Június - 2018
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

Hallgatók

Cselényi Emese (életrajz)

Dési György (életrajz)

Gál Márk (életrajz HUN/ENG)

Galambos László (életrajz)

Hajdú András

Harangozó Dániel

Metz Rudolf Tamás (életrajz HUN/ENG)

Székely Tünde (életrajz)

Tóth Adrienn (életrajz)

Urszán József (életrajz)

Zágoni-Szabó Bella

 

 

Cselényi Emese

Publikációk

1956 emlékezete a fiatalok körében (Sziget Fesztivál, 2006)In.: MÚLTUNK 2007/4.

Politikatudományi Szemle XVIII. évfolyam 3. szám 2009.
PUBLIKÁCIÓS ÉS IDÉZETTSÉGI AKTIVITÁS A POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE HASÁBJAIN

Rendszerváltás(ok) Magyarországon -Recenzió
Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 46. évfolyam

Konferencia részvétel

MTA PTI konferencia 2011.11.08.
KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA, TELJESÍTMÉNYMÉRÉS ÉS A POLITIKATUDOMÁNY

Kutatások

Kutatásom célja a tudományos teljesítménymérés nemzetközileg elfogadott módszereinek alkalmazásával bemutatni a mai magyar politikatudomány területén megjelenő tudományos közösségtagjait, a tudományos közösség azon szereplőit, akik munkásságukkal hatást fejtenek ki a szűkebb és tágabb tudományos közösségre egyaránt. A tudományos teljesítmény átfogó vizsgálata – amely középpontjában már nem pusztán az individuális, hanem egyre inkább az intézményi szint teljesítményértékelése áll- a kutatások finanszírozása, a különböző nemzetközi pályázatok és támogatások,illetve a kutatói hálózatok nemzetközivé válása miatt is egyre szélesebb érdeklődésre tart számot. A PhD kutatásom keretében létrehozott adatbázis a Politikatudományi Szemlében megjelent tanulmányok szerzőinek publikációira és az általuk hivatkozott művekre, illetve ezen művek szerzőire fókuszál, lehetővé téve az érdeklődök és a szakma képviselői számára a Szemlén alapuló citációs adatok megismerését.A Szemle szerzőinek és az általuk hivatkozott szerzőknek a vizsgálata során láthatóvá válik, hogy a természettudományokban már régóta nagy hagyománnyal bíró és elfogadott gyakorlat, a tudománymetria milyen képet fest a hazai politikatudományról. A honlap lehetőséget nyújt az adatbázis mellett az azon alapuló különböző tudománymetriai statisztikák lekérdezésére is.

A citációs adatbázis PhD kutatásom keretében az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének támogatásával valósult meg.

http://www.mtapti.hu/citacio

 

 

Dési György

Publikációk

A francia IV. köztársaság politikai berendezkedésének ellentmondásossága a parlament szemszögéből (Politikatudomány Online, 2013., megjelenés alatt).

A kommunista és a szocialista párt közötti fő különbségek Franciaországban a IV. köztársaság (1946-1958) ideje alatt (In: XII. RODOSZ Konferenciakötet, Társadalomtudományok 1. kötet, 125-142. o., Kolozsvár, 2011.).

A második Orbán-kormány és a vegyes nyugdíjrendszer kötelező magánynugdíjpénztári pillérének a megszűntetése (közpolitikai elemzés) (Politikatudomány Online, 2011/1-2.).

 

 

Gál Márk

Szakmai képzések

2013 Június 24 - Szeptember 15 - Szakmai gyakorlati képzés; Campus Hungary Ösztöndíj. Helyszín: KU Leuven, Faculty of Social Sciences, Public Management Institute, Belgium – kutatómunka végzése, az IIAS (International Institute of Administrative Sciences) Közigazgatási leadership kutatási projekt keretén belül.

2012 November 5-17 - Doktori tanulmányút. Helyszín: KU Leuven, Public Management Institute, Leuven, Belgium

Szakmai tevékenységek

2013 Június - jelenleg is: Doktoranduszok Országos Szövetsége - Közigazgatás-tudományi osztály, alapító tag, Budapest

2012 Szeptember – jelenleg is: IIAS (International Institute of Administrative Sciences) „Administrative Leadership” kutatási projekt tag.

