Február - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 22 23 24 25 26
27 28  

 

 

2016/2017-es tanév

   


    

 

 

 

 https://www.facebook.com/bcevilgazd

Demonstrátori pályázat a 2015-2016-os félévre

Pályázati felhívás

demonstrátori megbízásra a 2015/2016-os tanévre

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2015/2016-os tanévre. A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el.

 

Pályázatot nyújthat be az a hallgató,

·         aki alapszakos (vagy azzal egyenértékű) oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 60 teljesített kredittel rendelkezik;

·         akinek tanulmányi ösztöndíj átlaga a pályázat benyújtását megelőző aktív félévben (a 2014/2015-ös tanév II. félévében, amennyiben ez passzív félév volt, akkor az utolsó aktív félévben) legalább 3,5 volt;

·         aki a 2015/2016-os tanévben nincs passzív féléven;

·         aki a választott szakterületen kiváló eredményt ért el és abból a tantárgyból, melynek oktatásában részt kíván venni, jeles érdemjegye volt;

·         akinek magatartása, közösségi munkája példás;

·         aki nem áll fegyelmi, büntető, szabálysértési eljárás alatt.

 

A pályázatot az illetékes tanszékre kell benyújtani 2015. június 30-ig.

 

Pályázatot benyújtani a pályázati kiíráshoz mellékelt jelentkezési lapon lehet, amelyhez a pályázónak mellékelnie kell szakmai önéletrajzát, amelyben ki kell térnie eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység), továbbá szakmai-oktatási elképzeléseire, megjelölve azokat a témákat, amelyekkel foglalkozni szeretne, illetve azokat a tárgyakat, amelyek oktatásában részt kíván venni.

 

A konkrét feladatokat és feltételeket a tanszékek határozzák meg, melyekről ezen pályázati kiírás kiegészítésével, a pályázati kiírás mellékleteként tájékoztatják az érdeklődő hallgatókat.

 

Egy hallgató csak egy tanszékre kaphat demonstrátori megbízást!

 

BA/BSc képzésben jelenleg végzős hallgatók a demonstrátori megbízásra feltételesen pályáznak, a megbízást feltételesen nyerik el, megbízó levelet csak abban az esetben kaphatnak, ha tanulmányaikat folytatják tovább a mesterképzésben.

 

A demonstrátort tevékenységéért alanyi jogon díjazás nem illeti meg. A pályázat elnyerését követően feladatát önként vállalva végzi.

 

Pályázati adatlap

 

 

A tanszékekre beérkezett pályázatokat rangsorolva és ajánlással ellátva 2015. július 3-ig a tanszékek megküldik a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalába. A Dékáni Hivatal a beérkezett javaslatokat ellenőrzi és összesíti, az esetleges párhuzamosságok esetében a hallgatót megkeresi és nyilatkoztatja arról, hogy a két vagy több megjelölt tanszék közül melyiken szeretne demonstrátor lenni.

 

A demonstrátorokat a dékán nevezi ki. A demonstrátori megbízás visszavonható, amennyiben a hallgató vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.

 

 

Budapest, 2015. június 16.

 

Szakszeminárium - szakdolgozat - záróvizsga

A szakszemináriummal, szakdolgozattal, záróvizsgával kapcsolatos információk ezen az oldalon érhetők el.

Záróvizsga-beosztás ITT.

 

Eladó Könyvek!

 

Az alábbi könyvek megvásárolhatók a tanszék titkárságán félfogadási időben:

Blahó András: Térjünk a tárgyra!                                           3000 forint

 

Szentes Tamás: Világgazdaságtan                                        2500 forint

 

Világgazdaságtan 2. (szerk. Blahó András)                          2000 forint

 

Robert Gilpin: Nemzetközi politikai gazdaságtan                2500 forint

 

Magas István-Kutasi Gábor: Változó világgazdaság            2500 forint

 

 

Minden további (a honlapon nem megtalálható) információért keressék fel a tanszék titkárságát!

Utolsó frissítés: 2017.01.13.