December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Képzés- és tartalomfejlesztés az üzleti gazdaságtudományok területen - Logisztika illetve Vezetés és Kontroll, DSG kettős diploma képzések fejlesztése

A TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0048 program keretében

Projektmenedzser: Városiné Demeter Krisztina

 

Szakmai vezetők:


Losonci Dávid (Logisztika alprojekt)

Milicz Ákos (Vezetés és Kontroll, valamint DSG alprojektek)

A projekt célja

 A projekt célja a Budapesti Corvinus Egyetem üzleti jellegű képzéseinek fejlesztése elsősorban a tananyagok digitalizálásán és idegen nyelvű kidolgozásán keresztül. A projektet az Egyetem Gazdálkodástudományi karának két tanszéke, a Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék, illetve a Vezetés és Kontroll Tanszék valósítja meg, három alprojekt keretében.

A projekt megvalósítása 2012. április 1-jén kezdődött és 2014. március 31-én ér véget. A projekt teljes költségigénye 79 789 958 Ft, melyből az igényelt támogatás 75 800 460 Ft.

Logisztika alprojekt

Általános cél a digitális tananyagok kifejlesztésén és a képzők képzésén keresztül lehetővé tenni azt, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemről kikerülő hallgatók középtávon is versenyképes tudással rendelkezzenek és a modern kor támasztotta követelményeknek megfelelő kompetenciáik hozzásegítsék őket az aktív munkaerőpiaci részvételhez.

 

Vezetés és Kontroll alprojekt

Kiemelt cél annak lehetővé tétele, hogy a hazai felsőoktatásban a teljesítménymenedzsment orientációjú képzések, tantárgyak megfelelő írott szakmai háttérrel, elérhető magyar nyelvű szakirodalommal és hazai környezetre adaptált tananyaggal, kiegészítő tanulmányokkal álljanak rendelkezésre. A fejlesztésekkel a tanszék hozzá kíván járulni a felsőoktatás modernizációjához és versenyképessé tételéhez, valamint egy új vállalati szervezeti kultúra kialakításához. Kiemelten fontos, hogy a az Egyetem olyan külkapcsolatokra tegyen szert, amely előmozdíthatja a kölcsönösen előnyös szakmai együttműködéseket biztosítván ezzel a hallgatók látókörének bővülését, szaktudásának és nyelvtudásának gyarapodását.

 

DSG alprojekt

A Vezetés és Kontroll Tanszék DSG Projektje esetében elmondható továbbá, hogy a  fejlesztés általános célja a BCE német nyelvű képzési kínálatának javítása – mégpedig igazodva a Passaui Egyetemmel meglévő, kettős diploma kiadását szabályozó egyezményekhez. További általános célkitűzés az egyetem vonzerejének növelése, a tárgykínálat bővítése, a német szaknyelvi képzés erősítése, és a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek nyújtása a hallgatók számára a controlling, a vezetői számvitel, a költségszámítás és az adóztatás területén.

 

 

Utolsó frissítés: 2014.08.31.