2008 Február - 2010 Február; 2011 Október - jelenleg is: tudományos segédmunkatárs, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Közigazgatási tanszék, Szatmárnémeti

Konferenciákon való részvétel

2013 Június 7-8 - ICEA-FAA (International Conference on Economics and Administration), Bukaresti Egyetem, Business and Administration kar, előadás címe: „Is Leadership overrated? Public Leadership Competencies and Challenges for the future”; szekcióvezető;

2013 Március 12 – PEME (Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület) „Tudományos próbapálya” VI-PhD konferencia – Interdiszciplináris és Tudományfilozófiai szekció. Előadás címe: „Közintézményi Menedzsment Reformok: Tegnap, Ma és Holnap”

2013 Február 8 - Balassi Intézet, Márton Áron Szakkollégium, PhD konferencia, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi szekció. Előadás címe: "Merre haladunk? Avagy Leadership globális kontextusban."

2012 Június 8-9 - ICEA-FAA (International Conference on Economics and Administration), Bukaresti Egyetem, Business and Administration kar, Bukarest. Előadás címe: „Leadership – Organizational culture: Is there a relationship? The case of the Hungarian and Romanian organizations.”

2012 Április 20 - PEME (Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület) országos III. PhD konferencia - Alkalmazott tudományok szekció, Budapest. Előadás címe: „A Leadership és Szervezeti kultúra kapcsolatának jellegzetességei a magyar és román szervezetek esetében”

Oktatási tevékenység

Bevezetés a közigazgatásba – tárgy (BA szint) szemináriumvezető – BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Közigazgatási tanszék, Szatmárnémeti

Szervezési- és vezetési elméletek – tárgy (BA szint) szemináriumvezető - BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Közigazgatási tanszék, Szatmárnémeti

Emberi Erőforrás Menedzsment – tárgy (BA szint) szemináriumvezető - BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Közigazgatási tanszék, Szatmárnémeti

Közmenedzsment – tárgy (BA szint) szemináriumvezető - BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Közigazgatási tanszék, Szatmárnémeti

Publikációs jegyzék

Tankönyv, felsőoktatási jegyzet:

Gál Márk – Suta Stefan: Szervezési- és vezetési elméletek. (megjelenés alatt)

Gál Márk – Suta Stefan: Emberi erőforrás menedzsment. (megjelenés alatt)

Folyóiratban megjelent cikk:

Mark Gal: Is Leadership overrated? Public Leadership Competencies and Challenges for the future. In: Journal "Annals of the University of Bucharest, Economic and Administrative Sciences", Nr.7/2013, Bukarest, Romania (várható megjelenés, 2013 November)

Mark Gal: Leadership – Organizational culture: is there a relationship? In: Journal "Annals of the University of Bucharest, Economic and Administrative Sciences", Nr.6/2012, Bukarest, Romania, pp.89-115

Konferencia-kiadvány:

Gál Márk: Közintézményi Menedzsment Reformok: tegnap, ma és holnap; In: PEME "Tudományos próbapálya", 2013, Budapest, pp.96-104

Mark Gal: The characteristics of the relationship leadership – organizational culture in the case of the Hungarian and Romanian organizations; In: PEME „A fiatal kutatók Magyarország megújulásáért”, 2012, Budapest, pp.25-35

 

 

Galambos László

Tanulmány

Szakértők tündöklése és bukása. Szakértő miniszterelnökök kormányzati pályafutása és politikai reszelekciója. Valóság (56. évf.) 2013/9. sz. 30-39. p.

Kommentár, esszé

Ez (állam)férfimunka volt! CampusOnline, 2013. március 5.

Zeman visszatér. CampusOnline, 2013. január 31. 

Ellenzéki összefogósdi. CampusOnline, 2013. január 16.  

A Lovag, a Humorista vagy a Ferrari? CampusOnline, 2012. július 7. 

Miniszter diploma nélkül. CampusOnline, 2011. december 25. 

Az olaszországi kormányváltás margójára. Campusonline, 2011. november 20. 

Az olasz belpolitika vesztese? CampusOnline, 2011. szeptember 22. 

Kivel tartanak az európai „szélsőjobberek”? CampusOnline, 2011. július 13.

