Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29 30

Üdvözlet

Üdvözöljük a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának honlapján! A felső sávban választhat a lehetséges menüpontok közül.

Kérdés esetén a következő e-mail címeken vagyunk elérhetők:

A Doktori Iskolával kapcsolatos konkrét kérdések: gergely.rajnai(kukac)uni-corvinus(pont)hu

A doktori képzéssel kapcsolatos általános, technikai kérdések: phd(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

 

Felvételi tájékoztató a 2019. évre

A felvételi tájékoztató letölthető formában:

Általános tudnivalók

A Doktori Iskola tudnivalói

MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: MÁJUS 10, 12 ÓRA

 

Politikatudományi Doktori Iskola

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

A doktori iskola vezetője: Dr. Körösényi András egyetemi tanár

Programigazgató: Dr Balázs Zoltán egyetemi tanár
Koordinátor: Rajnai Gergely doktorandusz

Cím: 1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. 321. szoba
Telefon: +36 (1) 482-7714, Fax:+36 (1) 482-7177
E-mail: gergely.rajnai@uni-corvinus.hu
Honlap: www.uni-corvinus.hu/index.php

 

Kedves Leendő Hallgatónk!

A 2019-2020-as tanévre vonatkozó jelentkezési időszak 2019. április 15-május 10. A sikeres felvételihez az alábbi követelményeket kell teljesíteni:

·         Legalább jó (vagy ezzel egyenértékű) minősítésű egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA vagy MSc) megszerzett oklevél, és legalább 300 kredit teljesítése osztatlan egyetemi vagy kétlépcsős, alap- és mesterszakos képzésben. Részidős MBA diplomát nem fogadunk el!

·         Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek előtanulmányokkal az adott tudományágban (de egyébként teljesítik az összes felvételi követelményt) felvehetők azzal a feltétellel, hogy PhD tanulmányaik első félévében felveszik a kijelölt felzárkóztató tantárgyakat és vizsgát tesznek belőlük.

·         A 2018/2019-es tanévben végző jelentkezőknek legkésőbb 2019. szeptember 1.-jén kell bemutatniuk diplomájukat. A felvétel mindaddig feltételes, amíg a hallgató be nem mutatja oklevelét. Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik OTDK díjat nyertek. Szintén előnyt jelent az igazolható kutatói képesség (OTDK, tudományos publikációk).

·         Legalább egy idegen nyelvből komplex, „B2” vagy annál magasabb szintű államilag elismert nyelvvizsga

 

Információ az önköltségről és az ösztöndíjról

A doktori képzés nappali képzés keretében folyik önköltséges vagy ösztöndíjas formában. A program tartalma mindkét finanszírozási formánál megegyezik. A hallgatók ugyanazon kurzusokon vesznek rész. Azon hallgatók számára, akik ösztöndíjban részesülnek, az állami ösztöndíj összege az első négy szemeszterben félévenként 140 000 Ft, az 5-8. szemeszterben pedig félévenként 180 000 Ft. Az összegeket az egyetem a hallgató bankszámlájára utalja át.

 

Az alábbi hallgatók jogosultak állami ösztöndíjra:

·         a nappali, szervezett képzésre jelentkező, magyar állampolgárságú PhD hallgatók

·         azok a külföldi PhD hallgatók, akik jogszabály vagy nemzetközi egyezmény alapján ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a magyar állampolgárságú hallgatók

 

Az állami ösztöndíj folyósításának időtartama 4 év (48 hónap). Az ösztöndíj mértékéről a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezik. A törvény értelmében míg az ösztöndíjas hallgatók legtöbb, tanulmányokkal kapcsolatos költségeit az állami költségvetés fedezi, az önköltséges tanulmányok költségeit maga a hallgató állja.  

 

A képzés ideje alatt bármelyik PhD hallgató folyamodhat támogatásért magyarországi és külföldi konferenciákon történő részvételre.

