Február - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28  

Publikáció lista

TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005A Budapesti Corvinus Egyetem kutatási, fejlesztési és innovációs teljesítményének növelése öt interdiszciplináris kiválósági központ létrehozásával(660db)
Hevesi Mária - Király Ildikó (2011): Susceptibility of traditional pear cultivars to fire blight caused by Hungarian Erwinia amylovora isolates. Acta Alimentaria special issue, 230-239..
Berlinger Edina - Horváth Ferenc - Dr. Vidovics-Dancs Ágnes (2012): Tőkeáttétel-ciklusok. Hitelintézeti Szemle 1, 1-23.
Dr. Veres Pál (2011): A magyar felsőoktatási rendszer válaszai társadalmi-gazdasági kihívásokra. A felsőoktatás input-output elemzése versenykörnyezetben. Válság az oktatásban? Oktatás a válságban. 2010. április 27., Budapesti Corvinus Egyetem.
Drótos György - Móricz Péter (2012): A vállalati informatika szerepe a versenyképesség alakításában a pénzügyi és gazdasági válság időszakában. Vállalatirányítás és szervezetalakítás kutatócsoportjának konferenciája. 2012. január 18., Budapest.
Csima Péter (2011): Gondolatok a tájvédelemről, az egyedi tájértékekről és a tájkarakterről. Tájértékek szerepe a tájkarakter meghatározásában. 2010. november 19., Budapest.
Pásztor B. - Imrei Z. (2012): Populációdinamikai és etológiai megfigyelések a mogyoróormányosról (Curculio nucum L.). XXII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum. 2012. január 25–27., Keszthely.
A nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége/A versenyképesség és a gazdaságpolitika(126db)
Chikán Attila (2011): Versenyképesség, verseny és multinacionális vállalatok - egy kutatási modell. In: Chikán Attila(szerk): A multinacionális vállalatok hatása a hazai versenyre és a versenyképességre. BCE Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. 7-19 o.
Kolozs Borbála (2012): A kettős adóztatás elkerüléséről szóló korai magyar egyezmények. Műhelytanulmány. BCE Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.
A nemzetközi gazdasági folyamatok alakulása (17db)
Dr. Kengyel Ákos (2010): Az EU világgazdasági pozíciója és külkapcsolatai. In: Blahó András – Kutasi Gábor(szerk): Erőközpontok és régiók a 21. század világgazdaságában. Akadémiai Kiadó, Budapest. 110-134 o.
Dr. Kengyel Ákos (2010): Emberi erőforrások és versenyképesség: az egész életen át tartó tanulás jelentősége az Európai Unió oktatáspolitikájában. In: Magas István – Kutasi Gábor(szerk): Változó világgazdaság. Globális kormányzás – vállalati nemzetköziesedés – regionális fejlődés. Tanulmányok Simai Mihály 80. születésnapjára. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 316-327 o.
Benczes István Zsolt - Váradi Szilvia (2011): Aranyszabály helyett adósságfék - a német példa. Köz-gazdaság 2, 91-104.
Benczes István Zsolt (2011): Az európai gazdasági kormányzás előtt álló kihívások. Közgazdasági Szemle 9, 759-774.
Dr. Magas Antal István (2011): Financial globalization and crisis: lessons for emerging markets. A versenyképesség új forrásai az ellátási láncban, Next practice. June 9th, Budapest, NH hotel.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Kutasi Gábor (2011): Fiscal Impacts of Climate Change. 3rd Internat’l Scientific Conference: SUSTAINABLE DEVELOPMET. 10-11 June 2011, Ravda, Bulgaria, organized by Center on Sustainable Development, University of National and World Economy (UNWE), Sofia, Bulgaria.
Kutasi Gábor (2011): Green Taxation in the EU A Fiscal Adaptation to Climate Change. New Challenges for the European Union 1st Annual International Conference on EU Studies of CAES. 10.11.2011. , VSE, Prague (CZ).
Dr. Kengyel Ákos (2012): Az Európai Unió külkapcsolati rendszere és világgazdasági pozíciói. Műhelytanulmány. BCE Világgazdasági Tanszék, Budapest .
Dr. Kengyel Ákos (2012): Employment and the Social Economy. EU Funding Opportunities for Developing Human Resources. Műhelytanulmány. Corvinus University of Budapest, Department of World Economy, Budapest.
Dr. Kengyel Ákos (2010): EU-Kína csúcs: régi problémák a napirenden. Műhelytanulmány. Világ és Gazdaság. 2010/34, 1-6., Budapest, 2010. november. http://web.uni-corvinus.hu/~vilgazd/hirlevel/?op=Newsletter&mod=20101014073206
Dr. Kengyel Ákos (2012): The Future of EU Cohesion Policy. Endogenous Development – Added Value of Intervention – Regulatory Frameworks. Műhelytanulmány. Corvinus University of Budapest, Department of World Economy, Budapest.
A versenyképesség és a gazdaságpolitika(1db)
Kállay László Tibor (2011): A kis- és középvállalkozások gazdaságélénkítésben betöltött szerepéről. Külgazdaság 1-2, 18-21.
A versenyképesség társadalmi környezete(1db)
Dr. Szalay Zsuzsanna (2011): Grassroots initiative starts in a socialist manmade city. Community Currency Magazine August, pp 11-12. http://ccmag.net/sites/ccmag.net/files/ccmag_11_08.pdf
Az üzleti szféra és a versenyképesség(103db)
Demeter Krisztina - Jenei István - Losonci Dávid István (2011): A Lean menedzsment és a versenyképesség kapcsolata. Budapesti Corvinus Egyetem, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest, Magyarország.
Csillag Sára - Hidegh Anna Laura (2012): Alternatív módszerek az emberi erőforrás menedzsment oktatásban. In: Poór József et al.(szerk): Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. Complex, Budapest. 142-153 o.
Dr. Halászné Sipos Erzsébet (2012): Döntés a kiszervezésről. In: Gelei Andrea(szerk): Disztribúciós logisztika. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. 122-143 o.
Csillag Sára (2012): Etikai kérdések vizsgálata az emberi erőforrás menedzsment tevékenységben. In: Poór József et al.(szerk): Átalakuló emberi erőforrás menedzsment. Complex, Budapest. 398-409 o.
Váradi Szabó Zsuzsa - Hidegh Anna Laura (2011): Sikersztori?! A siker jelentése a karrierváltási történetekben. In: Gelei András - Glózer Rita(szerk): Valóság-konstrukciók. A szervezeti jelentésvilág interpretatív megközelítései. Gondolat Kiadó - PTE, Budapest-Pécs. digitális tananyag o. www.tankonyvtar.hu
Csillag Sára (2011): Van-e kiút a morális útvesztőből? Kooperatív kutatás emberi erőforrás menedzsment szakértők bevonásával. In: Pataki György, Vári Anna(szerk): Részvétel - akció - kutatás. MTA Szociológiai Intézet, Budapest. 163-206 o.
Dr. Vörösmarty Gyöngyike (2011): A beszerzés fogalmi kerete a kis- és középvállalatok gyakorlatában. Vezetéstudomány Különszám, p. 72-79..
Dr. Juhász Péter - Dr. Wimmer Ágnes - Dr. Mandják Tibor (2012): A hálózati pozíció és a versenyképesség kapcsolata. Vezetéstudomány 2. különszám, 14-23..
Toarniczky Andrea - Imre Noémi - Jenei István - Losonci Dávid István - Dr. Primecz Henriett (2012): A lean kultúra értelmezése és mérése egy egészségügyi szolgáltatónál. Vezetéstudomány különszám, 106-120.
Losonci Dávid István - Demeter Krisztina - Jenei István (2012): A lean menedzsmentről magyar nyelven. Magyar Minőség 4, 14-26.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Losonci Dávid István (2011): A lean termelési rendszer munkásokra gyakorolt hatása. Vezetéstudomány Különszám: Mozaikok az üzleti szféra versenyképességéről, 53-63.
Dr. Kiss János (2012): A logisztikai innovációk hatása a vállalatok versenyképességére. Logisztikai Híradó különszám, 38-41.
Dr. Kenesei Zsófia - Dr. Gyulavári Tamás (2011): A marketing-erőforrások hatása a vállalati versenyképességre. Vezetéstudomány februári különszám, p. 72-79.
Dr. Juhász Péter (2012): A mérlegen kívüli tételek a magyar vállalatok működésében. Hitelintézeti Szemle 1., 24-46..
Dr. Gyulavári Tamás - Csepeti Ádám - Nagy Gábor (2012): A piacorientáció hatása a termék- és szolgáltatásminőségre a hazai vállalatok körében. Magyar Minőség 2., 54-68.
Kaliczka Nándor (2012): A tartós eszközök értékcsökkenési mintájának empirikus becslése. Közgazdasági Szemle 3., 285-310..
Kaliczka Nándor (2011): A technológiai fejlődés hatása a tartós eszközök gazdasági értékcsökkenésére. Vezetéstudomány Különszám november, 97-105.
Drótos György - Móricz Péter (2012): A vállalati informatika szerepe a versenyképesség alakításában a pénzügyi és gazdasági válság időszakában. Vezetéstudomány Februári különszám, 81-91.
Kovács Dániel Máté - Mohl Gergely (2012): A vállalati likviditásmenedzsment számviteli támogatása. Vezetéstudomány 10., 19-35.
Dr. Gyulavári Tamás (2011): A vállalatok árképzési gyakorlata a versenyképesség szolgálatában. Vezetéstudomány Különszám 1., 46-52.
Demeter Krisztina - Szász Levente (2011): A válság hatása a termelési tevékenységre. Vezetéstudomány november, 38-45.
Demeter Krisztina - Szigetvári Csenge (2012): Belső ellátási láncok harmonizációja a Grundfosnál. Logisztikai Híradó márciusi különszám, 24-28..
Jenei István - Andriska Pál (2011): Egy alternatív vezetési rendszer – a lean menedzsment. IME: Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 8. , 29-32.. http://www.imeonline.hu/pdf/aktualis/2011_nyolcadik/9.pdf
Dr. Vörösmarty Gyöngyike - Kemendy Nándor (2012): Etikai kérdések a beszerzésben. Logisztikai Híradó Különszám, 8-12.
Dr. Kovács Erzsébet - Dömötör Barbara Mária - Naffa Helena (2011): Investment Decision in Crises: A Study of Private Pension Fund Investments. Acta Oeconomica 4, 389-412.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Dr. Zoltayné Paprika Zita - Szántó Richárd (2011): Menedzsmentképességek és döntéshozatali közelítésmódok longitudinális elemzése a versenyképesség-kutatások alapján. Vezetéstudomány Különszám, 87-96.
Szabó Ágnes (2011): Milyen értéket teremt a szabadidősport és mi a kapcsolata a versenyképességgel? Vezetéstudomány 1. különszám, 24-37..
(2012): Mit hozott nekünk a lean menedzsment. Minőség és Megbízhatóság 1, 25-35. http://eoq.hu/mm/
Szabó Ágnes (2012): Szolgáltatásminőség a szabadidősport-szolgáltatóknál. Magyar Minőség 2., 42-53..
Dr. Gelei Andrea - Losonci Dávid István - Toarniczky Andrea (2012): Termelésvezetők vezetési jellemzői – Lean és hagyományos működési környezet összevetése. Logisztikai Híradó 3, 22-25.
Demeter Krisztina - Matyusz Zsolt - Szigetvári Csenge (2012): The impact of external market factors on the operational practices and performance of companies. Society and Economy in Central and Eastern Europe 1, 73-93. DOI:10.1556/SocEc.2011.0011
Dr. Gyulavári Tamás - Dr. Kenesei Zsófia (2012): The impact of marketing resources on corporate competitiveness. Trziste / Market 1. szám, 7-21.
Balog Dóra Barbara - Dr. Csóka Péter - Dr. Pintér Miklós Péter (2010): Tőkeallokáció nem likvid portfoliók esetén. Hitelintézeti Szemle 6, 604-616. http://www.bankszovetseg.hu/anyag/feltoltott/604_616_balog_10000385.pdf
Balog Dóra Barbara - Dr. Csóka Péter - Dr. Pintér Miklós Péter - Bátyi Tamás László (2011): Tőkeallokációs módszerek és tulajdonságaik a gyakorlatban. Közgazdasági Szemle 7-8, 619-632..
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Drótos György - Móricz Péter (2012): A vállalati informatika szerepe a versenyképesség alakításában a pénzügyi és gazdasági válság időszakában. A "Versenyben a világgal" felmérés eredményei. Vállalatirányítás és szervezetalakítás kutatócsoportjának konferenciája. 2012. január 18., Budapest.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Matyusz Zsolt - Dr. Vörösmarty Gyöngyike (2011): Aligning supplier evaluation with competitive priorities Results of an international survey in manufacturing and assembly industries. 20th Annual IPSERA Conference. 2011. április 10-13., Maastricht, The Netherlands.
Bódi-Schubert Anikó (2010): Analyzing Relationship Success. 26th Annual IMP Conference. 2010. szeptember 2-6., Budapest. -
Matolay Réka (2011): Assurances for CSR in Corporate Decision Making in Recession. Corporate Responsibility Research Conference. 2011. szeptember 12-14, Sustainability Research Institute, University of Leeds.
Dr. Chikán Attila - Matyusz Zsolt (2012): Company competitiveness and inventory performance. Seventeenth International Working Seminar on Production Economics. 2012. február 20-24., Innsbruck, Ausztria.
Demeter Krisztina (2011): Company globalization and the level of country economic development. 22nd Annual POMS Conference. 2011. április 29. - május 2., Reno, Nevada, USA. http://www.pomsmeetings.org/ConfPapers/020/020-0615.doc
Dr. Szabó Zsolt Roland (2012): Corporate Strategies in Hungary between 1992 and 2010. First International Working Conference on Competitiveness Research. March 8-9, 2012, Budapest.
Dr. Kenesei Zsófia - Dr. Kolos Krisztina - Dr. Gyulavári Tamás (2011): Dimensions of bank-company relationships. A measurement model. Marketing Theory Challenges in emerging Societies: 2nd EMAC Regional Conference. 21-23 September 2011, Iasi, Romania.
Dr. Kolos Krisztina - Dr. Gáti Mirkó György - Dr. Gyulavári Tamás (2011): E-commerce evolution in Hungary: an investigation of critical succes factor. Marketing Theory Challenges in Emerging Societies: 2nd EMAC Regional Conference. 21-23 September 2011, Iasi, Romania.
Losonci Dávid István (2011): Fit of technical and socio subsystems in lean context, and its impact on performance indicators. 18th International Annual EurOMA Conference. July 3-5, 2011, Cambridge, United Kingdom.
Toarniczky Andrea (2011): Growing pains and gains: the struggle of young professionals to become their desired identity. 4th International Conference on Rhetoric and Narratives in Management Research. 24th - 26th March 2011, ESADE, Barcelona.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Nagy Judit - Venter Lóránt (2011): How risk management in supply chains affects supply chain performance? 20th Annual IPSERA Conference. 2011. április 10-13., Maastricht, Hollandia.
Csillag Sára (2012): Human or inhuman management? HRD Research and Practice Across Europe. The future of HRD - 2020 and beyond: challenges and opportunities.. 23-25 May 2012, Universidade Lusíada de Famalicăo and CLEGI, Famalicao, Portugal.
Szász Levente - Demeter Krisztina (2012): Importance-performance fit within manufacturing strategy and its impact on business performance. Seventeenth International Working Seminar on Production Economics. 2012.02.20.-2012.02.24., Innsbruck, Ausztria.