 

 

Hajdú András

Publikációk

Könyvfejezetek

Hajdú András (2011): Újrakezdődő sikertörténet? Az Osztrák Szabadságpárt felemelkedése, hanyatlása és visszatérése. In: Lánczi András (szerk.): Nemzet és radikalizmus. Egy új pártcsalád felemelkedése. 64-92. pp. Századvég Kiadó, Budapest.

Dúró József – Hajdú András (2011): Kormányon is ellenzékben. A Svájci Néppárt. In: Lánczi András (szerk.): Nemzet és radikalizmus. Egy új pártcsalád felemelkedése. 138-161. pp. Századvég Kiadó, Budapest.

Bíró Nagy András – Dúró József – Hajdú András – Róna Dániel (2011): Nemzet és radikalizmus. In: Lánczi András (szerk.): Nemzet és radikalizmus. Egy új pártcsalád felemelkedése. 7-34. pp. Századvég Kiadó, Budapest.

Folyóiratcikkek

Hajdú András (2014): A magyar radikális jobboldali képviselők két generációja. A MIÉP és a Jobbik parlamenti képviselőinek összehasonlítása. In: Politikatudományi Szemle, Vol. 23, No. 2, 59-86. pp

Hajdú András (2012): A skandináv radikális jobboldal két generációja. In: Politikatudomány Online, No. 3.

TDK dolgozatok

Hajdú András (2011): Jobbra tolódó Skandinávia

Hajdú András (2010): Alpesi narancs – Jörg Haider új pártjának sikere és hanyatlása

Döme Zsolt – Hajdú András (2008): A politikai tájékozódás új formáinak jelentősége az egyetemisták körében

Szakdolgozatok

Hajdú András (2012): Karizmatikus vezetés a politikában. A radikális jobboldali pártok vezetési stílusa (MA szakdolgozat)

Hajdú András (2010): A képviselői szerepfelfogás megjelenése az egyéni választókerületi képviselők internetes kampányában 2010-ben (BA szakdolgozat)

Kutatási tevékenység

2013- : Jelöltek és képviselők (Budapesti Corvinus Egyetem, kutatás vezetője: Prof. Dr. Ilonszki Gabriella)

2013- : Politikai vezetés: teória és összehasonlító kutatás (MTA Politikatudományi Intézet, kutatás vezetője: Prof. Dr. Körösényi András)

2012- : A pénzügyi-, gazdasági válság hatása az európai országok párrendszereire és a politikai kultúrára (Budapesti Corvinus Egyetem, kutatás vezetője: Prof. Dr. Lánczi András)

2010-2011: Nemzet és radikalizmus – Az európai radikális jobboldali pártcsalád felemelkedése (Budapesti Corvinus Egyetem, kutatás vezetője: Prof. Dr. Lánczi András)

 

 

Harangozó Dániel

Szakterület

Nyugat-Balkán (főként Albánia, Montenegró, Horvátország, továbbá a régió egészét érintő biztonsági és gazdaságpolitikai kérdések)

Civil-katonai kapcsolatok, a haderő demokratikus kontrollja, a biztonsági/védelmi szektor reformja (security sector reform)

Közép-Ázsia (fegyveres konfliktusok, biztonság- és katonapolitikai kérdések)

Az EBESZ politikai-katonai dimenziója (politico-military dimension)

A doktori disszertáció témája

Katonák és politika Szlovéniában és Horvátországban - Civil-katonai kapcsolatok és a haderő demokratikus kontrollja a függetlenség után (Soldiers and Politics in Slovenia and Croatia – Civil-military relations and the democratic control of armed forces after independence)

Részvétel nemzetközi kutatási projektekben

2012-től
“SWOT Assessment of the OSCE Vienna Document CSBM regime”
University of Ljubljana, Defense Research Center

Nemzetközi tapasztalatok

2011-2012 [5 hónap]
Katholieke Universiteit Leuven, Instituut voor de Overheid [Institute of Public Management]
Kutatói ösztöndíj

2012-2013
University of Ljubljana, Defense Research Center
Kutatási asszisztens 

Publikációk

Harangozó Dániel: Albánia a történelem viharaiban – Recenzió Réti György „Albánia sorsfordulói” című könyvéről
In: Grotius – a BCE Nemzetközi Tanulmányok Intézet online folyóirata (www.grotius.hu)
Megjelenés ideje: 2006. ősz.