 

A tandíjak a 2019/20-as tanévre az alábbiak szerint alakulnak:

320 000 Ft

Magyar nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos elbánásban részesülő külföldieknek (EU és EGT)

660 000 Ft 320 000 Ft-os (normál tandíj + 340 000 Ft-os nyelvi hozzájárulás

Angol nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos elbánásban részesülő külföldieknek (EU és EGT)

 3 200 EUR

Harmadik országok állampolgárai

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat a szükséges mellékletekkel együtt az Egyetemi Doktori Irodán adják le:

phd.office(kukac)uni-corvinus(pont)hu (elektronikusan)

1093 Budapest Fővám tér 8. második emelet 233-as iroda (személyesen)

A felvételi vizsga eljárási díja 9000 Ft, amelyet az egyetem bankszámlájára kérünk átutalni: 10032000-00282857-00000000 .

A közleményben kérjük feltüntetni: felvételi díj, témaszám: A5SZ01200K.

 

Jelentkezési dokumentumok:

·         kitöltött és aláírt jelentkezési lap

·         szakmai, tudományos önéletrajz

·         eljárási díj befizetéséről szóló igazolás

·         előírt iskolai végzettséget igazoló, vagy annak folyamatban levő megszerzéséről tanúskodó dokumentum másolata

·         nyelvvizsga bizonyítványok másolata (ha van)

·         kutatási terv

·         előzetes szakmai, tudományos teljesítményeket igazoló dokumentumok másolata, ha van (oklevelek, emléklapok, publikációk, kinevezések stb.)

http://uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/egyetemi_doktori_tanacs/Doktori/Altalanos_dolgok/III.1.3_doktori_szabalyzat_2017_junius_27.pdf

Doktori témák

 

Témakiíró

Téma 1

Téma 2

Téma 3

Balázs Zoltán

Politikai értékek vizsgálata, kapcsolata az erkölcsi értékekkel: méltányosság, igazságosság, egyenlőség és egyenlőtlenség, mérséklet, méltóság.

A kormányzás politikaelmélete: hatalmi ágak elválasztása, a kormányzat/állam határai, jog uralma, alkotmányosság.

A hatalom kérdései (fogalmak, értelmezés, empirikus vizsgálata lehetőségek)

Boda Zsolt

A közpolitikák változásának vizsgálata

 Bizalom, legitimáció és a közpolitika hatékonysága

 

Dobos Balázs

Nemzetépítés, kisebbségpolitika, etnopolitikai konfliktusok

 A nacionalizmus és a multikulturalizmus elméletei

 

Dúró József

Euroszkepticizmus

 Populizmus

 Kelet-közép-európai politikai rendszerek

Gajduschek György

A közigazgatás szervezeti aspektusai, intézményi megközelítése

 Közpolitikai folyamat-elemzés

 A jog és közigazgatás, jog és közpolitika

Gallai Sándor

Kormányzás és politika Kelet-Közép-Európában

Migráció

Magyar politika és közpolitika

Gedeon Péter

Kapitalizmus és demokrácia

 

 

Hajnal György

A központi és helyi-területi közigazgatás reformjai nemzetközi összehasonlító perspektívából

 A kormányzat közpolitika kapacitása: közpolitika-formálás, megvalósítási folyamatok, hatásértékelés

 Teljesítménymenedzsment a közszektor szervezeteiben.

Ilonszki Gabriella

A képviselet fogalmának rekonstrukciója

Ellenzéki pártok új szerepben?

Mit képviselnek a nők?