Dr. Vörösmarty Gyöngyike - Matyusz Zsolt (2012): International and Hungarian trends in ethics of purchasing. 21st Annual IPSERA Conference, Purchasing and Supply Management in a Changing World. 2012. április 1-4., Nápoly, Olaszország. http://www.ipsera2012.unina.it/
Dr. Gelei Andrea (2011): Learning relationship - a key to firm competitiveness. 20th Annual IPSERA Conference - Preparing Today for Tomorrow’s Challenges. 2011. április 10-13, Maastricht, Hollandia.
Szabó Ágnes (2011): Leisure sport services. International Congress on Sports Economics and Management. 2011. október 12-15., .
Szabó Ágnes (2010): Leisure sport services and quality. Service Management Forum Bath. 2010. szeptember 20-21., .
Szász Levente - Demeter Krisztina (2011): Manufacturing competitive priorities and business performance – an importance-performance analysis approach. 18th EurOMA conference. 2011.07.03-2011.07.06, Cambridge.
Hidegh Anna Laura - Váradi Szabó Zsuzsa (2011): Success stories?! The meaning of success in narratives on career changes. 4th International Conference on Rhetoric and Narratives in Management Research. 2011/03/23 – 2011/03/26, Spanyolország, Barcelona.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Szabó Ágnes (2011): Szabadidősport - értékteremtés - versenyképesség. Magyar Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Szakbizottsági ülése. 2011. november 16., .
Matyusz Zsolt - Demeter Krisztina (2011): The effect of contingencies on manufacturing strategy and operations performance. 18th EurOMA conference. 2011.07.03-2011.07.06., Cambridge.
Matyusz Zsolt - Demeter Krisztina (2012): The effect of contingencies on realized manufacturing strategy and operations performance - an empirical analysis. Seventeenth International Working Seminar on Production Economics. 2012.02.20.-2012.02.24., Innsbruck, Ausztria.
Demeter Krisztina (2012): The impact of global operations on manufacturing performance. Seventeenth International Working Seminar on Production Economics. 2012.02.20.-2012.02.24., Innsbruck, Ausztria.
Dr. Kiss János (2011): The impact of Innovation on Firm Competitiveness - The Case of Hungary. 2011 Global Business Conference. 2011. szeptember 21-24, Sibenik, Horvátország.
Dr. Kiss János (2011): The impact of Innovation on Firm Competitiveness - The Case of Hungary. 2011 Global Business Conference. 2011. szeptember 21-24, Sibenik, Horvátország.
Dr. Gyulavári Tamás - Dr. Kolos Krisztina - Dr. Kenesei Zsófia (2011): The role of enduring involvement in the relationship between reference price and price acceptance in the context of multichannel choice. Marketing Theory Challenges in emerging Societiesy: 2nd EMAC Regional Conference. 2011, Iasi, Románia.
Esse Bálint - Szántó Richárd - Dr. Wimmer Ágnes (2011): Value creation in the light of the stakeholder approach – the case of Hungary. 1st Interdisciplinary Conference on Stakeholders, Resources and Value Creation. 2011. június 7-8., Barcelona, Spanyolország. http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=783
Dr. Havran Dániel - Huszár Zsuzsa R. (2012): What is the precautionary cash value globally? First International Working Conference on Competitiveness Research. 2012. március 8-9., Budapest.
Szabó Ágnes (2011): Why is leisure sport beneficial for the individual, for the society, for the economy and for the companies? International Congress on Sports Economics and Management. 2011. október 12-15., .
Matyusz Zsolt (2011): A 2009-es versenyképességi adatfelvétel vállalati mintájának alapjellemzői és reprezentativitása. Műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.
Dr. Vörösmarty Gyöngyike (2012): A beszerzés helye és szerepe a kis és középvállalatok gyakorlatában. Műhelytanulmány. BCE, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.
Matolay Réka - Dr. Pataki György - Szántó Richárd (2012): A felelős döntéshozatal tényezői. Műhelytanulmány. BCE Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. http://vallgazd.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kutatokozpontok/versenykepesseg/Matolay_Pataki_Szanto_Tamop2011.pdf
Demeter Krisztina - Szigetvári Csemge (2012): A globális termelés és a versenyképesség. Műhelytanulmány. Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.
Nagy Gábor - Dr. Gáti Mirkó György - Zsótér Boglárka - Csepeti Ádám (2012): A magyar és finn kis- és középvállalatok stratégiai képességeinek és erőforrásainak növekedésre valamint teljesítményre gyakorolt hatása. Műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.
Demeter Krisztina - Szász Levente (2012): A makrokörnyezet és a szolgálatosodás összefüggései. Műhelytanulmány. Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.
Dr. Kenesei Zsófia - Dr. Gyulavári Tamás (2012): A marketingeszközök alkalmazásának hatása versenyképességre. Műhelytanulmány. BCE Versenyképesség Kutató Intézet, Budapest.
Dr. Stocker Miklós György - Szabó Ágnes (2011): A nemzetgazdasági versenyképesség sportszakmai és gazdasági aspektusai. Műhelytanulmány. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.
Dr. Stocker Miklós György - Szabó Ágnes (2011): A nemzetgazdasági versenyképesség sportszakmai és gazdasági aspektusai. .
Dr. Gyulavári Tamás - Csepeti Ádám - Nagy Gábor (2012): A piacorientáció hatása a vállalati versenyképességre. Műhelytanulmány. BCE Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.
Balaton Károly - Kerek Judit (2012): A stratégiaalkotás folyamatának jellemzői a 2009. évi kérdőíves felmérés alapján. Műhelytanulmány. BCE Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.
Drótos György - Móricz Péter (2011): A vállalati informatika szerepe a versenyképesség alakításában a pénzügyi és gazdasági válság időszakában. Műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Versenyképesség kutató központ. http://edok.lib.uni-corvinus.hu/401/1/TM37_Drotos_Moricz.pdf
Demeter Krisztina - Szász Levente (2012): A válság hatása a termelési tevékenységre - több nézőpontú közelítés. Műhelytanulmány. Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.
Dr. Gáti Mirkó György - Kolos Krisztina (2012): Az e-business és a vállalati versenyképesség összefüggései. Műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. http://www.versenykepesseg.uni-corvinus.hu/index.php?id=46168
Demeter Krisztina (2012): Az üzleti szféra és a versenyképesség. Műhelytanulmány. Versenyképesség Kutató Központ, Budapest.
Dr. Vörösmarty Gyöngyike - Dr. Kiss János (2012): Beszállítók és a beszerzés a vállalati innovációban. Műhelytanulmány. BCE, Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.
Besenyei Mónika - Eszlári Nikolett - Felsmann Balázs - Dr. Gáti Mirkó György - Havran Zsolt - Jandó Zoltán - Kiss Ágnes - Markos-Kujbus Éva - Melicher Orsolya - Kemény Ildikó (2011): Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból 4. Műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. http://edok.lib.uni-corvinus.hu/355/1/Nkzi_PhD_muhely_2011_4_.pdf
Dr. Vörösmarty Gyöngyike - Dobos Imre (2012): Fenntarthatóság a beszerzésben. Műhelytanulmány. BCE, Vállalatgazdaságtan, Budapest.
Czakó Erzsébet (2011): IB textbook development for non-English language speakers in a late comer country. The case of Hungary. Műhelytanulmány. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. http://edok.lib.uni-corvinus.hu/353/
Dr. Kiss János (2012): Vállalati versenyképesség és innováció. Műhelytanulmány. Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.
Toarniczky Andrea - Imre Noémi - Jenei István - Losonci Dávid István - Dr. Primecz Henriett (2012): A lean menedzsment alapján szervezett cégek szervezeti kultúrájának jellemzői. on-line cikk, kutatás összefoglalója HR Magazin Online, Magyarország. http://www.ohe.hu/a-lean-menedzsment-alapjan-szervezett-cegek-szervezeti-kulturajanak-jellemzoi/
Kaliczka Nándor (2011): The Estimation of Economic Depreciation Using the Vintage Asset Model – an Empirical Test on Car Supply Prices. Summer Academy Presentation. European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration (EDAMBA), Soreze-France. http://www.edamba.eu/userfiles/file/Nandor%20Kaliczka.pdf
A tudás alapú gazdaság Magyarországon, az innovációs szemlélet erősödésének és a K+F teljesítmények növelésének feltételei(113db)
Hidegh Anna Laura - Csillag Sára - Kováts Gergely (2012): ‘Breaking the walls’. On teaching Organization Theory and Human Resource Management. A critical pedagogy perspective. In: Wolfgang Amann(szerk): New perspectives on management education. Excel Books, New Delphi. 202-228 o.
A felsőoktatás szerepe az innovációs szemlélet erősítésében(29db)
Hrubos Ildikó - Hrubos Ildikó - Bander Katalin - Berács József - Horváth Ákos - Kováts Gergely - Nagy Gábor - Veroszta Zsuzsanna (2012): Elefántcsonttoronyból világítótorony. AULA Kiadó Kft., Budapest.
Berács József - Hrubos Ildikó - Temesi József (2011): Magyar Felsőoktatás 2010: Konferencia dokumentumok : [2011. január 26.]. BCE NFKK, Budapest.
Kováts Gergely (2011): A tudományterületi sajátosságok következményei a kutatásban, az oktatásban és a vezetésben. In: Dobák Miklós - Bakacsi Gyula - Kiss Csaba(szerk): Stratégia és menedzsment. Tanulmányok Balaton Károly tiszteletére. Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetéstudományi Intézet, Budapest. p. 243-270. o.
Kováts Gergely (2012): Felsőoktatás-finanszírozás néhány fejlett országban. In: Temesi József(szerk): Felsőoktatás-finanszírozás: hazai helyzet és nemzetközi tendenciák. Aula Kiadó, Budapest. 103-164 o.
Hrubos Ildikó (2011): Intézményi sokféleség a felsőoktatásban. In: Hrubos Ildikó(szerk): NFKK Füzetek 8. Műhelytanulmányok. A felsőoktatási intézmények főbb típusai tevékenységük és vállalt missziójuk szerint. Nemzetközi piacorientáció, korszerú intézményi menedzsment. AULA Kiadó Kft., Budapest. 9-30. o. http://uni-corvinus.hu/index.php?id=28970
Kováts Gergely (2012): Intézményirányítás – a stratégiai szemléletmód esélyei. In: Hrubos Ildikó(szerk): Elefántcsonttoronyból kilátótorony. A felsőoktatási intézmények misszióinak bővülése, átalakulása. Aula Kiadó, Budapest. p. 247-294 o.
Temesi József (2012): Nemzetközi felsőoktatás-finanszírozási trendek: tanulságok és javaslatok 2012 elején. In: Temesi József(szerk): Felsőoktatás-finanszírozás. Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Aula Kiadó, Budapest. 320-338 o.
Temesi József (2012): Stratégiai kérdések a felsőoktatás finanszírozásában. In: Berács József, Hrubos Ildikó, Temesi József(szerk): Magyar Felsőoktatás 2011: Hazai vitakérdések - nemzetközi trendek: Konferencia előadások: [2012. január 25.] . BCE NFKK, Budapest. 10-26 o. http://nfkk.uni-corvinus.hu/index.php?id=28970
Hrubos Ildikó (2012): A társadalmi egyenlőtlenségek új színterei a felsőoktatásban. Iskolakultúra 1., 57-62..
Kováts Gergely (2011): A karok és a dékáni pozíció néhány jellemzıje Magyarországon. Nemzetközi piacorientáció a magyar felsőoktatásban. Korszerű intézményi vezetési modellek. 2011. október 7, Budapesti Corvinus Egyetem. http://nfkk.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kutatokozpontok/NFKK/NFKK_sorozat/NFKK_8_2.pdf
Kováts Gergely (2011): Felsőoktatás-finanszírozás és kormányzás: négy esettanulmány. Felsőoktatás finanszírozás - egyetemi gazdálkodás. 2011. december 9., Budapesti Corvinus Egyetem.
Hrubos Ildikó (2012): Intézményi missziók, intézménytípusok a felsőoktatásban. "Magyar Felsőoktatás 2011" . 2012. január 25., Budapest.
Kováts Gergely (2011): Menedzserizmus – egy ideológia kritikája. Menedzserizmus az oktatásban. 2011. október 13., Budapest.
Kováts Gergely (2012): Nemzetközi jó gyakorlatok adaptációs lehetőségei a hazai felsőoktatási környezet tükrében. Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban. 2012. február 7., Budapesti Corvinus Egyetem.
Temesi József (2012): Towards new models of University in Europe. „Reinventing the Future: Responses and Alternatives to the Crisis”, 17th International Summer University . June 29, 2012, Kőszeg. http://www.ises.hu/webimages/ISU_2012/ISU2012_draft_program_8June.pdf
Kováts Gergely (2011): A karok és a dékáni pozíció néhány jellemzıje Magyarországon. Műhelytanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Felsőktatási Kutatások Központja, Budapest. http://nfkk.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kutatokozpontok/NFKK/NFKK_sorozat/NFKK_8_2.pdf
Bander Katalin (2011): Vállalt küldetések az intézményi honlapok alapján. Műhelytanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest. http://nfkk.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kutatokozpontok/NFKK/NFKK_sorozat/NFKK_8_2.pdf
Hallgatói vállalkozások(1db)
Szirmai Péter (2012): Ifjúság - Vállalkozás - Vállalkozásoktatás. Aula Kiadó, Budapest.
Innováció a KKV-szektorban(18db)
Dr. Hortoványi Lilla (2012): Entrepreneurial Management. Aula Kiadó, Budapest.
Dr. Szabó Zsolt Roland (2011): Stratégiai adaptáció és kettős (verseny)képesség Magyarországon 1992 és 2010 között. In: Dobák Miklós, Bakacsi Gyula, Kis Csaba(szerk): Stratégia és menedzsment. Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézete, Budapest. p. 299-318. o.
Dr. Czakó Ágnes (2011): Vállalkozások, pénzügyek, innováció. In: Czakó Ágnes- Huszi Ildikó- Szántó Zoltán (szerk): Meddig nyújtózkodjunk? a magyar háztartások és vállalkozások pénzügyi kultúrájának változása a válság időszakában. . BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet és BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest. 139-150 o. http://uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/tanszekek/tarsadalomtudomanyi/szti/files/Meddig_nyujtozkodjunk.pdf
Dr. Hortoványi Lilla - Dr. Szabó Zsolt Roland - Dr. Dobák Miklós (2012): A sikeres innováció és növekedés feltételei. Innováció a KKV szektorban. 2012. március 8., Budapest.
Dr. Szabó Zsolt Roland (2012): Bizonytalanság, stratégia és teljesítmény. Innováció a KKV szektorban. 2012 március 8, Budapest.
Dr. Szabó Zsolt Roland - Petheő Attila István (2010): Entrepreneurial Behavior on the Edge: Key Strategic Factors that can Save You From Crises. Strategic Entrepreneurship - The Promise for Future Entrepreneurship, Family Business and SME Research? Rencontres de St-Gall 2010. 2010 szeptember, St. Gallen, Svájc.
Ferincz Adrienn (2012): Kis- és középvállalatok innovációs tevékenysége válságában: A hálózatok szerepe. Innováció a KKV szektorban. 2012. március 8., Budapest.
Dr. Szabó Zsolt Roland - Dr. Hortoványi Lilla - Taródy Dávid Ferenc - Ferincz Adrienn (2011): Changes in the way of work: Generation “Z” at the labour market. Munkaanyag (working paper). BCE Vezetéstudományi Intézet, Budapest.
Felsmann Balázs Tibor (2011): Közgazdasági dilemmák a megújuló energiatermelés támogatásában. Munkaanyag (working paper). BCE Vezetéstudományi Intézet, Budapest.
Dr. Szabó Zsolt Roland (2011): Stratégiai adaptáció és kettős (verseny)képesség Magyarszágon. Doktori (Ph.D.) értekezés. BCE Gazdálkodástani Doktori Iskola, .