Gyene Pál – Harangozó Dániel: A közép-ázsiai atomfegyvermentes övezet.
In: Nemzet és Biztonság, 2011/6. szám, 51-63. oldal

Harangozó Dániel: A közép-ázsiai atomfegyvermentes övezet.
In: XII. RODOSZ konferenciakötet. Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) – Editura Marineasa, Kolozsvár, Temesvár, 2011, pp. 287-307

Harangozó Dániel: Az „elfelejtett háború” - Tádzsikisztán, 1992-1997
In: Kül-Világ, 2013/1. szám

 

 

Metz Rudolf Tamás

Konferencia előadások

Metz Rudolf Tamás: „Politikai mozgalmak: a vezér új eszköze?” Elhangzott: A Magyar Politikatudományi Társaság XIX. vándorgyűlésén, 2013. május 30-június 1., Kolozsvár;  Közép-Európa: együttműködés és versengés

Kutatói tevékenység

Részvétel a Politikai vezetés: teória és összehasonlító kutatásban az MTA Politikatudományi Intézetében Leírás: http://www.mtapti.hu/index.php?p=html&htmlContent=politikaivezetes_projekt

Részvétel a Jelöltek és képviselők: egyéni és pártképviselet c. viselő kutatásban a Budapesti Corvinus Egyetemen.

 

 

Székely Tünde

Kutatási tevékenység

2013 „Társadalmi viszonyok és szimbolikus térhasználat többetnikumú településeken Erdélyben” – kutató (folyamatban);

2012 – 2013 Kárpát-medencei magyar doktorandusz életpálya-vizsgálat – kutató (folyamatban);

2011– 2012 Erdélyi Ifjúsági Jelentés – kutató 

2010 – 2011 Magiszteri hallgatói tapasztalatok, vélemények – kutatásvezető (folyamatban);

2008 – 2010 – Kisebbségi magyar civil társadalom a Kárpát-medencében – kutató (folyamatban);

2008 – Továbbtanulási percepciók a 2008-ban, romániai alapképzésben részt vevő végzős hallgatók között – kutatásvezető;

2008 – Szülőföldön, magyarul? – A Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar hallgatóinak vizsgálata – kutatásvezető, kutató;

2005 – 2006 – Országos Magyar Diákszövetség által bonyolított Kutatás a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, magyar szakon tanuló, magyar nemzetiségű diákok tanulmányi és életkörülményeire vonatkozóan – kutatásszervező.

Publikációk

ARANYMETSZÉS 2013. Kárpát-medencei magyar doktorandusz életpálya-vizsgálat. Erdély régiós

gyorsjelentés. Társszerzők: Dániel Botond-Talpas Botond. In: Kisebbségkutatás folyóirat. – megjelenés várható időpontja: 2013. szeptember

The status and functions of civil sphere of national minorities. Társszerző: Bodó Barna In: Historia Actual Online folyóirat, tematikus különszám: Transilvania: política, historia, sociedad y cultura en el siglo XX-XXI (Erdély: politika, történelem, társadalom és kultúra a XX-XXI. században)

A folyóirat elérhető itt: www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/index – megjelenés várható időpontja: 2013. augusztus

The Opinion and Experience on the Higher Education Programmes among the Masters' Students in Kolozsvár– in a Multicultural Approach. Társszerző: Márton Tonk. In: „Conference on minority representation and minority language rights. Origins, experiences and lessons to be learned” konferenciakötet. A kötet kiadására a Romániai Kisebbségkutató Intézet és a Scientia Kiadó gondozásában kerül sor. Megjelenés előtt.

Erdély-Románia. In: Mozaik 2011.  Magyar fiatalok a Kárpát-medencében, Szabó Andrea-Bauer Béla-Pillók Péter (szerk.). Kiadó: Belvedere Meridionale és a Nemzeti Családügyi és Szociálpolitikai Intézet, Szeged-Budapest, 2013, ISBN: 978-963-9573-99-4, p. 115-126.

Hungarian Minority Civil Society in Romania and Slovakia, „Tantamount in Diversity” Conference Proceedings konferenciakötet, Bél Mátyás Egyetem, Politikatudományi és Nemzetközi kapcsolatok Kar, Besztercebánya, 2012, ISBN 978-80-557-0412-8, p. 138-148.