Kiss Balázs

Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015

 

 

Kiss Viktor

Antonio Negri politikaelmélete

Baloldali populizmus

 

Körösényi András

Képviselet, demokrácia, elszámoltathatóság

Politikai vezetés, manipuláció demokratikus és/vagy autoriter rezsimekben

Rezsimtípusok

Mike Károly

Kollektív cselekvés és önszerveződés

 Polányi Mihály és az intellektuális rend

 A közösségi választások elmélete és az intézményi közgazdaságtan a politikában

Papp Zsófia

A demokratikus képviselet empirikus kutatása, parlamenti tevékenységek

 

 

Szűcs Zoltán Gábor

Politikai realizmus és moralizmus

 

 

Toronyai Gábor

John Rawls társadalmi igazságosság-elmélet, politikai liberalizmusa és a nemzetközi viszonyokra vonatkozó elgondolása

 Nietzsche gondolatainak politikai filozófiai jelentősége

 

Török Gábor

Politika és média kapcsolata

 A magyar politikai rendszer egyes elemeinek vizsgálata

 A rendszerváltás és az 1990 utáni magyar politikatörténet

Ványi Éva

Kormányzat és közigazgatás

 Oktatáspolitika és állampolgári nevelés

 

Várnagy Réka

A magyar pártok felépítése és működése

 A magyar Országgyűlés működése

 

 

 

 

Kurzusok, kutatás, oktatás:

A Politikatudományi Doktori Iskola tantárgykínálata a fölvett hallgatók érdeklődési körének megfelelően változik, viszont az első két félévben egységes módszertani képzést ír elő (Academic Writing, Literature Review, Research Design). A képzés nyelve magyar/angol. (A disszertáció magyar nyelven is megírható, de az órák és a DI eseményei jelentős részben angol nyelven zajlanak). Felvétel után a hallgatók mentort kapnak, egy szemeszter után pedig végleges témavezetőt. A DI kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a magyar és regionális politikatudományban, különösen fontos az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Politikatudományi Intézetével való rendszeres együttműködés. Hallgatóinkat anyagilag is támogatjuk a nemzetközi és hazai konferenciákon való részvételben, publikálásban, kutatási terveik megvalósításában. Lehetőséget kapnak az oktatásban való aktív részvételre, szemináriumok tartására, szakdolgozat-vezetésre, bírálatra. Évente megrendezzük az egyre népszerűbb Politológus Doktoranduszok Konferenciáját.

 

Felvételi eljárás:

A jelentkezés adminisztrációját az Egyetemi Doktori Iroda végzi, a formális követelmények letölthetők az Iroda honlapjáról. A Doktori Iskolába szóbeli felvételi vizsga alapján történik a felvétel, legalább háromtagú bizottság előtt, részben angol nyelven. Külföldi hallgatók számára skype-elbeszélgetést biztosítunk. A felvételi vizsga az általános társadalomtudományi tájékozottságot, valamint a jelölt kutatási elképzeléseit és az oktatási-kutatási feladatok ellátására való alkalmasságát méri fel alaposan. A bizottság 100 pontos skálán rangsorolja a jelentkezőket, beadott kutatási tervük, korábbi eredményeik és a felvételi beszélgetés alapján. A pontszámítás módja:

  • Korábbi kutatások, egyéni teljesítmények (pl. TDK): max. 25 pont
  • Kutatási terv: max. 35 pont (a terv illeszkedjen a Doktori Iskola profiljához)
  • Szóbeli: max 40 pont

Az elérhető 80 pontból legalább 67 pont megszerzése a feltétele a fölvételnek. A felvételről a PDI előterjesztése alapján az Egyetemi Doktori Tanács dönt. A felvételi vizsga várható időpontja: 2019. június első fele. A döntés időpontja: 2019. június 30. (a döntésről a hivatalos értesítőt júliusban postázza az Egyetemi Doktori Iroda).

Várható keretszám:

10-12 fő (ebből 4 állami ösztöndíjas hely, 3-4 Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hely)

 

Egyéb információk:

Az Egyetemi Doktori Tanács honlapja, ahol a jelentkezéssel kapcsolatos központi adminisztratív információk is találhatók: https://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=14073

 

Az Egyetemi Doktori Szabályzat és mellékletei az alábbi linken érhetők el:

uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/egyetemi_doktori_tanacs/Doktori/Altalanos_dolgok/III.1.3_doktori_szabalyzat_2017_junius_27.pdf

Utolsó frissítés: 2019.04.27.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com