Dr. Szabó Zsolt Roland (2011): STRATEGIC ADAPTATION, AMBIDEXTERITY, AND COMPETITIVENESS. Doktori (Ph.D.) értekezés. BCE Gazdálkodástani Doktori Iskola, .
Innováció és hálózatosodás az egészségügyben(14db)
Brodszky Valentin - Dr. Gulácsi László - Landi Anna - Farkas Katalin - Járai Zoltán - Pécsvárady Zsolt - Baji Petra - Balogh Orsolya - Dr. Péntek Márta (2011): A perifériás verőérbetegség hatása az életminőségre. Érbetegségek Suppl 2., p. 24..
Dr. Péntek Márta - Harangozó Judit - Égerházi Anikó - Kelemen Oguz - Dr. Gulácsi László - Baji Petra - Máttyássy Adrienn - Erdélyi Rita - Lehoczky Szilvia - Orlewska Ewa - Vártokné Hevér Noémi - Ferencz Ákos - Brodszky Valentin (2012): A szkizofréniával élő betegek egészséggel összefüggő életminősége és betegség-terhe Magyarországon. Psychiatria Hungarica 1., 4-17..
Dr. Gulácsi László - Dr. Péntek Márta - Brodszky Valentin (2011): Az egészségügyi technológiák finanszírozása; tudjuk-e, mit veszünk a milliárdokért? Esély 2., p. 3-27..
Dr. Gulácsi László - Brodszky Valentin - Landi Anna - Farkas Katalin - Járai Zoltán - Pécsvárady Zsolt - Baji Petra - Dr. Péntek Márta (2011): Az életminőség mérés jelentősége perifériás verőérbetegségben. Érbetegségek Suppl 2., p. 28..
Dr. Péntek Márta - Dr. Gulácsi László - Dr. Rojkovich Bernadette - Dr. Czirják László - Dr. Géher Pál - Dr. Keszthelyi Péter - Dr. Kovács Attila - Dr. Kovács László - Dr. Náfrádi Lilla - Dr. Szanyó Ferenc - Dr. Szekanecz Zoltán - Dr. Tamási László - Dr. Tóth Edit Ágnes - Dr. Ujfalussy Ilona - Dr. Szabó Zita - Gulácsi László Ádám - Dr. Hajdu Ottó - Brodszky Valentin (2011): Biológiai terápiát kezdő rheumatoid arthritises betegek egészséggel kapcsolatos várakozásai. Magyar reumatológia 3., p. 141..
Dr. Péntek Márta - Rojkovich Bernadette - Czriják László - Géher Pál - Keszthelyi Péter - Kovács Attila - Kovács László - Náfrádi Lilla - Szanyó Ferenc - Szekanecz Zoltán - Tamási László - Tóth Edit Ágnes - Ujfalussy Ilona - Varjú Tibor - Dr. Gulácsi László (2011): Biológikumok Alkalmazása Rheumatoid Arthritisben – Terápiafelmérés (BARAT vizsgálat): biológiai terápiát kezdő betegek klinikai jellemzői és egészségügyi szolgáltatások igénybevétele. Immunológiai Szemle 4., p. 36-48..
Brodszky Valentin - Dr. Gulácsi László - Majoros Attila - Piróth Csaba - Böszörményi-Nagy Géza - Baji Petra - Vártokné Hevér Noémi - Balogh Orsolya - Dr. Péntek Márta (2012): Cost of illness of overactive bladder syndrome in Hungary. Value in Health 7, A456.
Dr. Péntek Márta - Dr. Gulácsi László - Vártokné Hevér Noémi - Papp Szilvia - Baji Petra - Brodszky Valentin - Pulay Attila - Balogh Orsolya - Bitter István (2012): EQ-5D utilities and productivity of adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: review of the litrature and a cross-sectional survey in Hungary. Value in Health 7, A340.
Dr. Péntek Márta - Dr. Gulácsi László - Rózsa Csilla - Simó Magdolna - Iljicsov Anna - Komoly Sámuel - Brodszky Valentin (2012): Health status and costs of ambulatory patients with multiple sclerosis in Hungary. Ideggyógyászati szemle : az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet Ideg-, Elme- Szakcsoportjának közlönye 9-10, 316-324. http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/ideggyogyaszati_szemle/magyarorszagi_sclerosis_multiplexes_jaro_betegek_egeszsegi_allapota_es_betegsegkoltsege_9995/
Dr. Péntek Márta - Dr. Gulácsi László - Majoros Attila - Piróth Csaba - Rubliczky Levente - Böszörményi Nagy Géza - Törzsök Ferenc - Timár Petra - Baji Petra - Brodszky Valentin (2012): Hiperaktív hólyagszindrómával élő nők életminősége és munkaképessége. Orvosi Hetilap 27, 1068-1076. http://www.akademiai.com/content/300j20g618561xp7/fulltext.pdf
Brodszky Valentin - Komoly Sámuel - Bereczki Dániel - Embey-Isztin Dezső - Dr. Gulácsi László - Balogh Orsolya - Vártokné Hevér Noémi - Torzsa Péter - Dr. Péntek Márta (2012): Non-diabetic peripheral neuropathic pain is underdiagnosed in GP practices although it has high impact on patients’ health related quality of life. Value in Health 7, 556-557.
Brodszky Valentin - Farkas Katalin - Járai Zoltán - Landi Anna - Pécsvárady Zsolt - Baji Petra - Balogh Orsolya - Dr. Gulácsi László - Dr. Péntek Márta (2011): Prosztanoidok hatásossága kritikus végtagischaemiában, irodalmi áttekintés és metaanalízis. Orvosi Hetilap 51., p. 2047-2055..
Dr. Gulácsi László - Dr. Brodszky Valentin Péter - Baji Petra - Gulácsi László Ádám - Dr. Péntek Márta (2011): Subjective health expectations of rheumatoid arthritis patients starting biological therapy. Value in Health 7., A312.
Dr. Péntek Márta - Dr. Gulácsi László - Dr. Horváth Csaba (2011): Törési rizikóbecslés és gyógyszerfinanszírozás posztmenopauzás oszteoporózisban. Egészségügyi Gazdasági Szemle 3., p. 8-16..
Innovációk menedzselése hálózatokban – az IT szerepe(17db)
Kő Andrea (2011): Tudáskodifikáció a gyakorlatban – egy ontológia alapú e-learning rendszer alkalmazásának tapasztalatai. Tudásból várat... Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben. N&B Kiadó, Budapest. 142-154 o.
Dr. Berlinger Edina - Michaletzky Márton - Szenes Márk (2011): A fedezetlen bankközi forintpiac hálózati dinamikájának vizsgálata a likviditási válság előtt és után. Közgazdasági Szemle 3, 229-252.
Kő Andrea - Dr. Gábor András - Kovács Barna (2011): Agile Knowledge-based E-Government Supported by SAKE System. Journal of Cases on Information Technology (JCIT) 3, 1-20.
Dr. Csóka Péter - Herings, P.J.J. - Kóczy Á. László (2011): Balancedness conditions for exact games. Mathematical Methods of Operations Reserarch 1, 41-52. http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s00186-011-0348-3
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Van der Vaart, Taco - Dr. Vastag Gyula - Wijngaard, Jacob (2011): Facets of operational performance in an emergency room (ER). International Journal of Production Economics 1, 201-211.
Kő Andrea - Dr. Fehér Péter - Varga Krisztián (2011): Facilitating knowledge sharing in virtual networks. 12th European Conference on Knowledge Management. 2011. szeptember 1-2, Passau, Germany.
Dr. Csóka Péter (2010): Measuring and allocating risk of illiquid portfolios. Liquidity Workshop 2010. 2010. október 22. , Budapest.
Dr. Csóka Péter (2010): On the impossibility of fair risk allocation. MKE Éves Konferencia. 2010. december 20., Budapest.
Dr. Csóka Péter (2011): On the impossibility of fair risk allocation. Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory (SING7). 2011. július 18., Párizs.
Dr. Csóka Péter (2010): On the impossibility of fair risk allocation. MKE Éves Konferencia. 2010. december 20., Budapest.
Dr. Csóka Péter (2010): Optimális tőkeallokáció. Bolyai János Emlékkonferencia. 2010. szeptember 1., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
Dr. Aranyossy Márta (2011): Resource-based Analysis of E-commerce Business Value. „Networked Innovation – necessity, challenges and research questions . April 12-15. 2011, Konstanz, Germany.
Kő Andrea - Dr. Fehér Péter - Varga Krisztián (2011): Role of ICT in Knowledge Networks among EU SMEs. 5th IEEE International Conference on Software, Knowledge Information, Industrial Management and Applications (SKIMA 2011) . 2011. szeptember 8-11, Benevento, Italy.
Dr. Vastag Gyula - Antal Áron - Tyukodi Gergely (2011): Supply chain integration: Concepts, measures and propositions of the last decade. 2nd European DSI Conference--Bridging Communities. June 24-25, 2011, Wiesbaden, Germany.
Nemeslaki András - Pocsarovszky Károly (2011): Web Crawler Research Methodology. 22nd European Regional ITS Conference. 2011. September 18-21, Budapest.
Dr. Csóka Péter - Herings, P.J.J. - Kóczy Á. László (2011): Balancedness conditions for exact games. Munkaanyag (working paper). .
Dr. Csóka Péter - Dr. Pintér Miklós Péter (2010): On the impossibility of fair risk allocation. Munkaanyag (working paper). Munich RePEc Personal Archive, ID: 26515, . http://mpra.ub.uni-muenchen.de/26515/
Innovációs irányzatok – nemzetközi összehasonlításban(12db)
Mizik Tamás - Palakovics Szilvia (2012): The Effects of Climate Change on (the European) Agriculture. In: Kutasi Gábor(szerk): Price of Unsustainability. Economic Impacts of Climate Change. BCE, Budapest. 265-288 o.
Kutasi Gábor (2011): Monetary efficacy in the Community level. Global Business & Economics Anthology 2, 529-540. http://www.besiweb.com/Anthology.htm
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Szent-Iványi Balázs - Vigvári Gábor (2012): Spillovers from foreign direct investment in Central and Eastern Europe. Society and Economy in Central and Eastern Europe 1, 51-72. http://www.akademiai.com/content/h2177g712685611v/
Kutasi Gábor (2011): Game Theory Modelling of Climate Change Aspects. Human Security and Global Transformation: New Challenges for Democracy, Civil Society, and Sustainable Development,. 18th April 2011, Budapest, Corvinus University of Budapest.
Kutasi Gábor (2011): Modeling the Fiscal Impacts Caused by Climate Change. 3rd International Scientific Conference: SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 10-11 June 2011, Ravda, Bulgaria, organized by Center on Sustainable Development, University of National and World Economy (UNWE), Sofia, Bulgaria.
Kutasi Gábor (2011): Monetary Transmission in the EURO-zone. 2011 B&ESI July Conference . July 6-9 2011, Split, Croatia, .
Benczes István Zsolt (2011): Rules-based economic governance in the EU. Business & Economics Society International Conference. 2011. 07. 06-09., Split.
Szent-Iványi Balázs (2011): Hungarian international development co-operation: context, stakeholders and performance. Munkaanyag (working paper). .
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Szent-Iványi Balázs - Vigvári Gábor (2011): Spillovers from Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe. .
 • Nincs jogosultsága letölteni.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Innovációs verseny – az innovációs kapacitás erősítése a Közép-magyarországi régióban(7db)
Hámori Balázs - Szabó Katalin (2012): Innovációs verseny – Esélyek és korlátok. Aula Kiadó, Budapest.
Rosta Miklós (2012): NMP - avagy innováció a közszolgálatban. In: Hámori Balázs - Szabó Katalin(szerk): Innovációs verseny. Esélyek és korlátok. Aula Kiadó, Budapest. 367-396. o.
Rosta Miklós (2012): Az új közszolgálati menedzsment célja. Társadalomkutatás 2, p. 169-185.
Rosta Miklós (2012): What makes a New Public Management reform successful? An institutional analysis. 20th Year Anniversary and 11th Biannual Public Management Research Association Conference. 2011.06.2-4. , Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University. http://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/conferences/pmrc/Files/Rosta_What%20makes%20a%20New%20Public%20Management%20reform%20successful_An%20institutional%20analysis.pdf
Jövőkutatás és innováció(7db)
Dr. Hideg Éva (2011): Interaktivitás és a jövőkutatás továbbfejlődése. BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest. http://futuresme.uni-corvinus.hu
Hideg Éva - Nováky Erzsébet (2012): Jövőkutatás interaktívan. Aula Kiadó, Budapest.
Hideg Éva (2012): Jövőkutatási paradigmák. Aula Kiadó, Budapest.
Dr. Hideg Éva - Dr. Nováky Erzsébet Lucia - Alács Péter - Veigl Helga Berta (2011): A Közép-Magyarországi Régió fejlesztési elképzeléseinek interaktív foresightja. A XXI. század kihívásai és Magyarország jövőképe. 2011. máűjus 23., Komárom.
Dr. Hideg Éva - Dr. Nováky Erzsébet Lucia - Alács Péter - Veigl Helga Berta (2011): A Közép-Magyarországi Régió fejlesztési elképzeléseinek interaktív foresightja. A huszonegyedik század kihívásai és Magyarország jövőképe. 2011. május 23., Komárom.
Dr. Hideg Éva - Dr. Nováky Erzsébet Lucia - Veigl Helga Berta - Alács Péter (2011): Connecting Theoretical and Practical Interactive Foresight: the Example of Central Hungarian Region. 2011. augusztus 24-26., Istanbul. http://marc.yeditepe.edu.tr/yircof2011_abstracts_110822.pdf
Dr. Hideg Éva - Dr. Nováky Erzsébet Lucia - Veigl Helga Berta - Alács Péter (2011): Connecting Theoretical and Practical Interactive Foresight: the Example of Central Hungarian Region. YIRCoF ’11, Yeditepe International Research Conference on Foresight and Futures, "Theory Building in Foresight and Futures Studies". August 24 - 26, 2011, Istambul.
Tudásteremtés, innováció és hálózatosodás az agráriumban(7db)
Fertő Imre - Tóth József (2012): Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszer-gazdaságban. Aula Kiadó, Budapest.
Dr. Fertő Imre - Bakucs Lajos Zoltán - Dr. Elek Sándor - Dr. Forgács Csaba (2011): Contracts in Hungarian food chains. In: Ferencz Ádám(szerk): Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia : Kecskemét, 2011. augusztus 25-26.. Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét. 13-17 o.
Mizik Tamás (2012): Egy kérdőív tapasztalatai. In: Fertő Imre - Tóth József(szerk): Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszer-gazdaságban. AULA , Budapest. 119-132 o.
Dr. Fertő Imre - Dr. Forgács Csaba (2012): Employment Growth in Hungarian Food Chains. Economic Science for Rural Development. Integrated and Sustainable Development. Latvia University of Agriculture, Jelgava. 78-82 o.
Fertő Imre - Bakucs Lajos Zoltán - Dr. Elek Sándor - Forgács Csaba (2012): A szerződések teljesülése a magyar élelmiszerláncban. Közgazdasági Szemle 1, 63-73. http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1286
Fenntartható fejlődés – élhető régió – élhető települési táj(242db)
Molnár József László (2012): Greenfield investments in the Landscape. In: Anna Czinkoczky, Sandor Kerekes, Szilard Podruzsik(szerk): Economical, Social and Landscape Aspects of Sustainability and Liveability. Corvinus University of Budapest, Budapest. 45-51 o.
Szenteleki Károly - Mézes Zoltán (2010): Időjárási anomáliák és a nyugat-dunántúli gyümölcstermelés. Klíma-21 füzetek 61, 72-83.
