése, hogy a hallgató felkészült-e a kijelölt tananyagból.

(ii) Ezután kötetlen kérdések következnek, amelyek célja feltárni a felvételiző általános tájékozottságát a közszektorról és a kormányzatról, valamint motiváltságát és várható képességét tudása bővítésére.

 

A közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) mesterképzési szak esetében a szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven zajlik.

Pénzügy mesterszak (esti munkarend)

A felvételi szakmai részére az alábbi két könyv bármelyikéből lehet készülni. (A két könyv tartalmi elemeit tekintve hasonló, a kifejtés logikája és sorrendje eltérő.)
Bánfi Tamás (szerk.): Pénzügytan (egyetemi tankönyv) Tanszék Kft. Kiadó, Budapest, 2009.

Kürthy Gábor (szerk.): Pénzügytan egyetemi tankönyv, BCE Pénzügy Tsz, Budapest, 2016.

A szakmai és motivációs beszélgetés tananyaga

Számviteli alapok

-mérlegformalom

-kétszeres és négyszeres nyilvántartás

-pénzügyi javak és reáljavak

Pénzteremtés, pénzpiac

-készpénz és bankbetét helye a mérlegekben

-hitelművelet: pénzújraelosztó és pénzteremtő hitel

-pénzforgalmi művelet

-pénzaggregátumok

Kereskedelmi bankok

-a kereskedelmi bankok üzleti műveletei: betétek, hitelek, pénzforgalom

-a kereskedelmi bankok kockázatai

-a kereskedelmi bankok működési környezete

Pénzügyi piacok

-pénzpiac és tőkepiac

-elsődleges és másodlagos piacok

-spekulációs, fedezeti és arbitrázsügyeletek

-a tőzsde működése

Állami pénzügyek

-az állam gazdasági szerepvállalása

-az államháztartás felépítése

-az állami költségvetés kiadásai és bevételei

-adózási alapfogalmak és alapösszefüggések

Nemzetközi pénzügyek

-nemzetközi fizetések

-bilaterális és multilaterális fizetési forgalom, klíring

-konvertibilitás

-valuta- és devizapiac

-a valutaárfolyamot meghatározó tényezők, elvek

-a közös valuta bevezetésének feltételei

Makrofinanszírozás

-finanszírozási egyenleg, finanszírozási hiány és többlet

-a tőkeáramlási mátrix felépítése

-ex ante- és ex post egyensúly értelmezése a tőkeáramlási mátrix segítségével

 

 

A szakmai és motivációs beszélgetés két részből áll:

(i)                Először (50 pontért) a kijelölt felvételi anyag alapján két átfogó kérdést kap a felvételiző, amelyekre röviden, összefüggően kell válaszolnia. A felvételi bizottság tagjai ezután további kérdéseket tesznek fel az elmondottak alapján. E kérdések nemcsak a kijelölt tananyaghoz, hanem a gyakorlati pénzügyekhez, pénzügyi eseményekhez is kapcsolódhatnak.

(ii)          A beszélgetés második részében a felvételiző motiváltságát felmérő kérdések következnek (20 pontért). Miért fontos számára, hogy pénzügyi diplomát szerezzen? Be tudja-e iktatni munkarendjébe az órákra járást? Melyek azok a pénzügyi problémák, amelyek érdeklik akár személyesen, akár munkájából fakadóan?

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven)

 

A szakmai és motivációs beszélgetés a felvételi vizsga kijelölt tananyagára és a jelentkező egészségpolitikai  és egészségügyi közgazdaságtan kérdésekkel kapcsolatos általános ismereteire épül. A beszélgetés angol nyelven zajlik.

A felvételi vizsga tananyaga:

Drummond MF, Sculpher MJ, Claxton K, Stoddart GL, Torrance G.: Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford University Press 2015, pp. 1-255

A 15-20 perces beszélgetés két részből áll:

(i)                  Először a jelentkezőnek a bizottság által feltett, a kijelölt tananyaghoz szorosan kapcsolódó egy-két kérdésre kell röviden válaszolnia. A kérdések célja kifejezetten annak ellenőrzése, hogy a hallgató felkészült-e a kijelölt tananyagból.

(ii)                 Ezután kérdések következnek, amelyek célja feltárni a felvételiző általános tájékozottságát az egészségügyi és szociális szektorról és az egészségpolitikáról, valamint motiváltságát és várható képességét tudása bővítésére.

Utolsó frissítés: 2019.01.07.