December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKKÖZGAZDÁSZ/SPECIALISTA

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 2. a 2018. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar:
Gazdálkodástudományi Kar


A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Energiagazdálkodási szakközgazdász/specialista szakirányú továbbképzési szak

 

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
- Közgazdász alapdiploma esetén: energiagazdálkodási szakközgazdász
- Nem közgazdász alapdiploma esetén: energiagazdálkodási specialista 

 A felvétel feltétele:

Energiagazdálkodási szakközgazdász szak esetén:
Legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél gazdaságtudományok képzési területen.
Energiagazdálkodási specialista szak esetén:    
Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A képzés indításának feltétele:
20 fő alatt a képzés nem indul

 

Képzési jellemzők

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: A foglalkozások hetente egyszer péntekenként, 9:00 – 18:15 óráig folynak. A képzés nagymértékben épít az egyéni és csoportos feladatmegoldást támogató eLearning megoldásokra.

Helyszíne: Budapest

 

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Letölthető jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

 

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó/szakfelelős: Szilágyi Nóra
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5471, Fax: (1) 482-5070
E-mail: nora.szilagyi(kukac)uni-corvinus(pont)hu
Honlap: http://www.uni-corvinus.hu/gkar/szakiranyukepzesek

 

Regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000

Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Regisztrációs díj 223606

Jelentkező neve

 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 450.000 Ft/félév

 

Egyéb információk

 A képzés célja: Az Energiagazdálkodási szakközgazdász képzés fő célja elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált, komplex ismeretanyag és elemzési képesség átadása a jövőjüket energetikai iparágban elképzelő szakemberek számára. A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.A szakközgazdász szakon a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain megszerzett közgazdász illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, a specialista szakon bármely képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A két féléves program résztvevőinek alkalma nyílik arra, hogy a versenyző, liberalizált villamos energia- és gázpiacok uniós és hazai jogszabályi, szabályozási környezetéről, valamint ezen piacok szerkezetéről, működési sajátosságairól átfogó, módszertanilag megalapozott ismeretekhez jussanak. A program alapozó tárgyai között a piacelemzéshez nélkülözhetetlen mikroökonómia és piacszerkezetek mellett az állami szabályozás elmélete és gyakorlata, valamint a hazai és uniós verseny- és energiajog megismerése is helyet kap. A módszertani tárgyak az energetikai vállalkozások vezetéséhez nélkülözhetetlen, szektor specifikus adatelemzési, számviteli és kontrolling, illetve befektetés elemzési ismereteket tárgyalják. A képzés szaktárgyai a villamos energia, a földgáz valamint a megújuló energia piacok működésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat dolgozzák fel, érintve a liberalizációs modellek, az energiakereskedelmi rendszerek és energiatőzsdék, az európai üvegházgáz kereskedelmi rendszer vagy a megújuló energia támogatási rendszerek megismerését. A program részét alkotja az energia ellátásbiztonság hazai és nemzetközi vonatkozásainak elmélyült megismerése, valamint az energiaszektort terhelő szociális problémák kezelésére szolgáló szabályozási technikák áttekintése.

A program kurzusait az Egyetem gyakorlott, az üzleti életben elismert, nemzetközi tekintélyű oktatói vezetik. Az egyes kurzusokba rendszeresen bevonunk gyakorló vállalati és szabályozási szakértőket.

Kinek ajánljuk a képzést: A képzés elsősorban az energiaszektorban tevékenykedő vállalatok (engedélyesek) munkatársainak, közép-, illetve más iparágakból érkező felsővezetőinek nyújt korszerű és a mindennapi munkában hasznosítható ismereteket. A szabályozott iparágak sajátosságainak megismerése a gyakorlat nyelvére lefordítva a vállalat stratégiájának jobb megértését, a napi döntéshozatal egyszerűsödését hozza magával. A gazdasági és szabályozói folyamatok hatását a vállalati működésre elemezhetővé, a környezetet kiszámíthatóvá, a kockázatokat jobban kezelhetővé teszi.

A képzés hasznos ismeretekhez juttatja a nem engedélyköteles vállalatok azon munkatársait, akik az energia beszerzéssel vagy felhasználással kapcsolatos munkaköröket töltik be. Az energiaszektor szabályozásával foglalkozó, közigazgatásban dolgozó szakemberek vagy a tanácsadói szféra  elemző és döntéselőkészítő szakemberei is a napi munkában használható eszközrendszerre tehetnek szert e képzettség megszerzésével.

Az Energiagazdálkodási szakközgazdász/specialista program tanterve

I. félév

Kreditek

Az energiaszektor mikroökonómiája

3

Piacszerkezetek az energiaszektorban

3

Állami szabályozás az energiaszektorban

3

Módszertani ismeretek

3

Számvitel + controlling az energiaszektorban

3

Befektetéselemzés és pénzügyi elemzés az energiaszektorban

3

A villamos energia szektor gazdaságtana I

3

A földgáz szektor gazdaságtana I

3

II. félév

Kreditek

Hazai és Uniós ágazati jog, versenyjog és adózási jogszabály ismeret

3

Állami szabályozás az energiaszektorban

3

Módszertani ismeretek II

3

A villamos energia szektor gazdaságtana II

4

A földgáz szektor gazdaságtana II

4

Megújuló energia szektor és a távhő gazdaságtana

3

Környezetvédelmi szabályozás

3

Energiapolitika

3

Szakszeminárium

10

 

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.