November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Idegen nyelvű képzéseink

Mesterprogramok

2008 szeptemberében indította Karunk első önálló mesterprogramját angol nyelven, International Economy and Business néven. Érdekesség, hogy az angol nyelvű képzése ugyanabban az évben indult, mint az első magyar nyelvű mesterprogram a többciklusú Bologna-folyamat részeként. 2010-től pedig már a Public Policy and Management mesterprogramra is jelentkezhettek az érdeklődők, így jelenleg két teljes értékű – 120 kredites – mesterprogram működik angol nyelven a karon. Részben ez a két mesterprogram az alapja azoknak a kettős és többes diplomáknak is, amik az elmúlt néhány esztendő szervezőmunkájának eredményei.

Bővebb információt a felvételi eljárásról, követelményekről Karunk angol nyelvű honlapján talál.

Rövid programok

 

Az egyéves graduális szintű tanulmányokat nyújtó EMPA-Budapest program 1996-ben lett tagja az European Master of Public Administration nemzetközi felsőoktatási szövetségnek. Az EMPA keretében jelenleg már tizenkét felsőoktatási intézmény működik együtt a hallgatók közös képzésében:

 • Budapesti Corvinus Egyetem (Magyarország)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam (Hollandia)
 • Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (Németország)
 • Institut d'Etudes Politiques de Paris (Franciaország)
 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)
 • Rijksuniversiteit Leiden (Hollandia)
 • Tallin Univeristy of Technology (Észtország)
 • University of Liverpool (Egyesült Királyság)
 • University of Vaasa (Finnország)
 • University of Geneva (Svájc)
 • Université Catholique de Louvain (Belgium)
 • University of Lyon (Franciaország)

A program 75 kredites, félévenként három kötelező és két választható tárgyat 30 kredit értékben, valamint 15 kredit értékű szakdolgozat védést tartalmaz. Jellemző témakörei: közpolitika elemzés, közpolitika folyamata, gazdasági kormányzás, alternatív szolgáltatás-szervezés, intézményi változások az átmenet időszakában.

Az EMPA programban résztvevő egyetemeken a mesterszakos hallgatóknak lehetőségük van egy féléves részképzésre tandíjmentesen. A külföldi tanulmányaik folytatásához a hallgatók Erasmus ösztöndíjra is jelentkezhetnek. A partneregyetemek hallgatóit a kölcsönösség alapján egy féléves képzésre az egyetemünk is fogadja. Ez egyben azt is jelenti, hogy a végzett hallgatók a hazai egyetemi diploma mellé a partner-egyetemek által aláírt EMPA-Certificate-t is kaphatnak.

Az EMPA programra jelentkező külföldi hallgatók az egyéves program teljesítése esetén, melynek része a szakdolgozat védése is, EMPA-Budapest certificate-t kapnak.

A közgazdálkodás és közpolitika mesterszak nappali tagozatos hallgatói is teljesíthetik az EMPA-Budapest programot a mesterszakos tanulmányaik során, mivel megfelelő ekvivalencia létezik a magyar és angol nyelven is oktatott tárgyak között.

Bővebb információ itt.

Kettős és többes diplomák

 

A Közgazdaságtudományi Kar egyik stratégiai célja az ún. kettős és többes (közös) diplomák kialakítása, szélesítve ezzel a hallgatók lehetőségeit, de egyben célirányosabbá is téve a mobilitást. A kettős és többes diplomák kialakítása egyben azt is lehetővé teszi, hogy a megszokottnál jóval szorosabb együttműködés alakuljon ki a programban résztvevő karok, tanszékek, illetve kollégák között. Ezek a tanulmányi programok erősítik a későbbi konzorciális együttműködések lehetőségét is.

Hosszas előkészítés után 2010-ben egyszerre két kettős diplomát adó programot is elindított a kar. A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon a Groningeni Egyetem hasonló nevű programjával jött létre együttműködés. Alapszakon (Alkalmazott közgazdaságtan szak) pedig a bambergi Otto-Friedrich Egyetemmel működtet a KTK kettős diplomát adó programot. 2011-ben indult az IMPACT program, mely három egyetem (Radboud University Nijmegen, University of Ljubljana és BCE) közös mesterprogramja Közgazdálkodás mesterszakon. Egy további kettős diploma-program pedig jelenleg is előkészítés alatt van (Minho Egyetem Portugáliában). A kettős diplomákat adó programok a karon már futó magyar és/vagy angol nyelvű, diplomát adó programokhoz kötötten szerveződnek. Cél, hogy minél elterjedtebbé váljon ez a forma és minél több program kapcsolódhasson be, megtalálva azt vagy azokat a partnereket, akikkel a szoros együttműködés és a programok azonossága (közelisége) kimutatható. Ezzel egyben a hallgatói mobilitásnak is egy újszerű, a korábbiaknál jóval célirányosabb eszközét kínálja a Kar.

Az együttműködés sajátos formája az a két konzorcium is, amelyek közül az egyik (a University College Londonnal működtetett International Master’s in Economy, State and Soceity) már nyertese az EU által meghirdetett Erasmus Mundus programnak, míg a másik (International Master on Public Administration and Coordination of Transition) most pályázik erre a státuszra.

Az akadémiai és adminisztratív teendők ellátására minden esetben külön kari bizottság áll fel (elnök, tagok és titkár részvételével), akik egyfelől a szerződés (így különösen az ekvivalencia-vizsgálat) előkészítésével, majd pedig a tanulmányi és egyéb ügyek rendezésével foglalkoznak.

Utolsó frissítés: 2018.10.19.