Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Versenyképesség az új ipari forradalom küszöbén, Versenyben a világgal kutatás, 2018-2020

Kutatásunk az 1995 óta több lépcsőben lefolytatott vállalati versenyképességi adatfelvételek és elemzések egy újabb fázisa. A projektsorozat tárgya a magyar vállalatok versenyképességének, illetve az erre ható tényezőknek a vizsgálata, és azok alakulásának az értékelése.

A kutatás empirikus természetű, meghatározó eleme egy kérdőíves adatfelvétel, melynek középpontjában most is, miként a korábbi felvételeknél (1996, 1999, 2004, 2009, 2013) is, egy vállalati vezetői gyakorlatokra kiterjedő széleskörű kérdőíves felmérés áll (az eddigiekben 300+ vállalat 1200+ vezetője). Az adatfelvétel kiterjed a vállalati versenyképességet befolyásoló környezeti tényezőkre, a vállalati stratégia és a működés kulcskérdéseire. A felmérés adatbázisának feldolgozására épülő tanulmányok mellett kiegészítő, illetve kapcsolódó elemzések is születnek.

A most kezdődő kutatás kérdőíves felmérésében számos új tényező behozatalára és vizsgálatára van szükség és lehetőség. Ezeket úgy szeretnénk beépíteni a kérdőívbe, hogy közben biztosítsuk az új és korábbi adatbázisok összehasonlíthatóságát. Az új tényezők felmérését megalapozó kutatási hipotézisek kimunkálása jelenleg van folyamatban – azt azonban rögzíthetjük, hogy három olyan tényezőcsoportot azonosítottunk, amelyeknek változása a vállalatok helyzetét és stratégiáját a korábbiaktól lényegesen eltérő módon befolyásolja.

Ezek a következők:

•        a globalizáció új, lényegében a 2008-as válság óta definiált korszakának felfogása és folyamatai;

•        a hazai és a nemzetközi politikai-ideológiai környezet változása; és

•        a technikai és technológiai fejlődés (negyedik ipari forradalom) üzleti hatásai.

A kérdőíves felmérési projekt szerkezete a korábbi gyakorlatot követi: mindegyik vállalatnál négy felsővezetőt kérdezünk meg (CEO, pénzügyi, kereskedelmi és termelési terület) részben közös, részben eltérő kérdésekkel. A kutatás ütemterve ez év tavasszal a kérdőív kimunkálását és a felmérés előkészítését tartalmazza, ősszel kívánjuk magát az adatfelvételt elvégezni. A jövő év főként az adatfeldolgozással és egy átfogó képet adó gyorsjelentés elkészítésével telik majd. A harmadik évben részletes elemzéseket és az eredmények publikálását tervezzük, a korábbiakhoz hasonlóan egy jelentős nemzetközi konferenciával zárva a kutatási projektet 2021 tavaszán.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.