Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Szakmai gyakorlat

A diploma megszerzésének egyik feltétele a szakmai gyakorlat elvégzése, amely 12 hétig tart és az Egyetem és a gazdálkodó/költségvetési szervezet közötti együttműködési megállapodás alapján teljesíthető. A szakmai gyakorlat jó alkalom arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek egy mezőgazdasági vagy ahhoz kapcsolódó vállalat/intézmény szervezeti és szakmai felépítésével, valós körülmények között készüljenek későbbi mérnöki/közgazdasági munkájukra, valamint alapvető ismereteket szerezzenek a szakirányuknak megfelelő gyakorlati mérnöki/gazdasági feladatokról. A szakmai gyakorlat segíti a hallgatót a szakdolgozat megírásában is.

Szakmai gyakorlat külföldön is végezhető. A hallgatóknak ennek keretében lehetőségük van a Dronteni Mezőgazdasági Egyetemen (CAH, Dronten Professional Agricultural University, DPAU) külföldiek számára indított, két féléves képzést is elvégezni, amelyet a Tanszék a szakmai gyakorlat teljesítésének fogad el (a diploma bemutatását követően).

A szakmai gyakorlat elkezdésének feltétele legalább 90 kredit teljesítése és 120 felvett kredit megléte. A szakmai gyakorlat időtartama 12 hét, amelyet csak egybefüggően, megszakítás nélkül lehet teljesíteni. A szakmai gyakorlat csak egy adott intézménynél teljesíthető, több helyen nem. Fontos továbbá, hogy négy aktív félév teljesítése után szakmai gyakorlat csak a szorgalmi időszakon kívül végezhető. A 120 felvett kredit után bármikor elkezdhető szakmai gyakorlat elvégzésének lépései az alábbiak:

1. A szakmai gyakorlatok szervezése a Tanszéken a szakmai gyakorlat felelőséhez (Balogh Jeremiás) tartozik, akinél az Engedélykérő lap kitöltésével (lásd alább a letölthető dokumentumoknál) és aláírásával lehet a szakmai gyakorlat és a szerződéskötés elindítását kezdeményezni (a kitöltött és aláírt formanyomtatványt a szakmai gyakorlat felelősének kell leadni). Az engedélykérő lap aláírásának legkésőbb a szakmai gyakorlat elkezdését 35 nappal megelőzően kell megtörténnie (külföldi szakmai gyakorlat esetén a megkezdés előtt 45 nappal).

2. Az aláírt engedélykérő lappal a hallgató felkeresi a Dékáni Hivatalt, ahol kezdeményezi az együttműködési megállapodás (lásd alább a letölthető dokumentumoknál) aláírását. Az együttműködési megállapodást legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt 30 nappal (külföldi gyakorlat esetén 45 nappal) szükséges leadni a Dékáni Hivatalban. Az aláírt szerződés hiányában a szakmai gyakorlat nem kezdhető el, illetve annak teljesítése nem fogadható el.

3. A hallgatónak a NEPTUN-ban ugyanúgy fel kell vennie a szakmai gyakorlatot, mint bármilyen más kurzust, a felvételnél azonban figyelembe kell venni, hogy a szakmai gyakorlat teljesíthető is legyen az adott félévben (ellenkező esetben nem megfelelt minősítés kerül a NEPTUN-ba). A szakmai gyakorlat NEPTUN-ban történő felvételéhez oktatási dékánhelyettesi engedély szükséges, amelyet a hallgató külön formanyomtatványon kér a Dékáni Hivatalban.

4. A 12 hetes szakmai gyakorlat végén minden hallgatónak két feladata van.

4.a. Először a munkahelyi vezetővel egy munkahelyi vezetői értékelést (lásd alább a letölthető dokumentumoknál) kell aláíratnia arról, hogy milyen minőségben végezte el a gyakorlatát és ezt a Dékáni Hivatal számára le kell adnia (1 eredeti példány aláírással és pecséttel).

4.b. Ezen felül minden hallgató a szakmai gyakorlatát követően 14 napon belül (de legkésőbb 20 nappal a záróvizsga időszak kitűzött időpontja előtt) köteles szakmai gyakorlati beszámolót (lásd alább a letölthető dokumentumoknál) készíteni és azt a szakmai gyakorlati felelősnek leadni, aki azt megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeli. A beszámoló elfogadásáról minden esetben a szakmai gyakorlat felelőse dönt, azok tartalmi és formai követelményei alább letölthetők. A hallgató csak elfogadott szakmai gyakorlattal (szakmai gyakorlati beszámolóval) bocsátható záróvizsgára.

A kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó érvényes egyetemi szabályozás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari mellékletében található.

Ajánlott gyakorlati helyszínek

Meglévő keretmegállapodások

A Tanszék által kért dokumentumok

Engedélykérő lap

Szakmai gyakorlati beszámoló

A Dékáni Hivatal által kért dokumentumok

Aláírt engedélykérő lap

Együttműködési megállapodás és egyéb szükséges dokumentumok

Utolsó frissítés: 2017.05.15.