Hungarian Minority Civil Society in Romania and Slovakia, In: Civil Szemle (angol-magyar nyelvű kiadás), 2012/3., Budapest (a folyóirat Thomson-ISI  citációs indexben jelen lévő folyóirat) –2012, ISSN: 1786-3341, 177-184 p.

Kisebbségi magyar civil társadalom Romániában és Szlovákiában, In: Civil Szemle (angol-magyar nyelvű kiadás), 2012/3., Budapest (a folyóirat Thomson-ISI  citációs indexben jelen lévő folyóirat) – 2012, ISSN: 1786-3341, 185-197 p.

Erdélyi Ifjúsági Jelentés, első szerző: Toró Tibor, Integratio Alapítvány-Waldpress Kiadó, Temesvár, 2012, ISBN:, p.

Civil Society in Central and Eastern Europe In: Spring Wind 2012- Tavaszi Szél 2012 Konferenciakötet, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 2012, ISBN: 978-963-89560-0-2, p. 355-360.

2011 – Végzős egyetemi hallgatók továbbtanulási percepciója – 2008 (társszerzők: Plugor Réka–Szabó Júlia–Kiss Zita) In: Romániai Magyar Évköny 2009-2010, Gordián Kiadó, Temesvár, 2011, ISBN: 978-606-8259-37-6, p. 201-221.

2011 – Politica educaţională în Uniunea Europeană. Impactul şi consecinţele Procesului Bologna asupra programelor de masterat la universităţile clujene (társszerzők: Réka Geambaşu–Márton Tonk), In: Vasile Docea, Robert Reisz, Smaranda Vultur (ed.): Colloquium Politicum anul II, 1/ 2011, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, Timişoara, 2011, ISSN 2065 – 8664, p. 49-70., (megjelenés előtt).

2011 –  Present and Future of Higher Education in the Hungarian Language in Romania (társszerző Márton Tonk), In: István Horváth-Márton Tonk (szerk.) : Minority Politics within the Europe of Regions, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale- Scientia Publishing House, Cluj-Napoca, 2011,  ISBN(1): 978-606-92744-4-6, ISBN(2): 978-973-1970-57-8, p. 549-561.

2011 – Verespatak, közpolitikai szempontból, In: Fülöp Zoltán – Kovács Csongor – Molnár Zsolt – Puskai Melinda – Székely Ibolya – Székely Tünde (szerk.): XII. RODOSZ Konferenciakötet. Társadalomtudományok  2., RODOSZ – Editura Marineasa, Kolozsvár-Temesvár, 2011, ISBN: 978-606-8259-39-0, p. 293-310.

2011 – Az újdonság varázsa, vagy a Magyar Koalíció Pártja és a Most-Híd párt vetélkedése a 2010-ben lezajlott szlovákiai parlamenti választásokon, In: Zadravecz Zsófia (szerk.): Spring Wind 2011- Tavaszi Szél 2011 Konferenciakötet, Pécs, 2011, 468. o., ISBN: 978-615-5001-33-8.

2010 – „Romániai magyar hallgatók továbbtanulási percepciói” (társszerzők: Plugor Réka, Szabó Júlia, Kiss Zita) In: Acta Doctorandorum 2010/1. Kiadó: Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 2010, 66. o., ISSN: 1418-4605.

2009 – „Minden szervezetben minden hónapban egy rendezvény – A Csemadok hatvan éve – , In: Kötél Emőke – Szarka László (szerk.): Határhelyzetek II. Kultúra-Oktatás-Nyelv-Politika, Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2009, Budapest, 379. o., ISBN: 978-963-87866-6-1, elérhető interneten a következő oldalon: kataszter.martonaron.hu/docs/doc21.pdf

2008 – A hatalommegosztás aktualitása, avagy Traian Băsescu államfő és Călin Popescu Tăriceanu konfliktusa, In: Ferencz Csaba-Levente – Kovács Csongor – Székely Ibolya – Székely Tünde (szerk.): IX. RODOSZ Konferenciakötet. Bölcsésztudományok. Társadalomtudományok. Természet-, műszaki- és orvostudományok, RODOSZ-Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2008; 408. o., ISBN: 978-973-35-2438-3;

2007 – Magyar civil társadalom Erdélyben és Felvidéken – VIII. RODOSZ Konferenciakötet, RODOSZ, Kolozsvár, 2007; 215 o., ISBN: 978-973-26-0898-2.