Dr. Csutora Mária (2012): One More Awareness Gap? The Behaviour–Impact Gap Problem. Journal of Consumer Policy, Consumer Issues in Law, Economics and Behavioral Sciences 1, p. 145-163.. http://www.springerlink.com/content/r241112640w6m231/
(2011): Télálló pálmaliliomokfajok és hazai növényalkalmazási lehetőségeik. 4D: Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat 24., 18-31..
Lovas M. - Csóka Gy. (2012): A kanyargós szillevéldarázs (Aproceros leucopoda) 2011-ben ismert elterjedése és kártétele Magyarországon. 58. Növényvédelmi Tudományos Napok. 2012. február 21–22., Budapest.
A fenntarthatóság elve a klímaváltozás tükrében(69db)
Kúti Zsuzsanna - Hirka Anikó - Dr. Hufnagel Levente - Dr. Szenteleki Károly (2011): A kis téliaraszoló (Operophtera brumata L.) rajzáskezdetének és rajzáshosszának elemzése, és várható változásainak becslése. Magyar Agrárinformatikai Szövetség, Debrecen. http://tamop.magisz.org/poldoc/docstore/tanulmany/AT-II.pdf
Dr. Szenteleki Károly - Mézes Zoltán - Szabó Zoltán (2011): A klímaváltozás hatása a Közép-magyarországi régió szőlő-, meggy- és cseresznyetermesztésére és termésbiztonságáre. Agrárinformatikai Tanulmányok III. . Magisz, Debrecen. 113-150. o. http://tamop.magisz.org/poldoc/docstore/tanulmany/AT-III.pdf
Dr. Hufnagel Levente - Kúti Zs. - Hlaszny E. - Molnár M. - Homoródi Réka - Flórián N. - Gergócs V. - Türei D. (2012): A klímaváltozás közösségökológiai hatásainak elemzései. In: Szenteleki, K., Szilágyi, K. (szerk): Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj; Tudományos közlemények III.. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 7-24. o.
Horváth Levente (2012): Spatial analogy and adaptive knowledge transfer. In: Czinkóczky A., Kerekes S., Podruzsuk Sz. (szerk): Economical, Social and Landscape Aspects of sustainability and Liveability. Corvinus University of Budapest, Budapest. 71-76. o.
Dr. Szenteleki Károly - Mézes Z. - Szabó Z. (2012): Termésbiztonsági elemzések a Közép-magyarországi régióban a klímaváltozás tükrében. A szőlő-, meggy- és cseresznyetermesztés helyzete és jövőképe. In: Kerekes, S., Jámbor, I.(szerk): Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj; Tudományos közlemények I.. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 173-203. o.
Dr. Szenteleki Károly - Mézes Z. - Homoródi Réka (2012): A climatic utility index for the analysis of the expected changes of cherry and sour cherry production in Central Hungary, regarding climate change. International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering 28., 260-266..
Kúti Zsuzsanna - Hirka Anikó - Dr. Hufnagel Levente (2011): A population dynamical model of Operophtera brumata, L. extended by climatic factors. Applied Ecology and Environmental Research 4, 433-447..
Horváth Levente (2010): A review of the potential climate change impact on insect populations – general and agricultural aspects. Applied Ecology and Environmental Research 2., 143-152..
Hlaszny Edit (2010): A szőlő rügyfakadási idejének becslése. Gazdálkodás 7, 768-772.
(2012): A zöld-építészet tájépítészeti vonatkozásai, eszközrendszere. 4D: Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Különszám, 245-257.
Dr. Szenteleki Károly (2011): Agrárinformációs rendszerek. Klíma-21 füzetek 66, 22-36.
Dr. Szenteleki Károly - Horváth Levente (2012): Climate risk and climate analogies in Hungarian viticulture. International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering 28., 250-254..
Persely Szilvia - Nyéki József - Szabó Tibor - Soltész Miklós - Szabó Zoltán (2010): Climatic indicators regarding the rest period of sour cherry. International Journal of Horticultural Science 4, 49-52.
Dr. Szenteleki Károly (2012): Climatic risk factors of Central Hungarian grape growing regions. Applied Ecology and Environmental Research 1, 87-105. http://www.ecology.uni-corvinus.hu/pdf/1001_087105.pdf
Ferenczy Antal - Eppich Boglárka - Varga Réka Dóra - Bíró István - Kovács Attila - Petrányi Gergely - Hirka Anikó - Szabóky Csaba - Isépy Itsván - Prsizter Szaniszló - Türei Dénes - Gimesi László - Garamvölgyi Ágnes - Homoródi Réka - Dr. Hufnagel Levente (2010): Comparative analysis of the relationship between phenological phenomena and meteorological indicators based on insect and plant monitoring. Applied Ecology and Environmental Research 4, 367-376. www.ecology.kee.hu
Hlaszny Edit - Dr. Hajdu Edit (2012): Comparison of budburst models predictions for Kekfrankos. Applied Ecology and Environmental Research 1, 75-86..
Persely Szilvia - Nyéki József - Szabó Zoltán - Soltész Miklós - Ertsey Imre (2010): Comparison of pear production areas from yield risk aspect. International Journal of Horticultural Science 4, 25-28.
Mézes Zoltán - Szabó Zoltán - Dr. Szenteleki Károly (2011): Evaluation of the expected climatic conditions regarding cherry production in Central Hungary. Applied Ecology and Environmental Research 3, 265-277. http://www.ecology.uni-corvinus.hu/pdf/0903_265277.pdf
Persely Szilvia - Szabó Tibor - Nyéki József - Ertsey Imre - Szabó Zoltán (2010): Fenológiai modellen alapuló indikátoranalízis a meggy virágzási idejére. Kertgazdaság 3, 1-11..
Persely Szilvia - Nyéki József - Ertsey Imre - Szabó Zoltán (2011): Körtefajták és körte termőhelyek hozamkockázatának összehasonlítása különböző módszerekkel (1987-2009). Klíma-21 füzetek 64., 32-37..
Dr. Szenteleki Károly - Mézes Zoltán - Nyéki József - Szabó Zoltán - Soltész Miklós (2011): Meggy termékpályák meghatározó elemei. Klíma-21 füzetek 64, 78-91.
Persely Szilvia - Nyéki József - Szabó Zoltán - Szabó Tibor - Ertsey Imre (2011): Meggyfajták hozamkockázatának vizsgálata különböző módszerekkel (1999-2008). Klíma-21 füzetek 64., 69-77..
Jósvai Júlia Katalin - Holb Imre - Szarukán István - Szólláth I. - Vitányi I. - Koczor Sándor - Tóth Miklós (2011): Performance of traps baited with pear ester based lures vs. pheromone baited ones for monitoring codling moth Cydia pomonella L. in Hungary. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 2, 225-234.
Dr. Szenteleki Károly - Sidlovits Diána - Horváth Csaba - Martinovich László - Molnár Attila (2011): Szőlő szimulációs modellek klimatikus- és gazdasági paraméterei. Agrárinformatika 1, 49-67.
Búza Katalin (2010): Környezeti feltételek vizsgálata alapján a biológiai védekezés hatékonyabbá tehető. Agrárinformatika 2010. Agrárinformatikai nyári egyetem és konferencia. Kutatók, oktatók, felhasználók és hallgatók konferenciája. Agricultural informatics 2010. Summer University and conference on information technology in agricultural and rural development. . 2010. szeptember 8-9., Budapest-Debrecen.
Olasz Zsófia - Boksai Daniella (2010): A fenntartható szántóföldi növénytermesztés megalapozása – a modellezés, egy mezőgazdasági üzem tervezési eszközei között lehet. Advanced Information Technologies in Agriculture and Related Sciences. Summer University and Conference on Information Technology in Agriculture and Rural Development. 2010. szeptember, Budapest-Debrecen.
Dr. Szenteleki Károly (2011): A klímaváltozás egyes kockázati tényezői a közép-magyarországi szőlőtermesztésben. Fenntarthatóság és versenyképesség. LIII. Georgikon Napok Nemzetközi tudományos konferencia. 2011. szeptember 29-30., Keszthely.
Dr. Szenteleki Károly (2012): A klímaváltozás közép- és hosszútávon várható hatásai a szőlő termésbiztonságára. IV. Szőlő és Klíma Konferencia. 2012. április, Kőszeg.
Gáspár Tamás - Dr. Forró Edit (2011): A kókuszrost, mint tőzeghelyettesítő közeg a liliomtermesztésben. Válságkezelés a tudomány eszközeivel. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. 2011.08.25-26., Kecskemét.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Sepsi Panna - Juhász Ágota - Aszalos István - Dr. Tőkei László (2011): A magyarországi télialma termésátlagok vizsgálata az időjárási viszonyok függvényében. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. 2011.08.25-26., Kecskemét.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Albert Zsolt - Dr. Halász Krisztián - Galyasi, A. (2012): A növényi és a gomba partitivírusok kodonhasználata és evolúciós eredete. 58. Növényvédelmi Tudományos Napok. 2012. február 21-22., Budapest.
Sepsi Panna - Aszalos István - Dr. Tőkei László (2011): A szántóföldi növénytermesztés klimatikus és talajtani kockázatainak vizsgálata üzemi szinten. XVII. Nemzetközi Tehetséggondozási-Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia. 2011.07.06-08., Szolnok.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Gurály Adrienn - Búcsi András (2011): A szántóföldi növénytermesztés klimatikus és talajtani kockázatainak vizsgálata üzemi szinten. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. 2011.08.25-26., Kecskemét.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Hlaszny E. (2012): A szőlészetben alkalmazott legfontosabb klimatikus indikátorok a klímaváltozás tükrében. IV. Szőlő és Klíma Konferencia. 2012. április, Kőszeg.
Hlaszny Edit - Pernesz György (2011): A szőlő (Vitis vinifera L.) rügyfakadásának és fővirágzásának előrejelzése helvéciai megfigyelések alapján. Szőlő és Klíma Konferencia. 2011. április, Kőszeg.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Hlaszny Edit (2012): A szürkerothadás megjelenése eltérő érzékenységű szőlőfajtáknál (Vitis vinifera) különböző évjáratokban. Harnos Zsolt Emlékkonferencia. IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencia. 2011. július 1., Budapest.
Szondi Zoltán - Fodor Nándor (2010): A talaj vízáramlás mérésének módszerei és szimulációjának tapasztalatai. Advanced Information Technologies in Agriculture and Related Sciences. Summer University and Conference on Information Technology in Agriculture and Rural Development.. 2010. szeptember, Budapest-Debrecen.
Palkó György - Oláh József - Barkács Katalin - Záray Gyula (2011): A termofil és a mezofil hőmérsékletű kommunális szennyvíziszap rothasztás összehasonlítása kémiai és biokémiai vizsgálatok alapján. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. 2011.08.25-26., Kecskemét.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
(2011): A zöld-építészet tájépítészeti vonatkozásai, eszközrendszere. Élhető Települési Táj 1. Workshop. 2011.06.17., Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus.
Dr. Váradi Gyula - Tóth Erika - Szűcs Erzsébet - Burai Péter - Lénárt csaba - Bíró Tibor - Zsófi Zsolt (2011): Application of new research approaches in the evaluation of viticultural potential of different terroirs. 17th International GiESCO Symposium. 29th Aug. - 2nd Sep. 2011, Asti – Alba, Italy.
Lakos János (2010): Az almatermesztés környezeti feltételeinek jövőbeni alakulása. Advanced Information Technologies in Agriculture and Related Sciences. Summer University and Conference on Information Technology in Agriculture and Rural Development.. 2010. szeptember, Budapest-Debrecen.
(2010): Az éghajlatváltozás kedvező körülményeket hozhat almatermesztésünknek? XXXIII. Óvári Tudományos Nap, A magyar élelmiszergazdaság jövője a KAP reform tükrében. 2010. október, Mosonmagyaróvár.
Boksai Daniella (2010): Az élelmiszer-előállítás környezeti hatásainak vizsgálata és a fenntartható vásárlói magatartás. XXXIII. Óvári Tudományos Nap, A magyar élelmiszergazdaság jövője a KAP reform tükrében. 2010. október, Mosonmagyaróvár.
(2011): Az enzimaktivitás vizsgálatok szerepe az anaerob iszaprothasztás folyamatának ellenőrzésében. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. 2011.08.25-26., Kecskemét.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Flórián, N. - Kavecsánszki, A. (2011): Békamentés és szemléletformálás. VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. 2011. november 3-6. , Debrecen. http://www.greenfo.hu/hirek/2011/11/30/bekamentes-es-szemleletformalas
Boksai Daniella (2011): Carbon footprint focused on organic products. EMAN-EU2011 Conference. 2011. január 24-25., Budapest, Hungary.
(2011): Climatic risk factors of Botrytis cinerea infection from climate change aspect. 17th International GiESCO Symposium . 29th Aug. - 2nd Sep. 2011, Asti – Alba, Italy.
Albert Zsolt - Galyasi Alexandra (2011): Codon usage and evolutionary relatedness of plant and fungal partitiviruses. XV International Congress of Virology. 2011. szeptember 11-16., Japan, Sapporo.
Juhász Ágota - Sepsi Panna - Aszalos István - Dr. Tőkei László (2011): Cseresznyeültetvény transzspirációjának becslése méréssel és számítással. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. 2011.08.25-26., Kecskemét.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Szűcs E. - Balga Irina - Tóth E. - Zsófi Zs. (2012): Érik a szőlő, de hogyan? XIII. Szőlészeti és Borászati Konferencia. 2012. január, Eger.
(2011): Évelő dísznövények mint talajtakarók, új növényalkalmazási módszerek közterületeken. Válságkezelés a tudomány eszközeivel. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. 2011. augusztus 25-26, Kecskemét.
Harnos Noémi - Veisz Ottó (2010): Fenntartható búzatermesztés, a változó klíma egyik kihívása. XXXIII. Óvári Tudományos Nap, A magyar élelmiszergazdaság jövője a KAP reform tükrében. 2010. október, Mosonmagyaróvár.
Ferenczy Antal - Eppich Boglárka - Varga Réka Dóra - Bíró István - Kovács Attila - Petrányi Gergely - Hirka Anikó - Szabóky Csaba - Isépy István - Priszter Szaniszló - Türei Dénes - Gimesi László - Dr. Hufnagel Levente (2010): Fenológiai jelenségek és meteorológiai indikátorok kapcsolatának összehasonlító elemzése rovar és növény adatsorok alapján. LII. Georgikon Napok. 2010. szpetember 30.-oktüber 1., Keszthely. http://www.georgikon.hu/napok/
Persely Szilvia - Nyéki József (2010): From phenology models to risk indicator analysis. International Conference on “IT-Enhanced Organic, Agro-Ecological & Environmental Education” . September 16-17 2010, , Budapest, Hungary.
Dr. Szenteleki Károly - Sidlovits Diána - Horváth Csaba - Martinovich László - Molnár Attila (2011): Integrált információs rendszer a szőlő-bor ágazatban. Informatika a felsőoktatásban konferencia. 2011. augusztus 24-26., Debrecen.
Kecső Beáta (2011): Klimatikus indikátorok hatása eltérő érzékenységű szőlőfajták (Vitis vinifera) szürkerothadására. Szőlő és Klíma Konferencia III.. 2011. április 24-25., Kőszeg.
Gáspár Tamás - Juhász Ágota - Sepsi Panna - Dr. Forró Edit (2012): Liliomtermesztés különböző termesztő-közegeken. VIII. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia. 2012.04.18-21, Veszprém.
Juhász Ágota - Sepsi Panna - Búcsi András - Dr. Tőkei László (2011): Meteorológiai paraméterek vertikális profilja jégháló alatt. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. 2011.08.25-26., Kecskemét.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Juhász Ágota - Sepsi Panna - Dr. Tőkei László (2011): Micrometeorological measurements in orchard and above bare soil. Hagyomány és innováció. I. Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferencia. 2011.04.08-09., Románia, Marosvásárhely.
