Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

MA in Public Policy and Management

A magyar nyelvű Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak angol nyelven történő oktatását e program keretében kínálja a KTK. A program azokat a hallgatókat várja

  • akik angol nyelven a gazdaságtudományi képzésben (egyetemen, főiskolán) megszerzett ismereteiket szeretnék elmélyíteni, a kormányzatra és a tágabban vett közszektorra vonatkozó tudással bővíteni,
  • akik a más tudományterületeken (társadalomtudományi, orvosi, jogi stb.) megszerzett alap- vagy mesterszintű tudás mellé szeretnének a szakterületükhöz kapcsolódó, mesterszintű közgazdálkodási-közpolitikai ismeretekre szert tenni;
  • akik a már gyakorolt hivatásukhoz kapcsolódó, rendszerezett közgazdasági, menedzseri és közpolitikai tudás megszerzésére törekednek

Aki a szakot elvégzi, vezető vagy önálló elemző munkakörben sokoldalú tudással felvértezett szakemberként kormányzati és más állami intézményeknél, non-profit szervezeteknél; nemzetközi szervezeteknél (pl. Európai Unió) szakpolitikai döntés-előkészítő munkakörben; kutatóintézetekben, illetve a piaci szektorban pl. a kormányzati döntések által fokozottan érintett (pl. távközlési és közszolgáltató) vállalatoknál, iparági szövetségeknél helyezkedhetnek el; illetve választott hivatásukat felkészültebben, magas szintű gazdasági és szakmapolitikai ismeretek birtokában gyakorolhatják.

A programot egyebek mellett azért érdemes választani, mert a közgazdász végzettségűek jelentős része a közszektorban talál munkát, de a mesterszakon végző hallgatók a magán- és a non-profit szférában is sikeresen tevékenykedhetnek. A program korszerű és nemzetközi összehasonlításban is versenyképes. A szak egyedülálló interdiszciplináris programot és tanulási környezetet kínál a hallgatók számára. A mesterszakra a közgazdasági előképzettség mellett a legkülönfélébb előképzettséggel lehet sikeresen felvételizni: szociológus, politológus, igazgatásszervező, orvos, gyógyszerész, jogász, nemzetközi kapcsolatok szakértője, tanár stb. előképzettséggel.

A szak hallgatói diáktársaik változatos szakmai hátterének is köszönhetően kivételesen sokszínű és termékeny szellemi közegben tölthetnek el két évet. A hallgatók viszonylag kis létszáma a magyar felsőoktatásban megszokottnál intenzívebb tanár-diák kapcsolat kialakítását teszi lehetővé.

A szak elvégzése közben lehetőség nyílik egy-egy szakterület behatóbb megismerésére. A mesterszak két szakirányt kínál: a közpolitika elemzés valamint a közintézményi menedzsment szakirányokat. A program 4 szemeszteren át tart, a megszerezhető kreditek száma 120. Legfontosabb ismeretkörei a következők:

Elméleti és módszertani  szakismeretek: összehasonlító közigazgatástan, közösségi gazdaságtan, közpolitikai elemzés, jog és közgazdaságtan, közügyek elméleti alapjai, kormányzati intézményi gazdaságtan, ökonometria, adatszerzési módszerek

A közpolitika elemzés szakirány jellemző tárgykörei: közpolitika folyamata, költség-haszon elemzés, közpolitika elemzés gyakorlata, programértékelés, összehasonlító közpolitika, közösségi pénzügyi menedzsment.

A közintézményi menedzsment szakirány jellemző tárgykörei: stratégiaalkotás és szervezettervezés a közszektorban, controlling és teljesítménymenedzsment nem üzleti szervezetekben, információmenedzsment a közszektorban, emberierőforrás-menedzsment a közszolgálatban, nonprofit szektor, közösségi pénzügyi menedzsment.

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.