2003 – A civil szféra és a politikai szféra fogalmainak viszonya a gondolkodás történetében és a különböző európai társadalmakban – rövidített és javított változat – In: Távlatok 2, 2003, Szabadka, 163. o., ISSN: 1451-4877; 

2003 – A civil szféra és a politikai szféra fogalmainak viszonya a gondolkodás történetében és a különböző európai társadalmakban – In: Magyar Kisebbség, 2003/1., Kolozsvár, 331. o., ISSN: 1224-2292, elérhető interneten a következő oldalon: http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=22&cikk=m030128.html

 

 

Tóth Adrienn

Kutatási tapasztalat

2014. szeptember-kutató munkatárs

Képviseleti Információs Szolgálati Iroda

Országgyűlés Hivatala

 

2013. február – folyamatos - Kutatási asszisztens
Politikatudományi Intézet
Budapesti Corvinus Egyetem
Jelöltek és képviselők: egyéni és pártképviselet
OTKA K106220

2012. november – 2013. június - Terepmunka
Választott és hivatali elitek: döntéshozók a magyar helyi önkormányzatokban
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023

2012. május - Adatfelvevő – törvényi végszavazások
Elitkutató Központ, Politikatudományi Intézet
Budapesti Corvinus Egyetem

2010. június - Terepmunka
Részvétel és képviselet című projekt
Magyar Választáskutatási Program
HU 0089 EGT/Norvég Alap

Konferencia, publikáció

Konferencia

2012 - Előadó a Magyar Politikatudományi Társaság Vándorgyűlésén, Veszprém
Az előadás témája: Igen vagy Nem – A helyi népszavazások magyarországi gyakorlata (1999-2011)

Publikáció

2012 - Igen vagy Nem – A helyi népszavazások magyarországi gyakorlata (1999-2011)
Megjelenés helye: Politikatudományi Szemle 2012/3

2013 - Országos pártok – Helyi önkormányzatok
Megjelenés helye: Politikatudományi Szemle 2013/3

 

 

Urszán József

Tudományos szakmai tevékenység

2011 – Budapesti CORVINUS Egyetem Politikatudományi Doktori Iskola Közigazgatási Alprogram PhD doktorandusz
Kutatási téma: „A többnemzetiségű rendőri komponens szerepe az EU polgári válságkezelő műveleteiben a Nyugat-Balkánon”
Témavezető: Dr. Halász Iván PhD egyetemi docens (NKE)

Konferencia részvétel, előadások

2013. június 27. „A változó rendészet aktuális kihívásai” nemzetközi konferencia Pécsi Tudományegyetem, Pécs (előadás)

2012. május 29. „A magyar rendőrség szerepvállalása a békefenntartás és válságkezelés feladataiban” tudományos és szakmai konferencia NKE Rendészettudományi Kar, Budapest 

2011. november 29-30. XV. Regional Ministerial Conference "Challenges and Achievements of Regional and Transnational Cooperation in Fight against Organized Crime in South East Europe" Belgrade, Serbia (korreferátum) 

2011. június 18-23. XIII. Euro Atlanti Nyári Egyetem, Szentes (előadás)

 

 

Zágoni-Szabó Bella

Konferenciák

Romániai Magyar Doktoranduszok Országos Szövetsége Konferencia, 2012. november. Előadás tartása: A magyarországi országos érdekegyeztetés intézményrendszerének működése 1988-2010-ig + publikáció a Konferenciakötetben

Politológus Vándorgyűlés, Kolozsvár, 2013. május. Előadás tartása: A magyarországi mezoszintű érdekegyeztetési intézményrendszer viszonya a makroszinthez 1988-2010

Kutatócsoport, munka

Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Magyarország politikai évkönyve, 2006-2011-ig: szerkesztőségi munkatárs +publikációk az évkönyvben

Magyar Választáskutatási Program: kutatási asszisztens, 2010-11

Index - Fehér Ház rovat: cikkek publikálása a 2012-es amerikai választásokról

Political Radical, a Political Capital blogja: cikkek publikálása az amerikai pártrendszerről

Oktatási tevékenység

American Government órák tartása az előző két félévben

MA felvételiztetés

 

Utolsó frissítés: 2016.07.28.