Király Ildikó (2012): Régi magyar almafajták virágzás-fenológiai tulajdonságai. XVIII. Növénynemesítési tudományos napok. 1012. 03. 06., Budapest.
Juhász Ágota - Dr. Tőkei László (2011): Sap flow response of cherry trees to weather condition. Air and water Components of the Enviromen. 2011.03.14-18., Románia, Kolozsvár.
Juhász Ágota - Sepsi Panna - Dr. Tőkei László (2011): Transpiration of high density sweet cherry orchard. 8th International Workshop on Sap Flow. 2011.05.08-12., Olaszország, Volterra.
Nagy Zoltán - Dr. Tőkei László (2011): Water uptake of cherry trees related to weather conditions. 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture. 2011.02.14-18., Horvátország, Opatija.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Juhász Ágota - Sepsi Panna - Dr. Tőkei László (2012): Gyümölcsültetvények nedváramlási dinamikája. Egyéb. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi feltételei(43db)
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna - Dr. Podruzsik Szilárd (2012): Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető táj. 2. köt. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
(2012): A fenntartható fejlődésről válság idején. In: Kerekes Sándor, Jámbor Imre(szerk): Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj. 1. köt.. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 15-36 o.
Dr. Kerekes Sándor (2011): A környezetügy ötven éve. In: Mezei Cecília, Bakucz Márta(szerk): Agrárátalakulás, környezeti változások és regionális fejlődés: Tanulmányok Buday-Sántha Attila 70. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs. 340-351 o.
(2012): Az élelmiszer-fogyasztás környezeti hatásai és szerkezeti változásai. In: Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Podruzsik Szilárd(szerk): Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj. 2. köt.. BCE, Budapest. 29-43 o.
Zsolnai László (2011): Corporate Legitimacy. In: Antonio Tencati and Francesco Perrini(szerk): Business Ethics And Corporate Sustainability. Edward Elgar, Chetelham, UK. 1-33 o. http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?id=14084&sub_values=&site_Bus_Man=&site_dev=&site_eco=&site_env_eco=&site_inn_tech=&site_int_pol=&site_law=&site_pub_soc=
Csutora Mária - Dr. Zsóka Ágnes (2012): Effective Choice of Consumer-Oriented Environmental Policy Tools for Reducing GHG Emissions. In: Guoxiang Liu(szerk): Greenhouses Gases : Capturing, Utilization and Reduction. InTech Open Access Publisher, Rijeka. 241-254 o. http://www.intechopen.com/books/greenhouse-gases-capturing-utilization-and-reduction/effective-choice-of-consumer-oriented-environmental-policy-tools-for-reducing-ghg-emission
Dr. Hofmeister Ágnes - Kasza-Kelemen Kata - Piskóti Marianna - Simay Attila Endre (2012): Mobile Phones and Sustainable Consumption in China: An Empirical Study among Young Chinese Citizens. In: Podruzsik Szilárd , Kerekes Sándor (szerk): China - EU Cooperation for a Sustainable Economy. Aula Kiadó, Budapest. 263-272 o.
Zsolnai László (2011): Redefinig Economic Reason. In: Hendrik Opdebeeck és Laszlo Zsolnai(szerk): Spiritual Humanism and Economic Wisdom. Garant, Antwerp/Apeldoom. 187-200 o.
Dr. Letenyei László (2011): Utcaközösség. In: Jámbor Imre és Szilágyi Kinga (szerk): Élhető települési táj. Tudományos közlemények és értekezések.. BCE (4D könyvek), Budapest . 233-245 o. http://4djournal.hu/
Csutora Mária - Stefan Schaltegger (2012): Carbon Accounting for Sustainability and Management. Status quo and challenges. Journal of Cleaner Production Special Issue: Accounting for Climate Change, 1-36.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Fekete László - Boda Zsolt (2012): Knowledge, Sustainability and Corporate Strategies in the European Energy Sector. International Journal of Environmental Studies 2, 360-377.
Tabi Andrea - Csutora Mária (2012): Representing forest management dilemma in the ecological footprint indicator. Applied Ecology and Environmental Research 1, 65-73. http://www.ecology.kee.hu/indvol10_1.htm
Dr. Hofmeister Ágnes - Kasza-Kelemen Kata - Piskóti Marianna (2012): Segmentation of the Hungarian consumers using the new ecological paradigm (NEP) scale. Interdisciplinary Environmental Review 1, 21-41.. www.inderscience.com
Dr. Hofmeister Ágnes - Kasza-Kelemen Kata - Piskóti Marianna (2011): The Shades of Green Living in Hungary. International Journal of Management Cases 2, pp. 5-14.
(2011): Accounting for Climate Change - What and How to Measure. Accounting for Climate Change - What and How to Measure, 14th Conference of EMAN-EU. 2011. január 24-25., Budapest.
Csutora Mária - Dobos Imre (2012): Calculating carbon cost vulnerability using supply chain based input-output analysis. 17th Int. Working Sem. on Prod. Econ. (2012). 2012. 02.20-24., Innsbruck.
Dr. Pataki György - Kelemen Eszter - Kalóczkai Ágnes - Mertens, Cordula (2011): Conflicts, Legitimacy and Participation in Biodiversity Governance: The Case of Natura 2000 in Hungary. Social Relations in Turbulent Times. 10th Conference of the European Sociological Association. 2011. szeptember 7-10., Genf.
Dr. Zsóka Ágnes (2012): Contemporary patterns of sustainable lifestyle and attitudes for behaviour change in the Hungarian society. 15th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production. 2012. május 2-4, Bregenz, Ausztria.
(2011): Eating adequately yet sustainably? International Consumer Sciences Research Conference. 2011. július 18-20. , Bonn.
Dr. Hofmeister Ágnes - Kasza-Kelemen Kata - Piskóti Marianna - Simay Attila Endre (2011): Examining the Differences Between the Environmentally Conscious Consumer Behavior in China and Hungary. Chinese - European Cooperation for a Long-term Sustainability. 2011. november 10-11., Budapest.
Kasza-Kelemen Kata (2012): Examining the Dimensionality of Place Attachment and its Relation to Pro-environmental Behaviour in Tourism Settings. Business&Economics Society International Conference. 2012. július 6-9., Salzburg. www.besiweb.com
Matolay Réka - Meriläinen, Susan - Dr. Pataki György - Tienari, Janne (2011): Headhunters and Diversity: Ethnicity in Management Recruitment in Finalnd and Hungary. Corporate Responsibility Research Conference. 2011. szeptember 12-14., Leeds, UK. http://www.crrconference.org/downloads/crrconference2011abstractbook.pdf
Piskóti Marianna (2012): Nature and I – The Presence of Environmental Identity in Narratives in Hungary. Business&Economics Society International Conference. July 5-9, 2012, Salzburg.
Csutora Mária (2011): Rethinking Kyoto compliance from a consumption-based perspective. Chinese-European Cooperation for Long-term Sustainability. 2011. november 10-11., Budapest.
Csutora Mária - Mózner Zsófia (2012): Rethinking Kyoto compliance from a consumption-based perspective. Chinise-European Cooperation for a Long-Term Sustainability. 2011 november 10-11, Budapest. http://korny.uni-corvinus.hu/cneucoop_fullpapers/s1/mariacsutora.pdf
Dr. Zilahy Gyula - Dr. Zsóka Ágnes (2012): Sustainable Consumption in Central and Eastern Europe – a Survey. SCORAI workshop. 2012. május 1, Bregenz, Ausztria.
Piskóti Marianna (2012): The Nature and I – Exploring the Role of Environmental Identity in Pro-Environmental Behaviour. 25th EMAC Doctoral Colloquium. May 20-22, 2012, Lisbon.
Boda Zsolt - Gulyás Emese (2011): A civilek és a vállalatok: a gazdaság társadalmi szabályozásáról. Műhelytanulmány. BCE, TÁMOP Projekt, Budapest.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
(2012): Az élelmiszer-fogyasztás környezeti hatásai és szerkezeti változásai. Munkaanyag (working paper). BCE, Budapest.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Zsolnai László (2011): Environmental Ethics for Business Sustainability. Munkaanyag (working paper). .
Radics László - Varga Réka Dóra (2012): Fenntartható gazdálkodási rendszerek a Közép-magyarországi régióban. Kutatási jelentés. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
Csutora Mária (2012): Happy sustainability as lifestyle. Munkaanyag (working paper). BCE, Budapest.
Boda Zsolt (2011): International ethics and globalization. Műhelytanulmány. BCE, TÁMOP Projekt, Budapest.
Radics László - Szalay István (2012): Őshonos tyúkfajták tartásának lehetőségei és korlátai a Közép-magyarországi Régióban. Kutatási jelentés. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
Csutora Mária - Dr. Zsóka Ágnes (2012): Spirituality and sustainable lifestyles. Munkaanyag (working paper). BCE, Budapest.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
(2012): Lehet-e fenntartható és egészséges az élelmiszer-fogyasztás? Egyéb. Budapesti Corvinus Egyetem, .
 • Nincs jogosultsága letölteni.
A fenntarthatóság táj- és településépítészeti szempontjai(125db)
(2012): A Mária Út Hálózata és Kialakítása. Budapesti Corvinus Egyetem, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest.
Dr. Jámbor Imre (2012): Élhető Települési táj. tudományos közlemények és értekezések. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
(2012): Fenntartható fejlődés. Élhető régió. Élhető települési táj. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
(2012): A közhasználatú térstruktúra a város perifériáján. In: Jámbor I., M. Szilágyi K.(szerk): Élhető Települési Táj Workshop 2.. BCE Tájépítészeti Kar, Budapest. 125-141. o.
Hutter Dóra - Szabó Lilla (2012): A településtervezés szürke - zöld dilemmái. In: Kerekes Sándor, Jámbor Imre(szerk): Fenntartható fejlődés - Élhető régió- Élhető települési táj. BCE, Budapest. 205-226. o.
(2012): Az élhetőség ideája a 19. század első felében: az angol táj mint példakép a magyar közgondolkodásban. In: Szenteleki Károly, Szilágyi Kinga(szerk): Fenntartható fejlődés. Élhető régió. Élhető települési táj. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 111-121. o.
(2012): Changing landscape values. In: Jerzy Lechnio(szerk): Four dimensions of the landscape. The problems of landscape ecology Vol. XXX.. University of Warsaw, Warsaw. 225-232 o.
Dr. Jámbor Imre (2012): Falusi közterületek megújításának lehetőségei Nagykovácsi példáján. In: Kerekes Sándor, Jámbor Imre(szerk): Fenntartható fejlődés. Élhető régió. Élhető települési táj. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 241-251 o.
(2011): From Environmentalism to Liveable Urban Landscape. In: Benkő Melinda, Szabó Árpád(szerk): Essays on Urban Design/Városépítészeti tanulmányok. BME Urbanisztika Tanszék, Budapest. 26-35 o.
Csima Péter - Pádárné Török Éva (2012): Helytörténeti emlékek és egyetemes értékek védelme és szerepe a tájkarakterben - egy világörökségi helyszín példáján. In: Kerekes Sándor, Jámbor Imre(szerk): Fenntartható fejlődés. Élhető régió. Élhető települési táj. Tudományos Közlemények 1.. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 253-260 o.
Judit Bárcziné Kapovits (2012): Opportunities for greenways in Hungary, based on the example of the BudaVidék greenway. In: Anna Czinkoczky, Sándor Kerekes, Stilárd Podruzsik(szerk): Economical, Social and Landscape Aspests of Sustainability and Liveability. BCE , Budapest. 95-93 o.
(2012): Opportunities of landscape values’ protection and presentation in Abaúj-Hegyalja. In: Nagy Edit(szerk): „A fiatal kutatók Magyarország megújulásáért” című tudományos konferencia előadásai. Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest. 120-126. o.
Nagy Gergő Gábor - Flachner Zsuzsanna (2011): Potential land use changes in floodplain areas for enhancing the provision of ecosystem services. In: Nagy Gergő Gábor, Kiss Veronika(szerk): Borrowing services from nature – Methodologies to evaluate ecosystem services focusing on Hungarian case studies. CEEweb for Biodiversity, Budapest. 111-124. o. http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2011/12/ES_ceeweb_web.pdf
(2012): Principles of sustainable lakeshore management. In: Czinkóczky Anna, Kerekes Sándor, Podruzsik Szilárd(szerk): Economical, Social and Landscape Aspects of Sustainability and Liveability. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 59-64 o. http://korny.uni-corvinus.hu/cneucoop_fullpapers/s1/zsomborboromisza.pdf
(2012): Remote sensing and GIS in landscape charakter assessment. In: Jerzy Lechnio (szerk): Four dimensions of the landscape. The problems of landscape ecology Vol. XXX.. University of Warsaw, Warsaw. 209-216 o.
Molnár József - Szabó Áron (2012): Táj és természeti értékek az agglomeráció szorításában. In: Szenteleki Károly, Szilágyi Kinga(szerk): Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 3. kötet. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 161-175 o.
(2012): Tájérték alapú kistérségfelesztés Észak-Abaújban. In: Sallay Ágnes(szerk): Tájakadémia-II. - Tájmetria/Tájétékelés Tudományos Konferencia . Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 85-97. o.
(2010): Tájértékek a budapesti agglomerációban. In: Sallay Ágnes(szerk): Tájértékek szerepe a tájkarakter meghatározásában (elsősorban a budapesti agglomeráció példáján). BCE Tájépítészeti Kar, Budapest. 117-125. o.
(2012): Tájértékek és helyi identitás. In: Sallay Ágnes(szerk): Tájmetria/tájértékelés . BCE Tájépítészeti Kar, Budapest. 63-73 o.
Nagy Gergő Gábor (2012): Tájfunkciók elemzése a Csornai kistérségben. In: Sallay Ágnes(szerk): Tájmetria/Tájértékelés. Budapesti Corvinus Egyetem, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest. 19-28 o.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Nagy Gergő Gábor (2012): Tájindikátorok alkalmazása a tájképvédelmi területek lehatárolására és a tájkarakter meghatározására. In: Szenteleki Károly és Szilágyi Kinga(szerk): Fenntartható fejlődés. Élhető régió. Élhető táj. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 175-188 o.
Dr. Csima Péter (2012): Tájvédelmi célú tájkarakter elemzések rurális tájban. In: Farsang Andrea, Mucsi László, Keveiné Bárány Ilona(szerk): Táj - érték, lépték, változás. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 51-63 o.
(2012): Távérzékelés és a térinformatikai feldolgozás szerepe a tájkarakter-elemzésben. In: Sallay Ágnes(szerk): Tájmetria/Tájértékelés. Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest. 29-41 o.
(2012): A Budapest "Nyugati Kaputérség" kutatásai a TÁMOP 10. 1. al-témakör keretében. 4D: Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat különszám, 15-33..
Dr. Jámbor Imre (2012): A történeti fasormegújítások műemlékvédelmi és városképi kérdései. 4D: Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat 7 (Különszám), 261-286.
Takács Dániel Attila (2011): A városi szabadterek, zöldterületek ingatlanérték-befolyásoló hatásának vizsgálata. 4D: Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat 21., 50-63..
(2012): Az „élhető települési táj” zöldfelületi, ökológiai, térségi és társadalmi összefüggései. 4D: Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat K (Különszám), 115-124.
(2012): Bányatavak szerepe a tájkarakterben. Tájvédelmi füzetek 2., 27-36.
(2012): Dendrológiai kertek Magyarországon. 4D: Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Különszám, 55-67..
Dr. Csima Péter (2011): Jászdózsai határdombok térképeken és a tájban. Tájvédelmi Füzetek 1, 21-32.
