Június - 2015
H K S C P S V
01
02
03 04 05 06 07
08 09 10 11
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
25
26
27
28
29
30
 
hétfõ, 2015. június 01.
10:00 - Meghívó Pájtli Éva házi védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Pájtli Éva "A burgonya S vírus (POTATO VIRUS S, PVS) molekuláris jellemzése" című PhD doktori értekezés-tervezetének 2015. június 1...
kedd, 2015. június 02.
10:00 - Meghívó Sepsi Panna házi védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Sepsi Panna " A hőmérséklet hatása az alma fenológiai meneteire hazai adatsorok alapján" című PhD doktori értekezés-tervezetének 20...
péntek, 2015. június 12.
10:00 - Meghívó Tóátadó ünnepségre a Soroksári Botanikus Kertben
A Fővárosi Környezetvédelmi Alap és a Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Karának támogatásával megújult a Soroksári Botanikus Kert vizes élőhelye. Ebből az alkalomból 2...
csütörtök, 2015. június 25.
14:00 - Meghívó Villangó Szabolcs nyilvános PhD-védésére 20150625 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Villangó Szabolcs "A FENOLOS ÉRETTSÉG VIZSGÁLATA SYRAH SZŐLŐFAJTÁN" című PhD értekezésének 2015. júni...
péntek, 2015. június 26.
12:30 - Meghívó Hajnal Veronika házi védésére
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Doktori Iskolája szeretettel meghívja Önt Hajnal Veronika "Kajszifajták fagytűrő képessége és gyümölcsminősége" című PhD értekezés-t...
vasárnap, 2015. június 28.
12:00 - VUA Summer School 2015
The International Summer School organized by the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia in cooperation with Visegrad University Association member universities will be...
hétfõ, 2015. június 29.
12:00 - VUA Summer School 2015
The International Summer School organized by the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia in cooperation with Visegrad University Association member universities will be...
kedd, 2015. június 30.
12:00 - VUA Summer School 2015
The International Summer School organized by the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia in cooperation with Visegrad University Association member universities will be...

Demonstrátori pályázat a 2015-2016-os félévre

Pályázati felhívás

demonstrátori megbízásra a 2015/2016-os tanévre

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2015/2016-os tanévre. A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el.

 

Pályázatot nyújthat be az a hallgató,

·         aki alapszakos (vagy azzal egyenértékű) oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 60 teljesített kredittel rendelkezik;

·         akinek tanulmányi ösztöndíj átlaga a pályázat benyújtását megelőző aktív félévben (a 2014/2015-ös tanév II. félévében, amennyiben ez passzív félév volt, akkor az utolsó aktív félévben) legalább 3,5 volt;

·         aki a 2015/2016-os tanévben nincs passzív féléven;

·         aki a választott szakterületen kiváló eredményt ért el és abból a tantárgyból, melynek oktatásában részt kíván venni, jeles érdemjegye volt;

·         akinek magatartása, közösségi munkája példás;

·         aki nem áll fegyelmi, büntető, szabálysértési eljárás alatt.

 

A pályázatot az illetékes tanszékre kell benyújtani 2015. június 30-ig.

 

Pályázatot benyújtani a pályázati kiíráshoz mellékelt jelentkezési lapon lehet, amelyhez a pályázónak mellékelnie kell szakmai önéletrajzát, amelyben ki kell térnie eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység), továbbá szakmai-oktatási elképzeléseire, megjelölve azokat a témákat, amelyekkel foglalkozni szeretne, illetve azokat a tárgyakat, amelyek oktatásában részt kíván venni.

 

A konkrét feladatokat és feltételeket a tanszékek határozzák meg, melyekről ezen pályázati kiírás kiegészítésével, a pályázati kiírás mellékleteként tájékoztatják az érdeklődő hallgatókat.

 

Egy hallgató csak egy tanszékre kaphat demonstrátori megbízást!

 

BA/BSc képzésben jelenleg végzős hallgatók a demonstrátori megbízásra feltételesen pályáznak, a megbízást feltételesen nyerik el, megbízó levelet csak abban az esetben kaphatnak, ha tanulmányaikat folytatják tovább a mesterképzésben.

 

A demonstrátort tevékenységéért alanyi jogon díjazás nem illeti meg. A pályázat elnyerését követően feladatát önként vállalva végzi.

 

Pályázati adatlap

 

 

A tanszékekre beérkezett pályázatokat rangsorolva és ajánlással ellátva 2015. július 3-ig a tanszékek megküldik a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalába. A Dékáni Hivatal a beérkezett javaslatokat ellenőrzi és összesíti, az esetleges párhuzamosságok esetében a hallgatót megkeresi és nyilatkoztatja arról, hogy a két vagy több megjelölt tanszék közül melyiken szeretne demonstrátor lenni.

 

A demonstrátorokat a dékán nevezi ki. A demonstrátori megbízás visszavonható, amennyiben a hallgató vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.

 

 

Budapest, 2015. június 16.

 

Szakszeminárium - szakdolgozat - záróvizsga

A szakszemináriummal, szakdolgozattal, záróvizsgával kapcsolatos információk ezen az oldalon érhetők el.

Záróvizsga-beosztás ITT.

 

Eladó Könyvek!

 

Az alábbi könyvek megvásárolhatók a tanszék titkárságán félfogadási időben:

Blahó András: Térjünk a tárgyra!                                           3000 forint

 

Szentes Tamás: Világgazdaságtan                                        2500 forint

 

Világgazdaságtan 2. (szerk. Blahó András)                          2000 forint

 

Robert Gilpin: Nemzetközi politikai gazdaságtan                2500 forint

 

Magas István-Kutasi Gábor: Változó világgazdaság            2500 forint

 

 

Minden további (a honlapon nem megtalálható) információért keressék fel a tanszék titkárságát!

Utolsó frissítés: 2015.06.17.