Március - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Külföldi tanulmányutat támogató ösztöndíj

                             PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

         Külföldi tanulmányúton való részvétel támogatására szóló ösztöndíj doktorandusz hallgatók számára

 

A pályázati felhívás letölthető formában

 

A Politikatudományi Doktori Iskola a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói és Térítési Juttatási Szabályzat által nyújtott lehetőség alapján pályázatot hirdet a 2017/2018-es tanév őszi félévére hat féléves költségtérítéses/önköltséges képzési formában részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű képzésben résztvevő doktorandusz hallgatók számára (amennyiben legalább három, eredményesen lezárt félévet és minimum 90 kreditet teljesítettek) BCE Külföldi tanulmányúton való részvétel támogatására szóló ösztöndíj elnyerésére.

 

A Hallgatói és Térítési Juttatási Szabályzat (16. G § (6)) alapján az ösztöndíj egyösszegű és a doktori képzés során egy doktorandusz hallgatónak csak egyszer adományozható.

 

Az ösztöndíj összegét és időtartamát a Hallgatói és Térítési Juttatási Szabályzat (16. G § (7)) szabályozza, ez alapján pályázat nyújtható be:

 

a) 1 hónap időtartamú tanulmányútra maximum 300 ezer Ft értékben;

b) 2 hónap időtartamú tanulmányútra maximum 400 ezer Ft értékben;

c) 3 hónap időtartamú tanulmányútra maximum 500 ezer Ft értékben.

 

Ösztöndíjban az adott doktori iskola hallgatói közül szemeszterként legfeljebb egy fő részesülhet a pályázati kiírásban meghatározottak szerint.

 

Benyújtandó dokumentumok:

  • pályázati kérelem
  • tanulmányútra vonatkozó kutatási terv
  • a külföldi fogadóintézmény fogadónyilatkozata
  • a tanulmányút tervezett időtartama
  • a tanulmányút becsült költségei
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat félévében és az azt megelőző félévben milyen intézményi ösztöndíjban, támogatásban részesült (pl. konferencia részvétel támogatása)
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a Bíráló Bizottság tagjai megtekinthetik.

A pályázati dokumentációt a Politikatudományi Doktori Iskolához kell szkennelve eljuttatni Balázs Zoltán, a Doktori Iskola programigazgatója címére: zoltan.balazs@uni-corvinus.hu

 

Benyújtási határidő: 2018. március 14.

Döntés: 2018. március 30-ig.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő, késedelmesen, hiányosan benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe.

 

Az ösztöndíj odaítéléséről – az adott doktori iskola hallgatói képviselője véleményének kikérésével – Bíráló Bizottság dönt. A Bíráló Bizottság tagjai: az adott DI vezetője, az adott DI programigazgatója és a pályázó doktorandusz hallgató témavezetője. Az ösztöndíjra pályázó hallgatók közül a Bíráló Bizottság többségi szavazattal választja ki a nyertes pályázót.

A Bíráló Bizottság döntéséről a pályázókat a Doktori Iskola írásban értesíti.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Hallgatói és Térítési Juttatási Szabályzat 16. G § (10) bekezdés értelmében

„Amennyiben a doktorandusz hallgató nem teljesíti a pályázati felhívásban elvártakat vagy elmulasztja annak igazolását a határidő lejártát követő 15 napon belül, a támogatás teljes összegét köteles visszafizetni a DI számára.”

 

Budapest, 2018. február 27.              Balázs Zoltán

                                                        Programigazgató

Utolsó frissítés: 2018.02.27.