Csima Péter (2012): Landscape character assessment in rural landscapes. The Problems of Landscape Ecology = Problemy Ekologii Krajobrazu 387-390.
Csima Péter (2012): Landscape character assessment methodology applied for specific landscape types in Hungary. The Problems of Landscape Ecology = Problemy Ekologii Krajobrazu 233-240.
Bárcziné Kapovits Judit (2011): Landscape design tasks based on the Budavidék Greenway. Acta Universitatis Sapientiae. Agriculture and Environment Supplement, 68-79..
(2011): Léptékek és léptéktelenségek az érzékelés tükrében. Utóirat. Az Új Magyar építőművészet melléklete = Post scriptum 4, 33-38.
Földi Zsófia (2011): Limits to settlement expansion from a landscape perspective. The Problems of Landscape Ecology = Problemy Ekologii Krajobrazu 30, 343-346.
Bárcziné Kapovits Judit (2010): Opportunities for the Development of Greenways in Hungary. Landscape Architecture 6., 044-047.
(2012): Tájváltozás a Velencei-tó partján. Tájvédelmi füzetek 2. , 89-99..
(2012): Térségi vagy települési szintű zöldfelület-intenzitás távérzékelési elemzésének módszere. 4D: Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Különszám, 219-232..
Hutter Dóra (2011): The evolution of open spaces and green surfaces on high-density developments since 1950. Acta Universitatis Sapientiae. Agriculture and Environment Supplement, 298-309.. http://www.acta.sapientia.ro/acta-agrenv/Supl2011/29_Bakay.pdf
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Takács Dániel Attila (2012): The significance of urban open spaces and green areas in urban property developments. Acta Universitatis Sapientiae. Agriculture and Environment Supplement, 110-121.. http://www.acta.sapientia.ro/acta-agrenv/Supl2011/11_Balogh.pdf
(2011): Thoughts on the condition of the lime-tree avenue in Nagycenk and the possibilities for its renewal. 4D: Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat 21, 2-19.
(2012): Történeti városok köztereinek jelenkori modernizációja, Pécs városközpont megújítása 2005 – 2010. 4D: Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat különszám, 319-333..
(2010): A gazdasági fellendülés és hanyatlás szakaszainak tükröződése Rácalmás tájtörténetében. A táj változásai a Kárpát-medencében. Tájhasználat és tájalakulás a 18-20. században. 2010. július 8-10., Kalocsa.
Csima Péter (2010): A hazai tájökológiai kutatások módszertani összehasonlítása. IV. Magyar Tájökológiai Konferencia. 2010. május 13-15., Kerekegyháza.
Magyar Veronika - Nagy Gergő Gábor (2012): A Szent Erzsébet zarándokút és jelentősége. Mikóháza agro-turisztikai fejlesztése konferencia. 2012. 10. 12-14., Mikóháza.
(2012): A Szentendrei-sziget Natura 2000 területeinek élőhely-térképezése – az újratérképezés tapasztalatai. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX. . 2012. febr. 24-26. , Gödöllő.
Nagy Enikő - Csima Péter (2010): A tájkarakter változása Kőszeg környékén a 19-20. században. A táj változásai a Kárpát-medencében. 2010. július 8-10., Kalocsa, Viski Károly Múzeum.
Hutter Dóra - Szabó Lilla (2012): A településtervezés szürke - zöld dilemmái. Fenntartható fejlődés - Élhető régió- Élhető települési táj Záró konferencia. 2012. 01. 18-19, Budapesti Corvinus Egyetem Pesti Campus.
Nagy Gergő Gábor (2011): Az integrált tájkezelés lehetséges előnyei a diverz agrár-ökoszisztéma és vízi környezet nyújtotta természeti szolgáltatások fényében. A nemzeti vidékfejlesztési stratégia, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése és az integrált tájgazdálkodás eredményeinek integrációs lehetőségei műhelymegbeszélés. 2011. 11. 18-19., Nagykörű.
(2011): Climate Change in the Urban Environment - The Necessity of Green regulations. Innovative Technologies for Adaptation to Climate Change. European Commission Directorate-General Climate Action Directorate C. Mainstreaming Adaptation and Low Carbon Technology. 2011 május 26. Green Week, Brussels. http://ec.europa.eu/environment/greenweek2011/sites/default/files/Kinga_Szilagyi_final.pdf
Dr. Radics László (2011): Composition of melliferous plant mixtures, for different ecological conditions. 17th IFOAM OWC . 28. Sept. – 01. Oct. 2011., Namyangju, Republic of Korea.
Nagy Gergő Gábor - Czúcz Bálint (2012): Élőlények tájindikátorként való alkalmazhatósága a tájértékelésben. V. Magyar Tájökológiai Konferencia. 2012. 08. 29-31., Sopron.
Dr. Jámbor Imre (2011): Ethical and aesthetic dilemmas in the reneval and reconstrukction of historic avenues. Ethics and Aesthetics. ECLAS Conference. 2011 szeptember 7-10. , Sheffield.
Dr. Jámbor Imre (2011): Ethical and aesthetic dilemmas in the renewal and reconstruction of historic avenues. ECLAS 2011 Sheffield Ethics/Aesthetics. 2011. szeptember 6-9, Sheffield, Great Brittain. www.eclas.org
Tóth Tádé Dániel - Szijártó Ágnes (2012): Ethnic Landscaping Activity - comparing nationalities by the viewpoint of the unique landscape features in Hungary. BENA2012 Istanbul, Sustainable Landscape Planning and Safe Environment. 2012. 06. 21-24, Istanbul.
Nagy Gergő Gábor - Czúcz Bálint (2012): Evaluation of a general ecosystem state indicator based on farmland birds. ’Ecosystem services: Do we need birds?’. 2012. 04. 03-05., Leicester, United Kingdom.
Csima Péter (2010): Felhagyott és helyreállított külszíni bányák szerepe a tájkarakterben. IV. Magyar Tájökológiai Konferencia. 2010. május 13-15., Kerekegyháza.
Tóth Tádé Dániel (2012): GIS challenges using different assessment methods. To Commemorate the centennial of the Republic of China (Taiwan) - R.O.C. (Taiwan) - Hungary Workshop on GIS and Land Use Management. 2011. 11. 11., Budapest.
Csima Péter (2011): Gondolatok a tájvédelemről, az egyedi tájértékekről és a tájkarakterről. Tájértékek szerepe a tájkarakter meghatározásában. 2010. november 19., Budapest.
(2011): Gödöllő - A Felső-kert megújítása. 7. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. 2011. június 5. , Fehérvárcsurgó.
Molnár József László (2012): Greenfield Investments in the Landscape. Chinese-European Cooperation for a longterm sustanaibility. 2011.11.10-11., Budapest. http://korny.uni-corvinus.hu/cneucoop_fullpapers/s1/jozseflaszlomolnar.pdf
(2011): Influence of mining lakes on the landscape character through Hungarian examples. Four Dimensions of Landscape. 15th – 17th of September 2011 , Lengyelország, Varsó.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
(2011): Katonai felmérések mint az egyedi tájérték kataszterezés segédeszközei. Tájértékek szerepe a tájkarakter meghatározásában. 2010 november 19., Budapest.
(2010): Kertépítészet Magyarországon a 70-es években. Lippay János - Ormos Imre -Vas Károly Tudományos Ülésszak. 2009. október 28 -30., Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar, Bp.. http://lov.uni-corvinus.hu/
Dr. Jámbor Imre - Szabó Gyöngyvér (2011): Kortárs kert- és szabadtérépítészeti alkotások / Streamline garden and open space design. Hagyomány és innováció. I. Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferencia. 2011. április 9., Marosvásárhely.
(2011): Kutatások a Kert- és Szabadtértervezési Tanszéken. Tájépítészettel az élhető települési tájért. 2011. okt. 11., Budapest.
(2011): Landscape aesthetic initiatives in the history of the Margaret Island, Budapest. Ethics and Aesthetics. ECLAS Conference. 7-10 September 2011, Sheffield.
Dr. Jámbor Imre (2012): Landscape architecture in Hungary - Education and professional practice. East European Landscape Architecture Workshop. 2012. 05. 23-25., Prága.
Nagy Gergő Gábor - Lengyel Szabolcs (2011): Landscape-scaling evaluation following the second phase of the landscape restoration of Egyek-Pusztakócs by ecological indicators. Hagyomány és Haladás. I. Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferencia. 2011. 04. 08-09., Târgu Mureș, Romania.
Nagy Gergő Gábor - Magyar Veronika (2012): Mikóháza természeti értékei. Mikóháza agro-turisztikai fejlesztése konferencia. 2012. 10. 12-14., Mikóháza.
Bárcziné Kapovits Judit (2012): Opportunities for Greenways in Hungary, Based on the Example of the BudaVidék Greenway. Chinese-European Cooperation for a longterm sustanaibility. 10-11 Novebmer 2011, Budapest. http://korny.uni-corvinus.hu/cneucoop_fullpapers/s1/juditbarczinekapovits.pdf
(2012): Ökológiai változások és az ökológiai hálózat aktuális kérdései a Sas-hegy példáján. Fenntartható fejlődés – Élhető régió – Élhető települési táj. TÁMOP 4.2.1. I. Alprojekt. Zárókonferencia. . 2012. jan.18-19. , Budapest.
(2011): Rehabilitation, maintenance and management of arboretums. First International Conference “Horticulture and Landscape Architecture in Transylvania”. 2011. április 8-9. , Târgu Mureș (Marosvásárhely).
Takács Dániel Attila (2011): Researching the Connection Between the Urban Open Spaces and Property Values in the Case of Budapest. VII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. 2011. március 24-27., Kolozsvár, Déva u. 19., Románia.
(2011): Tájértékek a budapesti agglomerációban. Tájértékek szerepe a tájkarakter meghatározásában (elsősorban a budapesti agglomeráció településeinek példáján). 2010. november 19., Budapest, MTA.
Molnár József László - Valánszki István - Szabó Áron (2012): Táji és természeti értékek az agglomerációban. Fenntartható Fejlődés Élhető Régió Élhető Települési Táj Záró konferencia. 2012. január 18-19., Budapest.
(2011): Tájindikátorok alkalmazása a vidékfejlesztésben. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. III. kötet. 2011.augusztus 25-26, Kecskemét.
Szabó Gyöngyvér (2011): Települési szabadtereink építészeti arculata; gondolatok a műszaki és esztétikai minőségről. I. Élhető Települési Táj Workshop. 2011. április 19., BCE Tájépítészeti Kar, Budapest.
Csima Péter (2010): Települési tájkarakter elemzés az Ipoly vidékén. Ormos Imre Tudományos Ülésszak. 2009. október 29-30. , Budapest.
Tóth Tádé Dániel (2012): Territorial Impact Assesment from the viewpoint of GIS for healthier policies. BENA2012 Istanbul, Sustainable Landscape Planning and Safe Environment. 2012. 06. 21-24, Istanbul.
Tóth Tádé Dániel (2011): Területi hatásvizsgálat alkalmazása a nemzetközi gyakorlatban. Doktorandusz Szeminárium. 2011. 10. 7-8, Kőszeg.
Schmidt Gábor (2010): Testing urban climate with heat-tolerant woody plants in the Buda Arboretum. International Symposium Plants in Urban Areas and Landscape. 2010. 11. 11-12., Nitra, Slovakia.
(2012): The birth of the theory of urban green systems in Britain and Hungary. Correspondence between Thomas H. Mawson and Béla Rerrich concerning urban design principles. Hagyomány és innováció. I. Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferencia. 2011. április 8-9., Marosvásárhely.
Szabó Gyöngyvér - Fleischer Sára (2010): The change of urban designers preferencies in the last two decades of Budapest – how design practice help to bring our public spaces alive. Non-human in anthropology: an interdisciplinary conference. 2010. december 4-5., Faculty of Humanities, Charles University in Prague, U Kříže 8, 150 00 Prague 5., Csehország.
Hutter Dóra (2011): The evolution of open spaces and green surfaces on high-density developments since 1950. Hagyomány és innováció. I. Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferencia. 2011. április 8-9., Sapientia Erdléyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely. http://www.acta.sapientia.ro/acta-agrenv/Supl2011/29_Bakay.pdf
(2011): The role of green infrastructure in mitigating the visual impact of new development. Revitalisation of Green Urban Open Spaces with Consideration to Changing Environment. 2010. szeptember 7-8., Department of Garden and Landscape Architecture, FHLE, SUA , Nitra.
(2010): Trends of landscape architecture in Hungary in the 70\'s . Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning. Bp. 2010. július 8-11., Budapest. http://www.umass.edu/larp/Fabos/conferenceinnerpage.html
Schmidt Gábor (2010): Urban effects and escaping of exotic woody plants in the Buda Arboretum. International Symposium Plants in Urban Areas and Landscape. 2010. 11. 11-12., Nitra, Slovakia.
Egyed Adrienn (2011): Viewpoints for rating the resources of the villages. Spring Wind 2011 Conference . 201.03.15-17., Piliscsaba.
(2012): Lakótelepek szabadtér építészete 1945-1990 között Budapest példáján. Doktori (Ph.D.) értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar, .
(2011): Történeti városok köztereinek jelenkori modernizációja, Pécs városközpont megújítása 2005 – 2010. DLA értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Breuer Marcell Doktori Iskola, .
Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért(29db)
Antal Zsuzsanna (2011): Közszolgálati szervezetek vezetése. AULA, Budapest.
Virág Miklós - Fiáth Attila - Dr. Virág Attila (2012): Szabályozott iparágak. Kossuth Kiadó Zrt, Budapest. http://www.multimediaplaza.com/
Az állam kapacitása - szakértők, hivatalnokok, politikusok(7db)
Várnagy Réka (2012): Polgármesterek a magyar Országgyűlésben. Ad Librum Kft, Budapest.
Dr. Dobos Ágota (2012): Citizen Engagement in the Practices of American Local Governments. In: Dr. Jenei Ágnes(szerk): Communication with the Public from Local Government Perspective. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 65-78 o.
Várnagy Réka - Dobos Gábor (2011): Ki az úr a háznál? Döntéshozatal a magyar önkormányzati rendszerben. Az állam hatékonysága: Elmélet és gyakorlat. 2011. június 28., .
Hatékony és gazdaságos közmenedzsment(4db)
Dr. Gulácsi László - Dr. Hajdu Ottó - Dr. Péntek Márta (2011): Gyakorló orvosok egészségnyereség társadalmi elosztásával kapcsolatos attitűdje - a Q-vizsgálat. Statisztikai Szemle 9., p. 980-1006..
Drótos György (2011): Közszolgálati szervezetek vezetése c. tankönyv bemutatása. Hatékony és gazdaságos közmenedzsment műhely konferencia. 2011. november 24, Budapest.
Drótos György (2011): Közszolgálati szervezetek vezetése című tankönyv. Hatékony és gazdaságos közmenedzsment műhely konferencia. 2011. november 24., Budapest.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Hatékony központi és helyi jogalkotás(6db)
Kardos Kaponyi Elisabeth (2012): Fight against Terrorism and Protecting Human Rights: Utopia or Challenge? BCE (Budapesti Corvinus Egyetem), Budapest.
Kardos Kaponyi Elisabeth (2011): Un régime européen de protection des droits des minorités: utopie ou défi ? Pro Publico Bono Online 4., 1-26..
Kaponyi Erzsébet (2012): Az ENSZ CTITF (ENSZ Terrorizmus Elleni Akciócsoportja) és az alapvető jogok. A hatékony államról - a hatékony államért. 2011. szeptember 30., Budapest.
Kaponyi Erzsébet (2012): Harc az illegális bevándorlás ellen a közös európai menekültügyi rendszer tükrében. A hatékony államról - a hatékony államért. 2011. június 17., Budapest.
Közigazgatási szervezet és e-kormányzás(3db)
Dr. Tózsa István (2011): The Current Break through Points in Public Administration. In: Budai Balázs(szerk): The Current Break through Points in Public Administration. BCE-KIK, Budapest. 1-260 o.
Nemeslaki András - Dr. Füleki Dániel Gyula - Theiss-Balázs Zsolt (2011): Modelling Value Delivery and Organizational Capability Building in the Hungarian Web Agency Industry. 24th Bled eConference eFuture: Creating Solutions for the Individual, Organisations and Society. 2011. June 12-15., Bled, Slovenia. http://bledconference.org/index.php/eConference/2011
Nemeslaki András (2011): Advanced blended learning techniques for educating civil servants. Műhelytanulmány. BCE, Budapest.
Társadalmi és kulturális erőforrások, fejlesztéspolitikák, helyi fejlődés(6db)
Dr. Vicsek Lilla Mária - Dr. Nagy Beáta (2011): „Nemek kultúrája”: előzetes eredmények egy multinacionális cég vizsgálatából. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat 2, 39-60. http://primus.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/tntef/vol1/iss2/02_vicsek-nagy.pdf
Dr. Kuczi Tibor - Dr. Tóth Lilla (2012): A piac szabályozási környezete - a kapcsolatok dinamikája. Pro Publico Bono Online TÁMOP Speciál, 14. www.propublicibono.hu
Dr. Bartus Tamás (2012): Commuting time, wages and reimbursement of travel costs. Evidence from Hungary. Review of Sociology 4, 72-94.
Kónya Hanna Edit (2012): Kapcsolati tőke, földrajzi kettősség és a csángó elit. Belvedere Meridionale. Történelem és Társadalomtudományok. 1. szám, pp. 80-92.
Kónya Hanna Edit - Bodor Eranus Eliza (2011): The Prominent Csángó Hub. Key Actors in the Network Structure of the Csángó Elite. Review of Sociology 4, 113-129..
Kihívások és megoldások a XXI. század élelmiszertudományában/Nemesítési génforrások kutatása, új fajták előállítása(147db)
A rezisztencia fiziológiai és molekuláris biológiai hátterének kutatása(30db)
Juhász Ágota - Dr. Tőkei László - Dr. Halász Krisztián - Juhász Anna (2011): Water availability and eater use in high density cherry orchards on different rootstocks in sandy soils. Columbia University Seminar Series . Columbia University, Columbia University. 378-392 o.
Tóth Annamária (2011): A meggyantraknózis járványos fellépése hazánkban. Zöldség-gyümölcs piac és technológia 1, 11-12.
Tóth Annamária (2011): A meggyantraknózis ötven éve – és napjainkban. MezőHír Mezőgazdasági Szaklap 4, 44-45.
Albert Zsolt - Deák Cs. - Miskó A. (2011): Development of cDNA normalization system and preliminary transcription analysis of KCS genes in apple tissues. Acta Universitas Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 3., 9-12.
Albert Zsolt - Deák Cs. - Miskó A. (2011): Development of cDNA normalization system and preliminary transcription analysis of KCS genes in apple tissues. Acta Universitas Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 3, 9-12..
Hevesi Mária - Némethy Zsuzsanna (2012): First report of bacterial leaf spot of basil caused by Pseudomonas viridiflava in Hungary. Plant Disease 1., 141.
Salamon Pál - Nemes Katalin - Salánki Katalin (2012): First report of natural infection of pea (Pisum sativum L.) by Tomato spotted wilt virus (TSWV) in Hungary. Plant Disease 2., 295..
Hunyadi-Gulyás Éva - Caiazzo, R. - Jócsák Ildikó - Medzihradszky, K. F. (2011): Induction of pathogenesis-related proteins in intercellular fluid by cadmium stress in barley ( Hordeum vulgare l.) a proteomic analysis. Acta Alimentaria Supplement 1., 164-175.
Tóbiás István - Oleksij Shevchenko - Kiss Balázs - Andrij Bysov - Salánki Katalin - Nonka Bakardijieva - Tholt Gergely (2011): A búza törpülés vírus (Wheat dwarf virus) variabilitása Európában. 57. Növényvédelmi Tudományos Napok. 2011 február 21-22, Budapest.
Haddadderafshi Neda - Dr. Halász Krisztián - Pósa Tímea (2012): A cseresznye különböző szerveiben élő endofiton fonalas gombák. V. Magyar Mikológiai Konferencia. 2012. május 23-25., Budapest.
Tóth Annamária (2011): A meggyantraknózis járványos fellépése hazánkban, a kórokozó azonosítása, jellemzése és a védekezés lehetőségei. 57. Növényvédelmi Tudományos Napok. 2011 február 21-22, Budapest.
Tóth Annamária (2011): Anthracnose of sour cherry in Hungary: identification and characterization of the pathogen and control. 4th Congress of European Microbiologists. június 26-30., Geneva.
Dudás Anita - Kühne, Thomas - Fomicheva, Viktoria - Dr. Halász Krisztián (2011): Árpa sárga mozaik vírus és árpa enyhe mozaik vírus előfordulása fertőzött területeken termesztett árpafajtákban. 57. Növényvédelmi Tudományos Napok. 2011. február 21-22., Budapest.
Albert Zsolt - Galyasi Alexandra (2011): Codon usage and evolutionary relatedness of plant and fungal partitiviruses. XV International Congress of Virology. 2011. szeptember 11-16., Japan, Sapporo.
Haddadderafshi Neda - Dr. Halász Krisztián - Pósa Tímea - Gáspár László (2012): Cseresznye oltványokban előforduló endofita gombák felmérése. Kihívások és megoldások a XXI. század élelmiszertudományában. 2012. január 18-19., Budapest.
Haddadderafshi, Neda - Dr. Halász Krisztián - Pósa Tímea (2012): Cseresznyeoltványok endofiton gombáinak hatása patogének in vitro növekedésére. V. Magyar Mikológiai Konferencia. 2012. május 23-25., Budapest.
Hevesi Mária (2010): Differentiation of Hungarian Erwinia amylovora isolates by carbohydrate utilization. 2nd International Conference on Horticulture Post-Graduate Study. . 30-31 August 2010, Lednice, Czech Republic.
Dr. Halász Krisztián - Haddadderafshi Neda - Pósa Tímea - Gáspár László (2011): Diversity of endomycota in cherry graftings. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 2011 július 20-22, Budapest.
Dr. Halász Krisztián - Neda Haddadderafshi - Pósa Tímea - Gáspár László (2011): Diversity of endomycota in cherry graftings. Magyar Mikrobiológiai Társaság XVI. Nemzetközi Kongresszusa. 2011. július 20-23., Magyarország, Budapest.
Hunyadi-Gulyás Éva - Caiazzo Roza - Jócsák Ildikó - Medzihradszky-Folkl Katalin (2011): Food safety hazards of plant defense mechanisms induced by heavy metal pollution. Chinese-European Cooperation for a Long-Term Sustainability. 2011. november 10-11., Budapest.
Hevesi Mária (2011): Hazai Erwinia amylovora izolátumok virulenciája régi körtefajtákra. 57. Növényvédelmi Tudományos Napok. 2011 február 21-22, Budapest.
Szikriszt Bernadett - Hunyadi Gulyás Éva - Manninger Klára - Medzihradszky-Folkl Katalin (2011): Investigation of leaf rust-induced glycohydrolase isoforms in near-isogenic lines of the wheat cv. Thatcher. Practical course on gene expression regulation and data integration. 2011, augusztus 27- szeptember 4., Debrecen.
Vajda Gergely Balázs - Shuixiu, Hu - Nagy István (2011): Novel cryptic dsRNA-viruses are widely distributed in Capsicum chinense pepper cultivars. 16th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology . July 20-22, Budapest, Hungary.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Wolf István - Salamon Pál (2011): PVX-M3 – A deviant pepper isolate of Potato virus X. American Phytopathological Society-International Congress of Plant Pathology (APS-ICPP) Joint Meeting. 6-10 August, Honolulu, Hawaii, USA.
Salamon Pál - Wolf István (2011): PVX-M3 – egy paprikáról (Capsicum annuum L.) származó deviáns burgonya X-vírus (Potato virus X) izolátum. 57. Növényvédelmi Tudományos Napok. 2011 február 21-22, Budapest.
A termesztési technológiák és minőségmegóvó eljárások célorientált fejlesztése(25db)
Szarvas József - Pál Károly - Naár Zoltán - Dr. Győrfi Júlia (2011): Comparative studies of the cultivable King Oyster Mushroom [Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quél.] isolates by RAPD-PCR method. Acta Alimentaria Supplement, 41-46..
McGuinness, Brian - Dr. Győrfi Júlia (2011): Computer Supported Sensory Profiling Analysis of Three Agaricus cultivars. Journal of Life Sciences 7., 575-579..
Szőke Andrea - Dr. Győrfi Júlia (2010): Csiperkegombák érzékszervi jellemzőinek meghatározása. Kertgazdaság 3-4, 3-15.
Tóth Miklós - Landolt Peter - Szarukán István - Szólláth Imre - Vitányi Imre - Jósvai Júlia Katalin - Koczor Sándor (2012): Female-targeted attractant containing pear ester for Synanthedon myopaeformis. Entomologia Experimentalis et Applicata 1, 27-35.
Jósvai Júlia Katalin - Holb Imre - Szarukán István - Szólláth I. - Vitányi I. - Koczor Sándor - Tóth Miklós (2011): Performance of traps baited with pear ester based lures vs. pheromone baited ones for monitoring codling moth Cydia pomonella L. in Hungary. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 2, 225-234.
Kis Krisztiánné (2011): A csurgalékvíz magnéziumtartalmának változása talajnélküli termesztésben. 12. Magyar Magnézium Szimpózium. 2011. április 15. , Budapest.
Horváth Alexandra (2011): A peronoszpóra fellépése kerti bazsalikomon 2010-ben. 57. Növényvédelmi Tudományos Napok 2011. 2011. február 21-22., Budapest. http://www.hu-pps.org/NTN2011kiadvany.pdf
Farkas Erzsébet - Dr. Győrfi Júlia (2011): Agaricus subrufescens selection based on chemical and cultivational experiments. 7th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. 2011. október 4-7., Archachon, Franciaország. https://colloque.inra.fr/icmbmp7/Home-page/News/Abstracts
Mihály Máté (2011): Applicability of potassium chlorine in sweet pepper production. 1. Transilvanian Horticulture and Landscape Studies Conference. 8-9. April 2011, Tîrgu-Mureş, Romania.
Nagy Kitti - Timár Zoltán - Dr. Ferenczy Antal (2011): Changes of pigment content in spice pepper cultivated under plastic cover. 1. Transilvanian Horticulture and Landscape Studies Conference. 8-9 April 2011, Tîrgu-Mureş, Romania.
Dr. Terbe István - Orosz Ferenc (2011): Development of sweet pepper growing technology in clay pebbles. 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture. 14-18. February 2011., Opatija, Croatia.
(2011): Effect of humic acid on green flesh pepper forcing. „Traditions, innovation, sustainability” X. Wellmann International Scientific Conference. 5th May 2011, Hódmezővásárhely.
Konti András - Varga László - Novák Ildikó (2012): Effect of primary processing on the quality parameters of Thymus vulgaris L. 7th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (CMAPSEEC). 2012. május 27-31, Subotica.
Bernáth Jenő - Bertoli, Alessandra - Pistelli, Luisa - Benvenuti, Stefano (2011): Essential oil polymorphism of Thymus pulegioides L. collected in Monti Pisani. First International Symposium on Medicinal, Aromatic and Nutraceutical Plants from Mountanious Areas. 2011. július 6-9., Saas Fee, Svájc.
Hochbaum Tamás (2012): Illóolajok alkalmazásának lehetősége a kajszi- és őszibarack kórokozói ellen. 58. Növényvédelmi Tudományos Napok. 2012. február 21-22., Budapest.
Horváth Alexandra - Sólyom Adrienn (2012): Mentafélék fogékonysága a Ramularia menthicola Sacc. kórokozóra. 58. Növényvédelmi Tudományos Napok. 2012. február 21-22., Budapest.
Birkás Zita - Dr. Némethy Zoltánné (2011): Profitability of potassium fertilization in carrot production. 1. Transilvanian Horticulture and Landscape Studies Conference. 8-9. April 2011, Tîrgu-mureş, Románia.
Dr. Terbe István - Kis Krisztiánné (2011): Vegetable growing on expanded clay. „Traditions, innovation, sustainability” X. Wellmann International Scientific Conference. 5th May 2011, Hódmezővásárhely.
(2011): Az Agaricus blazei (Murrill) termesztési lehetőségei és komplex összehasonlító vizsgálata. Doktori (Ph.D.) értekezés. BCE-Kertészettudományi Doktori Iskola, .
Az élelmiszerminőség és biztonság kémiai és mikrobiológiai kihívásai(36db)
Lénárt József - Szigedi Tamás (2012): Application of FT-NIR Spectroscopy on the determination of the fat and protein contents of lyophilized cheeses. Acta Alimentaria 3., 351-362.
Polgár László - Kmellár Béla - García-Reyes, Juan F. - Dr. Fodor Péter (2012): Comprehensive evaluation of the clean-up step in QuEChERS procedure for the multi-residue determination of pesticides in different vegetable oils using LC-MS/MS. Analytical Methods 4., 1142-1148.. DOI:10.1039/C2AY05543K
Egressy-Molnár Orsolya - Vass Andrea - Németh Anikó - Juan F. García-Reyes (2011): Effect of sample preparation methods on the D,L-enantiomer ratio of extracted selenomethionine. Analytical and Bioanalytical Chemistry 401., 373–380..
Polgár László - Kmellár Béla - Dr. Fodor Péter (2012): Evaluation of the effect of pear stone cells on the recovery of multi-class pesticides. Analytical Letters . DOI: 10.1080/00032719.2011.649453
Polgár László - Kmellár Béla - Dr. Fodor Péter (2012): Evaluation of the Effect of Pear Stone Cells on the Recovery of Multi-Class Pesticides. Analytical Letters 5-6., 563-569..
Hermann Zsolt - Holczmann Ágnes Nikolett - Márta Dóra - Cenic Stojakovic Snjezana - Bajcsi Nikolett (2011): Molecular analysis of poultry meat spoiling microbiota and heterogeneity of their proteolytic and lipolytic enzyme activities. Acta Alimentaria Supplement, 3-22..
Szigedi Tamás - Lénárt József - Turza Sándor (2012): Protein content determination in Brassica oleracea species using FT-NIR technique and PLS regression. International Journal of Food Science and Technology 2., 436-440.. DOI: 10.1111/j.1365-2621.2011.02848.x
Gilbert-López, Bienvenida - Jaén-Martos, Lucía - García-Reyes, Juan F. - Villar- Pulido, Marina - Polgár László - Ramos-Martos, Natividad - Molina-Díaz, Antonio (2012): Study on the occurrence of pesticide residues in fruit-based Soft drinks from the EU market and morocco using liquid chromatography-mass spectrometry. Food Control 2., 341-346.. DOI 10.1016/j.foodcont.2012.01.025
Deák Edit - Gyepes Attila (2010): Derivatization Based Enhanced Selectivity of Ethyl Carbamate Determination in Spirits by HPLC-ESI-MS/MS Hyphenation. 7th Aegean Analitical Chemistry Days /AACD/. 29 September - 3 October, 2010, Lesvos, Greece.
Szigedi Tamás (2011): Determination of egg content in dry pastas by FT-NIR technique. ‘Pumpaya’ Workshop. 6-7 May, 2011 , Kőszeg.
Szilvássy Blanka - Novák Ildikó (2011): Effects of different drying treatments on phenolic acids in Thymes (Thymus vulgaris). Euroanalysis2011. 2011. szeptember 12-15., Belgrád, Szerbia.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
(2011): Elválasztástechnikai módszerek az élelmiszervizsgálatok szolgálatában. Elválasztástudományi Ankét. 2011. március 31., Budapest.
Egressy-Molnár Orsolya - Juan Francisco García-Reyes - Németh Anikó - Shuxun Shao (2011): Food-Related Phytoremediation Initiative in the Seleniferous Area of Jianshi County, Enshi T.M.A.P., China: Challenges for Selenium Speciation and LC/MS Based Food Analysis. Chinese-European Cooperation for a Long-Term Sustainability – International Conference at the Corvinus University of Budapest. 2011. november 10-11., Budapest.
Nagy Ádám (2011): Genistein izoflavon: egy ismeretlen ismerős a meggyben (Prunus cerasus L.). MKE 1. Nemzeti Konferencia. 2011. május 22-25., Sopron.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Szigedi Tamás - Dr. Turza Sándor (2011): Gyorsmódszer fejlesztése Brassicaceae családba tartozó zöldségminták fehérjetartalmának becslésére FT-NIR technikával. Hungalimentaria . 2011. április 19-20., Budapest.
Nagy Ádám (2011): Identification of genistein isoflavone glycoconjugates in special sour cherry cultivars. 5th International Conference on Polyphenols and Health. 2011. október 16-20., Barcelona-Sitges, Spanyolország.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Németh Anikó - Egressy-Molnár Orsolya - Vass Andrea - Juan F. García-Reyes (2011): Identification of selenium compounds in plants by coupled analytical techniques. Pumpaya Workshop. 2011. május 6-7., Kőszeg.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Szilvássy Blanka (2011): Kakukkfüvek vizes kivonatában található nem-illó polifenolok vizsgálata. MKE 1. Nemzeti Konferencia. 2011. május 22-25., Sopron.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Németh Anikó - Egressy-Molnár Orsolya (2011): Kapcsolt tömegspektrometriai rendszerek szerepe az újonnan felfedezett szelénmódosulatok azonosításában. Mikroelem Miniszimpózium. 2011. október 18., Budapest.
Németh Anikó - Egressy-Molnár Orsolya (2011): Kapcsolt tömegspektrometriai rendszerek szerepe az újonnan felfedezett szelénmódosulatok azonosításában. Mikroelem Miniszimpózium. 2011. október 18., Budapest.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Blanka Szilvássy (2011): Mass spectrometric profiling of flavonoid glycoconjugates having isomeric aglycone nuclei. 5th International Conference on Polyphenols and Health. 2011. október 16-20., Barcelona-Sitges, Spanyolország.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Kmellár Béla - Polgár László - Dr. Fodor Péter (2011): Mátrixhatások zöldség-gyümölcs termékek növényvédőszer maradékainak HPLC-ESI-(QQQ)-MS/MS technikával történő meghatározása során. Hungalimentaria. 2011. április 19-20., Budapest.
Szigedi Tamás (2010): Method development for the determination of protein content in Brassica Oleracea samples using FT-NIR technique. 7th Aegean Analitical Chemistry Days AACD. 29 September – 03 October, 2010, Lesvos, Greece.
Bajcsi Nikolett (2011): Molecular analysis and extracellular enzyme production of poultry meat spoiling bacteria and yeasts. 29th International Specialised Symposium on Yeasts. 2011. augusztus 29-szeptember 2., Guadalajara, Mexico.
(2011): Power of different molecular techniques in the analysis of wine yeast strain polymorphism. 29th International Specialised Symposium on Yeasts. 2011. augusztus 29-szeptember 2., Guadalajara, Mexico.
Nagy Ádám (2011): Profiling of flavonoids in Hungarian Apricot (Prunus Armeniaca L.) using liquid chromatography-mass spectrometry. Euroanalysis2011. 2011. szeptember 12-15., Belgrád, Szerbia.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Gyepes Attila - Németh Anikó - Shuxun Shao - Juan F. García-Reyes - Antonio Molina-Díaz - Laurent Ouerdane - Ryszard Lobinski (2011): Se-glucosides of plant origin: deciphering a new class of Se-species. 3rd International Symposium on Metallomics (METALLOMICS 2011). 2011. június 15-18., Münster, Németország.
Polgár László - García-Reyes, Juan F. - Domínguez-Romero, Juan C. - Dr. Fodor Péter - Molina-Díaz, Antonio (2011): Systematic screening of multiclass pesticides and their metabolites in food samples using accurate-mass database combined search of parent molecules and diagnostic fragment ions. 13as Jornadas de Análisis Instrumental. 2011. november 14-16., Barcelona, Spanyolország.
Nagy Ádám (2011): Untargeted Mass Spectrometric Profiling of Quinic Acid Conjugates by HPLC-ESI-qTOFMS. 5th International Conference on Polyphenols and Health. 2011. október 16-20., Barcelona-Sitges, Spanyolország.
Biomérnöki kutatások(10db)
Dénes Lajos Dénes (2012): Almaszeletek szárítási folyamatának modellezése. Kihívások és megoldások a XXI. század élelmiszertudományában. 2012. január 18-19., Budapest.
Siklodi Cecília (2011): Effects of surfactants on production of phytase from Thermomyces lanuginosus. 16 th International Congress of the Hungarian Soceity for Microbiology. 20-22 July, 2011, Budapest.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Dénes Lajos Dénes - Papucsek Gábor (2011): Evaluation of Color Development Pattern on Pepper (Capsicum annuum) Surface. Chinese-European Cooperation for a Long-Term Sustainability. 10-11 November, 2011, Budapest.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Havas Petra - Jovica Hardi (2010): Fermented vegetable juices with Bifidobacterium strains and their antagonistic effect against enteric and pathogenic bacteria. Power of Microbes in Industry and Enviroment. 2010, Malinska, Croatia.
Dénes Lajos Dénes (2011): Hideg hatása a banán (Musa cavendishii) színének változására tárolás során. IX. Alkalmazott Informatika Konferencia. 2011. február 25., Kaposvár. http://aik.ke.hu/index.php?tart=program
Dénes Lajos Dénes - Papucsek Gábor (2011): Monitoring color development of pepper (Capsicum annuum) during storage. Synergy in the Technical Development of Agriculture and Food Industry. 2011. október 9-15., Gödöllő, Hungary.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
(2010): Second International Workshop on Image Analysis in Agriculture. Conference Proceedings BCE Fizika-Automatika Tanszék, Budapest. http://physics2.uni-corvinus.hu/CIGR-IP/
Élelmiszer feldolgozási és tartósítási kutatások(11db)
Jakab Dávid - Dr. Monspart Elemérné - Dr. Barta József (2011): Changes of phenolic compounds in black currant during vacuum drying process. Acta Alimentaria Suppl.1., 120-129..
Nótin Beatrix - Jakab Dávid - Monspartné Sényi Judit - Dr. Barta József (2011): Changing of phenolic compounds in black currant during vacuum drying process. Acta Alimentaria Suppl., 120-129..
McGuinness, Brian - Dr. Győrfi Júlia (2011): Computer Supported Sensory Profiling Analysis of Three Agaricus cultivars. Journal of Life Sciences 7., 575-579..
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Németh Csaba - Suhajda Ágnes (2012): Pasteurization of liquid egg by high hydrostatic pressure (HHP) treatment. African Journal of Microbiology Research 3., 660-664..
 • Nincs jogosultsága letölteni.
(2011): SPME-GC technika alkalmazása élelmiszer-technológiai kutatásokban. Élelmiszervizsgálati Közlemények 2., 99-110..
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Dr. Dalmadi István - Dr. Polyákné Fehér Katalin (2011): Effect of high hydrostatic pressure and storage time on volatiles of strawberry puree monitored by electronic nose and SPME-GC-MS. 49th EHPRG Conference . 2011. augusztus 28 - szeptember 2., Budapest. http://www.ehprg2011.org/
 • Nincs jogosultsága letölteni.
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Németh Csaba - Suhajda Ágnes (2011): Effect of high-pressure treatment on liquid whole egg. 49th EHPRG Conference. 2011. augusztus 28 - szeptember 2., Budapest. http://www.ehprg2011.org/
 • Nincs jogosultsága letölteni.
Nemesítési génforrások kutatása, új fajták előállítása(38db)
Németh Szilvia - Sándor Gergő (2011): Analysis of chemical parameters determining the fruit quality of apricot cultivars during ripening. Acta Alimentaria Supplement, 109-119..
Dr. Kocsis Marianna - Dr. Kuczmog Anett - Csete Sándor - Simkó Hella - Dr. Molnár Péter - Dr. Horváth Györgyi (2012): Essential oil composition and preliminary molecular study of four Hungarian Thymus species. Acta Biologica Hungarica 1., 81-96.. DOI: 10.1556/ABiol.63.2012.1.7
Novák Edina - Zok Anikó - Forgács István - Dr. Pedryc Andrzej Piotr (2011): Evaluation of regeneration capacity in grape towards the improvement of new cultivars with enhanced berry and wine quality. Acta Alimentaria Supplement 1., 139-149..
Balázs Andrea - Blazics Balázs - Héthelyi Éva - Szarka Szabolcs - Ficsor Emese - Lemberkovics Éva - Blázovics Anna (2012): Investigation of dietary important components in selected red fleshed apples by GC–MS and LC–MS. Fitoterapia . http://dx.doi.org/10.1016/j.fitote.2012.04.017
Király Ildikó - Redeczki Róbert (2012): Morphological and molecular (SSR) analyis of old apple cultivars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici 1, 269-275.. http://notulaebotanicae.ro/nbha/article/view/7682/6850
Király Ildikó - Bábel László (2011): Role of sight in flavour perception: sensory assesment of apple varieties by sighted and blind panels. Acta Alimentaria Suppl., 198-213..
Hevesi Mária - Király Ildikó (2011): Susceptibility of traditional pear cultivars to fire blight caused by Hungarian Erwinia amylovora isolates. Acta Alimentaria Supplement 1., 230-239..
(2011): A hazai almanemesítési program új eredménye - vörös húsú génforrások és hibridek kiemelése. XVII. Növénynemesítési Tudományos Napok. 2011. 04. 27., Budapest.
(2012): A kerti kakukkfű (Thymus vulgaris L.) új fajtajelöltjének jellemzése. XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok. 2012. március 6., MTA, Budapest.
Taller Dénes - Dr. Pedryc Andrzej Piotr - Yilmaz, K.U. - Ercisli S. (2011): A török és magyar kajszifajták rokonsága az S-lókusz tükrében. XVII. Növénynemesítési Tudományos Napok. 2011. április 27., Budapest.
(2011): Changing of texture and pectic content of Hungarian bred apple genotypes during the. Food Process Engineering in a Changing World. ICEF11 International Congress on Engineering and Food. 2011 május 22-26., Athens, Greece. http://www.icef11.org/main.php?fullpaper&categ=FMS
Forgács István - Novák Edina - Dr. Pedryc Andrzej Piotr (2011): Embriogén szőlő sejtszuszpenziók létesítése in vitro szelekciós kísérletekhez. XVII. Növénynemesítési Tudományos Napok. 2011. április 27., Budapest.
Simkó Hella (2011): Environmental conditions and essential oil diversity of native Thymus pulegioides L. populations in highlands of Hungary and in the Carpathians. First International Conference on Medicinal. Aromatic and Nutraceutical Plants from Mountanious Areas. 6-9 July, 2011, Saas-Fee, Switzerland.
Forgács István - Zok Anikó - Novák Edina - Dr. Pedryc Andrzej Piotr (2011): Establishment of grapevine embryogenic suspension culture and induced somatic embryogenesis. 7th international IVCHB symposium. 2011. szeptember 18-22., Ghent.
(2011): Evolution of Inner Content Value of New Resistant Apple Hybrids and Commercial Cultivars. Hagyomány és innováció. I. Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferencia. 2011. 04. 08 - 04. 09., Marosvásárhely, Románia.
Cserháti Beatrix - Begyik András - Bernhardt Botond (2011): Hazai vadon termő közönséges szurokfű (Origanum vulgare L.) populációk morfológiai jellemzése és kémiai analízise – Első eredmények. XII. Magyar Gyógynövény Konferencia, XLVI. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny. 2011. május 5-7., Szeged.
Cserháti Beatrix - Juhos Katatlin - Begyik András (2011): Hazai vadon termő szurokfű (Origanum vulgare L.) populációk in situ morfológiai variabilitása. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. 2011. augusztus 25-26., Kecskemét.
Király Ildikó (2011): Identification of old apple cultivars in the Carpathian Basin using SSR markers. 1. Transilvanian Horticulture and Landscape Studies Conference. 2011. április 8-9., Tirgu-Mures, Romania.
Király Ildikó - Nagyistván Orsolya (2011): Identification of synonyms by old Hungarian apple cultivars using morphological and molecular markers. XIII. Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics. 2011. szeptember 11-15., Warsawa, Poland.
Simkó Hella - Vas Izabella - Marton Balázs (2011): Kakukkfű (Thymus spp.) fajok csírázásbiológiai vizsgálata. Válságkezelés a tudomány eszközeivel. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia. 2011. augusztus 25-26., Kecskemét.
Cserháti Beatrix (2012): Magyarországi vadon termő közönséges szurokfű (Origanum vulgare L.) populációk illóolaj-tartalma és –összetétele. TÁMOP III. kutatási alprojekt: Kihívások és megoldások a XXI. század élelmiszertudományában – Záró konferencia. 2012. január 19., Budapest.
Dr. Pedryc Andrzej Piotr (2011): Mit adhat a nemesítésnek a gyümölcsfák önmeddőségét célzó molekuláris kutatások két évtizede? XVII. Növénynemesítési Tudományos Napok. 2011. április 27., Budapest.
Cserháti Beatrix - Begyik András - Bernhardt Botond (2011): Morphological characterisation and chemical analysis of wild Origanum vulgare L. populations in Hungary – First results. 1. Transilvanian Horticulture and Landscape Studies Conference. 8-9 April 2011., Marosvásárhely.
Simkó Hella (2011): Őshonos kakukkfű (Thymus spp.) populációk termőhelyein előforduló talajok értékelése. 12. Magyar Magnézium Szimpózium. 2011. április 15. , Budapest, BCE Budai Campus.
Király Ildikó (2012): Régi magyar almafajták virágzás-fenológiai tulajdonságai. XVIII. Növénynemesítési tudományos napok. 1012. 03. 06., Budapest.
Novák Edina - Forgács István - Kovács László - Winterhagen, P. - Kiss E. (2011): RNS interferencián alapuló géncsendesítés vizsgálata szőlőnövényben. XVII. Növénynemesítési Tudományos Napok. 2011. április 27., Budapest.
Szikriszt Bernadett - Dogan Adnan - Ercisli Sezai (2011): Török cseresznyefajták S-genotípusának molekuláris jellemzése. XVII. Növénynemesítési Tudományos Napok. 2011. április 27., Budapest.
(2012): Új hazai almafajták gyümölcsminősége és érésjelző színskála. XVIII. Növénynemesítési tudományos napok. 2012. 03. 06., Budapest.
Szikriszt Bernadett (2011): Ukrán cseresznyefajták S-genotípusának DNS-alapú vizsgálata. XVII. Növénynemesítési Tudományos Napok. 2011. április 27., Budapest.
(2011): Az Agaricus blazei (Murrill) termesztési lehetőségei és komplex összehasonlító vizsgálata. Doktori (Ph.D.) értekezés. BCE-Kertészettudományi Doktori Iskola, .
Dr. Bodor Péter (2011): 'Artemisz' almafajta. .
Veres Emese (2012): 'Cordelia' almafajta. .
Dr. Bodor Péter (2011): 'Rosmerta' almafajta. .